Meer sharia tegen ISIS, Van Aartsen gaat mee in de Saoedische ‘oplossing’

Door Carel Brendel, 25 maart 2015

Image449

Op een conferentie in Mekka prezen islamgeleerden de sharia aan als alternatief voor het extremisme. Ondertussen schakelt de naïeve Haagse burgemeester Jozias van Aartsen propagandisten van de sharia in bij een voorgenomen offensief tegen het gedachtengoed van ISIS.

Het Koninkrijk Saoedi-Arabië organiseerde in februari een grote internationale anti-terrorismeconferentie. De nieuwe Koning Salman hield er een “keynote” toespraak. Hij zei dat zijn land geen steen ongemoeid had gelaten in de strijd tegen het terrorisme.

Opvallend was de plaats van handeling van de conferentie. De deelnemers kwamen samen in Mekka in het hoofdkwartier van de Muslim World League. Deze MWL is een islamitische missie-organisatie die in 1962 werd opgericht door de Saoedi’s in nauwe samenwerking met de Moslim Broederschap (MB).

Op de deelnemerslijst stonden diverse MB-leiders, zoals Abdullah bin Mansour (of Benmansour), de nieuwe voorzitter van de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), de koepelorganisatie van de Europese Moslimbroeders. Verder Ali Qaradaghi, de vice-voorzitter van de International Union of Muslim Scholars (IUMS), de islamgeleerdenclub rond geestelijk leider Yusuf al-Qaradawi.

Lees de rest van dit artikel »

Antisemiet Appa op een manifestatie tegen antisemitisme, hoe verzin je het?

Door Carel Brendel, 21 maart 2015

Image447

Met aanvulling: PvdA-Kamerlid Yücel blijft weg, collega Marcouch is de weg kwijt

“Wij verdedigen de democratische verworvenheden in Nederland en willen een rechtvaardige, solidaire en open maatschappij opbouwen. Dat is in ieders belang. Nee tegen racisme, islamofobie, afrofobie en antisemitisme! Ja voor diversiteit!”

Deze passage uit de verklaring van het Comité 21 Maart was voor mij een aangename verrassing. Vandaag, op de Internationale Dag tegen Racisme protesteert actievoerend Nederland niet alleen tegen racisme en “islamofobie”.

Dat laatste vind ik overigens een onjuiste term voor ongerichte haat tegen moslims. Maar goed, tegen het bestoken van moskeeën en het mishandelen van moslims mag zeker krachtig worden geprotesteerd.

Het deed me vooral deugd dat de voornamelijk linkse actiegroepen achter het Comité 21 Maart ook het antisemitisme op de korrel nemen op hun jaarlijkse actiedag. Dat kan beslist geen kwaad, want juist de dag voor de demonstratie in Amsterdam verscheen het jaarverslag van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Daaruit komt naar voren dat antisemitisme in 2014 de meest voorkomende haatuiting was op internet. Volgens dit verslag komt een flink deel van dit antisemitisme uit de linkse hoek. Aandacht voor dit fenomeen in de eigen parochie kan daarom beslist geen kwaad.

De vreugde maakte echter plaats voor verbijstering en woede toen ik het programma van de actiedag zag. Op de sprekerslijst staat namelijk de rapper Appa (Rachid el Gazaoui), die in de zomer van 2014 verantwoordelijk was voor ernstige antisemitische ontsporingen tijdens diverse Gaza-demonstraties.

Lees de rest van dit artikel »

Probleemontkenners veroveren Amsterdam, probleemvergroters winnen in Rotterdam

Door Carel Brendel, 19 maart 2015

Amsterdam kleurt donkergroen (D66), Rotterdam donkerblauw (PVV).

Amsterdam kleurt donkergroen (D66), Rotterdam donkerblauw (PVV).

Klappen voor de coalitie. Een magere opkomst. Versplintering van het politieke landschap. Vernietigende klappen voor de PvdA. Een nederlaagoverwinning voor de VVD. Een grote sprong voorwaarts voor D66. Lichte vooruitgang voor CDA, SP en vele anderen. Een tegenvallende score voor PVV en GroenLinks.

