Nederlandse bekeerlingen op ontdekkingsreis bij antisemitisch kopstuk van Moslimbroederschap

Door Carel Brendel, 22 augustus 2011


Nederlandse moslims gaan binnenkort in Cairo de islam verder ontdekken met hulp van de onversneden antisemiet Salah Sultan, een kopstuk van de internationale Moslimbroederschap. Geen prettig vooruitzicht nu de Nederlandse afdeling haar basis verbreedt onder bekeerlingen, jongeren en studenten.


‘Bij een protestbetoging op 19 augustus bij de Israëlische ambassade in Cairo, bijgewoond door ongeveer 200 leden van de Moslimbroederschap, zei dr. Saleh Sultan, shariadocent aan de Universiteit van Cairo en hoofd van het Jeruzalem Comité van de International Union of Muslim Scholars (IUMS) dat elke Egyptenaar die een zionist ontmoet op Egyptische bodem, het recht heeft hem te doden, precies zoals Israël de akkoorden van Camp David heeft gedood.” Deze vrijdag door het Egyptische blad Al-Shorouk opgetekende uitspraak is niet de eerste antizionistische oprisping van deze islamgeleerde.


In een interview met de website Islamonline beweerde Sultan dat de Joden achter de moord op president John F. Kennedy zaten. In een vraaggesprek met de Koeweitse tv-zender Al-Risala ontvouwde Sultan een andere complottheorie. De aanslagen van 11 september waren volgens hem een ‘inside job’, geïnspireerd door een film met Denzel Washington. Het beruchtste is Soltans toespraak voor Al-Aqsa TV, een zender van de terreurbeweging Hamas. Daar herhaalde Sultan in 2010 het eeuwenoude antisemitische sprookje over joden (‘zionisten’), die christenen zouden vermoorden om het bloed te gebruiken bij de bereiding van matzes. Een ander staaltje jodenhaat etaleerde hij op een Egyptisch tv-station.

Nederlandse bekeerlingen kunnen binnenkort de islam verder ontdekken met hulp van deze onversneden antisemiet en vooraanstaande Moslimbroeder. Tijdens een ‘werkweek’ in een vijfsterrenhotel in Cairo krijgen ze vier workshops aangeboden, waarvan twee met Sultan. Het islamkamp wordt georganiseerd door de Native European Muslim Assembly (NEMA), de bekeerlingenorganisatie van de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), de Europese Moslimbroederschap. Eerder namen Nederlandse moslims deel aan soortgelijke conferenties in Koeweit en Istanboel. Webside Islamonline deed uitgebreid verslag van de laatste bijeenkomst. Daar staat dat Nourdeen Wildeman (tegenwoordig voorzitter van het Landelijk Platform Nieuwe Moslims, LPNM) aanwezig was. Een prominente spreker was de Canadese geleerde dr. Jamal Badawi, (net als Sultan) lid van de door Yusuf al-Qaradawi geleide European Council for Fatwa and Research (ECFR). Het artikel meldt ten overvloede dat de NEMA een onderdeel is van de FIOE. Badawi werd eerder al eens door website Ontdek Islam als spreker naar Nederland gehaald.

Sultan mag zich ondanks zijn antisemitische stemmingswisselingen verheugen in de vriendschap van de Nederlandse Moslimbroeders. Hij was in mei 2010 een van de sprekers op een congres van de Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland (FION), destijds nog de Nederlandse afdeling van de FIOE. Nu gaan ze dus bij hem in de leer in Cairo. Waarbij je altijd moet afwachten of Sultan zijn voor Arabische tv-kijkers bestemde antisemitisme zal herhalen tegenover een westers publiek. Volgens een rapport van de AIVD heeft hij vorig jaar in Amsterdam geen onvertogen woord gezegd.

De deelname van de bekeerlingen van Ontdek Islam en LPNM aan het Egyptische islamkamp leert ook dat een intern conflict binnen de Nederlandse Moslimbroederschap is beslecht. Een van de grondleggers in ons land is Yahia Bouyafa. Hij richtte een
klein netwerk van organisaties op. Naast de FION onder meer Europe Trust Nederland en het Nederlands Instituut voor Humane Studies (NHS). Hij trad enige tijd op als woordvoerder van de Contactgroep Islam (CGI), een van de twee islamitische overlegorganen met de Nederlandse overheid. In Amsterdam-Slotervaart wilde stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch FION en NHS in eerste instantie inschakelen in de strijd tegen radicalisering onder jongeren.

