Hoorzitting Kamercommissie over buitenlandse financiering moskeeën

Door Carel Brendel, 27 mei 2015

Blauwe Moskee, Amsterdam

Blauwe Moskee, Amsterdam

De Tweede Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie hield vandaag een hoorzitting/ rondetafelgesprek over de buitenlandse financiering van islamitische instellingen. De uitnoding kreeg ik naar aanleiding van mijn eerdere blogs over dit onderwerp. De commissie ging daarnaast in gesprek met Stijn Hoorens, onderzoeker van RAND Europe en schrijver van een rapport over dit onderwerp op verzoek van de Tweede Kamer. De andere sprekers waren Driss Tabghi, woordvoerder van Marokkaanse moskeebezoekers, Yassin Elforkani, woordvoerder van het Contactorgaan Moslim en Overheid, en jongerenwerker Ibrahim Wijbenga.

Voorafgaand aan de hoorzitting kreeg ik het verzoek een gespreksnotitie te schrijven, waarin ik uiteraard veel punten heb opgenomen die ik in eerdere blogs heb vermeld. Hieronder volgt de tekst die ik vooraf had ingezonden.

Lees de rest van dit artikel »

Sjeik al-Qarni was ongewenst vreemdeling, maar kreeg toch een Schengen-visum

Door Carel Brendel, 22 mei 2015

Zoals te verwachten gaf de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) gisteren weinig zeggende antwoorden op raadsvragen van LPF, CDA en D66 over de komst van Saoedische sjeiks naar de Al-Fourqaan moskee. Hij kon moeilijk anders. Een burgemeester gaat immers niet over de toelating van buitenlandse bezoekers.

Van Gijzel gaat over de openbare orde. Als een omstreden sjeik is binnengelaten, moet hij er gewoon voor zorgen dat zijn optreden ordelijk verloopt. Verder moet hij als bestuurlijk hoofd van de politie in de gaten houden of de spreker de wet niet overtreedt. Het afgelasten van een conferentie in verband met maatschappelijke onrust of mogelijke protesten van tegenstanders is in zo’n geval het grootst denkbare zwaktebod.

Toch zat er een opmerkelijk nieuwtje in de antwoorden van Van Gijzel. De in Eindhoven uitgenodigde Aaidh al-Qarni, die in 2004 opriep tot het doorsnijden van kelen en inslaan van schedels, staat in het Schengen Informatie Systeem te boek als “ongewenst vreemdeling”.

Lees de rest van dit artikel »

Saoedische voorstander van zelfmoordaanslagen naar moskee van CMO-woordvoerder

Door Carel Brendel, 19 mei 2015

Sjeik Al-Muslih in 2004 over zelfmoordaanslagen buiten moslimlanden

Sjeik Al-Muslih in 2004 over zelfmoordaanslagen buiten moslimlanden

De laatste maanden willen er nogal wat omstreden predikers onze kant op komen uit Saoedi-Arabië. Gelukkig wil het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), dat zo’n 80 procent van de Nederlandse moskeeën vertegenwoordigt, bijdragen aan het weren van dergelijke “haatimams”.

Op 29 januari meldde De Telegraaf dat het CMO binnen enkele weken zou komen met “plannen om haatpredikers te bannen en om weerwoord te bieden op social media tegen de verheerlijking van het terrorisme”.

Het CMO was daarnaast bereid om de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) te adviseren, zodat radicalen geen visum zouden krijgen, zo berichtte de NOS op 21 januari naar aanleiding van het afgelaste optreden van een (overigens niet visumplichtige) “haatsjeik” in Helmond.

Het CMO werkte zelf aan een zwarte lijst van haatpedikers, zei woordvoerder Yassin Elforkani in maart, naar aanleiding van het intrekken van de visa van twee gastsprekers op een salafistisch benefietgala in Rijswijk. Elforkani: “Het is niet aan de overheid om religieuze richtlijnen op te stellen. Daar zijn wij voor.”

In een eerder blog vond ik dit een heel slecht voorstel: “Als er iets ongewenst is, dan is het wel de bemoeienis van religieuze organisaties met de visumverstrekking door de Nederlandse regering. Het bepalen wie wel of niet het land binnenkomt, is bij uitstek een overheidstaak. Het is zeker geen taak voor imams en moskeebestuurders.”

Elforkani gedroeg zich als de slager die zijn eigen vlees wilde keuren. En ook nog het vlees van de salafistische concurrenten, die niet zijn aangesloten bij het CMO.

