Machteld Zee komt voor open doel, maar verzuimt om de bal in te schieten

Door Carel Brendel, 20 oktober 2016

Gebouw van de Islamic Sharia Council in Londen.

Gebouw van de Islamic Sharia Council in Londen.

De Machteld Zee-discussie woedt verder. De Leidse onderzoekster waarschuwt volkomen terecht voor de missiedrang van de politieke islam. Helaas moet ik vaststellen dat Zee tijdens haar onderzoek belangrijk bewijsmateriaal rond de Islamic Sharia Council niet goed heeft onderzocht.

“Hoe Machteld Zee haar eigen debat doodslaat”, kopte de Volkskrant dinsdag boven een artikel van verslaggever Toine Heijmans. Na lezing van het veelbesproken Heilige Identiteiten concludeerde Heijmans dat Zee een “bozig boek” heeft geschreven dat “goed onderzoek in de weg staat”.

Omdat Zee geen trek had in een interview, reisde Heijmans af naar Culemborg voor een gesprek met Halim el Madkouri, die al vele jaren allerlei stromingen binnen de politieke islam zeer kritisch volgt. De verrassende uitkomst: afgezien van de toon geeft El Madkouri de schrijfster op belangrijke punten gelijk.

El Madkouri waarschuwde de Nederlandse overheid zes jaar geleden tegen invoering van de (door Zee in Engeland onderzochte) shariaraden. Officieel bestaan die niet maar volgens de Culemborger zijn er wel “nep-imams, werkend in de schaduw”.

Net als Zee ziet El Madkouri achter de komst van predikers, de financiering van moskeeën en de opzet van allerlei organisaties “een plan om Europa te islamiseren”. Maar betoogt hij, het is de orthodoxen vooral te doen om het “herislamiseren” van moslims die in hun ogen te ver zijn losgezongen van de islam.

Ik denk dat El Madkouri hier een punt heeft. Je hoeft bijvoorbeeld alleen maar naar de doelstellingen van de islamitische jongerengroep ProMoslim te kijken. De club is opgericht omdat “door verscheidene redenen vele Nederlandse moslims de Islamitische mentaliteit en denkwijze hebben ingeruild voor de wereldse mentaliteit. De jongeren van ProMoslim streven ernaar om de Islamitische denkwijze weer te doen opwekken in Nederland.” Een van de eerste activiteiten van het in 2013 opgerichte ProMoslim was het uitnodigen van de omstreden Britse prediker Haitham al-Haddad, die tot voor kort was verbonden aan de Islamic Sharia Council (ISC) in Londen.

Overigens, maakt u zich geen illusies. Waarschuwingen voor de onaangename kanten van de islam zijn in deugende kringen hoe dan ook ongewenst. Het maakt niet uit of de boodschapper een “witte” Nederlander is of een immigrant met een moslim achtergrond; evenmin of de toon hard of juist verzoenend is; en ook al niet of je de hele islam en alle moslims op de korrel neemt, of je beperkt tot de groeperingen – (jihadi) salafisten, Moslimbroeders, Hizb ut-Tahrir – die uit de islam hebben geput om hun eigentijdse politieke ideologie te creëren.

Lees de rest van dit artikel »

Machteld Zee waarschuwt volkomen terecht voor de politieke islam

Door Carel Brendel, 11 oktober 2016

Op 28 juli 2007 zond Qatar TV een toespraakje uit van Yusuf al-Qaradawi, de geestelijk leider van de Moslimbroeders. Al-Qaradawi ging in op een vraag over de hadith (overlevering van de profeet Mohammed) die voorspelt dat de islam Rome zal veroveren. Betekende dit dat “wij” (de moslims) opnieuw de Europeanen zullen verslaan”?

Al-Qaradawi antwoordde: “De verovering van Rome – de verovering van Italië, van Europa – betekent dat de islam naar Europa zal terugkeren. Zal deze verovering per se via een oorlog plaatsvinden? Nee. Er bestaat ook zoiets als een vreedzame verovering.”

Al-Qaradawi legde verder uit: “De vreedzame verovering is gefundeerd in deze religie, en daarom verwacht ik dat de islam Europa zal veroveren, zonder haar toevlucht te nemen tot het zwaard of oorlog. Zij zal dit doen door middel van dawah [islamitische missie, CB] en ideologie. Europa is ongelukkig met het materialisme, met de filosofie van losbandigheid, en met de immorele overwegingen die de wereld regeren – overwegingen van eigenbelang en genotzucht. Het is hoog tijd dat Europa ontwaakt en een uitweg vindt. Europa zal geen andere reddingsboot dan de islam vinden.”

