Vliegtuigkaapster Leila Khaled spreekt, met subsidie van Democratie en Media

Door Carel Brendel, 29 januari 2016

Image510

Twee maanden na de eerste onthullingen op mijn website, en van Elma Verhey bij ThePostOnline, zijn de Nederlandse media wakker geworden. NRC Handelsblad meldde gisteren dat Marjan Sax en Heikelien Verrijn Stuart, bestuursleden en tevens beheerders van de subsidiekraan van Stichting Democratie en Media (SDM), in de afgelopen jaren geld uitdeelden aan projecten waar ze zelf bij betrokken waren.

Veel NRC-nieuws stond in november en december al op mijn website en bij ThePostOnline, dat onder meer mijn blogs over de affaire heeft geplaatst naast het onderzoekswerk van Verhey.

In december bood ik bij NRC Handelsblad een opiniestuk aan. Ik baseerde het op een zoektocht door SDM-jaarverslagen en -subsidielijsten uit de periode 2010-2014. Helaas, wegens “nijpend ruimtegebrek” drong mijn artikel niet tot de kolommen door. Bij de afdeling onderzoek van NRC Handelsblad was er nu kennelijk wel tijd en ruimte voor de misstanden bij Democratie en Media.

NRC-verslaggever Joep Dohmen bevestigde mijn eerdere conclusies: “Uit een inventarisatie van de sinds 2010 door SDM uitgedeelde subsidies blijkt dat de stichting inderdaad honderdduizenden euro’s heeft gegeven aan organisaties waarbij twee bestuursleden betrokken waren. Het gaat om publiciste Marjan Sax, tot vorig jaar bestuurslid, en journaliste Heikelien Verrijn Stuart, inmiddels lid van de raad van toezicht.”

Dohmen vond overigens ook SDM-steun aan de door Verrijn Stuart bestuurde Nuhanovic Foundation – twee subsidies die ik over het hoofd had gezien. Hilarisch is zijn beschrijving van de gang van zaken als de SDM-commissie moest beslissen over subsidie aan een stichting van een van de leden. Dan ging het Verrijn Stuart even de kamer uit, zodat Sax kon beslissen. Of Sax ging even de kamer uit, zodat Verrijn Stuart de knoop kon doorhakken.

In mijn opiniestuk beschreef ik Democratie en Media als “een speeltuin voor activisten,” met speciale aandacht voor extreemlinkse hobby’s waar de grondleggers van Het Parool niets van moesten hebben. Terwijl SDM zichzelf juist beschouwt als de geestelijke erfgenaam van de Amsterdamse verzetskrant.

De “linkse speeltuin” draait komend weekeinde weer op volle toeren. SDM is een van de financiers van de “New World Summit” (pdf), een conferentie in Utrecht die volgens het in deze kring gebruikelijke Engelse koeterwaals is “dedicated to constructing ‘alternative parliaments’ for stateless political organizations that find themselves excluded from democratic processes.”

Centraal staat de autonome Koerdische beweging in de Syrische Rojava-gebieden, langs de grens met Turkije. Deze groepering verzet zich moedig tegen de beulen van ISIS, en moet altijd bedacht zijn op een mes in de rug door het Turkse regime van de islamist Erdogan.

Bleef het maar bij dit sympathieke doel. Helaas hebben de organisatoren van de New World Summit een zeer dubieuze bondgenoot voor de Koerden aangesleept. Een van de aangekondigde spreeksters (30 januari, “response by Leila Khaled”) is Leila Khaled. Deze Palestijnse cultfiguur was deelneemster aan twee vliegtuigkapingen in 1969 en 1970. Zij is lid van het Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), dat door de Europese Unie nog steeds wordt beschouwd als een terroristische organisatie.

Lang geleden allemaal? Vorig jaar op tournee in Zuid-Afrika beweerde Khaled (geheel in de geest van topambtenaar Yasmina Haifi en rapper Appa) dat ISIS “een zionistische Amerikaanse organisatie” is. Khaled verkondigde ook nog dat “de leiders van Boko Haram nog zionistischer zijn dan de zionisten” en dat “zionisten de hele wereld controleren”. Kortom, allerlei klassieke antisemitische complottheorieën verpakt in een “antizionistisch” jasje. Khaled’s recente uitspraken staan uiteraard niet vermeld in het programma van de New World Summit.

Khaled’s optreden wordt dus mede mogelijk gemaakt (pdf) door Stichting Democratie en Media. Dezelfde stichting subsidieerde vorig jaar de komst van het omstreden Knesset-lid Haneen Zoabi naar een herdenking van de Kristallnacht door voormalige Hamas-knuffelaars. Wonderlijk dat SDM zich nog steeds beroemt op het verzetsverleden van Het Parool, waarin de strijd tegen antisemitisme zo’n grote rol speelde.

Nida Rotterdam is heel boos, maar weerlegt geen enkel feit

Door Carel Brendel, 25 januari 2016

Nourdin el Ouali geeft training op een cursus van EuroPal Forum.

