Feiten voor Noureddine Steenvoorden van Wij Blijven Hier

Door Carel Brendel, 29 oktober 2011


“Meneer Brendel doet gewoon zijn werk. Hij onderzoekt in ieder geval beter als de gemiddelde journalist.” Zo reageerde Jacob van der Blom, de oprichter van website Ontdek Islam, begin dit jaar op een weblog, waarin ik zijn rol beschreef in enkele Nederlandse organisaties van de Moslimbroederschap. Deze vaststelling is kennelijk ontgaan aan Noureddine Steenvoorden, columnist van de website Wij Blijven Hier. Begin deze week beklaagde Steenvoorden zich omdat ik de organisatie waarin hij actief is, het Landelijk Platform Nieuwe Moslims (LPNM), door ‘guilt by association’ in vijf stappen in verband zou brengen met de Moslimbroeders. De columnist riep de journalistiek op over te schakelen ‘van verdachtmaking naar feitenonderzoek’. Donderdagavond leverde ik in een reactie op zijn column een opsomming van de eerder door mij verzamelde feiten. Omdat deze reactie (nog?) niet is geplaatst door Wij Blijven Hier, plaats ik hem nu op mijn eigen website. Mijn commentaar was als volgt:

“Goed, wat feitenonderzoek. Noureddine’s Landelijk Platform Nieuwe Moslims staat niet vijf stappen, maar slechts één stap af van de Moslimbroederschap. Het LPNM nodigde onlangs haar leden uit voor een islamkamp voor Europese bekeerlingen in Cairo. In de uitnodiging staat dat het LPNM samenwerkt met de New European Muslim Assembly (NEMA); bedoeld wordt de Native European Muslim Assembly.

Een Egyptische tv-zender ontving de organisatoren van NEMA in een ontbijtpropramma. Bij de aankondiging van het item vertelde de interviewster dat de NEMA een subcomité is van de Dawa-afdeling van de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). Dat NEMA een onderdeel van de FIOE is staat ook in een verslag op website IslamOnline over een eerder NEMA-congres in Istanbul. Op deze conferentie was ook de huidige LPNM-voorzitter Nourdeen Wildeman aanwezig, zo staat te lezen in hetzelfde verslag.

De NEMA was ook mede-organisator van een congres voor Europese bekeerlingen in Koeweit. Als ik het me goed herinner heeft Noureddine over deze twee weken durende conventie nog geschreven op deze website. In zijn verslagen heeft hij het vaak over ‘broeder Cobus’, naar ik aanneem Jacob van der Blom, de oprichter van website Ontdek Islam.

Dan was er vorige zomer nog een kamp in Brabant, georganiseerd door NEMA en FION, toen nog de Nederlandse afdeling van de FIOE. In de aankondiging lees ik dat Ontdek Islam vorig jaar nog nauwe banden had met de FION. Ja, ook de NEMA had hiermee te maken, blijkt uit een ander bericht op Ontdek Islam.

Samenwerking met de NEMA was er ook in december 2009 rond de komst van prof. Jamal Badawi naar Rotterdam staat in een bericht van de FIOE, waarin ook LPNM en Ontdek Islam worden genoemd.

Maar die Europese federatie FIOE dan? Is dat echt een onderdeel van de Moslimbroederschap? Zeker. In elk geval wel volgens de conclusies van een onderzoek van de AIVD, dat op 11 april van dit jaar naar de Tweede Kamer werd gestuurd op verzoek van minister Donner van Binnenlandse Zaken. Ik citeer letterlijk: “Zowel uit wetenschappelijke publicaties als uit andere informatie die de AIVD ter beschikking staat blijkt dat de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) gezien kan worden als de overkoepelende Europese organisatie van de Moslimbroederschap.” Verderop staat te lezen: “De FION organiseert bijvoorbeeld jaarlijks een zomerkamp voor islamitische jongeren en is betrokken geweest bij de organisatie van een jaarlijkse bekeerlingendag en het islamcongres in Amsterdam in mei 2010.”

Ergens anders zegt de AIVD over dergelijke bijeenkomsten: “Hierbij moet bovendien aangetekend worden dat niet alle bezoekers zich bewust zijn dat deze bijeenkomsten feitelijk georganiseerd zijn door Moslimbroeders.” Kennelijk is Noureddine Steenvoorden zich dit ook niet bewust. Wellicht beschuldigt hij mij daarom van verdachtmakingen, ondanks de alom aanwezige bewijzen van de nauwe samenwerking tussen LPNM en organisaties van de Moslimbroederschap. Hoewel, van een voormalig voorzitter van het LPNM verwacht je dat hij beter op de hoogte is.”

PS: Bij het schrijven van mijn comment maakte ik aan het slot een fout, die ik bij deze gelijk rechtzet. Steenvoorden was geen voorzitter van het LPNM, maar speelde wel een belangrijke rol in dit platform.