Aan de vooravond van het PvdA-congres

Door Carel Brendel, 5 oktober 2007

Het onvermijdelijke gaat gebeuren. Ehsan Jami zal niet lang meer lid zijn van de Partij van de Arbeid. Hij heeft het nog lang volgehouden vergeleken met Ayaan Hirsi Ali, die veel sneller tot de conclusie kwam dat voor religiekritiek geen plaats is in de PvdA. Om te citeren uit de donderdag door De Volkskrant gepubliceerde ‘congresspeech’ van Jami: “Wat ik betreur, is dat deze prachtige partij met haar overweldigende geschiedenis van emancipatie en vooruitgangsdenken, de Partij van de Arbeid, zich als partij niet durft uit te spreken over de dagelijkse gewelddadigheid in de islamitische gemeenschap.”

Waarnemend partijvoorzitter Ruud Koole liet woensdag als eerste weten dat het wispelturige raadslid uit Leidschendam-Voorburg zich met zijn islamkritiek buiten de partij heeft geplaatst. En natuurlijk door zijn eenmalige samenwerking met Geert Wilders, de man voor wie een complete partij in de kramp schiet.

Vandaag is het de grote Wouter Bos himself die laat weten dat hij het helemaal heeft gehad met de jonge ex-moslim. Fractievoorzitter Harry Oldersma en de lokale PvdA-afdeling Leidschendam-Voorburg zullen straks het vuile werk opknappen en de rebel met de grote mond voor royement voordragen. Oldersma heeft daar alvast een voorschot opgenomen met de aankondiging hem de portefeuille integratie af te nemen. “In onze gemeente bevindt zich een forse groep islamieten en het is dan erg lastig om te zeggen dat ze allemaal achterlijk zijn.”

Nu heeft de grillige Jami de afgelopen tijd veel vergaande, spraakmakende en tegenstrijdige dingen gezegd, maar volgens mij heeft hij nooit beweerd dat alle islamieten achterlijk zijn. Maar misschien kan Oldersma de portefeuille overnemen en zelf zijn mond open doen over de 600 islamitische vrouwen in Leidschendam-Voorburg die volgens de nooit gehouden speech van Jami het daglicht niet zien omdat zij opgesloten zijn.

Broodje aap van Jami, meent wethouder Gregor Rensen (PvdA) in Trouw. Hij heeft het overal gecheckt, maar de opkomst van vrouwen in zijn gemeente is bijna 100 procent. http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article812658.ece/Bos_is_de_verwijten_van_Jami_zat

Ter wille van Rensen citeer ik nu uit een recent verhaal in het AD Utrechts Nieuwsblad over een voetbalteam voor Marokkaanse meisjes in Utrecht. “Volgens de onderzoekers van (onderzoeksbureau) Nicis worden moslima’s vaak afgeschermd in de puberteit omdat ze geslachtsrijp zijn. (De 14-jarige) Zeineb beaamt dat. “Een vriendin van mij wil ook graag meedoen, maar ze mag niet omdat we op een openbaar voetbalveld spelen. Ze mogen alleen naar school en daarna meteen naar huis.”

Is Rensen de recente discussie op het webforum van Medisch Contact vergeten? Daar maakte radioloog Floris Sanders zich druk over ‘gesluierde moslimdames, die binnenkomen voor allerlei onderzoek, begeleid door mannelijke cipiers (echtgenoten, broers, vaders, zoons) die op hoge toon eisen dat hun vrouwelijk familielid door een vrouwelijk personeelslid zal worden onderzocht’. http://medischcontact.artsennet.nl/forum/VROUWEL/74689/

Maar goed, ongetwijfeld zal Harry Oldersma in de rest van deze raadsperiode vlammende toespraken houden in de raad van Leidschendam-Voorburg om aan dergelijke wantoestanden een einde te maken.

Zonder die lastige Ehsan Jami zullen Bos en Koole (of opvolger Liliane Ploumen) weer toekomen aan de werkelijke wantoestanden in dit land. Gaan de PvdA-coryfeeën ingrijpen naar aanleiding van een recent rapport van de gemeentelijke ombudsman in Amsterdam? http://www.gemeentelijkeombudsman.nl/gemeentelijkeombudsman/persberichten.asp?pagkey=77355

Ombudsman Ulco van der Pol is bij een onderzoek naar de gemeenteraads- en Kamerverkiezingen in Amsterdam gestuit op grootscheepse fraude en onregelmatigheden. Allochtone vrouwen stemden (tegen de uitdrukkelijke bepalingen van de Kieswet in) onder begeleiding van hun man, leden van stembureaus gaven in het Turks of het Berbers adviezen aan stemmers, er werd op veel plaatsen de hand gelicht met de regelingen op het gebied van machtigingen, en op sommige plaatsen stelden aanwezigen zich zelfs agressief en intimiderend op tegen pogingen om het stemmen volgens de wet te laten lopen.

In Oekraïne waren dergelijke ernstige schendingen van de democratische regels aanleiding tot de Oranje-revolutie. Vanwege de vele onregelmatigheden werd de uitslag van de presidentsverkiezingen ongeldig verklaard. Er werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven onder scherp toezicht van internationale waarnemers.

In het door de PvdA beheerste Amsterdam maakt niemand zich druk over deze grootscheepse aanslag op de democratie. Het zelfreinigende vermogen van de plaatselijke politiek is nul komma nul. Behalve Elsevier besteden de media nauwelijks aandacht aan het schokkende rapport van de ombudsman. En weer is het in eerste instantie alleen de PVV van Wilders die Kamervragen stelt.

Ik ben benieuwd of de stembusfraude in de hoofdstad van Nederland nog aan de orde komt op het PvdA-congres. Tenslotte is het knoeien bij verkiezingen in strijd met de beginselen van de partij, waar Ruud Koole zo sterk aan hecht.

UPDATE 8 oktober 2007: Ehsan Jami was aanwezig op het congres, maar zijn kwestie bleef onbesproken. Hard applaudisseren en het nergens meer over hebben, zo denkt de PvdA haar problemen op te lossen.