Nourdin el Ouali geeft training op een cursus van EuroPal Forum.

Nourdin el Ouali, politiek leider van het islamitisch geïnspireerde Nida Rotterdam, reageerde heel boos op mijn blog van 8 januari, waarin ik stelde dat zijn partij steeds meer in het vaarwater van de Moslimbroeders raakte.

“U bent kwalijk bezig. Als er ook maar iets zou kloppen was dit nooit gebeurd,” twitterde El Ouali met een link naar een verslag van zijn toespraak op een conferentie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Toen ik hem vroeg wat er dan niet klopte aan mijn artikel, antwoordde El Ouali: “Al uw conclusies en suggestieve verdachtmakingen. Guilty by association tactieken etc. U kent mij niet, zoveel is duidelijk.”

Vorige week, op 20 januari, kwam er ook een officiële reactie op de website van Nida Rotterdam. Nieuwsgierig begon ik te lezen. De partij had immers 12 dagen de tijd genomen om de in mijn blog aangedragen en met links onderbouwde feiten te weerleggen.

Om een kleine greep te doen: Klopt het niet dat veel kaderleden van Nida Rotterdam actief waren binnen Milli Görüs, banden hebben met de bekeerlingenbeweging rond islamitisch centrum De Middenweg of deelnamen aan solidariteitsacties van Hamas? Helaas, het Nida-artikel ging er niet op in.

Was het dan niet waar dat El Ouali in 2011 woordvoerder was namens de Nederlandse opvarenden van de Stefano Chiarini, waarvan de aankoop was geregeld door Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed? Het Nida-artikel ging er niet op in. Overigens was mijn blog op dat punt onvolledig. Volgens RTV Rijnmond was El Ouali in 2011 tevens coördinator van het Nederlands-Italiaanse schip.

Sprak El Ouali soms niet op 25 oktober 2015 op een dawah-conferentie van De Middenweg met als thema “Islam de onbegrepen levenswijze”? Was hij op 27 december 2015 niet een van de sprekers op een andere conferentie van De Middenweg, over een (wat mij betreft onwenselijk) verbod op salafisme? En keerde hij dan niet op 10 januari terug naar De Middenweg als spreker op een trainingscursus van het EuroPal Forum, waar hij na afloop op de foto ging met de Londense Hamas-activist Zaher Birawi? En ook met Ibrahim Akkari, vice-voorzitter van Europe Trust Nederland, vastgoedorganisatie van de Moslimbroeders die niet geheel toevallig ook eigenaar is van De Middenweg.

El Ouali met Hamas-activist Zaher Birawi en Nederlandse Moslimbroeder Ibrahim Akkari.

El Ouali met Hamas-activist Zaher Birawi en Nederlandse Moslimbroeder Ibrahim Akkari.

“Guilty by association” noemt El Ouali dit, maar in dit geval is het El Ouali zelf die zich associeert, niet als toevallige bezoeker maar als regelmatige spreker in een centrum van de Nederlandse Moslimbroeders. El Ouali associeerde zich ook zelf met EuroPal en Birawi, die beiden nauw zijn verbonden met de Moslimbroederschap en de steunbeweging voor Hamas, aldus onderzoeker Steven Merley in een recent bericht over de training in De Middenweg.

Nida Rotterdam weerlegt dus geen feiten. Wel ageert de partij tegen enkele zaken die niet in mijn artikel staan. Zo zou ik Nida hebben “geframed als staatsgevaarlijk” en zou ik goede bedoelingen van moslims afdoen als “takiyyah”. Laten nu uitgerekend de woorden “staatsgevaarlijk” en “takiyyah” juist niet in mijn artikel voorkomen.

Wie mijn blog regelmatig volgt, weet dat ik niet meedoe aan de kretologie rond “takiyyah”. Regelmatig heb ik benadrukt dat de Moslimbroeders in het Westen gewelddadige en terroristische tactieken hebben afgezworen en nog steeds krachtig afwijzen. Wel vind ik dat hun beweging een belemmering vormt voor de succesvolle integratie van moslims, wat volgens de AIVD op de langere termijn schadelijk kan zijn voor de democratische rechtsorde. Daarnaast heb ik grote bezwaren tegen de steun aan en de solidariteit met de antisemitische terreurbeweging Hamas.

Maar de alarmistische term “staatsgevaarlijk” heb ik dus nooit gebruikt voor de Moslimbroeders in Nederland, en ook niet voor NIDA Rotterdam. Dat El Ouali, ondanks iets wat ik nooit heb beweerd, mocht spreken bij de NCTV is dus geen bewijs dat mijn blog niet deugt. Zijn optreden daar verandert immers niets aan de door mij aangedragen feiten.

De kwalificatie “vage blogger” voor een oud-journalist, die 40 jaar heeft gewerkt voor respectievelijk Het Parool, Vrij Nederland, Amersfoortse Courant en Algemeen Dagblad, verandert evenmin iets aan de feiten. Ook de suggestie dat kritiek op Nida Rotterdam het gevolg is van “een financiële prikkel van een of andere lobby” verandert niets aan de feiten. Over “suggestieve verdachtmakingen” gesproken.

