Eurosocialisten bestrijden extremisme door politieke islam binnen te halen

Door Carel Brendel, 14 mei 2016

Image517

In Nederland wordt het PvdA-Kamerlid Keklik Yücel bedreigd door Erdogan’s Klik-Turken omdat ze het opnam voor de door de Turkse autoriteiten vervolgde columniste Ebru Umar. Yücel krijgt allerlei verwensingen over zich heen, ook omdat ze kritiek leverde op de door het Turkse consulaat ingestelde kliklijn.

In Groot-Brittannië haalt de Labour Party na een reeks schandalen eindelijk de bezem door antisemitische stofnesten in de partij. Minstens 18 Labour-leden, onder wie de Londense oud-burgemeester Ken Livingstone, hebben een schorsing aan de broek. Het is een moeizame taak voor de partijleiding want steeds weer duiken figuren op die ISIS als een zionistisch complot zien of “De Joden” beschuldigen van genocide op de Engelsen.

Aan de sociaal-democratische fractie in het Europese parlement gaan deze ontwikkelingen kennelijk helemaal voorbij. Mijn mond viel open van verbazing toen ik gisteren de aankondiging zag van een “werksessie” over extremisme op 24 mei in Brussel, mede georganiseerd door de socialistische eurofractie, met de Britse Lord Nazir Ahmed of Rotherham als een van de hoofdsprekers.

Lord Ahmed is voorzitter van de andere organisator, het European Muslim Initiative for Social Cohesion (Emisco). Maar het Britse Hogerhuislid is vooral bekend omdat hij lang voor het Corbyn-tijdperk al geschorst werd wegens antisemitisme. In 2013 noemde hij een veroordeling na een verkeersongeval (wegens gevaarlijk rijden) het gevolg van “een Joodse samenzwering”. Twee dagen voor een Labour-commissie zich zou buigen over zijn uitspraak, hield Lord Ahmed de eer aan zichzelf en bedankte als partijlid.

Door de jaren heen manifesteerde de Labour-politicus zich als een bondgenoot van de Britse Moslimbroeders. Hij leidde enkele internationale delegaties van deze beweging. De man die zich in 2009 verzette tegen de komst van Geert Wilders naar het Hogerhuis, organiseerde in 2005 zelf in het domein van de Lords een boekpresentatie van de beruchte Zweedse auteur Israel Shamir, die onder meer antisemitische bloedsprookjes als waar verkondigt.

De lijst van organisaties waarmee Emisco en de Eurosocialisten samenwerken stelt evenmin gerust. Daar is allereerst FEMYSO, de jeugdorganisatie van de Moslimbroederschap in Europa.

Daarnaast werkt de socialistische Eurofractie (waarvan Paul Tang, Agnes Jongerius en Kati Piri deel uitmaken) voor dit evenement nauw samen met De Lange Arm van Erdogan. Deelname is er van de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD), de AKP-organisatie voor Europa. De Turkse overheid doet mee via de Presidency for the Turks Abroad, een overheidsdienst van het Erdogan-regime.

Maar goed, de organisatoren van de bijeenkomst zijn tegen terrorisme en extremisme. Kennelijk zijn de Europese sociaal-democraten daarover heel blij. Een kinderhand is gauw gevuld. Dat gaat ten koste van alle kritische vermogens. Niemand lijkt in staat om vast te stellen dat Lord Ahmed, de Moslimbroeders en de AKP niet de aangewezen partners zijn voor een stroming die in een ver verleden de strijd aanbond met religieus fundamentalisme, en die tegenwoordig onder meer vrijheid en gelijkheid als kernwaarden beschouwt.

.