Studentenkoepel gaat samenwerken met jeugdorganisatie Europese Moslimbroeders

Door Carel Brendel, 9 maart 2018

Oprichtingsbijeenkomst van de Moslimstudenten Associatie Nederland.

In mei vorig jaar voorspelde ik dat de Moslimstudenten Associatie Nederland (MSA), een nieuwe koepelorganisatie van negen (inmiddels twaalf) islamitische studentenverenigingen, ideologisch in de buurt van de Moslimbroederschap (MB) zou opereren. De eerste aanwijzing daarvoor was de bemoeienis van Altaf Husain, tweevoudig voorzitter van de Amerikaanse MSA en vooraanstaand figuur binnen de MB in de Verenigde Staten. Husain adviseerde de Nederlandse studenten bij de oprichting en verscheen bij een van de eerste evenementen van de Nederlandse MSA.

De tweede indicatie was de prominente rol van de studentenvereniging MashriQ, sinds 2011 het Nederlandse lid van het Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO), de studenten- en jeugdbeweging van de Europese MB. Een derde aanwijzing was de sprekerslijst van het eerste MSA-evenement. De geboorte van de MSA werd opgeluisterd door Azzedine Karrat, imam van de Essalam Moskee in Rotterdam en Nourdin el Ouali, leider van de islampartij NIDA.

We zijn inmiddels tien maanden verder en het ziet er naar uit dat de MSA inderdaad aansluiting gaat zoeken bij FEMYSO. MSA Nederland meldde deze week (5 maart) op Facebook dat de organisatie een bestuurstraining heeft gehad van FEMYSO. “De training werd verzorgd door voormalig bestuursleden van FOSIS, de nationale koepelorganisatie van islamitische studentenverenigingen in het Verenigd Koninkrijk.” FOSIS is lid van FEMYSO. De afkorting staat voor Federation of Student Islamic Societies. De Britse studentenkoepel heeft nauwe banden met de Britse MB (zie dit rapport – pdf).

Afgaande op het MSA-bericht blijft het niet bij bovengenoemde bestuurstraining. “We zijn ervan overtuigd dat gisteren slechts het begin was van een lange en mooie samenwerking met FEMYSO.”

MSA kondigde daarnaast een tweede gastoptreden van Husain aan. De Amerikaan is tegenwoordig vice-voorzitter van de Islamic Society of North America (ISNA), die door expert Steven Merley wordt beschouwd als “een integraal deel van de Amerikaanse MB”.

Tegen deze achtergrond mag het niet verbazen dat een van de MSA-speerpunten het zogenaamde “Gebedsruimteproject” is, het streven om zo veel mogelijk universiteiten en hogescholen van een gebedsruimte te voorzien. De nauwere samenwerking tussen MSA en de Moslimbroeders van FEMYSO is slecht nieuws voor mensen die net als Kamervoorzitter Khadija Arib vinden dat dergelijke ruimtes de sociale druk op niet-religieuze studenten met een moslimachtergrond zullen verhogen en alleen al daarom niet thuishoren in het onderwijs.