Nog meer wheelen en dealen voor de coalitie in de nieuwe Eerste Kamer. Zie daar in enkele trefwoorden een korte samenvatting van de gisteren gehouden Provinciale Staten-verkiezingen.

Totale versplintering ook bij de publieke omroep. De verkiezingsavond van de NPO was vrijwel geheel gebaseerd op de exit polls. Toen het spannend werd, ging het licht uit, terwijl nog niet eens de helft van de stemmen was geteld. Hilversum ging op slot, juist op het moment dat duidelijk werd dat er helemaal geen sprake was van de uren lang aangekondigde nek-aan-nek-race tussen VVD en CDA. Ondanks een verlies van 3,7 procent eindigden de liberalen ruim voor het CDA.

De PvdA mag de echte harde klappen van het meeregeren opvangen. Maar politiek leider Diederik Samsom lijkt nog niet bereid om de consequenties te trekken. “We hebben verloren maar zijn nog niet verslagen.” Kortom, de koers is goed, maar die vervelende kiezer wil het maar niet begrijpen.

Een blik op de politieke landkaart laat zien hoe dramatisch de uitslag is voor de PvdA. In geen enkele provincie kwam de PvdA als grootste uit de bus kwam, ook niet in Drenthe met de de sociaal-democratische bolwerken Assen en Borger-Odoorn. De PvdA is verder alleen nog het grootste in Winsum, Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland, Deventer en Middelburg.

Lees de rest van dit artikel »

Zet het volle licht op de duistere predikers van een reactionaire ideologie

Door Carel Brendel, 14 maart 2015

Tarik Chadlioui in juni 2014 tijdens een optreden in Huizen. Achter hem staat prediker Fouad el Bouch (Abou Hafs), voorman van World Wide Relief.

Tarik Chadlioui in juni 2014 tijdens een optreden in Huizen. Achter hem staat prediker Fouad el Bouch (Abou Hafs), voorman van World Wide Relief.


Dit artikel verscheen op 3 maart op website Jalta

De inzet van omstreden predikers uit het Midden-Oosten laat zien dat een deel van de Nederlandse islam met de rug naar de Nederlandse samenleving staat. De aanhangers van de politieke islam komen weg met ontkenning en slachtoffergedrag. Ook al vinden de betrokkenen het niet leuk, het in het volle licht zetten van deze duistere ideologen kan in elk geval geen kwaad.

Achteraf was de timing van het evenement niet zo gelukkig. Op 26 februari zou de omstreden islamprediker Haitham al Haddad optreden bij de islamitische studentenvereniging aan de University of Westminster. Uitgerekend die dag onthulden media de ware identiteit van ISIS-opperbeul “Jihadi John”. Zijn echte naam is Mohammed Emwazi, een voormalige student van deze universiteit, die de afgelopen jaren een reputatie heeft opgebouwd als bolwerk van islamextremisme.

Vanwege “toegenomen gevoeligheden en zorg over de veiligheid” besloot de Londense universiteit op de valreep om het evenement af te gelasten. Britse homo-organisaties hadden eerder al geprotesteerd. Tot aan de onthullingen over Emzami betoogden zij tevergeefs dat het optreden van Al-Haddad lijnrecht indruiste tegen het beleid aan Britse universiteiten om geen platform te bieden aan extremisten, of ze nu behoren tot extreem rechts, extreem links of het islamextremisme.

Al-Haddad is geen onbekende in Nederland. Hij is vooral bekend doordat de Vrije Universiteit in 2012 (na de nodige ophef) besloot om geen gratis collegezaal ter beschikking te stellen voor een als “academisch debat” vermomde shariacursus. Daarop organiseerde debatcentrum De Balie een bijeenkomst, waarin Al-Haddad zijn Middeleeuwse opvattingen over de doodstraf voor afvalligen en overspelige vrouwen nog eens herhaalde. Opvallend was het enthousiasme van de studenten – allemaal “universitaire toppers” volgens VU-functionaris Wim Haan – voor de “islamgeleerde”.

