Aanval op boodschappers over politieke islam is onderdeel van patroon

Door Carel Brendel, 24 november 2020

Niet of nauwelijks ingaan op de inhoud, de boodschapper wegzetten als (extreem) rechts en islamofoob. Er zit een patroon in de manier, waarop de aan de Moslimbroeders gelieerde Europese jeugdbeweging FEMYSO omgaat met kritiek. Het frappante is dat GroenLinks en zijn luidruchtige medestanders dezelfde tactiek probeerden toe te passen in de discussie rond kandidate Khautar Bouchallikht.

Het Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO) liet op 8 maart 2019 een scherpe persverklaring uitgaan. FEMYSO zou te maken hebben met “herhaaldelijke aanvallen door uiterst rechtse en andere groepen die de organisatie beschuldigen van banden met Moslimbroederschap. FEMYSO ontkent categorisch deze valse en kwaadaardige beschuldigingen die alleen maar zijn bedoeld om onze organisatie te ondermijnen.”

De lezer van het persbericht kreeg geen enkele informatie over wie nou precies de beschuldigingen had geuit. Ook bleef duister op grond waarvan de kwaadwillige aanvallers FEMYSO op de korrel namen. FEMYSO voerde aan dat de organisatie transparant is en voorbeeldig samenwerkt met Europese instellingen.

Op 19 november 2020 — een week na eerste blog over de GroenLinks-kandidatuur van vice-voorzitter Kauthar Bouchallikht – stuurde FEMYSO opnieuw een persbericht uit over “valse beschuldigingen”. Dit keer was de aanleiding duidelijker. Het ging om een alweer zeven maanden oud, uitgebreid interview met de Belgische bekeerling Michaël Privot, die in een serie van acht video’s op de website van de Franse organisatie Global Watch Analysis vertelde over zijn ervaringen in de gelederen van de Moslimbroederschap.

Privot was in het eerste decennium van deze eeuw voorzitter (pdf) van een door de Moslimbroeders opgericht islamitisch centrum in Verviers. In de tweede video vertelt hij over zijn ervaringen (2003-2007) als bestuurslid van FEMYSO. Privot zegt dat hij hiervoor werd gepolst door de landelijke leider van de Belgische Moslimbroeders. FEMYSO had, aldus Privot, een waarnemer in het bestuur van de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), ook volgens ons ministerie van Binnenlandse Zaken de koepel van de Europese Moslimbroeders. Tijdens deze bestuursvergaderingen ontmoette hij belangrijke leiders van deze politiek-religieuze stroming.

Wat Privot allemaal zei, staat overigens niet in de verklaring van FEMYSO. Een inhoudelijk antwoord ontbreekt. Opnieuw is er sprake van beschuldigingen die alleen maar bedoeld zouden zijn om de organisatie te ondermijnen. De specifieke beweringen waren volgens FEMYSO al weerlegd in de (over de uitlatingen van Privot niets zeggende) verklaring van maart 2019, waarin de beweging alle banden met de Moslimbroeders ontkende. FEMYSO: “Global Watch Analysis is een uiterst rechts anti-moslim initiatief, dat vorig jaar werd opgericht om individuele moslims en organisaties te ondermijnen en belasteren.”

FEMYSO is teleurgesteld dat Privot zich leende voor “onbewezen veronderstellingen door een lasterend platform dat het werk van ngo’s wil schaden door de verspreiding van gevaarlijke islamofobe retoriek.” FEMYSO suggereerde dat Privot alleen maar zijn recente boek wilde promoten en wellicht geestelijke hulp nodig had. En als Privot een andere plek had gezocht om over zijn ervaringen als Moslimbroeder bij FEMYSO te vertellen? Ik vermoed dat ook die andere plek tot rechts en islamofoob domein zou zijn uitgeroepen.

Niet ingaan op aangedragen feiten en suggereren dat de boodschapper niet deugt, het is onderdeel van een patroon. Want zo reageerde GroenLinks ook op mijn eerste onthullingen over het FEMYSO-vice-voorzitterschap van haar groene icoon. Bouchallikht zelf linkte naar genoemde verklaring uit maart 2019, waarmee alle beschuldigingen naar de prullenbak zouden zijn verwezen. Partijleider Jesse Klaver deed alsof de onthullingen over Bouchallikht waren ingegeven door het feit dat zij jong, vrouw en moslima is. Daarna verkondigde GroenLinks dat haar nummer 9 met name door “rechtse bloggers en twitteraars” in verband werd gebracht met de Moslimbroeders. Met andere woorden: dat valt niet serieus te nemen.