Amsterdamse extremisten maken gebruik van El Tawheed moskee

Door Carel Brendel, 18 januari 2016

Abdullah West en Oukhtoukoum

Abdullah West en Oukhtoukoum

Terwijl salafistische moskeeën in Eindhoven en Utrecht in opspraak raken door nauwe banden met jihadfinancierders uit Koeweit, haalt de Amsterdamse El Tawheed moskee de extremisten van dichterbij. Een groep jihad supporters rond bekeerling Abdullah West mag activiteiten ontplooien in de moskee.

In het nauw gebracht door een mogelijk verbod roepen salafistische voormannen om het hardst dat zij juist voorop gaan in de strijd tegen radicalisering en extremisme. Prominente moslims en islamistische organisaties (zowel uit salafistische kring als vanuit de Moslimbroederschap) schreven op 30 november 2015 een brief waarin zij de maatregel gevaarlijk noemden.

De Liga van Ahlus-Sunnah met o.a. ISOOK (Tilburg, vader Ahmad Salam), Al-Fitrah (Utrecht, zoon Suhayb Salam), Stichting Waqf (Al-Fourqaan Eindhoven), El Tawheed (Amsterdam) en Qaanitoen (Den Haag, Fawaz Jneid) gooide er op 11 december 2015 een eigen brandbrief overheen. De salafisten hebben zichzelf een bewijs van goed gedrag toegekend door de kalifaatstrijders van ISIS tot “Khawaaridj” te verklaren, extremisten die van de islam zijn afgedwaald.

Het regelmatig uitnodigen van sjeiks die tot jihad hebben opgeroepen of Joden gelijk stellen aan apen en varkens staat in schrille tegenspraak tot de zelfverklaarde gematigdheid. Ernstiger is dat enkele moskeeën in contact staan met Koeweitse geestelijken, die financiële steun verlenen aan Syrische jihadistische strijdgroepen.

Vorig jaar kreeg Osman al-Khamees een uitnodiging om te spreken op een salafistisch liefdadigheidsgala in Rijswijk. De Koeweitse sjeik was lid van een Raad van Supporters van de Syrische Revolutie, een comité in Koeweit dat salafistische brigades ondersteunde op het platteland rond Damascus, waar ze op hun beurt weer zijn gaan samenwerken met Jabhat al-Nusrah, de Syrische tak van Al Qaida.

De naam Al-Khamees komt voor in een studie (pdf) van Elizabeth Dickinson van het Brookings Instituut. Volgens datzelfde rapport is ook Mohamed Dawi lid van deze jihadsupportersclub. Dawi sprak in mei 2014 op een groot inzamelingscongres in Zaandam, georganiseerd door vader en zoon Salam.

Al-Fourqaan nodigde eind vorig jaar Waleed al-Tabtabae uit, eveneens bekend als jihadfinancier. Dickinson bevestigt dat Al-Tabtabae een bezoek bracht aan de mede door hem bewapende strijdgroepen. Door een foto te tonen van de sjeik met een Kalashnikov won de gemeente Eindhoven met glans een kort geding dat door Al-Fourqaan was aangespannen tegen het inreisverbod voor Al-Tabtabae en zes andere predikers uit het Midden-Oosten.

Vorige week onthulde AD journalist Yelle Tieleman dat Al-Fitrah nauwe banden heeft met de Revival of Islamic Heritage Society, een salafistische liefdadigheidsgroep in Koeweit, die eveneens betrokken was bij het financieren van Syrische gevechtsgroepen en zeven jaar (2008-2015) op een Amerikaanse lijst van terroristische organisaties heeft gestaan. De Koeweitse oud-minister Nayef al-Ajmi schreef volgens het AD bedelbrieven ten gunste van Al-Fitrah. Dickinson stelt dat de bewindsman eveneens jihadisten ondersteunde, onder meer Ahrar al-Sham dat inmiddels ook allianties is aangegaan met Jabhat al-Nusrah.

Ondertussen liggen bij El Tawheed de problemen dichter bij huis. De Amsterdamse moskee, het eerste salafistische centrum van ons land, kwam in 2002 in opspraak nadat opruiende en onverdraagzame preken waren opgenomen door actualiteitenrubriek Nova. In november 2004 bleek bovendien dat Mohammed Bouyeri, de terroristische moordenaar van Theo van Gogh, een regelmatig bezoeker was van de moskee. Onder druk van de overheid ging El Tawheed, net als andere salafistische centra, een meer gematigde koers volgen.

De dringende vraag is of dit allemaal lukt. De afgelopen twee jaar heeft de extremistische groep De Zuivere Aanbidding activiteiten kunnen organiseren in El Tawheed. Op het eerste gezicht is De Zuivere Aanbidding een vrome orthodoxe Facebook community, zoals er zo veel zijn in salafistisch Nederland. Schijn bedreigt hier want drie van de zes moderatoren zijn betrokken bij de pro-jihad beweging in Nederland. Eén van dit drietal heeft zich vorig jaar bij ISIS aangesloten.

