Fatima Elatik moet opheldering geven over radicaal verleden van medewerker

Door Carel Brendel, 27 mei 2011

(Met aanvulling: Interview Azahaf met website Allochtonië)

Vooral als gevolg van een zeer felle column van Theodor Holman is de aanstelling door Fatima Elatik van een beleidsmedewerker met een zeer radicaal verleden opeens landelijk nieuws geworden. Het stadsdeel Amsterdam-Oost reageerde vanmorgen met een persverklaring, die als eerste werd opgepikt door AT5, gevolgd door andere media. Bij AT5 gaf de medewerker zelf later op de dag zijn visie. Mohamed Azahaf heeft rigoureus afstand gedaan van zijn radicale opvattingen, noteerde de stadszender. De projectleider vervreemding en polarisatie ging in op enkele vergaande uitspraken, die onder het alias Azahaf83 zijn geplaatst op Marokkaanse webfora als Maroc.nl en Marokko.nl

De dag begon met het persbericht, opgesteld door stadsdeelsecretaris Frank van Erkel. Het was voorzien van de kop ‘Azahaf is bruggenbouwer’ en blonk niet uit door helderheid. Hier volgt de volledige tekst: “In de media zijn verschillende beweringen gedaan over Mohamed Azahaf, een medewerker van Stadsdeel Oost. Bloggers en columnisten mogen zich de nodige vrijheden permitteren. Vervelend is dat aannames min of meer als feiten worden gepresenteerd. Het is op internet kinderspel om iemands woorden te verdraaien of citaten te ontdoen van hun context. Of om een medewerker te gebruiken voor een ander doel: het in diskrediet brengen van een politicus.

Feiten zijn er ook. Azahaf geeft zelf aan dat de citaten die door Carel Brendel aan hem worden toegeschreven ofwel uit zijn verband gerukt ofwel niet waar zijn. Ook erkent hij in die tijd een aantal uitspraken gedaan te hebben waar hij niet langer achter staat. Op een uitnodiging van hem tot dialoog met Brendel wordt niet gereageerd.

Azahaf werkt sinds 2009 bij ons als projectleider vervreemding en polarisatie. Eerst voor wethouder Hoek in voormalig stadsdeel Zeeburg en sinds 2010 bij Stadsdeel Oost voor de portefeuille van Elatik. Voor Stadsdeel Oost is Azahaf van groot belang als bruggenbouwer die werkt aan het bevorderen van wederzijds begrip tussen moslims en niet-moslims. In zijn doen en laten stimuleert hij juist het tegengaan van radicalisering en het aangaan van de dialoog in een multiculturele maatschappij.”

Bij AT5 ging de beleidsmedewerker van Elatik in op twee citaten op mijn weblogs. Allereerst zijn veronderstelde vrolijkheid – ‘joepie’ – na de moord op Theo van Gogh. AT5: “Volgens Azahaf was hij het niet zelf die de opmerking daar schreef maar werd hij door iemand anders foutief geciteerd.” Zijn prijzende woorden voor Osama bin Laden – ‘een ware moslim, een echte strijder, een voorbeeld voor de moslims’ – sloegen niet op de aanslagen van 11 september. Maar: “Azahaf erkent dat hij zich in het verleden inderdaad positief heeft uitgelaten over de dode terroristenleider. Zo heeft hij onder meer gezegd dat hij het goed vond dat Bin Laden de Palestijnen en de Pakistanen steunde. De 28-jarige Azahaf is naar zijn eigen zeggen op zijn 21e tot inkeer gekomen,” aldus AT5.

Azahafs verwijt dat ik niet ben ingegaan op zijn uitnodigingen blijkt achteraf het gevolg van een miscommunicatie. De medewerker plaatste drie maal een bericht op Twitter. Hij was in de veronderstelling dat ik de ‘mentions’ vanzelf zou tegenkomen. Zijn account zit echter achter een slotje. In dat geval krijg je de tweets niet te zien. Daardoor is er geen uitnodiging bij mij binnengekomen.

De uitspraak over Van Gogh is in november 2004 op Marokko.nl waargenomen door een bezoeker van het Audiforum. Ik zie geen aanleiding waarom hier foutief geciteerd zou zijn. De oorspronkelijke discussie is echter lang geleden van het Marokkoforum verwijderd. Er valt dus niet meer na te gaan of het Van Gogh-citaat wel of niet van Azahaf zelf afkomstig is. Dat geeft de medewerker in dit geval het voordeel van de twijfel.

Dat Azahaf83 zijn alias was, staat niet ter discussie. Alle andere door mij gebruikte citaten zijn rechtstreeks afkomstig van Marokko.nl en Maroc.nl. Stadsdeelsecretaris Van Erkel geeft niet aan waar en hoe ze zijn verdraaid. Dat kan hij ook niet, want het zijn letterlijke citaten. Voor de context zorgen de forumdiscussies waaraan de toenmalige jongerenwerker van Argan hartstochtelijk deelnam. Discussies waarin hij suggereerde dat 11 september wellicht het werk was van de ‘smerige zionisten’, en stelde dat je beter af kon gaan op een bericht van de Arabisch-Europese Liga dan op de ‘zionistische media’. Zo begon Azahaf een ‘draad’ over ‘Mohamed (VZMH) en de islam’. Deze discussie liep al snel gierend uit de hand waarop Azahaf83 een tegenstander het volgende toevoegde: “Als je voor me neus stond en zou zeggen dat de koran niet deugd dan had ik je levend begraven. U beledigt mijn godsdienst, maar u straf staat op u te wachten. Allah heeft toestemming aan de gene gegeven die bestreden word omdat hij of zij geloven in allah swt. Knoop dit goed in je oren. Kom voor me neus en zeg dat de koran niet deugt en je nachtmerrie zal uitkomen…” Dat was op 14 september in de hete herfst van 2004.

De medewerker van Elatik heeft nu afstand genomen van dit extremistische strijdproza. Het stadsdeel roemt hem om zijn strijd tegen radicalisering en prijst hem als bruggenbouwer. Maar dat begrip is nogal gedevalueerd sinds het gedwongen vertrek van Tariq Ramadan uit Rotterdam.

Azahaf zoekt nu de dialoog met de blogger die de radicale teksten oprakelde. Maar misschien is het nuttiger voor hem om het gesprek aan te gaan met de politici en bestuurders in Amsterdam-Oost. Zij gaan immers over de kwestie. Hij moet hen zien te overtuigen van zijn goede intenties. Binnen de deelraad vragen de oppositiepartijen VVD en Meerbelangen inmiddels om opheldering. Bas van Vliet van de lokale partij heeft veel vragen over het vandaag uitgegeven persbericht.

Landelijk heeft de PVV Kamervragen gesteld. Op stedelijk niveau nam opmerkelijk genoeg de PvdA het voortouw, de partij die de afgelopen maanden alles heeft gedaan om Fatima Elatik in het zadel te houden. Dinsdagavond vergadert de deelraad. Daar moet zij tekst en uitleg geven. Azahaf is ambtenaar, de stadsdeelvoorzitster draagt de politieke verantwoordelijkheid. Alle ogen zijn gericht op Fatima Elatik.

Aanvulling (28 mei): Op website Allochtonië verscheen gisteravond laat een uitgebreid interview met Mohamed Azahaf.