‘Idioten die de demonstratie verpesten’ zijn structureel bij Palestina-betogingen

Door Carel Brendel, 12 juli 2014

Image406

Een verzuchting vanavond op Twitter van voormalig GroenLinks-politica Femke Halsema: “Drama van demo’s: er zijn altijd idioten die het verpesten & je, uitvergroot in media, verbinden aan tegenovergestelde boodschap v vreedzaamheid.”

Aanleiding was het protest van vanmiddag tegen de Israëlische bombardementen op Gaza, waar sommige betogers verschenen met hakenkruisen en jihadvlaggen, en met leuzen die het Israëlische optreden in Gaza op één lijn stelden met het systematisch uitroeien van zes miljoen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Of een betoging die geheel voorbij gaat aan de raketbeschietingen door Hamas en zwijgt over het met antisemitische complottheorieën vervulde Handvest van Hamas een “boodschap van vreedzaamheid” uitdraagt, is nog maar de vraag. Maar Halsema heeft wel gelijk dat extreme leuzen het beeld van een betoging kunnen bepalen.

Verstandige organisatoren doen daarom hun uiterste best om ongewenste figuren te weren, en als dat niet lukt, zich er duidelijk van te distantiëren. Geert Wilders werd terecht aangesproken, toen neo-nazi-types op zijn manifestatie afkwamen en gingen zwaaien met de Prinsenvlag, een oude Nederlandse vlag die tijdens de Duitse bezetting werd gebruikt door de NSB.

Op één of andere manier slagen de organisatoren van Palestina-betogingen er niet in om “idioten die de demonstratie verpesten” uit hun rangen te weren. In oktober 2000, tijdens de Eerste Intifada, liep het al behoorlijk uit de hand. Volgens een verslag van het blad De Fabel van de Illegaal (een voorganger van de zeer linkse groep Doorbraak) riepen demonstranten in Den Haag op 6 oktober antisemitische leuzen en droegen spandoeken met antisemitische opschriften. Ook toen al was er een Israëlische vlag met een hakenkruis erop. Op 14 oktober klonk tijdens een manifestatie op het Waterlooplein, het hart van de vroegere jodenbuurt, de leus “Hamas, Hamas, alle joden aan het gas.”

Op 13 april 2002 was het helemaal mis tijdens een door naar schatting 15.000 mensen bezochte Palestina demonstratie, door De Fabel van de Illegaal bestempeld als de “grootste manifestatie van antisemitisme sinds 1945”. Er waren ontzettend veel “idioten” die de demonstratie verpestten: “Links wist nadien (de Eurotop in 1997, CB) bij demonstraties meestal hooguit enkele honderden mensen op de been te brengen.Nu het echter om een demonstratie tegen Israël ging, kwamen er plotseling duizenden demonstranten opdagen, en niet meer alleen van linkse huize. Activisten van organisaties die normaal elkaars bloed wel kunnen drinken, demonstreerden nu schouder aan schouder, zoals bijvoorbeeld de Grijze Wolven, de PKK en de DHKP-C uit Turkije. De haat tegen joden wist zoals altijd de uitersten van het politieke spectrum weer bijeen te brengen en te verbroederen.”

Het huiveringwekkende verslag van De Fabel van de Illegaal gaat verder: “Er waren enkele honderden antisemitische uitingen, door de hele demonstratie heen. Antisemitische leuzen werden door duizenden kelen enthousiast mee geschreeuwd. ‘Sieg Heil’ werd er bijvoorbeeld gescandeerd, en ‘Hitler, Hitler’. Ook andere antisemitische helden werden bejubeld, zoals Bin Laden en Saddam Hoessein. Sommige demonstranten liepen in Bin Laden t-shirts. Antisemitische organisaties waren ook populair. ‘Hamas, Hezbollah, Jihad’, werd er veelvuldig geroepen, en ‘Hamas, Hamas, alle joden aan het gas’. Er was ook een bord met ‘Hitler is er één vergeten: Sharon’. En geheel volgens de antisemitische traditie maakte men Sharon veelvuldig uit voor kinder- en babymoordenaar.

