Arme Doekle!

Door Carel Brendel, 4 januari 2008

De 26-jarige Naima el Gourari, haar 2-jarige zoontje Moktar en haar zussen Laila (28) en Fatima (19) zijn dakloos nadat er op oudejaarsavond brand is gesticht in hun flat aan de Eendrachtweg in Gouda. Naima is ervan overtuigd dat de brandstichting tevens een aanslag op hun leven was. “Gelukkig dat we maandagavond in Arnhem waren, anders waren we er niet meer geweest”, zegt ze tegen een verslaggeefster van AD Groene Hart.

“De drie zussen zijn ervan overtuigd dat er sprake is van brandstichting”, vervolgt het AD. “Naima: Ik ben Marokkaanse, maar zie er niet uit als de standaard moslima. Mijn haren zijn geverfd, ik heb een tatoeage. Ik bewoon het huis sinds 2005 en heb sindsdien problemen met Marokkanen in de wijk. Als ik op straat loop, noemen ze me ‘slet’ of ‘hoer’. Er is bier over mijn hoofd gegooid en mijn ruiten zijn ingegooid.”

De brandstichting in Gouda is niet het eerste voorbeeld van de religieuze intolerantie, waar seculiere moslims mee te maken hebben in de Nederlandse probleemwijken. Meisjes en vrouwen zonder hoofddoek worden uitgescholden. Orthodoxe moslims oefenen sociale druk uit op Turken en Marokkanen die in hun ogen niet volgens de islamitische regels leven. Dat is de stand van zaken in de Nederlandse prachtwijken, waar minister Vogelaar wil gaan bouwen, maar niet in staat is om de religieuze groepsdwang te benoemen.

Wat zou Doekle Terpstra vinden van de schokkende gebeurtenis in Gouda? Begint hij een grootschalige briefkaartenactie à la Wij Zijn Woedend om zijn afschuw te uiten over deze criminele vorm van intolerantie? We moeten het afwachten. Voorlopig moeten we het doen met zijn manifest Benoemen en Bouwen, waarin hij een aantal open deuren intrapt over integratie. Daarmee kan geen zinnig mens het oneens, maar helaas mixt Doekle zijn brave teksten met zeer bedenkelijke opvattingen over de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst.

Net als koningin Beatrix in haar Kersttoespraak noemen Terpstra en zijn nobele ridders geen namen in hun manifest. Toch weet iedereen op wie wordt gedoeld in zinsneden als ‘Generalisaties en kwetsende woorden zijn aan de orde van de dag’. De oud-vakbondsman heeft immers al een vlammend artikel geschreven tegen de ‘verwildering van de samenleving’ en daarna PVV-leider Geert Wilders expliciet tot Het Kwaad verheven.

Geen wonder dat Wilders als een van de eersten reageerde op het manifest. Terpsta en zijn vrienden zijn volgens hem ‘onnozele en naïeve dwazen’ en ‘dhimmi’s’ – niet-moslims die zich uit angst onderdanig gedragen tegenover moslims.

Nog feller was de Open Brief van de jonge liberalen Machteld Vlaanderen en Tamara Wulffelé, die Terpstra beschuldigen van demonisering maar dan ‘in een subtieler sausje’. “Met de advertentie van woensdag gebruikt hij zijn machtspositie om Nederlanders te manipuleren. Hij schoffeert miljoenen kiezers door te stellen dat een hard politiek debat de integratieproblemen heeft versterkt, en door te bepalen waar hun vrijheid ophoudt.”

Uit die hoek was de kritiek te verwachten, maar opvallend en hoopgevend is dat ook de links-seculiere krachten zich weren tegen Terpstra’s poging om godsdienstkritiek buiten de orde te verklaren. Een mooi voorbeeld hiervan is de reactie van Floris van den Berg op de website van de Humanistische Denktank, waarin hij zin voor zin de redeneringen van Terpsta weerlegt om tot de volgende conclusie te komen: “Het document van Doekle Terpstra is een ongelooflijk naïef, ondoordacht, multicultureel gedrocht, dat precies niet de problemen durft te benoemen.”