Het was de bedoeling dat Al-Haddad dat jaar ook zou spreken op het Nationaal Islamcongres, waar hij al eens eerder een van de topsprekers was, maar daar bleek hij verhinderd. Wel maakte hij een jaar later opnieuw zijn opwachting bij de islamitische VU-studenten, dit keer buiten de universitaire gebouwen. Ook de Moslimjongeren in Almere heetten hem van harte welkom.

Lees de rest van dit artikel »

PvdA-woordvoerder megamoskee treedt in dienst bij initiatiefnemer megamoskee

Door Carel Brendel, 5 maart 2015

Khalid Tatou (tweede van links) tijdens een inzamelingsactie voor de Goudse moskee, geleid door prediker Tarik Chadlioui.

Khalid Tatou (tweede van links) tijdens een inzamelingsactie voor de Goudse moskee, geleid door prediker Tarik Chadlioui.

Met aanvulling

Het Goudse PvdA-raadslid Khalid Tatou heeft een nieuwe baan. Sinds februari is hij directeur van de islamitische basisschool An-Noer in Alphen aan den Rijn. Bij deze feliciteer ik hem met de nieuwe uitdaging.

Toch roept de benoeming een vraag bij mij op. An-Noer is volgens de Schoolgids (pdf hier) onderdeel van de Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe (ISR&G). Letterlijk staat er: “Het dagelijks bestuur van deze stichting bestaat uit de dagelijks bestuurder, de heer mr. S. Boukayouh.”

De vacature voor de directeurspost van An-Noer is nog te vinden op de website van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO). Sollicitaties moesten voor 9 oktober 2014 worden ingediend bij de Stichting ISR&G.

Eventuele sollicitanten konden meer informatie inwinnen bij dagelijks bestuurder Boukayouh. De sollicitatiegesprekken waren gepland op 16 en 23 oktober.

Boukayouh is tevens initiatiefnemer van de zeer omstreden “megamoskee” El-Wahda in Gouda. Tatou is woordvoerder namens de PvdA-fractie in dit zeer gevoelige dossier.

Op 10 oktober 2014 maakte hij op de website van de PvdA Gouda bekend dat zijn fractie had gekozen voor het samen delen van het kazerneterrein tussen El-Wahda en een combinatie van de speciale school De Ark en medisch dagverblijf Gemiva. De PvdA, zo meldde Tatou, steunde ook de door het college gekozen ABC-constructie voor de verkoop van het terrein.

Op 5 februari was Tatou nog steeds de woordvoerder van de PvdA Gouda over dit onderwerp.

Op het moment dat Tatou namens zijn partij moest oordelen over een plan van moskeeleider Boukayouh solliceerde Tatou bij diezelfde Boukayouh voor een functie als schooldirecteur. Inmiddels aangenomen op de door Boukayouh bestuurde school voert hij in de gemeenteraad nog steeds het woord over een plan van moskeeleider Boukayouh.

Ik vraag me af waarom Tatou zich niet heeft teruggetrokken als woordvoerder, al was het alleen maar om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Aanvulling (6 maart): De mogelijke belangenverstrengeling rond de nieuwe baan van het Goudse PvdA-raadslid Khalid Tatou was meer mensen opgevallen. In de Goudse Post van afgelopen woensdag (4 maart) schreef columniste Marianka Peters al over “een PvdA-raadslid die via een lobby bij moskee-spreekstalmeester Boukayouh een mooie job krijgt als directeur van een islamitische school”. Mede naar aanleiding van de Telegraaf-berichtgeving van gistermorgen over Tatou’s bemoeienis met een benefiet voor de moskee met de salafistische prediker Tarik Chadlioui heeft de groep Bontes Van Klaveren gisteren Kamervragen gesteld over de schijn van belangenverstrengeling bij de Goudse PvdA.

Over de visumuitgifte gaat de overheid, niet een religieus overlegorgaan

Door Carel Brendel, 4 maart 2015

Uit een haatpreek van Muhammad Hassan.

Uit een haatpreek van Muhammad Hassan.