“De islam zal Europa redden van het woedende materialisme waaraan het lijdt. De losbandigheid, die mannen toelaat om met mannen te trouwen, en vrouwen met vrouwen te trouwen, is huiveringwekkend. Alle religies veroordelen dit. [De Islam] is in staat om Europa en het gehele Westen de volgende wereld te geven, zonder hen deze wereld te ontzeggen. Zij kan hen het geloof geven zonder hen de wetenschap te ontzeggen. Zij kan hen de waarheid geven, zonder hen de macht te ontzeggen. Het kan hen verbinden met de hemel, zonder hen van de aarde weg te scheuren. Het kan hen de geest geven, zonder hen de materie te ontzeggen. De boodschap van de islam is een boodschap van mondiaal evenwicht, en daarom geloof ik dat de volgende
verovering zal plaatsvinden door middel van dawah. Maar uiteraard moeten de moslims in actie komen om deze wereld te veroveren.”

In november 2001 vielen Zwitserse en Italiaanse speurders enkele villa’s binnen in de grensplaats Campione d’Italia op zoek naar de bewijzen van mogelijke terreurfinanciering door de Moslimbroeders Ghaleb Himmat en Yousef Nada. Bij de inbeslaggenomen spullen was ook een Arabisch document (pdf), gedateerd op 1 december 1982, waarvan de titel in het Engels is vertaald als “Towards a worldwide strategy of Islamic policy.”

Het document staat inmiddels bekend als “Het Project”. Volgens Moslimbroederschap-expert Lorenzo Vidino (The New Brotherhood in the West) vormden de plannen “een perfecte beschrijving” van wat deze religieus-politieke beweging in de decennia erna heeft gedaan: het opzetten van een bloeiend netwerk van islamitische organisaties. “Dankzij hun (financiële) bronnen, activisme en opmerkelijke intellectuele capaciteiten, hebben groepen met historische banden met de Moslimbroederschap andere groepen vaak overschaduwd bij het beïnvloeden van de moslimgemeenschap.”

Zowel aan de toespraak van Qaradawi als aan de vondst van Het Project moest ik denken toen de ophef ontstond rond Heilige identiteiten van Machteld Zee, de Nederlandse bewerking van haar proefschrift over Britse shariaraden. Aanjager van de opwinding was een interview door Algemeen Dagblad-journalist Wierd Duk met de kop “Achter islamisering zit een plan.” Daarnaast meldde Duk dat volgens Zee de Moslimbroederschap uit was op “werelddominantie”. Een derde punt van commotie was Zee’s stelling dat invloedrijke Westerse intellectuelen de criticasters van de islam ontmoedigen en zodoende de fundamentalisten helpen.

De linkse haatsite Krapuul en Joop-denker Mihai Martoio Ticu meenden dat Zee haar eigen Protocollen van de Wijzen van Zion had ontdekt. Ewout Klei beschuldigde Zee op website Jalta van “ondergangsretoriek,” waarbij hij eerlijk toegaf dat hij het boek nog niet had gelezen en zijn oordeel zou kunnen herzien. (Zie Update onderaan).

Het is vervelend voor degenen die Zee van complotdenken beschuldigen, maar Al-Qaradawi heeft zijn toespraak over de vreedzame verovering van Europa wel degelijk gehouden. Aan de vertaling uit het Arabisch hoeven we niet meer te twijfelen sinds Femke Halsema en haar team voor een NTR-serie ruimschoots van MEMRI clips gebruik maakten.

Deskundigen twijfelen evenmin aan de echtheid van “Het Project”. Vidino noemt het uitdrukkelijk in zijn boek. “Deugmedia” als de Volkskrant, Algemeen Dagblad, De Groene en Het Parool hebben Vidino de afgelopen jaren geciteerd als terrorisme-expert of als kenner van de internationale Moslimbroederschap. De Britse deskundige Alison Pargeter twijfelt in The Muslim Brotherhood, The Burden of Tradition evenmin aan de echtheid van het document. Anders dan De Protocollen van de Wijzen van Zion is het dus geen fabricaat van een geheime dienst.