De vrijzinnige critici ergeren zich vooral aan de volgende passage in de brief van Benoemen en Bouwen: “Gelukkig leven wij in een land waarin mensen mogen zeggen wat ze willen. Maar die vrijheid mag niet worden gebruikt om elkaar te kwetsen. En dat gebeurt wèl. Serieuze lastige vraagstukken worden versimpeld tot ongenuanceerde en polariserende oneliners. Daardoor worden problemen niet opgelost, maar versterkt.”

Dat zeggen dus de mensen, die in de afgelopen dertig jaar geen enkel probleem rond integratie hebben opgelost, juist doordat ze problemen niet hebben benoemd uit angst om ‘zielige’ minderheden te kwetsen. Zij hebben de problemen eerder versterkt door moslims wijs te maken dat ze zich niet hoeven aan te passen aan de vrije, seculiere en geëmancipeerde Nederlandse samenleving.

Kwetsen mag niet van Doekle, maar het probleem is dat het orthodoxe deel van de moslims zich door van alles voelt gekwetst – door provocerende kunstwerken, door kritische uitlatingen over de koran, door pogingen om het dragen van onderdrukkende, vrouwvijandige kledingstukken als de boerka en de nikaab tegen te gaan, door de afvalligheid van een PvdA-raadslid in Leidschendam-Voorburg. Moet Naima el Gourari voortaan een hoofddoek of sluier dragen, zodat de vrome moslims in Gouda niet meer worden gekwetst en geprovoceerd tot het in brand steken van haar woning? Dat is de uiterste consequentie van het manifest Benoemen en Bouwen.

Arme Doekle. Links en rechts wordt Terpstra nu bedolven onder de kritiek. Zijn lijst van ondertekenaars is niet zo breed als de brede beweging die hem voor ogen stond toen hij vorig jaar zijn eerste gifpijlen op Wilders afschoot. Voetbalcoach Foppe de Haan, schaatsvedette Yvonne van Gennip, volksschrijver Geert Mak, uitgerangeerde politici als Hans Dijkstal en Joris Voorhoeve plus een klein legioen van makkers uit het christelijk-sociale middenveld. De mislukte CDA-kroonprins Elco Brinkman doet mee vanwege het bouwen.

Even leek het of Doekle alleen autochtonen in zijn beweging wilde opnemen, maar een dag later kwamen zijn moslimmedestanders met een sympathiebetuiging. In dit geval gaat het om de leiders van de gevestigde religieuze organisaties, die vooraan staan als er boeken moeten worden verboden of kunstwerken worden verwijderd; ‘beroepsmoslims’ die tolerant zijn voor intolerantie en intolerant tegenover alles wat hun positie ondermijnt.

Voormalig Pim-vriend Harry Mens nam de honneurs waar in het praatprogramma Stand.nl, waar overigens slechts 35 procent van de luisteraars het initiatief Benoemen en Bouwen als zinvol beoordeelde.

Die uitslag is het zoveelste teken dat elite en volk verschillend denken over multiculturele zaken. Dat verschil van inzicht zal voortduren zolang het establishment niet begrijpt waar de schoen wringt en de opposanten van het beleid blijft wegzetten als domme Wilders-aanhangers. Anders dan de opinieleiders menen heeft de meerderheid van het voetvolk geen problemen met de aanwezigheid van allochtonen. Het verzet richt zich tegen de religieuze intolerantie, die door een deel van de migranten is geïmporteerd. De volkswoede treft bovenal de autochtone beleidsmakers, de zelfislamiseerders, die het intolerante gedrag hebben bevorderd en aangemoedigd.

In mijn boek Het verraad van links lever ik forse kritiek op de linkse partijen, die hun vrijzinnige en seculiere erfgoed hebben verkwanseld uit angst voor de islamitische kiezers. Als het om zelfislamisering gaat, staan de christenen ook hun mannetje, misschien wel meer dan de socialisten. Legio zijn de christelijke voorstellen tot afschaffing van christelijke feestdagen. Bevlogen christenen lopen voorop bij het meevieren van de ramadan, de vastenmaand die door orthodoxe moslims steeds vaker wordt gebruikt om religieuze discipline op te leggen aan hun gematigde geloofsgenoten.

