Islamofobie! roepers krijgen hulp van Lange Arm van Ankara

Door Carel Brendel, 30 september 2016

De sponsors van de conferentie in Sarajevo.

De sponsors van de conferentie in Sarajevo.

Een van de grote raadselen van deze tijd is de innige samenwerking tussen Regressief Links en Religieus Rechts. Zichzelf “links” en “progressief” noemende mensen staan voorop bij het kritiseren van orthodoxe christenen, maar sluiten de ogen voor onderdrukkend conservatisme in islamitische kring. Diversiteit, net wat u zegt.

Op jacht naar Turkse stemmen haalden linkse politieke partijen allerlei aanhangers van de islamistische AKP in huis zonder na te gaan of hun opvattingen wel spoorden met de eigen beginselen. De vaak terechte kritiek op de Israëlische politiek brengt “progressieven” ertoe om kritiekloos de terreurbeweging Hamas te omarmen, de Palestijnse tak van de Moslimbroederschap, die in haar Handvest verwijst naar de Protocollen van de Wijzen van Zion en andere complottheorieën, en nog steeds op haar tv-zenders volop ruimte geeft aan antisemitische bagger.

Vorige week was een groepering met de modieus Engelse naam “Critical Collective” aan de beurt om kritiekloos achter een Hamas-activist aan te lopen. In het Utrechtse centrum De Kargadoor organiseerde het een bijeenkomst over “islamofobie” — een containerterm die gerechtvaardigde kritiek op de politieke islam op één hoop gooit met reëel bestaande haat tegen moslims, en daarmee alle islamcritici in de verdachtenbank zet. Keynote speaker (via Skype) was de Amerikaanse “islamofobie” deskundige Hatem Bazian, een “de-koloniale islamitische denker”.

Dat “de-koloniale” zal ongetwijfeld in de smaak zijn gevallen bij Abulkasim al-Jaberi, de activist die als host van de avond fungeerde. Bazian’s biografie vermeldt echter niet dat de door hem opgerichte en voorgezeten lobbygroep American Muslims for Palestine nauw verweven is met de Moslimbroeders en Hamas.

Waar de term “islamofobie” opduikt, is de Moslimbroederschap nooit ver weg. Tegenwoordig zijn Erdogan en de AKP, de Turkse variant van deze beweging, eveneens dicht in de buurt om alles wat zweemt naar kritiek op Religieus Rechts langs hun “islamofobe” meetlat te leggen. De Turkse overheid (zowel via een Promotion Fund als via het ministerie van Buitenlandse Zaken) was dit voorjaar de grote sponsor van een grote “islamofobie”-conferentie in Sarajevo.

Deelnemende non-gouvernementele organisaties waren onder meer bij de Moslimbroederschap betrokken organisaties Emisco, het European Forum of Muslim Women en het Franse anti-“islamofobie” collectief CCIF. De Lange Arm van Erdogan was vertegenwoordigd via IHH (de Turkse hulpstichting achter de eerste Gazavloot van Hamas), SETA (de denktank van de AKP) en COJEP International (een Turks-Franse NGO van Erdogan-adepten die zich in Brussel salonfähig heeft gemaakt). Bazian was een van de topsprekers in Sarajevo. Namens Nederland mocht Ineke van der Valk het woord doen.

Jack Straw (Verenigd Koninkrijk), Bernard Kouchner (Frankrijk) en José Luis Zapatero (Spanje) gaven de “islamofobie” conferentie het benodigde cachet. De Europese politici reisden niet naar Sarajevo om kanttekeningen te zetten bij de cocktail van werkelijke haatmisdaden, ongeverifieerde incidenten en legitieme kritiek op islamistische stromingen, die de “islamofobie!” roepers hun voorschotelden.

West-Europa barst van de regressief linkse “critical collectives”. Een kritisch links collectief tegenover de lobby van de politieke islam ontbreekt helaas.