Ontelbaar waren de vergelijkingen van Israël met nazi-Duitsland. Enkele voorbeelden waren Hitler die Sharon een schouderklopje geeft, Sharon met Hitlersnor, ‘Hitler heeft een zoon: SSharon’, ‘Stop Adolf Sharon’, ‘Boycot ISSraël, boycot SSharon’, en ‘Israël nazi-staat’. Alle mogelijke combinaties van hakenkruizen en davidsterren waren aanwezig, met ‘=’ of zelfs ‘>’ ertussen. In totaal werden er meer dan 75 hakenkruizen geteld. ‘Joden zijn nazi’s’, werd er ook geroepen. Voortdurend werd Israël een nieuwe shoah in de schoenen geschoven: ‘Stop de Palestijnse holocaust’, Jenin 2002 = Warschau 1943′, ‘Auschwitz, Srebrenica, Gaza’ en ‘Anne Frank woont nu in Gaza’.

Niet alleen Israël, maar alle joden moesten het ontgelden. ‘Joden de zee in’, ‘Joden zijn honden’, ‘Juden raus’, ‘Sharon terrorist, weg met de joden’ en ‘Ik word antisemiet, u ook?’. Massaal werd een Arabische tekst meegezongen die een herhaling beloofde van de massamoord op joden door de profeet Mohammed. Een eigen staat werd de joden ook ontzegd, getuige borden met kaarten van het Midden-Oosten waarvan Israël was weggevaagd. ‘Joden eruit’, werd er geroepen, en ‘Palestina voor de Palestijnen, Sharon terug naar Polen’.

Veelvuldig werd ook Allah aangeroepen en werden de VS en Israël in verband gebracht met de duivel. ‘Israël = rijk van het kwaad”, zo stond er op een bord. Bewondering was er voor de daders van de bloedige zelfmoordaanslagen op willekeurige mensen, getuige de veelvuldig herhaalde leus: ‘Met bloed en ziel offeren wij ons op voor ons land’. Er waren demonstranten met speelgoedgeweren en eentje droeg zelfs een band met nepbommen om zijn middel. Niet antisemitisch, maar wel gebruikelijk bij aanhangers van fundamentalistische groeperingen was de brandbom die gegooid werd naar de discotheek iT, onder luid geroep van ‘homo’s, homo’s’. Ook een aantal homokroegen moest het ontgelden.”

Op 26 oktober 2002 gingen linkse demonstranten opnieuw de straat op, nu tegen de mogelijke oorlog in Irak, maar onvermijdelijk ging het over en tegen Israël. En opnieuw verpestten “idioten” de demonstratie. De Fabel van de Illegaal bleef een roepende in de woestijn met haar artikelen tegen antisemitische en andere ontsporingen. Het blad had kritiek op de eenzijdige opzet: “Dat (Saddam) Hoessein van het allerergste soort gajes is, valt echter nauwelijks op te maken uit de oproepen voor de anti-oorlogsdemonstraties.”

Auteur Eric Krebbers stelde ook vast dat het alweer niet lukte om antisemitische uitingen te weren: De (trotskistische, CB) Socialistische Arbeiders Partij (SAP) vond dat er in de anti-oorlogsbeweging ook ruimte gemaakt moet worden voor moslims die ‘het Iraakse volk willen verdedigen’. Men zag wel in dat dat voor problemen zou kunnen zorgen. ‘Veel moslims – in het bijzonder jongeren – lijken zich tot religieuze, soms fundamentalistische stromingen aangetrokken te voelen. Er is veel voor te zeggen om deze groepen niet uit te sluiten – het zou de kracht van de anti-oorlogsbeweging beperken.’ Maar er mocht dan van de SAP ‘geen enkele ruimte voor antisemitisme zijn’. Antisemitisme is echter een van de wezenskenmerken van het moslimfundamentalisme. En inderdaad bleek op de demonstratie weer een aantal van de antisemitische betogers aanwezig die – gewapend met Palestijnse vlaggen – eerder zo’n groot stempel gedrukt hadden op de pro-Palestina-demonstratie van 13 april 2002. Net als toen werden er ook nu weer antisemitische leuzen gescandeerd als ‘Hamas, Hamas, alle joden aan het gas’.”