Lees de rest van dit artikel »

DENK trekt Moslimbroeder en Erdogan-fan aan voor externe betrekkingen

Door Carel Brendel, 10 mei 2015

DENK-functionaris en FEMYSO-bestuurder Umar Chaudry (links) op de foto met de Turkse politicus Erdogan.

DENK-functionaris en FEMYSO-bestuurder Umar Chaudry (links) op de foto met de Turkse politicus Erdogan.

FEMYSO, de jongerenorganisatie van de Moslimbroeders verzwijgt haar politieke achtergronden, maar krijgt desondanks volop steun van de Europese instellingen. Ook Nederland spreekt een woordje mee. Het Nederlandse FEMYSO-bestuurslid is onlangs benoemd tot campagneleider van de nieuwe partij DENK. Daarnaast is hij een bewonderaar van de Turkse president Erdogan.

In de Archimedesstraat in Brussel, onder de rook van talloze Europese instellingen, zetelt het Forum of European Muslim Youth and Student Organisations. Deze FEMYSO, zo staat in het jaarverslag over 2014, wil de moslimjeugd een stem geven op Europees niveau.

De inleiding op het jaarverslag spreekt mooie woorden over “identiteit” en “een bijdrage leveren aan de maatschappij”. Het gaat over “respect voor culturen en religies” en over “actief burgerschap, sociale harmonie en respect voor mensenrechten, gelijkheid en rechtvaardigheid voor alle jongeren.”

De FEMYSO-campagnes richten zich tegen “islamofobie” en “racisme”. De islamitische jongeren- en studentenkoepel heeft van de bestrijding van deze nare zaken haar speerpunt gemaakt.

Dit mooie streven wordt beloond met Europese subsidies, zo blijkt uit hetzelfde jaarverslag. Maar liefst drie Europese organisaties steunen FEMYSO: De Raad van Europa, de European Youth Foundation (EYF, een onderdeel van de Raad van Europa) en de Europese Unie. Support krijgt FEMYSO ook van de Open Society Foundations, de mensenrechten-NGO van George Soros en Mabel van Oranje. De vijfde FEMYSO sponsor is de Britse hulporganisatie Human Appeal International, die nauwe banden heeft met de Moslim Broederschap.

In het 32 pagina’s tellende jaarverslag staat niet vermeld hoeveel de diverse instellingen bijdragen aan de begroting, hooguit aan welke conferentie of trainingsbijeenkomst is meebetaald door een van de genoemde organisaties.

Opvallend is vooral de totale zwijgzaamheid van de FEMYSO over haar eigen achtergronden. Serieuze onderzoekers hebben jaren geleden al vastgesteld dat FEMYSO een onderdeel is van de Europese Moslimbroederschap (MB) – een internationale beweging binnen de politieke islam, die streeft naar de invoering van de sharia en de oprichting van een kalifaat, maar dan langs de geleidelijke weg, hoewel in bepaalde gevallen (Hamas) ook door middel van terreur.

Lees de rest van dit artikel »

Wegkijkgedrag helpt zeker niet tegen rondreizende salafismepredikers

Door Carel Brendel, 30 april 2015

Image453

Het visum van de ene sjeik is nog niet ingetrokken of de volgende Saoediër maakt zijn opwachting. Adel al-Kalbani is de naam. Hij is de eerste zwarte imam van de Al-Haram Moskee in Mekka en vindt zijn benoeming van meer betekenis dan de verkiezing van Barack Obama tot president van de Verenigde Staten. De Al-Haram Moskee immers is de plek voor alle moslims waar ook ter wereld en daarom belangrijker dan het Witte Huis in Washington, dat slechts voor één land als regeringscentrum dient.

Al-Kalbani maakt een tournee langs salafistische centra in Nederland. Op het programma staan lezingen in Utrecht, Amsterdam, Groningen en Eindhoven. In die laatste plaats doet hij de Al-Fourqaan Moskee aan, die gisteren een bezoek van de Saoedische sjeik Aaidh al Qarni annuleerde voordat, nadat of omdat diens visum werd ingetrokken door de Italiaanse autoriteiten die zo dom waren geweest om het eerst te verstrekken.

In de discussie over geweigerde visa wordt regelmatig het argument van de vrijheid van meningsuiting van stal gehaald. Eerder al heb ik betoogd dat het bij visumverstrekking allereerst gaat om de vraag wie “we” (de via het Schengen-akkoord samenwerkende Europese staten) over de vloer willen hebben.

