Saoedische club medesponsor van jeugdkamp Nederlandse Moslimbroeders

Door Carel Brendel, 22 mei 2013

Image347
Het jaarlijkse Europese jeugdkamp van de Nederlandse Moslimbroeders werd dit jaar gesponsord vanuit Saoedi-Arabië en Koeweit. Uit een verslag op de Arabischtalige site van Al-Jazeera blijkt dat de World Assembly of Muslim Youth (WAMY) steun verleende aan het vierdaagse pinkstertreffen in Zeeland. Als tweede sponsor fungeerde het ministerie van Awqaf (liefdadige stichtingen) en Islamitische Zaken van Koeweit, dat de Nederlandse Moslimbroeders eerder hielp bij het stichten van de Blauwe Moskee in Amsterdam-Slotervaart en de aankoop van een islamitisch centrum in de Haagse Transvaalbuurt. Volgens Al-Jazeera waren er meer dan 300 deelnemers uit heel Europa.

WAMY-functionaris dr. Saleh bin Abdullah al-Shamrani wees volgens Al-Jazeera ‘op het feit dat er nieuwe gedachten waren bij de bezoekers die ondersteund en begeleid moeten worden zodat ze in de pas lopen met de strategie van zijn organisatie ter ondersteuning van de moslimjeugd’. “Al-Shamrani constateerde dat er in grote ernst werd omgegaan met problemen en het vinden van oplossingen, en dat hetgeen naar voren werd gebracht duidelijk maakte hoe nuttig zijn aanwezigheid was gezien de Europese situatie en de aanpassing aan veranderingen en de ernst van de ontwikkelingen.”

De WAMY is in 1972 opgericht in Saoedi-Arabië om het verlies van religieuze identiteit onder moslimjongeren in het Westen te stoppen. Ze heeft nauwe banden met de Moslimbroederschap. Hoewel het regerende ultra-orthodoxe vorstenhuis een moeizame verhouding heeft met de meer verlichte Moslimbroederschap, kreeg de islamitische wereldjongerenorganisatie wel toestemming om vanuit het koninkrijk allerlei missie-activiteiten voor deze beweging te ontplooien. In een AIVD-rapport uit 2004 wordt de WAMY (samen met de Muslim World League) omschreven als een non-gouvernementele organisatie ‘met nauwe banden met het Saoedische establishment’. “(Deze organisaties) zijn georiënteerd op het oprichten en ondersteunen van moskeecentra van orthodoxe signatuur, het aantrekken, vormen en subsidiëren van imams uit die richting, het uitgeven en verspreiden van salafitische literatuur, enzovoort.” Uit een reportage van Trouw uit 2001 blijkt overigens dat de WAMY in West-Europa toen al meer gericht was op de Moslimbroederschap. Zo fungeerde Ibrahim al-Zayat, de voorman van deze beweging in Duitsland, als Europees vertegenwoordiger. Op WAMY-websites werd regelmatig verwezen naar religieuze adviezen van de European Council for Fatwa and Research (ECFR), die wordt geleid door Yusuf al-Qaradawi, de geestelijk leider van de Moslimbroeders en tevens de grote concurrent van de Saoedische schriftgeleerden.

Het Al-Jazeera-verslag over het jeugdkamp omschrijft de Koeweitse deelnemer dr. Mutlaq al-Qarawi als ‘staatssecretaris van het ministerie van Awqaf en Islamitische Zaken’. Via zijn afdeling verloopt de steun aan moslims aan het Westen, bijvoorbeeld aan Europe Trust Nederland (ETN).

Imam Yassin Elforkani, voorzitter van Europe Trust Nederland, tijdens het islamkamp.

Imam Yassin Elforkani, voorzitter van Europe Trust Nederland, tijdens het islamkamp.

Deze organisatie van de Moslimbroederschap is eigenaar van de twee eerder genoemde centra in Amsterdam en Den Haag. In het Haagse pand zetelt de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Nederland, de hoofdorganisator van het islamitische zomerkamp. SSCCN-voorman Kamis Gacha werkte daarbij samen met de het Nederlands Kuwaitisch Centrum, beter bekend als de Blauwe Moskee, en de stichting OntdekIslam, een dawa-organisatie die veel activiteiten voor bekeerlingen ontplooit in deze moskee.

Al-Jazeera meldde verder de aanwezigheid van Jacob van der Blom, bestuurder van de Blauwe Moskee en oprichter van OntdekIslam. Namens het Landelijk Platform Nieuwe Moslims zit Van der Blom in het bestuur van het Contactorgaan Moslims en Overheid, waarvoor ETN-voorzitter Yassin Elforkani als woordvoerder optreedt. Andere bezoekers waren Ahmed Khalifa, een kopstuk van de Duitse Moslimbroederschap, en de Franse Moslimbroeder Mohammed Ghamqa. Khalifa en Ghamqa waren vorig jaar ook te gast. De belangrijkste spreker was de Tunesiër Abdelfattah Mourou, mede-oprichter van Ennahda (Renaissance), de Tunesische partij van de Moslimbroeders. Image348
Mourou geldt als het liberale gezicht van deze organisatie. Hij is al twee keer aangevallen en uitgescholden door salafistische fanaten. Mourou preekte afgelopen vrijdag in de Blauwe Moskee en gaf vervolgens een interessant interview aan Trouw. Daarin kondigde hij aan dat de Tunesische regering voortaan keihard gaat optreden tegen de oppositie van radicale moslims. Hij verzekerde dat zijn land niet zal islamiseren onder het regime van Ennahda.

Gacha’s SSCCN kondigde eerder de komst aan van Ahmed al-Rawi, directeur van Europe Trust in Engeland, de internationale organisatie die meehelpt aan de financiering van moskeeën van de Moslimbroederschap. Hij bleek verhinderd. In zijn plaats verscheen een andere functionaris van Europe Trust, de Fransman Salah Bouabdallah. Samen met Al-Rawi kwam deze Bouabdallah in 2008 naar het kantoor van woningbouwcorporatie De Alliantie voor de ondertekening van documenten rond de bouw van de Blauwe Moskee. Namens Europe Trust Nederland tekende toenmalig voorzitter Yahia Bouyafa. Hij werd destijds vergezeld door Kamis Gacha, op dat moment penningmeester van de Nederlandse stichting.

europeeskampGacha organiseerde zijn islamitische zomerkamp alweer voor de twaalfde keer. Ook bij eerdere gelegenheden kreeg dit evenement steun vanuit Koeweit. In 2007 werkte Gacha al eens samen met de Saoedische WAMY. In dat jaar kreeg het islamitische zomerkamp nog een bezoek van een delegatie van de gemeente Rotterdam. Gacha’s verslag spreekt van ‘waardering en bewondering voor de inhoud en de activiteiten van het kamp’. Het Saoedisch gesponsorde samenzijn was volgens de gemeentelijke woordvoerder een ‘positief signaal’ in het kader van de ‘gematigde Europese islam’. Wat dat betreft zijn de tijden toch wel veranderd. Vandaag debatteert een commissie van de Tweede Kamer over radicalisering, waarbij vermoedelijk ook de buitenlandse invloed op de islam in Nederland aan de orde zal komen.

PS: Een fotoreportage van het islamkamp vindt u hier.