Gemor van fundamentalisten is een goed teken voor Links

Door Carel Brendel, 2 mei 2011

 “Grappig dat Arib debat leidt in Kamer. Ze zit al 4622 dagen in Kamer en heeft nog nooit iets gedaan voor 1 miljoen burgers van NL. #PvdA” Deze aanval op het PvdA-Kamerlid Khadija Arib zag ik onlangs langskomen op Twitter. Het is een van de signalen van de groeiende ontevredenheid onder orthodoxe moslims, die in de veronderstelling verkeren dat de sociaal-democratie is opgericht om op te komen voor de fundamentalistische variant van de islam.

Ruim 1,8 miljoen kiezers hebben in 2010 hun stem uitgebracht op de PvdA in de hoop dat Job Cohen (en in zijn voetspoor Arib) het programma van hun partij zal uitvoeren. De socialistische achterban bevat relatief veel moslims. Maar het is natuurlijk een groot misverstand om te denken dat de partij alleen daarom als zaakwaarnemer van de islam moet optreden. En het is een nog groter misverstand om te denken dat de PvdA moet optreden als zaakwaarnemer van de fundamentalisten. Zij vormen slechts een deel van de Nederlandse moslims, maar beroepen zich voortdurend op een achterban van 1 miljoen burgers, aan wie verder niets wordt gevraagd.

De van oorsprong seculiere PvdA en andere linkse partijen hebben de misvatting zelf veroorzaakt door in het verleden toe te geven aan allerlei verlangens uit fundamentalistische hoek. Wouter Bos begon ooit een onderzoek naar het toelaten van halalhypotheken. Linkse wethouders stonden vooraan bij het subsidiëren en toestaan van seksueel aparte loketten, theaters en zwembaden. Fundamentalistische ‘bruggenbouwers’ als Tariq Ramadan en Mohammed Cheppih werden omarmd als bestrijders van de radicalisering. Na de moord op Theo van Gogh werd koningin Beatrix niet naar de treurende familie gedirigeerd, maar naar een centrum van Marokkaanse jongeren, die kennelijk het slachtoffer waren geworden van deze moord.

De afgelopen tijd klinken er linkse geluiden, die de fundamentalisten maar matig bevallen. GroenLinks-politica Femke Halsema is al langer het mikpunt. Eerst hoopte ze dat moslima’s de hoofddoek zouden afslingeren. Later verdedigde ze een hoofddoekverbod op een middelbare school in Antwerpen. Dat ze geen brood ziet in een juridische vervolging van Geert Wilders wordt haar ook niet in dank afgenomen.

Onlangs meldden zich twee nieuwe ’boosdoeners’ in de PvdA-gelederen. Zowel vrouwenvoorzitter Keklik Yücel als Kamerlid Martijn van Dam vestigden de aandacht op de sociale dwang achter de hoofddoek. Van Dam op zijn weblog: “Kledingvoorschriften en al helemaal het voorschrift voor vrouwen om een deel van zichzelf te bedekken is in strijd met alles waar ik voor sta: zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, vrijheid.”

De uitlatingen van Van Dam en Yücel zorgden voor ongeruste telefoontjes naar het PvdA-partijkantoor. Er kwamen boze reacties van PvdA-raadsleden. ‘Islamitisch Staphorst’ roerde zich. De onrust nam toe door het voornemen van de Kamerfractie om zich aan te sluiten bij een meerderheid, die de onverdoofde rituele slacht wil verbieden. Eerder steunden D66, SP, GroenLinks en PVV dit voorstel van Marianne Thieme en haar goudvissenpartij.

Voor enkele auteurs op het islamitische schrijversblog Wij Blijven Hier is dat alles aanleiding om een afscheid van de linkse politiek te overwegen. “Er is nu echt geen enkel reden meer om als moslim of allochtoon nog op een linkse partij te stemmen,” schreef columnist ReFlex op 16 april. “Het was al een tijdje een slappe bende die zich laat afblaffen door rechts, de eigen principes niet meer hard durfde uit te spreken en ondertussen zelf steeds kleine stapjes naar rechts zette. Maar nu pakken ze ook nog mijn eten af! Klaar, dan is het afgelopen. Ik ben nooit voor een aparte partij voor moslims of allochtonen geweest, maar raak er steeds meer van overtuigd dat het nog maar de enige manier is om m‘n eigen normen en waarden ook in de politiek vertegenwoordigd te krijgen.”