Lees de rest van dit artikel »

Islamofobie! roepers krijgen hulp van Lange Arm van Ankara

Door Carel Brendel, 30 september 2016

De sponsors van de conferentie in Sarajevo.

De sponsors van de conferentie in Sarajevo.

Een van de grote raadselen van deze tijd is de innige samenwerking tussen Regressief Links en Religieus Rechts. Zichzelf “links” en “progressief” noemende mensen staan voorop bij het kritiseren van orthodoxe christenen, maar sluiten de ogen voor onderdrukkend conservatisme in islamitische kring. Diversiteit, net wat u zegt.

Op jacht naar Turkse stemmen haalden linkse politieke partijen allerlei aanhangers van de islamistische AKP in huis zonder na te gaan of hun opvattingen wel spoorden met de eigen beginselen. De vaak terechte kritiek op de Israëlische politiek brengt “progressieven” ertoe om kritiekloos de terreurbeweging Hamas te omarmen, de Palestijnse tak van de Moslimbroederschap, die in haar Handvest verwijst naar de Protocollen van de Wijzen van Zion en andere complottheorieën, en nog steeds op haar tv-zenders volop ruimte geeft aan antisemitische bagger.

Vorige week was een groepering met de modieus Engelse naam “Critical Collective” aan de beurt om kritiekloos achter een Hamas-activist aan te lopen. In het Utrechtse centrum De Kargadoor organiseerde het een bijeenkomst over “islamofobie” – een containerterm die gerechtvaardigde kritiek op de politieke islam op één hoop gooit met reëel bestaande haat tegen moslims, en daarmee alle islamcritici in de verdachtenbank zet. Keynote speaker (via Skype) was de Amerikaanse “islamofobie” deskundige Hatem Bazian, een “de-koloniale islamitische denker”.

Dat “de-koloniale” zal ongetwijfeld in de smaak zijn gevallen bij Abulkasim al-Jaberi, de activist die als host van de avond fungeerde. Bazian’s biografie vermeldt echter niet dat de door hem opgerichte en voorgezeten lobbygroep American Muslims for Palestine nauw verweven is met de Moslimbroeders en Hamas.

Waar de term “islamofobie” opduikt, is de Moslimbroederschap nooit ver weg. Tegenwoordig zijn Erdogan en de AKP, de Turkse variant van deze beweging, eveneens dicht in de buurt om alles wat zweemt naar kritiek op Religieus Rechts langs hun “islamofobe” meetlat te leggen. De Turkse overheid (zowel via een Promotion Fund als via het ministerie van Buitenlandse Zaken) was dit voorjaar de grote sponsor van een grote “islamofobie”-conferentie in Sarajevo.

Deelnemende non-gouvernementele organisaties waren onder meer bij de Moslimbroederschap betrokken organisaties Emisco, het European Forum of Muslim Women en het Franse anti-“islamofobie” collectief CCIF. De Lange Arm van Erdogan was vertegenwoordigd via IHH (de Turkse hulpstichting achter de eerste Gazavloot van Hamas), SETA (de denktank van de AKP) en COJEP International (een Turks-Franse NGO van Erdogan-adepten die zich in Brussel salonfähig heeft gemaakt). Bazian was een van de topsprekers in Sarajevo. Namens Nederland mocht Ineke van der Valk het woord doen.

Jack Straw (Verenigd Koninkrijk), Bernard Kouchner (Frankrijk) en José Luis Zapatero (Spanje) gaven de “islamofobie” conferentie het benodigde cachet. De Europese politici reisden niet naar Sarajevo om kanttekeningen te zetten bij de cocktail van werkelijke haatmisdaden, ongeverifieerde incidenten en legitieme kritiek op islamistische stromingen, die de “islamofobie!” roepers hun voorschotelden.

West-Europa barst van de regressief linkse “critical collectives”. Een kritisch links collectief tegenover de lobby van de politieke islam ontbreekt helaas.

Democratie en Media financiert project voor minder kritiek op islam

Door Carel Brendel, 15 september 2016

Politieke journalisten riepen NIDA-leider Nourdin el Ouali uit tot beste politicus van Rotterdam.

Politieke journalisten riepen NIDA-leider Nourdin el Ouali uit tot beste politicus van Rotterdam.

