Volkskrant-factcheck mist feiten over Nederlandse Hamas-leider

Door Carel Brendel, 13 februari 2017

“Verzetsstrijder” Ismail Haniyeh (rechts) eert “verzetsstrijder” Amin Abou Rashed.

UPDATE: Volkskrant corrigeert factcheck

Dit artikel heb ik vanmorgen aangeboden aan de Volkskrant. De opinieredactie heeft besloten om het niet te plaatsen. Dat is haar goed recht want ze maakt haar eigen afweging bij de keuze uit de vele binnenkomende stukken. Desondanks wil ik u de inhoud niet onthouden.

Het artikel “De foto was nep, maar met wie stond Pechtold op het Malieveld?”, dat op 10 februari verscheen op op uw website, heeft me nogal verbaasd.

Ik kan mij vinden in de vaststelling dat de D66-leider niet de organisator was van de anti-Trump-betoging en niet bewust samen met dubieuze figuren demonstreerde. Al kan het gebeurde wellicht aanleiding zijn om minder hoog van de toren te blazen als er dubieuze types opduiken bij manifestaties van Wilders.

Wel zet ik grote vraagtekens bij uw factcheck over de Palestijns-Nederlandse demonstrant Amin Abou Rashed. U schrijft dat volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb “uit geen enkele bron blijkt” dat Hamas is betrokken bij de door Abou Rashed georganiseerde Palestinians in Europe Conference. Verder meldt u dat Abou Rashed ontkent aangesloten te zijn bij Hamas. Dat alles mondt uit in de nogal ontwijkende omschrijving van Abou Rashed als “een persoon waarvan er vermoedens zijn dat hij deel uitmaakt van Hamas of sympathisant is.”

Daarmee gaat u voorbij aan talloze bronnen die aangeven dat het Palestinian Return Centre (PRC), de Londense organisatie achter de conferentie, nauw verbonden is met Hamas en dat de drie organisatoren (behalve Abou Rashed zijn dat de Brit Majed al Zeer en de Oostenrijker Adel Abdallah) vooraanstaande Hamas-activisten zijn.

Naar aanleiding van Aboutaleb’s uitspraak schreef ik op 3 februari een blog waarin ik elf bronnen noemde. Op 11 februari heb ik dat uitgebreid met nog eens twee bronnen die de bemoeienis van Hamas aanduiden.

“Verzetsstrijder” Ismail Haniyeh eert “verzetsstrijder” Adel Abdallah, secretaris-generaal van de Palestijnse conferentie.

De belangrijkste bron is de Duitse Verfassungsschutz, die zowel op nationaal niveau als in de deelstaten Berlijn en Nordrhein Westfalen oordeelt dat de PRC een Europese frontorganisatie van Hamas is. Eén verslag noemt de conferentie “de belangrijkste activiteit van Hamas-aanhangers”. De Verfassungsschutz is de Duitse tegenhanger van de AIVD. Deze verslagen alleen al tonen aan dat er wel degelijk bronnen zijn voor de stelling dat Hamas betrokken is bij de conferentie.

Daarnaast hebben internationale onderzoekers en journalisten zich in Abou Rashed en het PRC verdiept. Ik noem de Nederlands-Amerikaanse onderzoeker Ronald Sandee, die Abou Rashed uitgebreid bespreekt in zijn rapport over de Moslimbroederschap in Nederland, Steven Merley van de zeer gedegen website Global Muslim Brotherhood Daily Watch, en Andrew Gilligan, die het Londense netwerk van Hamas heeft onderzocht voor The Telegraph. Aangezien Hamas-activisten standaard ontkennen dat zij lid zijn van deze organisatie, was het verstandig geweest om deze experts te raadplegen en niet te volstaan met het antwoord van Abou Rashed.

Israël beschouwt het PRC als een verboden organisatie vanwege de nauwe banden met Hamas. Daarnaast beschouwt Israël een groep organisaties en personen, aangeduid als “Het Hoofdwartier van Hamas in Europa” als een illegale organisatie. De drie organisatoren van de conferentie, Al-Zeer, Abou Rashed en Adel Abdellah, staan alle drie op de lijst van personen die volgens Israël deel uitmaken van deze Europese top van Hamas. Daarnaast is er een Israëlisch rapport dat zeer gedetailleerd ingaat op dit alles en grotendeels put uit materiaal afkomstig van het PRC zelf en van aanverwante organisaties. Israël is uiteraard partij in deze zaak, maar dit materiaal komt wel boven op alle andere bronnen.

Nederlandse journalisten verlieten in 2011 de Nederlands-Italiaanse Gazaboot vanwege de rol van Abou Rashed in de organisatie. Zij vonden dit in tegenspraak met beweringen dat Hamas niet betrokken was bij deze boot.

Op zijn eigen website plaatste Abou Rashed foto’s van een huldiging in 2012 in Gaza door Hamas-leider Ismail Haniyeh. Ook Adel Abdallah werd daar geëerd. Dit alles ter gelegenheid van een door Europese Hamas-activisten georganiseerd hulpkonvooi.

Wat jammer dat uw factcheck dit alles over het hoofd heeft gezien.

Ismail Haniyeh (links) en Amin Abou Rashed in 2013.

UPDATE (6 april): Helaas was het me ontgaan, maar de Volkskrant heeft op 14 februari, een dag na de aanbieding van dit artikel en de publicatie ervan op mijn website, de factcheck rond Amin Abou Rashed van een update voorzien. De Volkskrant voegde de volgende alinea toe. “Dat Rashed contact met Hamas niet schuwt blijkt uit een foto op zijn Facebookpagina waar hij poseert met Hamas-kopstuk Ismail Haniyeh, voormalig premier van Palestina. Hij was het hoofd van de Hamasregering vanaf maart 2006 gedurende een jaar.”

Aan de huldiging van Abou Rashed door Haniyeh in 2012 en de nieuw opgedoken foto uit 2013 kan ik nog toevoegen dat Haniyeh in 2007 als spreker was uitgenodigd op de vorige, eveneens door Abou Rashed georganiseerde Palestijnse conferentie in Rotterdam. Toen Haniyeh geen visum kreeg, sprak hij de conferentie per video toe.