Het gezicht van De Zuivere Aanbidding is “Admin West”, die vooral bekend staat als de bekeerling Abdullah West. Vrij Nederland schreef op 5 september 2015 dat hij als Keith R. voorkomt in het Context-dossier, het onderzoek dat vooraf ging aan het Haagse jihadproces.

“Abdullah West” was actief binnen de extremistische groepen Straat Dawah en Behind Bars. Volgens De Groene (voorjaar 2013) kent hij minstens vier jongeren die naar Syrië zijn afgereisd. In augustus 2014 kwam “Abdullah West” in het nieuws door zich te verheugen over de onthoofding door ISIS van de Amerikaan James Foley.

Volgens collega-extremist Shabir Burhani houdt “Abdullah West” zich tegenwoordig onder de naam “Ibrahiem Awwad” bezig met het beheren van geheime Facebook-groepen die propaganda voor ISIS bedrijven. Een van de andere Awwad-activiteiten is de jihadistische website Ansar Khilafah, waar hij bijvoorbeeld op 21 november 2015 een theologische rechtvaardiging plaatste van terreuraanslagen in het Westen.

In videos van De Zuivere Aanbidding maakte Keith R. reclame voor de activiteiten van zijn groep in de El Tawheed moskee. Samen met de in niqab gehulde “Admin Oukhtoukoum” kondigde “Admin West” in september 2015 een kinderpartijtje aan ter gelegenheid van het Offerfeest. Bijgevoegd waren foto’s van het kinderfeest van 2014, toen de groep kennelijk ook al bij El Tawheed mocht optreden. In juli 2015 stonden de opblaasbare springkussens eveneens klaar voor het Suikerfeest. Een dag eerder riep “Admin West” vanuit de bibliotheek van de moskee om geld te storten voor de reparatie van het moskeedak.

Daarnaast organiseerde De Zuivere Aanbidding op de laatste middag van 2015 een zusterdag.

Keith R. is niet de enige jihadsupporter bij De Zuivere Aanbidding. “Admin Ayubi” is Adil C. Hij stond eind vorige week voor de rechter in een jihadproces tegen drie mannen uit Arnhem en omgeving. Tegen hem werd twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan “het overmaken van geld naar de jihadist Aykut K.

Abou Khattab Al Turkmani houdt de kinderen bezig bij El Tawheed. Sindsdien is hij op jihad.

Abou Khattab Al Turkmani houdt de kinderen bezig bij El Tawheed. Sindsdien is hij op jihad.

“Admin Khattab” staat voor Abou Khattab Al Turkmani, de bedenker van Happylines Dawah, het schrijven van islamitische boodschappen in de lege plekken van treinkrant Metro. Met zijn islamitische missiewerk haalde hij in december 2013 zowel website De Ware Religie, het virtuele clubhuis van de Haagse jihadverdachten, als het weblog van antropoloog Martijn de Koning. Abou Khattab, aldus De Koning was in september 2013 een van de gasten van een voetbaltoernooi in Den Haag. Die gebeurtenis ging de boeken in als de “Slag bij Hondius” vanwege een heftige confrontatie tussen de politie en de Haagse groep waarvan leden een week eerder met een ISIS vlag hadden gezwaaid.

Op De Zuivere Aanbidding staat een foto van “Admin Khattab” die in 2014 de kinderen vermaakt met Koran-recitaties en het zingen van islamitische liederen. In het afgelopen jaar heeft Abou Khattab Al Turkmani echter nog niets bijgedragen aan de Facebook pagina. Dat kan ook moeilijk vanuit de Islamitische Staat. Uit een reactie blijkt namelijk dat hij tegenwoordig het achtervoegsel “Al Muhajir” gebruikt.

“Muhajir” betekent “immigrant”, een veelgebruikte bijnaam voor jihadisten. Inderdaad, afgelopen najaar ondertekende “Admin Khattab” een boodschap op zijn eigen Facebook pagina als “een trotse mujahid onder de schaduw van de khilafah”, of anders gezegd: “een trotse ISIS-jihadist”.

Snoepgoed, spelletjes en springkussens zijn uiteraard onschuldige zaken. Maar het gaat de leden van “De Zuivere Aanbidding” in eerste instantie niet om de kinderen. Wel krijgen ze als moskeegebruikers de kans om volwassen “broeders” en “zusters” voor hun zaak te interesseren.

Keith R. alias “Abdullah West” is een bekende bekeerling in Amsterdam. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het bestuur van El Tawheed niet op de hoogte is van zijn extremistische activiteiten. Des te merkwaardiger is het dat hij letterlijk en figuurlijk speelruimte krijgt binnen deze moskee.