De gisteren gepubliceerde brief van de ministers Lodewijk Asscher en Ivo Opstelten en een begeleidend schrijven van anti-terreurbaas Dick Schoof hebben geen eind gemaakt aan het labbekakkengala rond de in Rijswijk geweigerde haatpredikers.

Het weigeren van een visum voor predikers – uit visumplichtige landen – die oproepen tot haat en geweld was dus al lang een onderdeel van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, zo lees ik. Maar toen de haatimams daadwerkelijk aanklopten voor een stempel in hun paspoort, hadden Nederlandse ambassademedewerkers niets in de gaten.

“Van sommigen van hen is bekend, dat zij in contact staan met radicaal-islamitische personen en organisaties,” schrijft NCTV-chef Schoof. Maar het was niet bekend bij Onze Man in Caïro. En ook niet bij Onze Man in Koeweit. De regering greep pas in na de ophef in de media, na de publicaties door GeenStijl en de Telegraaf.

Schoof adviseerde mede op grond van “verschillende incidenten rond moslims en gebedshuizen”. In plaats van deze bedreigers en vernielers op te sporen en aan te pakken, wat inderdaad een hoop onrust zou wegnemen, worden deze incidenten aangegrepen om de visumfouten te herstellen.

Nog steeds weten we niet welke predikers niet binnen mochten komen. Door hierover te zwijgen en geen man en paard te noemen, versterken Asscher en Opstelten de organisatoren in hun verongelijktheid en slachtofferdenken.

In de discussie over het Rijswijkse gala kom ik veel misverstanden tegen over het fenomeen visum. Visumverstrekking gaat niet over de vrijheid van meningsuiting, maar over een heel andere, zeer cruciale vraag: Wie willen we in ons land over de vloer hebben? Niet iedereen dus. Daarom is juist een visum verplicht gesteld voor de inwoners van bijna honderd landen.

Lees de rest van dit artikel »

Labbekakkengala van Nederlandse gezagsdragers gaat gewoon door

Door Carel Brendel, 21 februari 2015

Uit een preek van Muhammad Hassan.

Uit een preek van Muhammad Hassan.

Het veelbesproken salafistische liefdadigheidsgala in Rijswijk gaat niet door. De organiserende stichting Rohamaa gooide gistermiddag de handdoek in de ring omdat “het liefdadigheidsdoel van hun bijeenkomst door alle gebeurtenissen op de achtergrond is geraakt”.

Het door Nederlandse gezagsdragers georganiseerde labbekakkengala daarentegen gaat wel door. Gistermiddag was het de beurt aan de Rijswijkse burgemeester Michel Bezuijen (VVD). Hij vertelde dat hij geen mogelijkheid had om het gala in zijn gemeente verbieden.

“Dat kan alleen als de openbare orde en de veiligheid in het geding is. Maar daarvoor waren geen indicaties, dus kon ik het niet verbieden,” aldus Bezuijen.

Op dat punt heeft de burgemeester gelijk. Het houden van dergelijke bijeenkomsten is in Nederland niet verboden. Ook zonder de drie op de valreep afgestopte haatpredikers had het gala rustig door kunnen gaan.

De overheid is daarentegen niet verplicht om carte blanche af te geven voor het inreizen van haatzaaiende sheiks uit het Midden-Oosten. Meewerken aan de financiering van jihadisme (Othman al Khamis), dwepen met terrorist Osama bin Laden (Wahid Baali) of eigenaar zijn van Al-Rahma TV, een van de ergste antisemitische haatzaaizenders in het Midden-Oosten (Muhammad Hassan), het is allemaal voldoende reden om iemand een visum te weigeren. Kijkt u anders nog eens naar de gore smeerlapperij, die onder auspiciën van Hassan de ether in werd geslingerd.