UPDATE: Projecten met religieuze doelstelling op papier uitgesloten van SDM-subsidie

Hierbij stel ik u voor het project “Bankiers en media: kennis en kennismaking”. Het project krijgt een subsidie van 28.000 euro van de Stichting Democratie en Media (SDM), een particulier fonds dat voortkomt uit verzetskrant Het Parool en allerlei mediaprojecten subsidieert.

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken lees ik het volgende:

“De media spelen een belangrijke rol in processen van communicatie, informatieoverdracht en kennisproductie. Hiermee rapporteren zij niet alleen ontwikkelingen, denkbeelden en ideeën die plaatshebben binnen onze samenleving, maar beïnvloeden deze ook. In het huidige publieke debat is grote aandacht voor vraagstukken die gerelateerd zijn aan banken en verzekeraars in de Nederlandse samenleving. Echter, het ontbreekt in de gevestigde media aan (economische) diversiteit en zij vinden moeilijk toegang tot de diverse financiële instellingen Zo komt de heterogeniteit binnen de financiële wereld onvoldoende tot uiting in de verslaglegging.”

“Mede hierdoor heerst onder bankiers en verzekeraars groot wantrouwen over het functioneren van de media. Zo worden zij onder meer bekritiseerd voor de eenzijdige en selectieve berichtgeving en de negatieve beeldvorming over bankiers en verzekeraars. Daardoor is men vaak niet bereid met media te werken, waardoor het gebrek aan verschillende perspectieven in de berichtgeving in stand wordt gehouden.”

“Het project ‘Bankiers en media: kennis en kennismaking’ beoogt hierin verandering te brengen door in te zetten op ontmoeting en kennisoverdracht tussen media en lokale banken. Het doel is om door middel van workshops verbinding en samenwerking te creëren tussen beide partijen en daarmee wederzijdse toegang te vergemakkelijken, inzichtelijk te maken bij financiële instellingen hoe de media functioneert en de media bewust(er) te maken van de diversiteit en diversiteit aan perspectieven binnen de financiële wereld. Voor deze pilot wordt het workshopprogramma ontwikkeld en uitgevoerd bij twee verschillende media-instellingen. Bij een positieve evaluatie kan het programma worden aangeboden aan andere media.”

Wacht even? Rond Democratie en Media gebeuren zeer vreemde dingen. Maar subsidiëren de erfgenamen van Het Parool zo maar een poging van bankiers om na alle bank- en fraudeschandalen een positievere berichtgeving in de media te bewerkstelligen?

Nee. Ik heb u als lezer even op het verkeerde been gezet door in de beschrijving van het mediaproject de woorden “moslims” en “islam” te veranderen in “bankiers” en “verzekeraars”. SDM geeft een voor haar doen stevige subsidie van 28.000 euro om de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), een islamkoepel met 68 aangesloten moskeeën en islamitische organisaties in de regio Rotterdam, te helpen met de verbetering van het image van de islam.

SDM zegt op haar website dat “wij investeren in onafhankelijke, kritische media”. Het project “Moslims en Media” wekt echter de schijn dat het streven juist is naar minder onafhankelijke en kritische media. Het geld gaat niet naar media en journalisten, maar naar een organisatie die wil dat media en journalisten minder negatief over haar achterban berichten.

Lees de rest van dit artikel »

Arnoud van Doorn heeft gelijk: het gaat niet om een salafistenschool

Door Carel Brendel, 7 september 2016

Arnoud van Doorn vertelt bij 1Vandaag over het geplande dawah-centrum.

Arnoud van Doorn vertelt bij 1Vandaag over het geplande dawah-centrum.

Salafistenschool is een onjuiste term voor het geplande islamitische dawah-centrum in Rotterdam-Zuid, dat is aangekocht met geld uit de religieuze dictatuur Qatar. Maar het blijft zorgelijk dat hulpfonds Eid Charity, waarvan de oprichters betrokken zijn bij jihadfinanciering, hier een vinger in de pap krijgt.

Terwijl de PVV druk bezig is met het voor nog eens vier jaar plaatsnemen in de oppositiebanken, dienen zich in Nederland nieuwe, serieuze problemen aan rond de politieke islam (niet te verwarren met de godsdienst islam, ook al baseren de islamisten hun 20ste-eeuwse ideologie voor een deel op deze godsdienst).