‘Beste politicus van Rotterdam’ steeds meer in vaarwater van Moslimbroeders

Door Carel Brendel, 7 januari 2016

Uitsnede van de groepsfoto na afloop van de trainingsdag in De Middenweg. Nourdin el Ouali (links) naast Hamas-activist Zaher Birawi (midden) en Ibrahim Akkari (rechts), voorman van de Moslimbroeders in Nederland.

Uitsnede van de groepsfoto na afloop van de trainingsdag in De Middenweg. Nourdin el Ouali (links) naast Hamas-activist Zaher Birawi (midden) en Ibrahim Akkari (rechts), voorman van de Moslimbroeders in Nederland.

Dit artikel is een update met nieuwe feiten van het artikel ‘Nida Rotterdam is geen islamitisch CDA, maar eerder een islamitische AKP’ dat op 29 juli 2015 op deze website verscheen.

NIDA Rotterdam, de “frisse, dwarse, diverse en moderne” islampartij in de Maasstad, krijgt een enthousiaste pers. Fractievoorzitter Nourdin el Ouali werd zelfs uitgeroepen tot “de beste politicus van Rotterdam 2015″. Minder aandacht is er voor de deelname van NIDA-prominenten aan acties voor het door Hamas geregeerde Gaza. Onderbelicht blijven ook de functies die enkele NIDA-vertegenwoordigers vervullen binnen organisaties van de Moslimbroederschap in Nederland. De Rotterdamse nieuwsconsument krijgt evenmin informatie over El Ouali’s frequente optredens in De Middenweg, het dawah-centrum van de Moslimbroeders.

Een “forse nieuwkomer” diende zich begin 2014 aan bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. De islamitische beweging NIDA (“oproep” of “stem”) trad in het strijdperk om de tweedeling te doorbreken, die zou bestaan tussen “mensen die volwaardig Nederlander zijn” en “een tweede groep Rotterdammers die dat ook zijn, maar die het idee hebben dat ze dat steeds moeten bewijzen”.

De islampartij probeerde tevens een einde te maken aan een andere tweedeling, die tussen de lokale grootmachten Partij van de Arbeid en Leefbaar Rotterdam. Islamitische kiezers hadden te lang als “stemvee” gefungeerd voor de PvdA.

Lijsttrekker was het voormalige GroenLinks-raadslid Nourdin el Ouali. Tegen NRC Next zei hij: “Juist vanuit onze islamitische inspiratie zijn we er voor iedereen. Wij geloven in Rotterdam, we komen voort uit de talrijke gemeenschappen die de stad rijk is. Wij zijn de integratie ver voorbij.”

El Ouali had tijdens de verkiezingscampagne een goede pers. Hij toonde zich een mediagenieke en bedreven debater. NIDA slaagde er in een deel van de islamitische kiezers los te weken van de PvdA en stapte in maart 2014 met twee raadsleden het Rotterdamse stadhuis binnen.

Als raadslid bleef El Ouali de lieveling van de lokale verslaggevers. In november riepen zij hem uit tot de beste politicus van Rotterdam. De jury, gevormd door de politiek verslaggevers van AD/Rotterdams Dagblad, NRC, Trouw en RTV Rijnmond, roemde El Ouali om zijn overtuigende debattechniek, leiderschap en verbindende kwaliteiten.

In het media-enthousiasme (of als gevolg van wat een kritische blogger omschreef als “kritiekloze aanbidding”) rond de nieuwkomer blijven belangrijke aspecten van de nieuwe partij onderbelicht. Nida Rotterdam heeft namelijk nauwe banden met organisaties uit de sfeer van de Moslim Broederschap. Daarover straks meer. Eerst aandacht voor de beginselen van de lokale islampartij.

Verpakt in mooie woorden (“Wij waarderen geloof en bieden het de ruimte”) eiste NIDA Rotterdam in haar beginselverklaring (Speerpunten) meer ruimte op voor de islam in het publieke domein zonder het woord islam overigens te noemen.

Lees de rest van dit artikel »

Al-Fourqaan speelde te hoog spel met uitnodiging van Koeweitse jihadfinancier

Door Carel Brendel, 23 december 2015

Waleed al-Tabtabae

Waleed al-Tabtabae

De salafistische Al-Fourqaan moskee in Eindhoven staat met de rug naar de Nederlandse samenleving door voortdurend dubieuze sjeiks uit te nodigen. De komst van een financier van de jihad in Syrië bleek echter een brug te ver.

Er komt een moment dat zelfs de allervriendelijkste PvdA-bestuurder zijn hakken in het zand zet. Gisteren nam burgemeester Rob van Gijzel in Eindhoven het verrassende besluit om de komst van zeven sjeiks naar een conferentie van de Al-Fourqaan Moskee te verbieden.

Van Gijzel, die afgelopen voorjaar Al-Fourqaan nog verdedigde tegen kritiek van de LPF Eindhoven, moet vooral verbijsterd zijn geweest door de komst van de Koeweitse geestelijke Waleed al-Tabtabae (ook wel geschreven als Al-Tabtabai of Al-Tabtabaie). Met hem stond iemand op de sprekerslijst die nauwe banden zou hebben met jihadistische strijdgroepen.