Maar dat zei Bezuijen niet in zijn reactie op de afgelasting van het gala. Hij begon wat te stotteren over “het moedige en moeilijke besluit” van Rohamaa. De stichting had het zelf genomen, benadrukte de burgemeester. Maar lees ik bij Omroep West: “Wel heeft de zogenaamde driehoek (hijzelf dus, samen met de politiechef en de officier van justitie) in gesprekken met Rohamaa gewezen op de mogelijke risico’s als de bijeenkomst wél was doorgegaan. Het ging daarbij om demonstraties en bedreigingen ‘die zich zouden kunnen manifesteren’. Maar volgens Bezuijen heeft hij geen druk op de stichting uitgeoefend.”

Glibberiger kan het bijna niet. Bezuijen gaat niet over visa, maar gaat wel over openbare orde en veiligheid. En die waren dus juist wel in het geding. Een beetje burgemeester zet de politie aan het werk om de bedreigers op te sporen in plaats van de organisatie op te zadelen met de bedreigingen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de burgemeester om eventuele tegendemonstraties in goede banen te leiden. Bezuijen miste de moed om beide plichten te vervullen. In plaats daarvan prijst hij de moed van de organisatoren die wijken als gevolg van zijn lafheid.

Lees de rest van dit artikel »

Kabinet moet duidelijk zeggen wie de griezels zijn en waarom ze dat zijn

Door Carel Brendel, 19 februari 2015

Holocaust-beelden met enthousiast commentaar op Al-Rahma TV, de zender van Muhammad Hassan

Holocaust-beelden met enthousiast commentaar op Al-Rahma TV, de zender van Muhammad Hassan

Twee dagen na het intrekken van de visa van drie geplande sprekers (“griezels” volgens minister Lodewijk Asscher) op het salafistische gala in Rijswijk, hult de Nederlandse overheid zich nog steeds in stilzwijgen over de namen. Vanwege de privacy, heet het. Merkwaardig. In omringende landen doen politici minder geheimzinnig over dergelijke maatregelen.

In november 2014 trok de Belgische minister van Binnenlandse Zaken & Veiligheid, Jan Jambon, het visum in van Tareq al-Suwaidan, voorgenomen spreker op de Moslimbeurs in Brussel, een evenement van de Belgische Moslimbroeders. Al-Suwaidan, leider van de Moslimbroederschap in Koeweit, trok eerder de aandacht met antisemitische en jihadistische uitspraken.

Ook in dit geval was er ophef vlak voor het evenement. Aanleiding om het visum alsnog in te trekken was een rapport van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse, de Belgische tegenhanger van onze Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

“Deze prediker verkondigt antisemitische stellingen die onaanvaardbaar zijn. Zijn aanwezigheid in ons land zou een reëel gevaar inhouden voor de openbare veiligheid,” zei de woordvoerder van Jambon. Enkele maanden daarvoor was Brussel opgeschrikt door een terroristische aanslag op het Joods Museum, gepleegd door een Franse Syrië-ganger.

Lees de rest van dit artikel »

Nederland kan haatpredikers simpel weren door de visumregels toe te passen

Door Carel Brendel, 16 februari 2015

Image440

Hoe krijg je zo veel omstreden haatpredikers bij elkaar? Die vraag kwam bij me op toen ik enkele weken geleden voor het eerst de line up zag van een “liefdadigheidsevent” in Rijswijk. De organisator van de bijeenkomst is de Haagse stichting Rohamaa die zich naar eigen zeggen ‘met de islam als vertrekpunt’ inzet voor humanitaire projecten in Marokko en Syrië.

De bekendste prediker is Tarik Chadlioui, beter bekend als Tarik ibn Ali. Zijn rol als salafistische fondsenwerver is inmiddels uitgebreid belicht, met name zijn contacten met moslimradicalen in Nederland en Duitsland. Chadlioui reisde onder anderen naar Syrië voor de omstreden hulporganisatie World Wide Relief, samen met Fouad el Bouch (alias Abou Hafs), een zanger van jihadistische nasheeds en in december 2013 spreker op een manifestatie van Nederlandse jihadsupporters.