Twee dagen later was het opnieuw raak bij het schrijverscollectief, dat onder het uitroepen van ‘wij zijn geweldig geïntegreerd’ vooral een fundamentalistische boodschap uitdraagt. Nu deelde Noureddine Steenvoorden, leider van de aan de Moslimbroeders gelieerde bekeerlingenclub LPNM, de ‘emancimuilpeer 2011’ uit aan Keklik Yücel van het PvdA Vrouwennetwerk. In het voorbijgaan kreeg ook Halsema een oorvijg mee.

Hoe harder de fundi’s morren, des te beter. Met GroenLinks en de PvdA gaat het de goede kant op. Het zou mooi zijn als de fundamentalisten hun Islam Democratisch Appèl of Staatkundig Islamitische Partij zouden oprichten, zodat er een einde komt aan de gijzeling van de seculiere linkse partijen. Maar zo ver is het nog niet, zo blijkt uit de jongste verwikkelingen rond de slachtkwestie.

Ik vraag me af of de onverdoofde rituele slacht de allergrootste misstand is in de vleesverwerkende industrie. Daarom hoor ik tot de twijfelaars over het nut en de haalbaarheid van dit wetsvoorstel. Maar het is wel interessant om te zien hoe de PvdA in een spagaat raakt tussen de bestrijders van het dierenleed en het religieuze deel van haar achterban.

De afgelopen dagen werd dit zichtbaar op twee bijeenkomsten. Op een discussiebijeenkomst van de Amsterdamse PvdA weerden zich vooral politici met een moslimachtergrond. Statenlid Naïma Ajouaau voelt zich ‘geflest door mijn partij’. Uit dwarsigheid dreigt ze haar stem voor de Eerste Kamer op de PVV uit te brengen. “We moesten naar moskeeën en buurtvaders. Dat hebben we gedaan en dat heeft extra zetels opgeleverd. En nu, vier weken na de verkiezingen, ben ik bang voor de PvdA.”

Volgens het Parool-verslag wekte Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter in Nieuw-West, ‘verbazing met zijn waarschuwing dat hij niet instaat voor de veiligheid van islamitische slagers die halalvlees verkopen van dieren die verdoofd zijn geslacht’. Na enige discussie legde hij uit dat hij zelf niet vreesde voor deze veiligheid, maar: “De slagers geven dit aan.”

Een dag later was er een debat in een moskee in Hoofddorp. Daar sprak jongerenimam Yassin Elforkani, woordvoerder van meerdere moslimorganisaties (vermoedelijk de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland, een bundeling van niet vanuit Rabat aangestuurde moskeekoepels). Elforkani, alweer volgens Het Parool: “De grootste verrassing is dat de PvdA, die wij allemaal hoog hebben zitten, daarachter staat. Het kan niet zo zijn dat de PvdA, die meestal stemmen krijgt van moslims en andere minderheden, zo’n wetsvoorstel steunt zonder de achterban te raadplegen.”

Alweer het misverstand dat de PvdA moet doen wat de rechtzinnige moslims vinden. Afgaande op een reactie van Kamerlid Ahmed Marcouch heeft de partij wel degelijk de mening van diverse moslims gepeild, onder meer het Contactorgaan Moslims en Overheid. Zelfs de klagende Elforkani is geraadpleegd. Marcouch: “We hebben veel mensen gesproken, ook Yassin. CMO is in zeer vroeg stadium gehoord. Het gaat hier verder om dierenleed en niet om moslims.”

In december 2009 veroverde Baâdoud na een thrillerachtige verkiezing het lijsttrekkerschap van de PvdA in Nieuw-West door zijn seculiere principes te stellen tegenover de ‘religieuze agenda’ van Marcouch. Nu wekt Baâdoud de schijn dat hij als zaakwaarnemer van de religieuze vleugel optreedt, terwijl Marcouch de seculiere koers van zijn Kamerfractie verdedigt. Het kan verkeren.