Niet iedereen dus, zoals gewone burgers dagelijks kunnen ervaren op Nederlandse ambassades in Rabat, Bogota of Kiev. Fascistoïde door Poetin gesponsorde motorrijders zijn bijvoorbeeld ook niet welkom. Dat laatste geldt wat mij betreft ook voor imams, die hebben opgeroepen tot de gewelddadige jihad. Wie in het verleden op de Saoedische zender Iqra TV heeft gepreekt over opengesneden kelen en ingeslagen schedels, moet niet raar opkijken dat in Europa geen rode loper voor hem wordt uitgelegd.

Overigens zijn van de volgende gast Al-Kalbani geen moorddadige jihadpreken vastgelegd. Wel werd hij in december 2013 om onbekende redenen niet toegelaten tot het Verenigd Koninkrijk. Dat laatste is een reden om nog eens kritisch naar zijn visumaanvraag te kijken, maar het is voor mij de vraag of Al-Kalbani kan of mag worden geweigerd.

Lees de rest van dit artikel »

Wensdroom Hollandse Islam ontwikkelt zich tot salafistische nachtmerrie

Door Carel Brendel, 20 april 2015

Image452

Eindelijk is hij er dan, die Hollandse islam. Helaas is het niet de liberale, vooruitstrevende islam, waar in een niet zo ver verleden onder anderen Job Cohen, Lodewijk Asscher en zelfs Frits Bolkestein van droomden. De niet gedroomde, reëel existerende ‘Hollandse islam’ daarentegen is conservatief, orthodox en in veel gevallen salafistisch.

Het toenemende gebruik van de Nederlandse taal zorgt niet voor de automatische verspreiding van progressief gedachtengoed binnen en buiten de moskee. Integendeel. De tweede en derde generaties moslims, aangevuld door een kleine stroom van autochtone bekeerlingen, blijken veel behoudender dan hun ouders en grootouders, die opgroeiden met de “volksislam” van Marokko en Turkije.

Het salafisme, waarvan de aanhangers hun profeet Mohammed tot in de kleinste details willen navolgen, beperkt zich in Nederland al lang niet meer tot de traditionele centra in Den Haag, Amsterdam, Eindhoven en Tilburg. Mede als gevolg van de aanhoudende zendingsarbeid met behulp van Saoedische oliegelden krijgen de “baardmannen” steeds meer vaste voet in traditionele moskeeën.

In mijn bespreking van het Salafismeboek van Martijn de Koning, Joas Wagemakers en Carmen Becker signaleerde ik vorig jaar al de aanwezigheid van salafistische predikers in etnisch Marokkaanse moskeeën.

NRC Handelsblad berichtte afgelopen vrijdag dat salafistische jongeren diverse moskeeën proberen “over te nemen”. Bij de Al-Karama moskee in Amsterdam-Oost is dat al gelukt, zo blijkt uit de reportage. Puriteinse jongeren hebben het bestuur in handen. Oudere bezoekers klagen over de machtsovername.

Volgens een door de NRC geciteerde AIVD-woordvoerder staan steeds meer moskeeën onder invloed van het salafisme. “Sommige moskeebesturen weten salafisten buiten de deur te houden, andere besturen zijn al door salafisten overgenomen. De weerbaarheid is niet meer zo groot als vroeger.”

Columnist en wetenschapsjournalist Marcel Hulspas voorspelt bij ThePostOnline dat over tien, twintig jaar de meeste moskeeën salafistisch zullen zijn. De jonge salafisten krijgen volgens hem de kans “omdat de moskeeën vergrijzen, en jonge moslims die weinig hebben met het geloof, die zich liever ‘cultureel moslim’ noemen en geen zin hebben in oeverloze theologische discussies, wel drie keer nadenken voordat ze in een moskeebestuur stappen.”

De tijd is voorbij dat het “dawa-salafisme” (dat het jihadisme niet principieel afwijst en eveneens streeft naar een kalifaat, maar afreizen naar het ISIS-kalifaat schadelijk acht voor de islamzending in Nederland) als een buffer werd gezien tegen extremere varianten van de politieke islam. Vorig jaar al rapporteerde de AIVD: “De laatste jaren is ook het dawa-salafisme steeds meer een kweekvijver gebleken voor jihadisten. Dat komt doordat besturen en imams in moskeeën voorbijgestreefd worden door jonge, onafhankelijke predikers. Deze geven aan jonge kinderen lessen met onverdraagzame geloofsopvattingen. Ook vervlakt het onderscheid tussen dawa en jihadisme.”