Op de sprekerslijst staan verder de Egyptische sheik Wahid Baali, die openlijk rouwde om de dood van terrorist Osama bin Laden. Baali prees hem als volgt: „Ik vraag Allah, geprezen is Hij, om hem te accepteren onder de Shoehadaa (martelaren), de man die zijn leven doorbracht met het bestrijden van de Koeffaar (ongelovigen) en de Moeshrikien (polytheïsten). Verheven is hij, dus felicitaties voor zijn martelaarschap.”

Lees de rest van dit artikel »

Eerst Den Haag, dan Amsterdam: glippen jihadisten weg in groepjes van drie?

Door Carel Brendel, 5 februari 2015

Reizen de Nederlandse jihadisten af in groepjes van drie? Drie veteranen van de Haagse kerngroep reisden eind 2013 af naar Syrië en zijn nu alle drie morsdood. In het afgelopen najaar verdwenen drie hoofdstedelijke moslimextremisten van de radar. Een heeft zich mogelijk opgeblazen in Fallujah, de tweede is er gesignaleerd, en wellicht (zie aanvulling onderaan) een derde was de vermoedelijke brenger van het zelfmoordnieuws van nummer één.

Het gaat opeens hard met de polderjihadisten. Vorige maand kreeg de vader van de Amsterdamse jongen Achraf het treurige nieuws dat zijn zoon dodelijk was getroffen door een bombardement in ISIL-bolwerk Raqqa. Vader Farid had in 2013 tevergeefs geprobeerd om de jihadgang van zijn toen 16-jarige zoon te voorkomen. Geen kletspraatjes over ‘groene vogels’ in dit geval.

Vermoedelijk hetzelfde bombardement betekende het einde van Gooi-jihadi Soufian el Jelali uit Huizen. Zijn broer Rachid, bestuurslid van een lokale koranschool onder het voorzitterschap van Hofstadgroeper Jermaine W., werd vorig jaar aangehouden omdat hij plannen zou hebben om met zijn gezin, en het gezin van een plaatsgenoot, naar het kalifaat te emigreren.

Kort daarna kregen familieleden het nieuws dat twee veteranen uit het Haagse jihadcircuit waren gevallen in Kobane, het “Stalingrad” van de Islamitische Staat. Volgens de Telegraaf ging het om Soufiane Zerguit, ook wel bekend als de “Fighting Journalist”, en Driss Douarriy. Beide heren waren bekend als hardnekkige jihadgangers. Douarriy was al eens “op vakantie” aangetroffen in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, en een mogelijke etappeplaats op weg naar Tjetsjenië. Later zat hij in een groepje van vier Haagse jongeren, die in Kenia werden opgepakt toen ze onderweg waren naar Somalië.

Zerguit belandde samen met zijn vriend Chahied in een Pakistaanse martelgevangenis, al dan niet op doortocht naar Afghanistan. Deze Chahied (“Abu Faris”) is in 2014 omgekomen in Irak, zo staat te lezen in een bijzin van een dik rapport van antropoloog Martijn de Koning (en anderen) over “activistische dawa-netwerken”. Daarover schreef ik begin dit jaar een blog. Zerguit reageerde vanuit het kalifaat met de aankondiging dat de “nobele geschiedenis” van zijn vriend Chahied binnenkort zou worden gepubliceerd. Dat komt er dus niet meer van, tenzij de “vechtende journalist” zijn dood in scène heeft gezet, een scenario waar opsporingsdiensten altijd rekening mee houden.

Vanuit Marokkaanse kring heb ik inmiddels meer achtergrond ontvangen over deze Chahied. Alles wijst erop dat het gaat om Chahid el Kharbouchi. Hij werd in het voorjaar 2011 als vermist opgegeven door bureau Middelburg van de regiopolitie Zeeland. El Kharbouchi keerde niet terug van een reis naar Mekka. Na een tussenstop in Turkije verdween ieder spoor van hem. Kort daarna echter bleek dat hij in Pakistan zat opgesloten. Begin 2012 meldde de papieren Telegraaf dat Soufiane Z. en Chahied el K. waren vrijgelaten en wel “na intensief diplomatiek contact tussen Nederland en Pakistan” (pdf op de website van Özdemir Advocaten).

Lees de rest van dit artikel »