Joop-redacteur monstert aan op Grettaboot

Door Carel Brendel, 28 april 2011

Een nieuwe ‘vredesactivist’ heeft zich aangemeld voor de Nederlandse boot naar Gaza. Ze werkt voor de VARA, maar betaalt haar reis met het Freedom Flotilla 2 uit eigen zak, zo liet ze mij zojuist weten. De jongste opvarende van de Grettaboot – vermoedelijk niet meer dan een Grettakajuit op een Italiaans schip – is niemand minder dan Joop-redacteur Hasna el Maroudi.

Vanmiddag maakte ze haar beslissing bekend in een column onder de titel ‘Fuck Hamas, fuck Israël en fuck de blokkade’. De kop is een parafrase op een recent manifest van Palestijnse jongeren, die het religieuze regime in de Gazastrook plus alle andere partijen in het Israëlisch-Palestijnse conflict spuugzat zijn. “Wie denkt dat de bevolking in Gaza pro-Hamas is heeft het aan het verkeerde eind”, aldus El Maroudi.

Merkwaardig is daarom dat de Joop-verslaggever bij het ‘fucken’ van Hamas uitgerekend aanmonstert op een vloot, die de politieke doeleinden van deze beweging dient. Het eerste Freedom Flotilla was namelijk een initiatief van Hamas en de internationale Moslimbroederschap. Veel opvarenden van het konvooi waren bepaald geen lieverdjes, schreef een verslaggeefster van De Pers. Diverse aan de Moslimbroeders verbonden organisaties, waaronder de Turkse hulporganisatie IHH en de Europese federatie FIOE, voerden de regie.

De zelfde mix van moslimfundamentalisten en extreemlinkse groepen organiseert de tweede ’vrijheidsvloot’. Ook de Nederlandse coalitie bevat beide elementen, van de Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed via de voormalige stadsguerrilla Rob Groenhuijzen (voorzitter van de organiserende stichting) tot en met Stop de Bezetting van Gretta Duisenberg en de Internationale Socialisten. In haar column vertelt El Maroudi uiteraard niets over de politieke achtergronden van de Nederlandse Gazavaarders.

Een proeve van haar journalistieke capaciteiten gaf de Joop-redacteur op 16 maart. In een beschouwing over de brute moord op een Joods gezin in Itamar op de Palestijnse Westoever nam ze klakkeloos geruchten over dat de dader ‘hoogst waarschijnlijk een Thaise arbeidsmigrant’ was. Dat er inmiddels twee Palestijnse jongeren van deze moord worden verdacht, heeft ze nog niet gemeld aan de Joop-gelovigen. Alle seinen staan dus op groen voor een verschillige propagandavaart.

PS Naar aanleiding van mijn blogs over de ‘Grettaboot’ kreeg ik de vraag waarom ik vooral tegen Hamas schrijf en geen aandacht schenk aan het optreden van Joodse kolonisten. Mijn antwoord is dat in mijn ogen de fundamentalistische beweging Hamas – volgens de statuten de Palestijnse tak van de Moslimbroederschap – de grootste hinderpaal voor de vrede is. Dat komt niet alleen door de zelfmoordaanslagen en raketbeschietingen, maar ook door het Handvest. Deze statuten gaan uit van de eliminatie van Israël, bevatten antisemitische moordoproepen en verwijzen naar de vervalste Protocollen van de Wijzen van Zion.

Het rabiate en arrogante optreden van – in veel gevallen eveneens religieus geïnspireerde – Joodse ultra’s doet de vredeszaak evenmin goed. Wat dat betreft sta ik dicht bij CIDI-voorman Ronny Naftaniel en ver van PVV-voorman Geert Wilders, die de Palestijnen alleen een plek in Jordanië gunt. In het verleden heb ik het vaak gehad over de drie kwalijke k’s van de PVV-leider, het koranverbod, de kopvoddentaks en het knieschot. Daar kan dus nog een vierde k aan worden toegevoegd: de kolonisten – ofwel Wilders’ oriëntatie op de onverzoenlijke Joodse hardliners op de Westelijke Jordaanoever.