Nog bonter maakt een gezelschap van meer dan 120 organisaties het in een gezamenlijke verklaring op het platform Code-Rood. Bouchallikht (die zelf meer dan drie jaar in het FEMYSO-bestuur zat en zelf contacten onderhield met aangesloten organisaties zoals Milli Görüs, het Britse FOSIS en andere jeugdgroepen van de Europese Moslimbroeders) zou het slachtoffer zijn van “guilt by association”. De grote boosdoener in dit alles is “Carel Brendel, die een lange staat van dienst heeft als het gaat om het bedenken van islamofobe complottheorieën.”

Achter de verklaring staan NIDA, BIJ1, DENK Amsterdam, de Internationale Socialisten, de jongerenorganisatie en het feministisch netwerk van GroenLinks, enkele FNV-bonden, en een bonte coalitie van klimaatactivisten, moslimgroepen en “antiracisten”. Onder de individuele ondertekenaars is de bekende activist René Danen, die in 2010 een gooi deed naar een plaats in het GL-bestuur, maar door Femke Halsema door de zijdeur werd afgevoerd.

De woede en het leed zijn groot omdat gevestigde media als NOS, NRC Handelsblad en Volkskrant mij “journalist” of “publicist” noemen en melden dat mijn bevindingen over de band tussen FEMYSO en de Moslimbroeders worden gedeeld door experts en veiligheidsdiensten. Dan moet er wat mis zijn met die experts, of ik trek verkeerde conclusies uit de rapporten van de Duitse Verfassungsschutz.

Blogster Elise Steilberg ontdekte dat Nazir Bibi op website Wij Blijven Hier het omgekeerde concludeerde van wat de Duitse gleufhoeden in hun rapporten betogen. In plaats van zich in een hoekje te schamen voor haar slechte kennis van het Duits, herschreef Bibi wat alinea’s om haar krompraat alsnog te rechtvaardigen. Aan de conclusies van de Verfassungsschutz verandert dit natuurlijk niets.

“Koepelorganisatie voor het Jongerenwerk van de Moslimbroeders is FEMYSO,” schrijft de geheime dienst van deelstaat Baden-Württemberg op bladzijde 62 van haar jaarverslag over 2018 (pdf). Wij Blijven Hier, een van de ondertekenaars van de tegen mij gerichte Code-Raad-verklaring, laat desondanks het stuk gebaseerd op foutieve conclusies op de website staan. Want volgens kenner Bibi doet nu ook de Duitse inlichtingendienst aan “guilt by association”.

Bouchallikht is ontroerd door de verklaring van het verzamelde actiewezen. Ook Jesse Klaver was blij met de bijval. “We hebben inderdaad nog een wereld te winnen. Trots om samen te vechten voor échte klimaatrechtvaardigheid.” Waar Halsema haar partij op gepaste afstand zette van extreemlinkse clubs als de Internationale Socialisten, laat Klaver nu alle voorzichtigheid varen.

Binnen de GroenLinks-gelederen bleef het stil op enkele uitzonderingen na zoals partijveteraan Meindert Fennema. De enkeling uit het linkse milieu die openlijk zegt dat vragen over de kandidatuur gerechtvaardigd zijn, kan rekenen op een bombardement van bestraffende tweets. De sociale druk is groot.

Oud-Kamerlid Zihni Özdil heeft zich nog niet openlijk over de zaak uitgesproken maar het slot van zijn laatste NRC-column geeft aan hoe hij er over denkt: “Doodmoe ben ik ervan, na ruim tien jaar diezelfde strijd te voeren. En, in alle eerlijkheid, ook spuugzat. Het doet me pijn, maar het hoge woord kan er nu wel uit: in een land waar je door links genadeloos bij het grofvuil wordt gezet als je kritiek hebt op de radicale islam, wordt het steeds lastiger om mijzelf links te noemen.”

Met Zihni Özdil kan ik helemaal meevoelen.