Verzet tegen shariarechtbanken is nieuw radicaal rechts

Door Carel Brendel, 15 december 2010

Monitor Racisme & ExtremismeVandaag is de Negende Monitor Racisme & Extremisme uitgebracht door de Anne Frank Stichting. De samenstellers hebben weer eens een ander etiket bedacht voor de PVV: *‘nieuw radicaal rechts’. Daarbij baseren de makers zich op de beproefde pseudowetenschappelijke methodes van monitorbedenker Jaap van Donselaar: sociale genealogie, ideologie en magneetfunctie.

De methode-Van Donselaar leidt weer tot vreemde vergelijkingen. In het hoofdstuk over de PVV komt de sympathie voor Geert Wilders van de omstreden English Defence League (EDL) aan de orde. Nu is er wellicht veel mis met deze uit voetbalhooligans voortgekomen beweging, maar toch niet dat ze zich keert tegen de aanwezigheid van shariarechtbanken (blz. 71). Of is het fout en fascistisch (‘een positieve oriëntatie op het eigene’) om de voorkeur te geven aan onze op democratische tradities gebaseerde seculiere rechtspraak?

Laat u vervolgens de volgende zin op u inwerken: “Verder steunt de EDL Israël.” Inderdaad, Het staat er echt, eveneens op blz. 71. Steun aan Israël is kennelijk een kenmerk van ‘nieuw radicaal rechts’. Zo diep is de Anne Frank Stichting, die de nalatenschap van een joodse onderduikster beheert, inmiddels gezonken.

In mijn boek De Onzichtbare Ayatollah besteed ik uitgebreid aandacht aan de pseudowetenschap van Van Donselaar. Het volgende fragment is een oproep om het onderzoek naar racisme en extremisme los te koppelen van de Anne Frank Stichting.

Verlos Anne Frank van de antiracisten

Elsevier-journalist Syp Wynia liet weinig heel van de rapportage over de PVV. ‘Het opvallendst aan de bevindingen van de wetenschappers is niet eens de manier waarop naar het etiket “nieuw rechts radicaal” voor de PVV wordt toegeredeneerd. Opvallender nog is het uiterst politieke wereldbeeld van de onderzoekers. De komst van (kansarme) niet-westerse allochtonen wordt als een probleemloze verrijking gezien. De eigen beschaving mag niet als superieur worden beschouwd. De mogelijkheid dat er feitelijk sprake is van “islamisering” wordt uitgesloten. De bewijsvoering wordt in het geval van de PVV voltooid met de “hang naar het autoritaire”, zonder dat er overigens vergelijkend onderzoek bij andere partijen en kieslijsten wordt aangehaald.’

Wynia vervolgt zijn tirade: ‘Want onschuldig is het bepaald niet, zo’n etiket van “nieuw radicaal rechts”, zeker als de onderzoekers dat zelf gelijkstellen aan “extreem rechts”. Die term verwijst immers impliciet, dan wel rechtstreeks naar de gruwelen van Hitler. Murder by association — zo zou de in opdracht van Ter Horst toegepaste wetenschappelijke aanpak ook kunnen heten.’

Die associatie werd mede mogelijk gemaakt door de Anne Frank Stichting. Van Donselaar bedrijft zijn pseudowetenschap immers onder de vlag van de organisatie die het Achterhuis beheert, waar Anne Frank en haar familie zaten ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De verbinding met de Anne Frank Stichting zorgt ervoor dat buiten ‘usual suspects’ als Wynia, Volkskrant-columniste Nausicaa Marbe en Trouw-columnist Sylvain Ephimenco, niemand vraagtekens zet bij het werk van Van Donselaar. Immers, extreem rechts is fout en Anne Frank was goed. Dus is het ongepast om kritiek te leveren. Van Donselaar kan ongehinderd doorgaan, voorzien van het stempel ‘Goedgekeurd door Anne Frank’.

De koppeling tussen het Achterhuis en het onderzoek naar extremisme is een onwenselijke weeffout. Het zou goed zijn om de vermoorde joodse onderduikster Anne Frank en haar wereldberoemde dagboek los te maken van het politiek beladen en omstreden onderzoek van Van Donselaar.

Daarom mijn smeekbede: verlos Anne Frank van de antiracisten. Dat is beter voor de nagedachtenis van Anne. En het maakt het voortaan voor iedereen mogelijk om politiek beladen onderzoek onbevangen en kritisch te beoordelen.

* Bij het opschrijven ben ik destijds slordig geweest. Het nieuwe label was “nieuw radicaal rechts” en niet “nieuw extreem rechts”. Helaas nogal laat heb ik op 3 maart 2016 de fout gecorrigeerd. Het blijft overigens merkwaardig om verzet tegen shariarechtbanken als “radicaal rechts” te bestempelen.