Met elkaar in conflict geraakte Turkse fundamentalistische stromingen vechten hun twisten uit op Nederlandse schoolpleinen. Functionarissen van de Turkse overheid – een religieuze dictatuur in wording – stellen onbeschaamd kliklijnen en zwarte lijsten in om Nederlandse staatsburgers lastig te vallen, en bemoeien zich met het recht op demonstratie in de Nederlandse straten. Achter de schermen worden de klik-Turken aangestuurd door het Departement voor Turken in het Buitenland (YTB), de lange arm van Ankara.

In de Utrechtse wijk Overvecht, thuisbasis van de salafistische prediker Suhayb Salam, steekt het nikabgedram weer de kop op. Het is mij een volslagen raadsel waarom de nikab, de dresscode van ultra-reactionaire stromingen, niet al jaren geleden verboden is. Het uniformverbod is toch niet alleen bedoeld voor fascistische bruinhemden of dragers van Ku Klux Klan-outfits, maar ook voor intimiderende uitingen van het relifascisme?

Stuitend is altijd weer om te zien hoe allerlei pseudo-liberalen tolerantie voor intolerantie prediken. Selma Bos van D66 vraagt zich af of scholen wel “verregaande huisregels” mogen opstellen, terwijl Tara Scally van GroenLinks de wandelende vrouwengevangenis op het schoolplein wil toelaten omdat “keuzevrijheid heel belangrijk is”.

Dan is er de Stichting Waqf, eigenaar van de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven, die vorig jaar onder anderen Waleed al-Tabtabae tevergeefs wilde uitnodigen. De Koeweitse sjeik maakte naam als financier en kortstondige deelnemer aan de jihad in Syrië. De komst van Al-Tabtabae, in Syrië zwaaiend met een Kalashnikov gefotografeerd, bleek echter één brug te ver. Burgemeester Rob van Gijzel besloot gelijk maar om nog zes andere visumplichtige predikers, zowel salafisten als Moslimbroeders, uit Eindhoven te weren.

Dankzij publicaties in NRC Handelsblad werd bekend dat de voorman van Waqf namens de Al-Nour Foundation in Heidelberg voor 1,7 miljoen euro een schoolgebouw in Rotterdam-Zuid heeft gekocht. Waqf-directeur Nasr el Damanhoury tekende bij de notaris voor de aankoop van het pand.

Opnieuw dankzij NRC Handelsblad weten we dat het benodigde geld afkomstig is uit Qatar, en wel van Eid Charity, voluit de Sheikh Eid bin Mohammed Al Thani Charitable Association. Het is echter de grote vraag of de Qatarezen zich alleen met liefdadigheid bezighouden. De oprichter van Eid Charity staat namelijk op de terreurlijst van de Verenigde Naties. Ook een Jemenitische fondsenwerver van Eid Charity trok de aandacht als financier van Al Qaida in Syrië. Eid Charity is eveneens genoemd als financier van de antisemitische terreurbeweging Hamas.

Lees de rest van dit artikel »

Debat: helpt dawah tegen extremisme of is het juist onderdeel van het probleem?

Door Carel Brendel, 9 augustus 2016

Image520

UPDATE: Het debat staat op YouTube

De trouwe lezers van mijn blog kennen ongetwijfeld De Middenweg in Rotterdam, een centrum voor dawah (islamistische missie) activiteiten van de Moslim Broederschap. In december 2014 doopte ik het gebouw om tot Nieuwsuur-Moskee, nadat redacteur Jan Eikelboom uitgerekend dit gebouw uitkoos voor een reportage over de stemming onder “gewone moslims”.

Morgenavond breng ik zelf een bezoek aan De Middenweg. Na een lichte aarzeling aanvaardde ik een uitnodiging van de bekende bekeerling en islamitische spreker Nourdeen Wildeman om met hem in debat te gaan. Het onderwerp is namelijk een serieus thema, waar beleidsmakers in diverse westerse landen mee worstelen sinds de aanslagen van 11 september en de moord op Theo van Gogh: vormt de “gematigde” dawah een antwoord op het extremisme van de jihadisten?

