Amsterdamse extremisten maken gebruik van El Tawheed moskee

Door Carel Brendel, 18 januari 2016

Abdullah West en Oukhtoukoum

Abdullah West en Oukhtoukoum

Terwijl salafistische moskeeën in Eindhoven en Utrecht in opspraak raken door nauwe banden met jihadfinancierders uit Koeweit, haalt de Amsterdamse El Tawheed moskee de extremisten van dichterbij. Een groep jihad supporters rond bekeerling Abdullah West mag activiteiten ontplooien in de moskee.

In het nauw gebracht door een mogelijk verbod roepen salafistische voormannen om het hardst dat zij juist voorop gaan in de strijd tegen radicalisering en extremisme. Prominente moslims en islamistische organisaties (zowel uit salafistische kring als vanuit de Moslimbroederschap) schreven op 30 november 2015 een brief waarin zij de maatregel gevaarlijk noemden.

De Liga van Ahlus-Sunnah met o.a. ISOOK (Tilburg, vader Ahmad Salam), Al-Fitrah (Utrecht, zoon Suhayb Salam), Stichting Waqf (Al-Fourqaan Eindhoven), El Tawheed (Amsterdam) en Qaanitoen (Den Haag, Fawaz Jneid) gooide er op 11 december 2015 een eigen brandbrief overheen. De salafisten hebben zichzelf een bewijs van goed gedrag toegekend door de kalifaatstrijders van ISIS tot “Khawaaridj” te verklaren, extremisten die van de islam zijn afgedwaald.

Het regelmatig uitnodigen van sjeiks die tot jihad hebben opgeroepen of Joden gelijk stellen aan apen en varkens staat in schrille tegenspraak tot de zelfverklaarde gematigdheid. Ernstiger is dat enkele moskeeën in contact staan met Koeweitse geestelijken, die financiële steun verlenen aan Syrische jihadistische strijdgroepen.

Vorig jaar kreeg Osman al-Khamees een uitnodiging om te spreken op een salafistisch liefdadigheidsgala in Rijswijk. De Koeweitse sjeik was lid van een Raad van Supporters van de Syrische Revolutie, een comité in Koeweit dat salafistische brigades ondersteunde op het platteland rond Damascus, waar ze op hun beurt weer zijn gaan samenwerken met Jabhat al-Nusrah, de Syrische tak van Al Qaida.

De naam Al-Khamees komt voor in een studie (pdf) van Elizabeth Dickinson van het Brookings Instituut. Volgens datzelfde rapport is ook Mohamed Dawi lid van deze jihadsupportersclub. Dawi sprak in mei 2014 op een groot inzamelingscongres in Zaandam, georganiseerd door vader en zoon Salam.

Al-Fourqaan nodigde eind vorig jaar Waleed al-Tabtabae uit, eveneens bekend als jihadfinancier. Dickinson bevestigt dat Al-Tabtabae een bezoek bracht aan de mede door hem bewapende strijdgroepen. Door een foto te tonen van de sjeik met een Kalashnikov won de gemeente Eindhoven met glans een kort geding dat door Al-Fourqaan was aangespannen tegen het inreisverbod voor Al-Tabtabae en zes andere predikers uit het Midden-Oosten.

Vorige week onthulde AD journalist Yelle Tieleman dat Al-Fitrah nauwe banden heeft met de Revival of Islamic Heritage Society, een salafistische liefdadigheidsgroep in Koeweit, die eveneens betrokken was bij het financieren van Syrische gevechtsgroepen en zeven jaar (2008-2015) op een Amerikaanse lijst van terroristische organisaties heeft gestaan. De Koeweitse oud-minister Nayef al-Ajmi schreef volgens het AD bedelbrieven ten gunste van Al-Fitrah. Dickinson stelt dat de bewindsman eveneens jihadisten ondersteunde, onder meer Ahrar al-Sham dat inmiddels ook allianties is aangegaan met Jabhat al-Nusrah.

Ondertussen liggen bij El Tawheed de problemen dichter bij huis. De Amsterdamse moskee, het eerste salafistische centrum van ons land, kwam in 2002 in opspraak nadat opruiende en onverdraagzame preken waren opgenomen door actualiteitenrubriek Nova. In november 2004 bleek bovendien dat Mohammed Bouyeri, de terroristische moordenaar van Theo van Gogh, een regelmatig bezoeker was van de moskee. Onder druk van de overheid ging El Tawheed, net als andere salafistische centra, een meer gematigde koers volgen.

De dringende vraag is of dit allemaal lukt. De afgelopen twee jaar heeft de extremistische groep De Zuivere Aanbidding activiteiten kunnen organiseren in El Tawheed. Op het eerste gezicht is De Zuivere Aanbidding een vrome orthodoxe Facebook community, zoals er zo veel zijn in salafistisch Nederland. Schijn bedreigt hier want drie van de zes moderatoren zijn betrokken bij de pro-jihad beweging in Nederland. Eén van dit drietal heeft zich vorig jaar bij ISIS aangesloten.

