Wie verlost de Amsterdamse politiek en politie van de beroepsmoslims?

In februari 2014 deden drie islamitische koepelorganisaties – Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Milli Görüs en het Samenwerkingsverband voor Marokkaanse Nederlanders (SMN) een oproep tot meer overleg tussen gemeenten en moskeeën om radicalisering onder moslimjongeren te voorkomen. Naar aanleiding hiervan … Continue reading Wie verlost de Amsterdamse politiek en politie van de beroepsmoslims?