Wildeman is er van overtuigd dat zijn stroming kan bijdragen aan de beteugeling van het extremisme. Ongetwijfeld zal hij met serieuze argumenten komen om zijn stelling kracht bij te zetten. Zelf ben ik bang dat de balans naar de andere kant doorslaat. Centra als De Middenweg kunnen mensen afhouden van de jihadgang, maar tegelijkertijd vergroot de politieke islam (Moslimbroeders en salafisme) de kweekvijver waaruit de jihadisten kunnen vissen.
De derde deelnemer aan het debat – onderdeel van een reeks bijeenkomsten van het Contactorgaan Moslim en Overheid – is Marianne Vorthoren van de Rotterdamse moskeekoepel SPIOR. Als dagvoorzitter fungeert imam Yassin Elforkani.

Lees de rest van dit artikel »

‘Voormalig’ Al Qaida slaat militaire en politieke slag in Aleppo

Door Carel Brendel, 7 augustus 2016

Toespraak van Al-Jolani. Rechts Nusrah-veteraan Abu Abdullah al-Shami, links Al-Qaida-topman Abu Faraj al-Masri.

Toespraak van Al-Jolani. Rechts Nusrah-veteraan Abu Abdullah al-Shami, links Al-Qaida-topman Abu Faraj al-Masri.

Ruim een week geleden maakte sjeik Abu Mohammed al-Jolani, de leider van de Syrische jihadgroep Jabhat al-Nusrah bekend dat zijn organisatie alle banden verbrak met Al-Qaida. Onder de nieuwe naam Jabhat Fath al-Sham (JFS, Front voor de Verovering van de Levant) zet Nusrah de jihad voort.

De “breuk” had de volledige instemming van de Al-Qaida-top. Veel waarnemers menen dan ook dat de naamswijziging vooral een cosmetische operatie was, bedoeld om van het label “terroristische organisatie” af te komen en de samenwerking met “gematigde” (let op mijn aanhalingstekens) jihadgroepen mogelijk te maken.

Amper een week later kan JFS de eerste militaire en politieke successen registreren. JFS en samenwerkende strijdgroepen melden het ontzet van Oost-Aleppo, enkele weken nadat het jihadbolwerk was omsingeld door de troepen van president Assad. Foto’s van feestvierende menigtes gaan rond op internet. Syrische staatsmedia daarentegen ontkennen de nederlaag van het regeringsleger. Onafhankelijke verslaggevers om het nieuws ter plaatse te checken zijn er niet. De kidnapkans is gewoon te groot, aldus oorlogscorrespondent Harald Doornbos.

Wel zeker zijn de eerste politieke successen voor Nusrah Nieuwe Stijl. De Syrische Moslimbroeders verwelkomden de loskoppeling van Al-Qaida als “een eerste stap om de Syrische revolutie en haar doelen echt plaatselijk te maken.” Het jihadistische tegenoffensief in Aleppo kreeg de volmondige steun van Yusuf al-Qaradawi, geestelijk leider van de internationale Moslim Broederschap. Al-Qaradawi en de Moslimbroeders hebben de aanslagen van 11 september streng veroordeeld en verklaarden altijd dat ze niets moesten hebben van het salafi jihadisme van Osama bin Laden (hoewel de ideologie van Al-Qaida voor een deel is geworteld in de denkbeelden van de toonaangevende Moslimbroeder Said Qutb.).

Op 4 augustus echter gaf Al-Qaradawi zijn zegen aan de jihadcoalitie met voorheen Al-Nusrah in een tweet met de (voor mij door een Arabist vertaalde) tekst: “Ik vraag U O God voor onze jihadisten in Aleppo dat U hen een duidelijke overwinning bezorgt en dat U hen een geweldig succes geeft, O God, schenk hen Uw heerlijkheid en laat Uw rust neerdalen in hun harten.” Qaradawi sprak zich kennelijk uit met goedkeuring van de International Union of Muslim Scholars, de geleerdenclub van de Moslimbroeders die vorige week bijeenkwam in de Turkse stad Konya.

Qaradawi’s wens staat niet op zichzelf want vandaag kregen de Syrische jihadisten ook de Engelstalige gelukwensen van de Egyptische Moslimbroederschap. “De Moslim Broederschap feliciteert het volk van Syrië en de dappere verzetsgroepen met de bevrijding van Aleppo.” Een hoofdrol tussen die “dappere verzetsgroepen” is dus weggelegd voor een jihadbeweging die de facto nog steeds is gelieerd aan Al-Qaida.