Uit de stukken in De Fabel van de Illegaal begrijp ik dat het Nederlands Palestina Komitee (NPK) in het vorige decennium probeerde op te treden tegen antisemitische uitingen. Het NPK hield zich in elk geval op 27 maart 2004 afzijdig van de beruchte herdenking van Hamas-oprichter en, aldus De Fabel van de Illegaal, “religieuze fascist” Ahmed Yassin. De manifestatie was bedacht door onder meer de Arabisch-Europese Liga, de Internationale Socialisten en Emcemo, met als sprekers de ‘antiracisten’ Miriyam Aouragh en Abdou Menebhi. Maar tot een duurzame breuk leidde dit niet. De Internationale Socialisten bleven welkom op Palestina-manifestaties, net als de organisaties van de in Nederland wonende Europese Hamas-fondsenwerver en Moslimbroeder Amin Abou Rashed. Een van de organisatoren van het protest van vandaag was Het Palestijnse Huis van Hamas-activist Abou Rashed.

Op 22 juli 2006, tijdens de oorlog tussen Israël en de Libanese Sjiitische militie Hezbollah, ging het in veel opzichten beter, maar ook toen waren er weer “idioten”. Zij droegen portretten mee van Hezbollah-leider Nasrallah, in de woorden van De Fabel van de Illegaal, de leider van “een religieus-fascistische beweging die in de eerste plaats uit is op de vernietiging van de staat Israël, die men vergelijkt met ‘een virus’ dat uitgeroeid moet worden.”

Krebbers: “Uiteindelijk wil men van alle Joden af. ‘Als ze zich allemaal verzamelen in Israël’, zegt Hezbollah-leider Nasrallah, ‘dan bespaart ons dat de moeite om ze wereldwijd te achtervolgen’. Ook van holocaust-ontkenning is deze antisemiet niet vies. ‘Joden vonden de legende van de holocaust uit’, beweert hij doodleuk. Daarbij roemt hij revisionist David Irving voor ‘het ontkennen van het bestaan van gaskamers’. Hezbollah-tv zendt verder een serie uit die gebaseerd is op het antisemitische verzinsel ‘De Protocollen van de wijzen van Zion’.” Krebbers hekelde de Israëlische bombardementen in Libanon, maar vond het volledige gebrek aan kritiek op Hezbollah “onverteerbaar”.

Echt goed ging het ook niet op 3 januari 2009 toen sympathisanten van de Palestijnse zaak te hoop liepen tijdens de Israëlische grondoorlog tegen Gaza. Je zou het niet verwachten, maar er kwamen opnieuw “idioten” op af. Daarmee doel ik niet speciaal op Palestina-activiste Gretta Duisenberg en SP-Kamerlid Harry van Bommel, die Intifada-spreekkoren aanhieven. Nog meer geldt dit voor jongeren die tijdens deze betoging weer eens ‘Hamas, Hamas, alle joden aan het gas’ schreeuwden.

Ook als Israël niet de directe aanleiding is, gaat het voor sommigen wel over Israël, bijvoorbeeld op 22 maart 2014 tijdens de jaarlijkse ‘antiracistische’ demonstratie. Een betoger droeg het spandoek “Wilders, hond van Israël” mee, met Israël rood gekleurd en druipend van de bloedspatten. Het omstreden spandoek was er niet voor het eerst, zo bleek al snel, maar kennelijk hadden organisatoren hem nooit iets in de weg gelegd. Enkele jeugdige betogers liepen met een jihadvlag van het Museumplein naar de Dokwerker, en werden daar eindelijk tot de orde geroepen door oudere Marokkaanse mannen.

In een verslag van Omroep West lees ik dat de organisatie vanmiddag opriep om de vlaggen met hakenkruisen weg te halen, omdat “we anders niet verder mogen demonstreren”.

Maar op één of andere manier werken dergelijke demonstraties als een magneet op “idioten”. Het “verpesten” is structureel. De Fabel van de Illegaal gaf in 2000 al een mogelijke oorzaak: “Antisemitisme is niet uitsluitend iets van ultra-rechtse mensen. Antisemitische ideeën komen in de hele maatschappij voor. In sommige linkse kringen gaat het schuil achter anti-zionisme, een van de centrale strijdpunten van de anti-imperialistische beweging.”