Een bedenkelijke gezicht bij de salafistische opmars trekt ook de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), een verbond van vier regionale moskeekoepels in Amsterdam, Utrecht, Midden-Holland en Limburg. Woordvoerder en prominent Amsterdams PvdA lid Aissa Zanzen in de NRC: “„Salafisme, zoals ik dat waarneem bij jongeren, is als gif dat onschuldig is als je er weinig van inneemt, maar wanneer je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan het zich uiten in haat en wrok tegen Nederland en het Westen.”

Overigens is het grappig dat dit tegengeluid komt van de RMMN. Het verenigingsregister (dossier 30220490) leert dat het RMMN-voorzitterschap sinds de oprichting in 2006 in handen is van Yahia Bouyafa, de grondlegger en voormalige leider van de Moslimbroederschap in Nederland – de minder puriteinse, meer aan de moderne tijden aangepaste tak van de politieke islam. De RMMN, een club waarvan in elk geval de voorzitter een islamistische ideologie aanhangt, gaat tekeer tegen een andere, nog gevaarlijkere islamistische ideologie.

Het is alsof de Trotskistische partij ons waarschuwt voor de opmars van het Bolsjewisme. Of de woordvoerder van Voorpost ons alert maakt op de groei van Stormfront.

Het jihadisme van prediker Abou Hafs blijkt achteraf niet zo duurzaam

Door Carel Brendel, 18 april 2015

Abou Hafs (rechts) houdt een geel bord op tijdens de toespraak van Oussama C. Links wappert een islamitische vlag, die door ISIS wordt gebruikt.

Abou Hafs (rechts) houdt een geel bord op tijdens de toespraak van Oussama C. Links wappert een islamitische vlag, die door ISIS wordt gebruikt.

Tijdens de afgelopen pro forma behandeling van de Haagse jihadzaak vroeg mr. Hendrik Sytema, de raadsman van Rudolph H., zich af waarom zijn cliënt gevangen zit.

Volgens het Twitter-verslag van Elsevier-journaliste Nikki Sterkenburg zei Sytema: “In hoeverre verschilt Rudolph H. van @abouhafs52, die voor Marokkaanse ambassade sprak bij demonstratie? En wiens nasheed het OM als terroristisch ziet? Abou Hafs mag spreken bij een moskee, terwijl mijn cliënt vastzit.”

De wereld is onrechtvaardig. Terwijl Rudolph zucht in de kerkers van de terroristen-afdeling (TA), maakt Fouad el Bouch (de echte naam van Abou Hafs) furore als spreker over spiritualiteit, identiteit en duurzaam islamitisch activisme.

Toch was Sytema’s vergelijking niet helemaal fair. Als “Abu Suhayb” schreef H. een bijna wekelijkse column voor De Ware Religie, het virtuele clubhuis van het Nederlandse jihadisme. Mede dankzij deze opruiende stukjes radicaliseerden zo’n 200 jongeren zichzelf en ondernamen de reis naar jihadland Syrië.

El Bouch beperkte zich tot een eenmalige gastcolumn, die op 5 juni 2014 werd gepubliceerd op De Ware Religie onder de titel “Kruisvaarder lijkt op Syriëganger? Mocht hij willen.”

De oorspronkelijke website van De Ware Religie verdween begin dit jaar, maar er bestaat nog een backup account waar ook een column valt te vinden die op 2 juni 2014 met toestemming werd overgenomen van het Facebook account van Abou Hafs.

Lees de rest van dit artikel »

Meer sharia tegen ISIS, Van Aartsen gaat mee in de Saoedische ‘oplossing’

Door Carel Brendel, 25 maart 2015

Image449

Op een conferentie in Mekka prezen islamgeleerden de sharia aan als alternatief voor het extremisme. Ondertussen schakelt de naïeve Haagse burgemeester Jozias van Aartsen propagandisten van de sharia in bij een voorgenomen offensief tegen het gedachtengoed van ISIS.

Het Koninkrijk Saoedi-Arabië organiseerde in februari een grote internationale anti-terrorismeconferentie. De nieuwe Koning Salman hield er een “keynote” toespraak. Hij zei dat zijn land geen steen ongemoeid had gelaten in de strijd tegen het terrorisme.

Opvallend was de plaats van handeling van de conferentie. De deelnemers kwamen samen in Mekka in het hoofdkwartier van de Muslim World League. Deze MWL is een islamitische missie-organisatie die in 1962 werd opgericht door de Saoedi’s in nauwe samenwerking met de Moslim Broederschap (MB).