Ondertussen krijgt de Australiër Mostafa Farag, een van de meest gezochte Al-Qaida leden, bij nieuwszender CNN alle ruimte om uit te leggen dat zijn organisatie echt alle banden heeft verbroken met Al-Qaida. Terwijl de westerse wereld zich blind staart op de extremisten van ISIS, slaagt het enige echte Al-Qaida erin om salonfähig te worden als toonaangevende deelnemer aan een succesvolle aanval van “rebellen”. Het arme Syrische volk zit ondertussen klem tussen de brute oorlogsmisdadigers van Assad en de gewelddadige aanhangers van de shariastaat.

Wat ooit hoopvol begon als “de democratische Arabische Lente”, is in Syrië uitgelopen op een bloedige en uitzichtloze burgeroorlog. die zal eindigen in een militair schrikbewind of in een religieus schrikbewind.

Laura Hansen als rolmodel voor alle ouderlijke angsten

Door Carel Brendel, 5 augustus 2016

Image528

Drie weken na haar wonderbaarlijke ontsnapping uit het kalifaat is Laura Hansen naar Nederland teruggekeerd. Ze zat amper achter slot en grendel of een woordvoerder* van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, suggereerde dat ze – indien ze vrijuit gaat – mogelijk kan dienen als “rolmodel” voor jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering.

De gedachte erachter is dat wannabe jihadisten niet vatbaar zijn voor redelijke argumenten of voor de inhoud van AIVD-rapporten over het dagelijks leven in Raqqa of Mosul. Ze zullen eerder luisteren naar een jonge vrouw die de ellende van het kalifaat aan den lijve heeft ondervonden.

De nieuwe rol is nog niet direct weggelegd voor Laura. Ze is verdachte van deelname aan de terroristische organisatie ISIS. Gisteren besloot een onderzoeksrechter om haar voorarrest op de terrorisme-afdeling met minstens twee weken te verlengen. Een logische beslissing. Vóór Laura kan worden ingezet in het kader van de deradicalisering, moet eerst duidelijk zijn wat ze precies heeft uitgevoerd in Syrië en Irak. Nog belangrijker: er moet ook onomstotelijk vaststaan dat ze niets terroristisch wil uitvoeren in Nederland.

De onderzoekers zullen ook de losse eindjes aan elkaar moeten knopen aan wat tot dusver bekend is rond de Syrië-gangster. Haar eerste optreden voor de Koerdische tv, de reacties van vroegere buren en de uitspraken van een Peshmerga-generaal zorgen tot dusver vooral voor onduidelijkheden, die wellicht in de komende weken worden opgehelderd.

De vraag of ze in Leidschendam woonde of in Zoetermeer (“Sweet Lake City”) lijkt daarbij nog de minst klemmende. Zelf kom ik tot de volgende vragen.

Lees de rest van dit artikel »

Jaarlijks congres van Europese Hamas-aanhang volgend jaar in Rotterdam

Door Carel Brendel, 27 juli 2016

Amin Abou Rashed spreekt de vrijwilligers toe, Achter de bestuurstafel Majed Al-Zeer (rechts) en Ahmad Skineh.

Amin Abou Rashed spreekt de vrijwilligers toe, Achter de bestuurstafel Majed Al-Zeer (rechts) en Ahmad Skineh.

De Maasstad wordt volgend jaar mei voor één dag de Hamas-stad. Dat blijkt uit foto’s, die deze week op social media werden gedeeld door de organisatoren van de jaarlijkse Palestinians in Europe Conference. Dit evenement, bedoeld om het wij-gevoel te versterken onder Palestijnen in de Europese diaspora, wordt al weer voor de 15de keer gehouden.

Rotterdam mocht de Euro-Palestijnen al eens in 2007 ontvangen. De uitgenodigde hoofdgast Ismail Haniyeh, Hamas-leider en toenmalig premier van de Palestijnse Autoriteit, kreeg geen visum. Haniyeh sprak de 2.000 aanwezigen in Congrescentrum De Doelen, onder wie gastspreker en oud-premier Dries van Agt, uiteindelijk toe via een satellietverbinding.

De Nederlandse organisatie was destijds in handen van het Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit (PPMS). Organisator van de conferentie volgens een verslag van NRC Handelsblad (7 mei 2007) was PPMS-voorzitter “Amin Abu Ibrahim”. Deze naam dook in 2003 eveneens op in de rechtszaak tegen de Holy Land Foundation (pdf) in Texas, die in de Verenigde Staten tot in de hoogste instantie is veroordeeld wegens grootscheepse financiering van Hamas-terreur. De officier van justitie overlegde een document, waarop “Amin Abou Ibrahim” namens de Nederlandse stichting Al Aqsa een overzicht gaf van Europese organisaties in het netwerk van Hamas. Mede naar aanleiding hiervan besloot de Nederlandse regering om de tegoeden van Al Aqsa te bevriezen in het kader van de sanctieregeling terrorisme.

