Gesubsidieerd netwerk JMNA legt ongesubsidieerde blogger het zwijgen op

Door Carel Brendel, 10 oktober 2012

De blogger Kees Broer, alias ‘Keesjemaduraatje’, staat bekend om zijn vasthoudendheid. De voormalige kraker — zijn bijnaam kreeg hij door een kraakactie in de hoofdstedelijke Madurastraat — beet zich ooit als een terriër vast in de affaire-Vrankrijk: een stilgehouden zware mishandeling door leden van de barploeg van het Amsterdamse krakersbolwerk. Het duurde maanden voordat de reguliere media en de gevestigde politiek deze kwestie oppakten. Als vriend van Israël hield hij zich in 2011 ook zeer intensief bezig met de Nederlandse deelname aan de Tweede Gazavloot, een project van de internationale Moslimbroederschap. Het jongste doelwit van Keesjes weblog is het Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam, dat in 2006 werd opgericht om Joodse en Marokkaanse burgers tot elkaar te brengen. Bij de lancering werd het JMNA omschreven als een ‘maatschappelijke coalitie tegen stigmatisering, intolerantie en antisemitisme’.

Als we moeten afgaan op de weblogs van ‘Keesjemaduraatje’, dan loopt het de afgelopen jaren niet zo lekker binnen deze coalitie en is er niet altijd sprake van mensen samenbrengen. Discussies binnen de besloten Facebook-groep van het JMNA lopen gierend uit de hand, met name als het gaat om het Israëlisch-Palestijnse conflict. In zijn talloze blogs zette de ex-kraker ook vraagtekens bij de subsidiëring van het JMNA. Verder stelde hij grote discrepantie vast in de samenstelling van het bestuur. Het handelsregister van de Kamer van Koophandel leverde (tot voor kort) voor een deel andere namen op dan degenen die zichzelf presenteerden als bestuursleden van het Netwerk. Op dit moment fungeert Karima Belhaj als voorzitter. In het bestuur zitten ook de oud-politici Mohamed Rabbae (ex-GroenLinks) en Harry van den Bergh (PvdA).

Het JMNA is de blogs nu beu. Deze week ontving Broer een lange advocatenbrief, opgesteld door mr. Ch. E. Koster. Daarin maant zij de blogger om ‘onjuiste, lasterlijke en grievende uitlatingen’ over JMNA-(bestuurs)leden te verwijderen en zich voortaan daarvan te onthouden. De blogger zou ‘op niets ontziende wijze’ citeren uit besloten discussiegroepen en de privacy van de deelnemers schenden. Als ‘rechtstreeks gevolg’ hiervan zouden personen zijn bedreigd, beweert de advocate namens het JMNA-bestuur zonder aan te geven welke uitlatingen van de blogger aanleiding zouden zijn geweest voor eventuele bedreigingen. In enkele gevallen zou ‘Keesjemaduraatje’ zelf teksten hebben toegevoegd aan de overgenomen discussiebijdragen van JMNA-leden. Mr. Koster suggereert dat de blogger heeft ingebroken, dan wel profiteert van een onrechtmatig lek. Haar cliënten zijn een onderzoek gestart naar de vraag hoe vertrouwelijke e-mails van het JMNA in de postbak van ‘Keesje’ zijn beland.

Koster verwijt de blogger ook dat hij bestuursleden belachelijk maakt en grieft door onjuiste informatie uit het handelsregister openbaar te maken. Het kost namelijk enige tijd om wijzigingen bij de kamer van koophandel te verwerken, waardoor online informatie niet altijd klopt. In het geval van JMNA-bestuurslid Mostafa Hilali duurde het verwerken van de gegevens overigens bijna vier jaar. De Majoor van de Nederlandse Landmacht is namelijk al sinds 1 januari 2009 lid van het bestuur. Zijn toetreding werd pas op 25 september 2012 verwerkt, zeer toevallig pas enkele dagen nadat ‘Keesjemaduraatje’ had geschreven dat Hilali volgens de opgevraagde gegevens geen bestuurder van het JMNA was.

Opvallend in de advocatenbrief is de directe verwijzing naar de werkgever van Broer. Over het veronderstelde ‘inbreken’ in een besloten discussie en het publiceren van vertrouwelijke mails schrijft mr. Koster: “We hadden dit overigens ook nimmer verwacht van een ICT’er die bij een gerenommeerd en internationaal bedrijf als (…) werkt.” De advocate stelt dat ‘dergelijk gedrag aanleiding kan zijn om een dienstverband te beëindigen’.

Met andere woorden: als Keesje niet oppast, krijgt hij niet alleen een dagvaarding, maar gaat er ook een klik- en klaagschrift naar zijn werkgever. Intimidatie heet zoiets. Het gesubsidieerde JMNA heeft daarmee de eerste slag tegen de ongesubsidieerde blogger gewonnen. Broer heeft alle weblogs over het JMNA verwijderd. “Tot nader order en tot er meer duidelijkheid is over de juridische consequenties, blijven de betreffende artikelen op ‘concept’ staan.”