Op de deelnemerslijst stonden diverse MB-leiders, zoals Abdullah bin Mansour (of Benmansour), de nieuwe voorzitter van de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), de koepelorganisatie van de Europese Moslimbroeders. Verder Ali Qaradaghi, de vice-voorzitter van de International Union of Muslim Scholars (IUMS), de islamgeleerdenclub rond geestelijk leider Yusuf al-Qaradawi.

Lees de rest van dit artikel »

Antisemiet Appa op een manifestatie tegen antisemitisme, hoe verzin je het?

Door Carel Brendel, 21 maart 2015

Image447

Met aanvulling: PvdA-Kamerlid Yücel blijft weg, collega Marcouch is de weg kwijt

“Wij verdedigen de democratische verworvenheden in Nederland en willen een rechtvaardige, solidaire en open maatschappij opbouwen. Dat is in ieders belang. Nee tegen racisme, islamofobie, afrofobie en antisemitisme! Ja voor diversiteit!”

Deze passage uit de verklaring van het Comité 21 Maart was voor mij een aangename verrassing. Vandaag, op de Internationale Dag tegen Racisme protesteert actievoerend Nederland niet alleen tegen racisme en “islamofobie”.

Dat laatste vind ik overigens een onjuiste term voor ongerichte haat tegen moslims. Maar goed, tegen het bestoken van moskeeën en het mishandelen van moslims mag zeker krachtig worden geprotesteerd.

Het deed me vooral deugd dat de voornamelijk linkse actiegroepen achter het Comité 21 Maart ook het antisemitisme op de korrel nemen op hun jaarlijkse actiedag. Dat kan beslist geen kwaad, want juist de dag voor de demonstratie in Amsterdam verscheen het jaarverslag van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Daaruit komt naar voren dat antisemitisme in 2014 de meest voorkomende haatuiting was op internet. Volgens dit verslag komt een flink deel van dit antisemitisme uit de linkse hoek. Aandacht voor dit fenomeen in de eigen parochie kan daarom beslist geen kwaad.

De vreugde maakte echter plaats voor verbijstering en woede toen ik het programma van de actiedag zag. Op de sprekerslijst staat namelijk de rapper Appa (Rachid el Gazaoui), die in de zomer van 2014 verantwoordelijk was voor ernstige antisemitische ontsporingen tijdens diverse Gaza-demonstraties.

Lees de rest van dit artikel »

Probleemontkenners veroveren Amsterdam, probleemvergroters winnen in Rotterdam

Door Carel Brendel, 19 maart 2015

Amsterdam kleurt donkergroen (D66), Rotterdam donkerblauw (PVV).

Amsterdam kleurt donkergroen (D66), Rotterdam donkerblauw (PVV).

Klappen voor de coalitie. Een magere opkomst. Versplintering van het politieke landschap. Vernietigende klappen voor de PvdA. Een nederlaagoverwinning voor de VVD. Een grote sprong voorwaarts voor D66. Lichte vooruitgang voor CDA, SP en vele anderen. Een tegenvallende score voor PVV en GroenLinks.

Nog meer wheelen en dealen voor de coalitie in de nieuwe Eerste Kamer. Zie daar in enkele trefwoorden een korte samenvatting van de gisteren gehouden Provinciale Staten-verkiezingen.

Totale versplintering ook bij de publieke omroep. De verkiezingsavond van de NPO was vrijwel geheel gebaseerd op de exit polls. Toen het spannend werd, ging het licht uit, terwijl nog niet eens de helft van de stemmen was geteld. Hilversum ging op slot, juist op het moment dat duidelijk werd dat er helemaal geen sprake was van de uren lang aangekondigde nek-aan-nek-race tussen VVD en CDA. Ondanks een verlies van 3,7 procent eindigden de liberalen ruim voor het CDA.

De PvdA mag de echte harde klappen van het meeregeren opvangen. Maar politiek leider Diederik Samsom lijkt nog niet bereid om de consequenties te trekken. “We hebben verloren maar zijn nog niet verslagen.” Kortom, de koers is goed, maar die vervelende kiezer wil het maar niet begrijpen.

Een blik op de politieke landkaart laat zien hoe dramatisch de uitslag is voor de PvdA. In geen enkele provincie kwam de PvdA als grootste uit de bus kwam, ook niet in Drenthe met de de sociaal-democratische bolwerken Assen en Borger-Odoorn. De PvdA is verder alleen nog het grootste in Winsum, Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland, Deventer en Middelburg.

Lees de rest van dit artikel »