Van genoemde organisaties is Europe Trust de belangrijkste. Een overkoepelende internationale stichting fungeert volgens experts als Lorenzo Vidino (The New Muslim Brotherhood in the West, blz. 48) als de financiële en onroerend-goedpoot van de Moslimbroeders. Europe Trust Nederland kocht in 2008 voor 1,1 miljoen euro een kantoorgebouw in Den Haag, zo meldde De Telegraaf. In het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart werden Europe Trust Nederland en FION verwelkomd als bouwers van een nieuwe moskee. Onder het koopcontract met woningbouwcorporatie De Alliantie prijkte alleen de naam van Europe Trust Nederland, onthulde Joost de Haas op 15 februari 2009 in De Telegraaf.

De zeggenschap lag dus bij Europe Trust Nederland en niet bij de FION. Een belangrijke bepaling nu het tot een breuk is gekomen tussen Bouyafa en de Europese Moslimbroeders. De oorzaken van het conflict zijn onduidelijk. Bouyafa vond dat de Europese federatie zich te veel met het reilen en zeilen van de FION bemoeide. Op 1 januari 2010 werd Bouyafa als voorzitter van de Nederlandse Europe Trust vervangen door Yassin Elforkani, jongerenimam in Slotervaart. Hij is tevens de imam van de nieuwe moskee. Opvallend was ook de komst van Jacob van der Blom, de oprichter van website Ontdek Islam, in het FION-bestuur. Van der Blom en Elforkani zaten in 2010 in de organisatie van het FION-congres in Amsterdam. In het afgelopen voorjaar bleek dat de oude garde en de nieuwkomers toch niet zo soepel samenwerkten. Bouyafa stapte met zijn FION uit de Europese federatie FIOE. Daarnaast verbrak hij de samenwerking met Van der Blom en zijn medestanders.


De voormalige patatbakker uit Rotterdam beschikte echter over de beste papieren bij de internationale Moslimbroederschap, mogelijk omdat hij voor een verbreding van hun beweging zorgt via Ontdek Islam en de bekeerlingen. Bouyafa en zijn FION staan aan de kant, terwijl de jongere garde welkom is in Cairo. Bouyafa heeft een nieuwe uitdaging gevonden door de oprichting van de hulporganisatie Maroc Relief. Hoe goed Van der Blom ligt bij de internationale Moslimbroeders, bleek uit zijn inmiddels besloten Facebook-prikbord. Op een IUMS-conferentie in Turkije mocht Van der Blom zelfs op de foto met Al-Qaradawi. Tegen deze achtergrond moeten we het interview van De Pers (28 maart 2011) met Elforkani plaatsen. Daarin vertelde de imam dat de FION niet meer betrokken is bij de Slotervaartse moskee. De financiering uit Qatar is van de baan. In plaats daarvan komt een flink deel van het geld uit Koeweit.

Tijdens een recente open dag borduurde Elforkani voort op dit thema. Twee Parool-verslaggeefsters kwamen terug met geruststellend nieuws (7 juli 2011). “Dat het gebedshuis in eerste instantie zou worden gerund door de FION, volgens de AIVD de Nederlandse tak van de Moslimbroederschap, leidde tot de nodige bezorgdheid. Maar de FION staat er inmiddels helemaal buiten. De geldschieters kwamen er niet uit met de Federatie. Nu komt het geld deels van het Ministerie voor Religieuze Zaken van Koeweit en is de rest voor rekening van de lokale islamitische gemeenschap, zegt Elforkani.”

Nee stupid! De Fion zit inderdaad niet meer in de moskee, maar deze is nog steeds van de Moslimbroeders. Elforkani sprak tegen het Parool de hoop uit dat ‘onze lieve, mooie prinses Máxima’ de officiële opening zal verrichten. Ik hoop van mijn kant dat de Oranjes niet argeloos op een eventuele uitnodiging zullen ingaan.