Na het gedwongen einde van Al-Aqsa gingen de oprichters verder als PPMS en Stichting ISRAA. De AIVD heeft geen aanwijzingen dat de nieuwe humanitaire hulporganisaties zich nog steeds bezighouden met de rechtstreekse financiering van terrorisme. Maar wie hen goed volgt kan vaststellen dat ze nog steeds fungeren als propagandistische hulptroepen van Hamas.

Onder zijn echte naam Amin Abou Rashed werd de Hamas-activist pas breder bekend in 2010, toen hij een van de twee Nederlandse opvarenden was op een van de kleinere schepen van de eerste Gazavloot. Deze vanuit Turkije zwaar gesponsorde onderneming van Hamas en de Moslim Broederschap kreeg een bloedig einde toen het Israëlische leger ten koste van negen mensenlevens hardhandig ingreep op het Turkse vlaggenschip Mavi Marmara. Volgens Steven Merley, een goed ingevoerde onderzoeker van de Moslim Broederschap, was Abou Rashed een leidende figuur in de organisatie van de eerste Gazavloot. Hij was ook organisatorisch betrokken bij latere pogingen om de Gaza-blokkade te doorbreken. Samen met Ibrahim Akkari, een andere veteraan bij de Nederlandse Moslimbroeders, regelde hij in 2011 de aankoop van een Nederlands-Italiaans schip voor de (mislukte) tweede Gazavloot.

Lees de rest van dit artikel »

Nida-raadslid Aydin Peksert eregast op iftar van AKP Nederland

Door Carel Brendel, 25 juli 2016

Image526

Bovenstaande foto werd op 18 juni in Rotterdam genomen tijdens de jaarlijkse iftar (de ramadan avondmaaltijd) van de Nederlandse afdeling van de Union of European Turkish Democrats (UETD), de Europese lobby-organisatie van de regerende AKP in Turkije. Rond de bestuurstafel van de Nederlandse AKP ziet u, van links naar rechts:

Mehmet S. Kaya, oud-voorzitter van UETD Nederland.

Sadin Ayyildiz, de Turkse consul in Rotterdam.

Aydin Peksert, raadslid in Rotterdam voor de islamitisch geïnspireerde partij NIDA.

Adnan Günnar, leider van de AKP in de Turkse stad Trabzon.

Sadik Arslan, de Turkse ambassadeur in Den Haag.

Turan Atmaca, voorzitter van UETD Nederland

Mustafa Aslan, secretaris-generaal van UETD Nederland.

De nummer twee van Nida Rotterdam mocht dus als eregast van de Nederlandse AKP plaatsnemen tussen diplomatieke en politieke zwaargewichten uit Turkije. Normaal gesproken zou ik de aanwezigheid van Peksert beschouwen als beleefsheidsbezoekje, een van de talloze voorbeelden van iftartoerisme door Nederlandse politici.

In de nacht van de mislukte legercoup in Turkije hield Peksert echter een toespraakje voor het Turkse consulaat in Rotterdam. Daarin bestempelde hij de Turkse president Erdogan als “onze leider” en noemde hij de demonstrerende Neder-Turken “allemaal vertegenwoordigers van de republiek Turkije.”

Op de zaterdag na de coup regisseerde de UETD Nederland een Turkse demonstratie in Rotterdam. Atmaca, Kaya en andere kopstukken van de polder-AKP waren prominent aanwezig. Ze voerden de optocht over de Erasmusbrug aan. Er waren toespraken door DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu, vertegenwoordigers van de Turkse moskeeverenigingen Diyanet en Milli Görüs, en van de Palestijnse organisatie Al-Wafaa van Hamas-activist Amin Abou Rashed. Onder de sprekers was ook weer Aydin Peksert.

Na de kritiek op zijn Erdogan-toespraak bij het consulaat zei Peksert dat we zijn optreden in de context moeten zien. Peksert wekt de schijn dat de context bestaat uit een nauwe relatie met de AKP-afdeling Nederland.