De profeet krijgt erkenning

Door Carel Brendel, 6 oktober 1995

DE JAREN ZESTIG zijn als een orkaan over Nederland getrokken, maar in een opzicht is het land onveranderd: het conformisme is soms verstikkend. Als je niet meedoet aan het kringgesprek op de kleuterschool, je politieke programma niet laat doorrekenen door (…)

Lees de rest van dit artikel »