Syp Wynia schreef er vorig jaar uitgebreid over in Elsevier (‘Op de knieën voor de islam’, 14 april 2007). Wynia: “Wat vooral opvalt, is hoe welgezind de leiding van christelijk Nederland zich jegens de islam opstelt. Dominees en pastoors doen hun uiterste best om de imams ter wille te zijn. Rond de omstreden Tilburgse imam Ahmed Salam, die door achtereenvolgende Tilburgse burgemeesters en de inlichtingendienst AIVD in de gaten wordt gehouden, werd zelfs een multireligieuze werkgroep met de naam Begrip gevormd. Of de liefde altijd wel van twee kanten komt, valt te bezien. De eenzijdige liefde van niet-orthodox christelijk Nederland voor de islam vloeit voort uit hetzelfde zelfrelativisme dat de leiding van christelijk Nederland eerder deed sympathiseren met het marxisme. De liefde vloeit ook voort uit ogenschijnlijk eigenbelang: gedeelde behoefte aan erkenning en ondersteuning van religie door de staat.”

Om met wijlen H.J. Schoo te spreken: “God staat er niet meer alleen voor, grote broer Allah is met hem. Dat dwingt pas respect af.”

Zie daar de diepere motieven van de Terpstra-beweging. Deze christenen hebben nooit kunnen verdragen dat hun religie als gevolg van de secularisering op het derde plan is beland. De strijd tegen Wilders is een hefboom om niet alleen de islam, maar ook het christendom in ere te herstellen en te vrijwaren van ‘kwetsende’ kritiek.

Arme Doekle. Met dit achterliggende programma zal hij nooit een brede beweging kunnen vormen. Twee dingen zijn hem wel gelukt. De trotskisten, die de hetze tegen Pim Fortuyn wilden herhalen tegen Geert Wilders, heeft hij handig van zich afgeschud.

Daarnaast is hij er in geslaagd om tegen een vriendenprijs de voorpagina van Trouw te kopen voor zijn advertentie. Een dagblad van naam gooide zijn journalistieke onafhankelijkheid te grabbel voor een omstreden manifest. Wie zei daar dat Doekle Terpstra niets bereikt?

UPDATE1: De vakbondsvriendschap met zijn oude CNV-strijdmakker Doekle Terpstra zit bij oud-FNV-voorzitter Lodewijk de Waal dieper geworteld dan zijn humanistische principes. Tot verbijstering van veel humanisten heeft De Waal namens de Humanistische Alliantie, een koepel van humanistische organisaties, zijn handtekening gezet onder het manifest Benoemen en Bouwen. Joep Schrijvers, oud-voorzitter en nu bestuurslid van de afdeling Amsterdam-Amstelland van het Humanistisch Verbond, haalt hard uit naar het boegbeeld van het Nederlandse humanisme. Schrijvers: “De kroonjuwelen van het humanisme: vrijheid van meningsuiting, rationaliteit, geen status aparte voor religies, zijn verkwanseld. Dat is de voorzitter van de Alliantie aan te rekenen en kan niet zonder consequenties blijven.”

http://verlichtingshumanisten.web-log.nl/humanistische_denktank/2008/01/ondertekening_i.html

UPDATE2: De druiven zijn zuur voor de Internationale Socialisten, de anti-democraten achter het comité Nederland Bekent Kleur. Wat hadden de trotskisten graag de naïeve christen Doekle Terpstra als springplank gebruikt voor een hetze tegen Geert Wilders, vergelijkbaar met hun agressieve straatcampagne van 2002 tegen Pim Fortuyn. Nu hun opzetje is mislukt, deugt er opeens niets meer van Terpstra, die door IS-voorman Pepijn Brandon wordt neergezet als een slappeling die zich heeft laten intimideren door de ‘rechtse vloedgolf’.

http://is-nieuws.blogspot.com/2008/01/terpstra-benoemt-vooral-net.html

Geplaatst op 4 januari 2008

Meer weten:

Wilders: prominenten zijn naïeve dwazen

http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/186016/index.html

Open brief aan Nederland: Terpstra houd je bij je leest!

http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/artikel/asp/artnr/186202/index.html

Floris van den Berg: Leve de vrijheid om te kwetsen

http://verlichtingshumanisten.web-log.nl/humanistische_denktank/2008/01/leve_de_vrijhei.html#more

Willem de Zwijger: Tolerantie

http://dezwijger.blogspot.com/2008/01/tolerantie.html

Carel Brendel: De wonderbaarlijke herrijzenis van Nederland Bekent Kleur

http://home.kpn.nl/~c.brendel/WonderbaarlijkeHerrijzenis.htm