Al-Tabtabae is een salafistische geleerde en ex-parlementariër uit Koeweit die internationaal naam maakte door zijn oerconservatieve opvattingen. In 2000 vroeg hij de Koeweitse regering om de uitzendingen van de Olympische Spelen te censureren omdat “sommige onderdelen meer met seks dan met sport te maken hebben”. De sjeik schrok vooral van zwemmen, volleybal en beachvolleybal.

In september 2003 voerde hij actie tegen de vertoning van de Amerikaanse speelfilm “Bruce Almighty” aan boord van de vliegtuigen van Koeweit Airways. Al-Tabtabae maakte bezwaar tegen de “godslasterlijke” titel want er bestaat maar één Almachtige en dat is niet Bruce. Actie voerde Al-Tabtabae ook, in 2004, tegen de talentenjacht Star Academy.

Toen de Koeweitse regering in 2005 besloot om de bouw van twee christelijke kerken toe te staan, stond Al-Tabtabae vooraan in het verzet hiertegen. In 2008 riep hij op tot een boycot van Denemarken in verband met de cartoonkwestie. Al-Tabtabae leidde ook de oppositie tegen regeringsplannen om vrouwen meer rechten te verlenen.

Volgens NRC Handelsblad (5 februari 2005) kreeg Al-Tabtabae door dergelijke acties de bijnaam “de agent van de Taliban in Koeweit”. Die bijnaam heeft hij volgens De Telegraaf (24 maart 2007) mede te danken aan zijn steun voor islamitische straffen als steniging en amputatie. Merkwaardig genoeg was Al-Tabtabae voorzitter van de parlementaire commissie voor de mensenrechten.

Lees de rest van dit artikel »

Nederlandse politiek ontdekt salafisme, Britten worstelen met Moslimbroeders

Door Carel Brendel, 19 december 2015

Image449

UPDATE: Moslimbroeders lopen te hoop tegen salafismeverbod

Het salafisme is “hot” als onderliggende ideologie achter de terreur van ISIS. Een Kamermeerderheid zoekt naar een verbod op salafistische organisaties. Maar is dit wenselijk? Ideeën laten zich niet verbieden. Recente rechtspraak benadrukt de vrijheid van meningsuiting. En wie bepaalt wat salafisme is? En waarom wel de salafisten verbieden en niet de Moslimbroeders, die nu in Engeland de kwaaie pier zijn omdat hun doeleinden haaks staan op de Britse waarden en veiligheid? Zelf zou ik eerder pleiten voor een verbod op onnozelheid onder politici en journalisten.

Opgeschrikt door de aanslagen in Parijs ontdekt de Nederlandse politiek wat al vele jaren in AIVD-rapporten staat. Het salafisme, een hedendaagse politieke ideologie die ruimschoots put uit de veronderstelde oertijd van de islam, vormt op de langere termijn een bedreiging voor de democratische samenleving.

Dat de gevolgen op korte termijn evenmin vallen te onderschatten meldden de gleufhoeden vorig jaar. Het groeiende dawah-salafisme vormt een ideale kweekvijver voor het jihadisme, meent de AIVD, ook al wijzen vooraanstaande salafisten de jihadgang af. De waarschuwingen van “gematigde” salafistische leiders als Suhayb Salam en Rachid Nafi konden echter niet verhinderen dat sinds 2012 honderden jongeren in de ban van ISIS en Jabhat Nusrah raakten en naar Syrië vertrokken.

Bij een Kamerdebat dienden Ahmed Marcouch (PvdA) en Ockje Tellegen (VVD) in november een motie in voor een onderzoek naar de mogelijkheid om salafistische organisaties te verbieden. Hun voorstel kreeg een ruime Kamermeerheid. Minder publiciteit kreeg een CDA-motie om salafisten bij de krijgsmacht te weren. Een verstandig besluit want tegenstanders van onze democratische rechtsorde, of het nu salafisten, trotskisten, neonazi’s of extremistische dierenactivisten zijn, geef je geen wapens in handen om het land te verdedigen.

Deze week nam de Kamer nieuwe moties aan, onder meer om salafistische predikers te weren uit asielzoekerscentra – privé-terrein waar religieuze ijveraars niets te zoeken hebben. Kamerbrede steun was er voor een motie om niet meer samen te werken met salafistische organisaties en geen subsidies meer te verlenen. Dat betekent dus dat de vrolijke gratis-Koran-in-de-lucht-steker Jozias van Aartsen moet stoppen met de verstrekking van gele hesjes aan de shariapolitie/vrijwilligers van As-Soennah.