Het gezicht van De Zuivere Aanbidding is “Admin West”, die vooral bekend staat als de bekeerling Abdullah West. Vrij Nederland schreef op 5 september 2015 dat hij als Keith R. voorkomt in het Context-dossier, het onderzoek dat vooraf ging aan het Haagse jihadproces.

“Abdullah West” was actief binnen de extremistische groepen Straat Dawah en Behind Bars. Volgens De Groene (voorjaar 2013) kent hij minstens vier jongeren die naar Syrië zijn afgereisd. In augustus 2014 kwam “Abdullah West” in het nieuws door zich te verheugen over de onthoofding door ISIS van de Amerikaan James Foley.

Volgens collega-extremist Shabir Burhani houdt “Abdullah West” zich tegenwoordig onder de naam “Ibrahiem Awwad” bezig met het beheren van geheime Facebook-groepen die propaganda voor ISIS bedrijven. Een van de andere Awwad-activiteiten is de jihadistische website Ansar Khilafah, waar hij bijvoorbeeld op 21 november 2015 een theologische rechtvaardiging plaatste van terreuraanslagen in het Westen.

In videos van De Zuivere Aanbidding maakte Keith R. reclame voor de activiteiten van zijn groep in de El Tawheed moskee. Samen met de in niqab gehulde “Admin Oukhtoukoum” kondigde “Admin West” in september 2015 een kinderpartijtje aan ter gelegenheid van het Offerfeest. Bijgevoegd waren foto’s van het kinderfeest van 2014, toen de groep kennelijk ook al bij El Tawheed mocht optreden. In juli 2015 stonden de opblaasbare springkussens eveneens klaar voor het Suikerfeest. Een dag eerder riep “Admin West” vanuit de bibliotheek van de moskee om geld te storten voor de reparatie van het moskeedak.

Daarnaast organiseerde De Zuivere Aanbidding op de laatste middag van 2015 een zusterdag.

Keith R. is niet de enige jihadsupporter bij De Zuivere Aanbidding. “Admin Ayubi” is Adil C. Hij stond eind vorige week voor de rechter in een jihadproces tegen drie mannen uit Arnhem en omgeving. Tegen hem werd twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan “het overmaken van geld naar de jihadist Aykut K.

Abou Khattab Al Turkmani houdt de kinderen bezig bij El Tawheed. Sindsdien is hij op jihad.

Abou Khattab Al Turkmani houdt de kinderen bezig bij El Tawheed. Sindsdien is hij op jihad.

“Admin Khattab” staat voor Abou Khattab Al Turkmani, de bedenker van Happylines Dawah, het schrijven van islamitische boodschappen in de lege plekken van treinkrant Metro. Met zijn islamitische missiewerk haalde hij in december 2013 zowel website De Ware Religie, het virtuele clubhuis van de Haagse jihadverdachten, als het weblog van antropoloog Martijn de Koning. Abou Khattab, aldus De Koning was in september 2013 een van de gasten van een voetbaltoernooi in Den Haag. Die gebeurtenis ging de boeken in als de “Slag bij Hondius” vanwege een heftige confrontatie tussen de politie en de Haagse groep waarvan leden een week eerder met een ISIS vlag hadden gezwaaid.

Op De Zuivere Aanbidding staat een foto van “Admin Khattab” die in 2014 de kinderen vermaakt met Koran-recitaties en het zingen van islamitische liederen. In het afgelopen jaar heeft Abou Khattab Al Turkmani echter nog niets bijgedragen aan de Facebook pagina. Dat kan ook moeilijk vanuit de Islamitische Staat. Uit een reactie blijkt namelijk dat hij tegenwoordig het achtervoegsel “Al Muhajir” gebruikt.

“Muhajir” betekent “immigrant”, een veelgebruikte bijnaam voor jihadisten. Inderdaad, afgelopen najaar ondertekende “Admin Khattab” een boodschap op zijn eigen Facebook pagina als “een trotse mujahid onder de schaduw van de khilafah”, of anders gezegd: “een trotse ISIS-jihadist”.

Snoepgoed, spelletjes en springkussens zijn uiteraard onschuldige zaken. Maar het gaat de leden van “De Zuivere Aanbidding” in eerste instantie niet om de kinderen. Wel krijgen ze als moskeegebruikers de kans om volwassen “broeders” en “zusters” voor hun zaak te interesseren.

Keith R. alias “Abdullah West” is een bekende bekeerling in Amsterdam. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het bestuur van El Tawheed niet op de hoogte is van zijn extremistische activiteiten. Des te merkwaardiger is het dat hij letterlijk en figuurlijk speelruimte krijgt binnen deze moskee.