Democratie en Media financiert project voor minder kritiek op islam

Door Carel Brendel, 15 september 2016

Politieke journalisten riepen NIDA-leider Nourdin el Ouali uit tot beste politicus van Rotterdam.

Politieke journalisten riepen NIDA-leider Nourdin el Ouali uit tot beste politicus van Rotterdam.

UPDATE: Projecten met religieuze doelstelling op papier uitgesloten van SDM-subsidie

Hierbij stel ik u voor het project “Bankiers en media: kennis en kennismaking”. Het project krijgt een subsidie van 28.000 euro van de Stichting Democratie en Media (SDM), een particulier fonds dat voortkomt uit verzetskrant Het Parool en allerlei mediaprojecten subsidieert.

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken lees ik het volgende:

“De media spelen een belangrijke rol in processen van communicatie, informatieoverdracht en kennisproductie. Hiermee rapporteren zij niet alleen ontwikkelingen, denkbeelden en ideeën die plaatshebben binnen onze samenleving, maar beïnvloeden deze ook. In het huidige publieke debat is grote aandacht voor vraagstukken die gerelateerd zijn aan banken en verzekeraars in de Nederlandse samenleving. Echter, het ontbreekt in de gevestigde media aan (economische) diversiteit en zij vinden moeilijk toegang tot de diverse financiële instellingen Zo komt de heterogeniteit binnen de financiële wereld onvoldoende tot uiting in de verslaglegging.”

“Mede hierdoor heerst onder bankiers en verzekeraars groot wantrouwen over het functioneren van de media. Zo worden zij onder meer bekritiseerd voor de eenzijdige en selectieve berichtgeving en de negatieve beeldvorming over bankiers en verzekeraars. Daardoor is men vaak niet bereid met media te werken, waardoor het gebrek aan verschillende perspectieven in de berichtgeving in stand wordt gehouden.”

“Het project ‘Bankiers en media: kennis en kennismaking’ beoogt hierin verandering te brengen door in te zetten op ontmoeting en kennisoverdracht tussen media en lokale banken. Het doel is om door middel van workshops verbinding en samenwerking te creëren tussen beide partijen en daarmee wederzijdse toegang te vergemakkelijken, inzichtelijk te maken bij financiële instellingen hoe de media functioneert en de media bewust(er) te maken van de diversiteit en diversiteit aan perspectieven binnen de financiële wereld. Voor deze pilot wordt het workshopprogramma ontwikkeld en uitgevoerd bij twee verschillende media-instellingen. Bij een positieve evaluatie kan het programma worden aangeboden aan andere media.”

Wacht even? Rond Democratie en Media gebeuren zeer vreemde dingen. Maar subsidiëren de erfgenamen van Het Parool zo maar een poging van bankiers om na alle bank- en fraudeschandalen een positievere berichtgeving in de media te bewerkstelligen?

Nee. Ik heb u als lezer even op het verkeerde been gezet door in de beschrijving van het mediaproject de woorden “moslims” en “islam” te veranderen in “bankiers” en “verzekeraars”. SDM geeft een voor haar doen stevige subsidie van 28.000 euro om de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), een islamkoepel met 68 aangesloten moskeeën en islamitische organisaties in de regio Rotterdam, te helpen met de verbetering van het image van de islam.

SDM zegt op haar website dat “wij investeren in onafhankelijke, kritische media”. Het project “Moslims en Media” wekt echter de schijn dat het streven juist is naar minder onafhankelijke en kritische media. Het geld gaat niet naar media en journalisten, maar naar een organisatie die wil dat media en journalisten minder negatief over haar achterban berichten.

Niet alleen bankiers klagen over een slecht beeld in de media. Zo kan ik ook nog een paar mediaprojecten bedenken voor andere groepen die vaak slecht, en veelal door eigen toedoen, te kampen hebben met slechte publiciteit. Alternatieve genezers en Media. Reformatorische kerken en Media. Ook de partij voor Brievenbuspissers en Kopvoddentaks klaagt over “selectieve berichtgeving en negatieve beeldvorming”. Toch vermoed ik dat SDM niet snel 28.000 euro zal schenken aan een pilot project “PVV en Media”, waarin Martin Bosma en Dion Graus workshops aanbieden aan kranten en omroepen. Of heeft Bosma vergeten om de termen “diversiteit” en “verbinding” in zijn subsidieaanvraag op te nemen?

Een klein raadsel is tenslotte waarom Rotterdam is uitverkoren voor deze subsidie. In de Maasstad hebben islamitische organisaties juist weinig te klagen over de opstelling van de media. Het fenomeen van de positieve aandacht voor de vastenmaand Ramadan is zo’n beetje uitgevonden in de journalistieke regio Rijnmond. De grootste fans van de islamitisch geïnspireerde politieke partij NIDA zijn te vinden onder de politieke journalisten in Rotterdam.

Het Algemeen Dagblad is zijn eigen pilot project Moslims en Media zelf al gestart met de aanstelling van hoofddoekcolumniste Hanina Ajarai. Uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld NRC Handelsblad over het vanuit Qatar gefinancierde islamitisch centrum) hebben Rotterdamse islam-instellingen weinig hinder van serieuze onderzoeksjournalistiek. We lezen zelden in Rotterdamse media dat de Essalam Moskee, de grootste moskee van Nederland, in handen is van de Moslimbroederschap. Wel was er sprake van suggestieve en partijdige AD-berichtgeving over een machtsstrijd binnen deze moskee, maar dat lag in dit geval zeker niet aan gebrek aan diversiteit binnen de AD-redactie.

Verbinding en samenwerking genoeg dus. En subsidie voor een project dat water naar de zee draagt. Of moeten we dit keer blij zijn dat bij Democratie en Media niemand even de kamer uit moest omdat er over de aanvraag van een vriendje werd beslist.

Uit de subsidievoorwaarden van Democratie en Media.

Uit de subsidievoorwaarden van Democratie en Media.

UPDATE (16 september): Tussen 1 september en 16 oktober kunt u weer subsidie aanvragen. Let u wel even op de uitsluitingsgronden? (pdf) Stichting Democratie en Media kent namelijk geen subsidie toe aan initiatieven met een primair religieuze doelstelling. Des te vreemder is het dat de erfgenamen van het seculiere Parool 28.000 euro hebben toegekend aan een religieuze organisatie voor de beïnvloeding van de media-berichtgeving over religie.