Heel goed dus dat onze politici wakker worden, al heb ik wel mijn twijfels en bedenkingen bij de meest vergaande maatregel, een verbod van salafistische organisaties. Ideeën laten zich namelijk moeilijk verbieden. Strafbare gedragingen daarentegen kunnen nu al worden aangepakt. Wat dat betreft is het vonnis in de jihadzaak leerzaam. De leden van de Haagse groep van thuisblijf- en uitreisjihadisten zijn niet veroordeeld voor het huldigen van ideeën – zelfs het sympathiseren met ISIS is niet strafbaar – maar voor opruiing en voor concrete activiteiten, gericht op de deelname van jongeren aan de jihad in Syrië.

Lees de rest van dit artikel »

Trotse erfgenaam van Het Parool werd speeltuin voor activisten

Door Carel Brendel, 14 december 2015

Onderstaand opiniestuk over de Stichting Democratie en Media (SDM) stuurde ik de afgelopen dagen naar de opinieredacties van achtereenvolgens De Volkskrant, NRC Handelsblad, Het Parool en Trouw. Helaas, nijpend ruimtegebrek of andere belangrijke redenen hebben er toe geleid dat geen van de aangeschreven dagbladen het artikel wilde plaatsen. Dat kan natuurlijk gebeuren. Ik vind het wel heel jammer. Dit stuk had ik graag zien afgedrukt in een krant, die onderdeel vormt van een mediabedrijf met SDM als grootaandeelhouder.

Stichting Democratie en Media (SDM), de aandeelhouder in Nederlands/Belgische krantenbedrijven die jaarlijks een miljoen euro verdeelt onder allerhande media-initiatieven, verleende onlangs een merkwaardige subsidie. De stichting, die “onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van Het Parool als verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog”, steunde de omstreden herdenking van de Kristallnacht door een platform van extreem-linkse organisaties in Amsterdam.

Drie organisaties binnen dit “Platform Stop Racisme en Uitsluiting” herdachten in 2004 Ahmed Yassin, de oprichter van de antisemitische terreurbeweging Hamas. De Internationale Socialisten, prominent lid van het Platform, deden vorig jaar mee aan een pro-Hamas-betoging waar de rapper Appa te keer ging tegen “zionistische honden die uit zijn op ons geld en bloed”.

SDM betaalde mee aan de komst van Knesset-lid Haneen Zoabi, omdat het kennelijk een goed idee was van het Platform om “racisme binnen de staat Israël” aan de orde te stellen. SDM bleek slecht op de hoogte van de geschiedenis van de herdenking, die sinds de herrijzenis in 2008 een belangrijk deel van de Joodse gemeenschap op de ziel trapt. SDM-directeur Nienke Venema ontweek alle vragen over de extremistische connecties van de organisatoren, die één dag per jaar dode Joden herdenken en de rest van het jaar solidair zijn met Hamas.

Vanwege het uitblijven van een overtuigende reactie ben ik zelf een antwoord gaan zoeken in de jaarverslagen en subsidielijsten van SDM in de periode 2010 tot en met 2014. De zoektocht leverde bizarre vondsten op. Allereerst blijkt SDM niet in staat om bij het toekennen van subsidies de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. In vier van de vijf onderzochte jaren verleende SDM subsidies (tussen de 35.000 en 70.000 euro per jaar) aan Human Rights Watch (HRW). Vice-voorzitter van het Comité Nederland van HRW is Marjan Sax, tot voor kort bestuurslid van SDM en in de onderzochte periode lid, respectievelijk voorzitter van de subsidiecommissie van SDM.

Lees de rest van dit artikel »

Nederlandse ISIS propaganda gaat door in ‘geheime Facebook groep’

Door Carel Brendel, 12 december 2015

Shabir Burhani (voorgrond) in 2011, toen hij nog niet uit de groep was gegooid.

Shabir Burhani (voorgrond) in 2011, toen hij nog niet uit de groep was gegooid.

Een welkom neveneffect van de jihadzaak, waarin de straffen hoger zijn uitgevallen dan ik verwachtte na enkele zeperds voor het openbaar ministerie, was de ondergang van De Ware Religie. Met de aanhouding van “emir” Azzedine Choukoud en mediachef Rudolph Holierhoek kwam de website volledig stil te liggen. Er kwam een einde aan de rumoerige demonstraties in de Haagse Schilderswijk.

Dat het thuisfront van ISIS op een laag pitje sudderde, bleek begin dit jaar toen slechts 15 mensen kwamen opdraven in Den Haag voor een betoging tegen wantoestanden op de terroristische afdeling in Vught. Vóór de arrestatie van de hoofdverdachten trokken dergelijke bijeenkomsten een veelvoud aan demonstranten. Ze zwaaiden er openlijk met ISIS-vlaggen en riepen leuzen ten gunste van ISIS-leider Al Baghdadi. Als gevolg van de jihadzaak is het spektakelactivisme bijna verdwenen.

Helemaal weg uit Nederland is de ISIS-propaganda overigens niet. Niemand minder dan Shabir Burhani, beter bekend als Maiwand al-Afghani, trok op 6 december aan de bel om het land te waarschuwen voor de “geheime Facebook pagina/groep met de naam Staatsnieuws.”

Burhani: “In de geheime facebook pagina ‘Staatsnieuws’ wordt actief IS propaganda verspreid. Ook wordt daar takfir gedaan op moslims en geroddeld en gelasterd. Ik vind dat ze daar onmiddellijk mee moeten stoppen. Anders komen er maatregelen. Bovendien verschillen ze niet veel in hun domheid, onwetendheid, kinderachtigheid en verdorven gedrag met die IS cheerleaders uit Engeland die memes en neppe pagina’s maken om moslims met wie ze van mening verschillen zwart te maken. Als deze mensen zo doorgaan dan zullen ze ook hier vernederd zullen worden en bestraft door Allah zoals hun voorlopers.”

Lees de rest van dit artikel »

Veroordeling Parijse aanslagen maakt geen einde aan optredens van haatsjeiks

Door Carel Brendel, 10 december 2015

Image500

Driss el Boujoufi, bestuurslid van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), had vorige maand goed nieuws voor de lezers van de regionale dagbladen in Noord-Holland: “Moskeeën zijn terughoudender om ‘haatimams’ in huis te halen. Omstreden voorgangers zijn de laatste maanden weggebleven uit Nederland.”

Moskeeën zijn voorzichtiger geworden voor commotie, stelde El Boujoufi. Het verschijnsel van rondreizende prekers zou zijn afgenomen en daarmee de noodzaak voor een lijst van ongewenste sjeiks. De CMO-voorman: “De moskeeën laten minder snel iemand uit het buitenland komen. De overheid is alerter bij het uitgeven van visa. En de imams zelf zijn niet zo happig meer om naar Nederland te komen.”

Het goede nieuws klopte al niet toen El Boujoufi het verkondigde. Begin november was de Britse sjeik Haitham al-Haddad op een geheime plek in Limburg om Moslimjongeren uit Almere te leiden op het pad van de profeet. Op dat pad, zo vertelde Al-Haddad bij een debat in De Balie, worden afvalligen en overspeligen gestenigd, althans in een islamitisch land. Bij een andere gelegenheid betitelde de sjeik Joden als “afstammelingen van apen en varkens” en citeerde hij uit het antisemitische verzinsel De Protocollen van de Wijzen van Zion.

Ook al in november meldde zich de in Duitsland geboren Mohamed Ciftci, die vindt dat ex-moslims onthoofd moeten worden, als gastspreker bij Moslimjongeren in Utrecht. Die bijeenkomst werd “om organisatorische redenen” uitgesteld. In plaats daarvan hield de “onthoofdsheik” een lezing in een Turkse moskee in Den Haag.

De Pakistaanse prediker Raza Saqib Mustafai maakte in november een toernee langs vijf moskeeën, waaronder de Ghausia moskee van de Rotterdamse bloemengooier Iftekar Chishti. Raza Saqib Mustafai vindt dat alle problemen op de wereld de schuld zijn van De Joden. Pas als alle Joden dood zijn heerst er weer vrede op aarde.

Lees de rest van dit artikel »

Moskee van bloemen gooiende imam ontving antisemitische haatsjeik

Door Carel Brendel, 3 december 2015

Imam Ali Chishti op het Vredesplein.

Imam Ali Chishti op het Vredesplein.

Het waren prachtige beelden, op maandag 16 november van het Vredesplein in Rotterdam-Zuid. Op initiatief van Nida Rotterdam, de Essalam Moskee, de lokale koepelorganisatie SPIOR en de regionale moskeekoepel VMMZN demonstreerden Rotterdammers hun eenheid in een protest tegen de terreuraanslagen in Parijs.

Kinderen lieten witte vredesballonnen op. Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur was er. Burgemeester Ahmed Aboutaleb hield een gloedvolle toespraak. Maar de meeste indruk maakte imam Ali Chishti die actief is in de naburige Ghausia Moskee.

“Een boeket met dezelfde bloemen is mooi,” zei de gevangenisimam. “Maar een boeket met verschillende bloemen is mooier. Wanneer we elkaar zien, gooien we met bloemen naar elkaar. Niet met bommen.” Aan het slot van zijn betoog stond hij hand in hand met een rabbijn, een dominee en een humanist.

Wie kanttekeningen zet bij deze prachtige beelden is al snel een spelbreker, verstoort het mooie plaatje. Helaas, er zit niets anders op. Op 14 november namelijk, een dag na de moordpartij in Parijs en twee dagen voor de manifestatie op het Vredesplein, kreeg Chishti’s Ghausia Moskee hoog bezoek van Raza Saqib Mustafai, een Pakistaanse geestelijke die vindt dat alle joden moeten worden uitgeroeid. De prediker maakte een tournee langs een vijftal Pakistaanse moskeeën in ons land. Het was niet zijn eerste bezoek aan Masjid Ghausia. In 2011 preekte hij er ook al eens. Ghausia plaatst regelmatig preken van de man op social media, recent nog op 31 oktober.

Lees de rest van dit artikel »