Bericht vanaf de planeet Straatsburg

Door Carel Brendel, 13 februari 2008

De beste definitie van islamofobie is van prof. Afshin Ellian. “Gerechtvaardigde kritiek op de islam wordt – zonder een zweem van argumentatie – islamofobie en racisme genoemd, en wordt verdacht gemaakt door de aantijging dat daarmee alle moslims worden gestigmatiseerd. Dat soort verdachtmakingen zijn aanslagen op het vrije woord, gepleegd door vrije mensen in een vrij land.” Deze omschrijving van islamofobie komt natuurlijk niet voor in het ‘alarmerende’ rapport dat een commissie met als prominent lid oud-minister Winnie Sorgdrager (D66) heeft vervaardigd. Volgens deze Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) wint islamofobie in ons land snel terrein sinds de aanslagen van 11 september en de moord op Theo van Gogh. Hoewel een heel hoofdstuk is gewijd aan islamofobie, vermeldt het rapport niet duidelijk wat het onder islamofobie verstaat. Wat het vermoeden versterkt dat inderdaad elke vorm van kritiek op de islam onder deze noemer wordt gebracht door de gesubsidieerde anti-discriminatiebureaus die het materiaal voor het ECRI-rapport hebben aangedragen.

Sorgdrager vindt dat dankzij het overnemen van de gegevens van de racismebestrijders en die van de wereldvreemde Commissie Gelijke Behandeling het rapport ‘solide’ tot stand is gekomen. Heeft Sorgdrager ook gesproken met een rechtsgeleerde als Ellian die sceptisch staat tegenover het begrip islamofobie? Natuurlijk niet. Op de planeet Straatsburg is het uitzicht op de werkelijkheid in Nederland zwaar vertekend. Een fobie is een irrationele op niets gebaseerde of sterk overdreven angst. Zo zijn er mensen met smetvrees (mysofobie) of mensen die bang zijn dat ze door een spin worden opgegeten (arachnofobie). Islamofobie is dus overdreven angst voor de islam. En die overdreven angst is dus toegenomen na enkele door fanatieke moslims uitgevoerde aanslagen in Amerika waarbij duizenden mensen zijn omgekomen, en na de moordaanslag in Nederland op een islamkritische cineast/schrijver, uitgevoerd door een moslimextremist. Is het irrationeel dat na zulke gebeurtenissen de angst toeneemt?

Bovendien benadrukken politici, prominente moslims en opinieleiders voortdurend dat de aanslagen het werk zijn van een handvol fanatiekelingen – “geen echte moslims” – , dat de meerderheid van de moslims rustige hard werkende mensen zijn die met deze uitwassen niets van doen hebben, en dat we dus niet bang hoeven te zijn voor onze islamitische buurman. Overigens maken ook vrijwel alle islamcritici duidelijk onderscheid tussen de totalitaire ideologie van de fundamentalisten en de gewone moslims. Prominente critici als Afshin Ellian, Paul Cliteur, Sylvain Ephimenco en Hans Jansen heb ik nog nooit op een discriminerende opmerking over moslims kunnen betrappen. Ook opperboeman Geert Wilders richt zijn schrille kritiek op de islam als totalitaire ideologie. Hij heeft misschien weinig oog voor de diversiteit onder moslims, maar anders dan de gedachtepolitie wil doen geloven beledigt hij niet de gewone gelovigen. Tenzij men het opsommen van gewelddadige of haatdragende passages in de Koran als beledigend ervaart. Helaas, deze passages staan wel degelijk in het heilige boek, en er zijn moslims die deze teksten volledig letterlijk nemen en tegelijk elke vorm van kritiek als racisme en islamofobie bestempelen.

Volgens mevrouw Sorgdrager is er ook sprake van ‘vooringenomen mediaberichtgeving’. Maar daarmee kan ze onmogelijk programma’s als Pauw & Witteman en Knevel & Van den Brink bedoelen, waar de presentatoren ruim baan maken voor en zelden een kritische vraag stellen aan prominente moslims als Mohammed Cheppih, Ahmed Salam (“de wijn moet van tafel”) en de Meiden van Halal. Tijs van den Brink liet maandag 11 februari in De Ochtenden de boerkaverdedigsters mr. Famile Arslan en Aysa Baijrak-De Jager onbelemmerd aan het woord. De EO’er Van den Brink mompelde voortdurend zijn instemming met de woorden van Arslan. Bedoelt mevrouw Sorgdrager zoiets met ‘vooringenomen mediaberichtgeving’? Of gaat het om het nieuws over de islam waar niemand omheen kan? Laten we eens de recente oogst bekijken van Nieuw Religieus Peil, een weblog dat religieuze onvrijheid en onverdraagzaamheid peilt. Enkele berichten:

* In Denemarken is een aanslag verijdeld op Kurt Westergaard, maker van cartoons over de profeet Mohammed. De politie houdt twee Tunesiërs en een Deen van Marokkaanse afkomst als verdachten aan.

* Het parlement van Iran zal waarschijnlijk zijn goedkeuring geven aan een wetsvoorstel om afvallige moslims de doodstraf te geven.

* In Saoedi-Arabië laat de religieuze politie bloemen en rode voorwerpen uit de winkels halen. De viering van Valentijnsdag zou kunnen leiden tot het bevorderen van relaties van mannen en vrouwen buiten het huwelijk. In hetzelfde land wordt een Britse opgepakt door de zedenpolitie omdat ze in een Starbucks-café naast een man zit die niet haar wettige echtgenoot is.

* In Canada bepleit een prominente moslimleider het recht om blindegeleidehonden (die zijn namelijk haram, onrein) te weigeren in de taxi.

* In Duitsland roept de Turkse premier Erdogan zijn landgenoten op zich niet aan te passen aan de westerse samenleving. Dat vindt hij assimilatie – net als islamofobie een containerbegrip, in dit geval om mensen die aandringen op aanpassing aan het gastland van racisme te kunnen beschuldigen. Erdogan noemt assimilatie ‘een misdaad tegen de menselijkheid’.

* In Nederland meldt Nova dat de Nederlandse Moslim Omroep in handen is gevallen van conservatieve moslims. De liberale (alevietische) moslims zijn uit het bestuur gezet, de samenwerking met de Joodse Omroep is opgezegd.

* In Groot-Brittannië noemt bisschop Rowan Williams, hoofd van de anglicaanse kerk, de invoering van onderdelen van de sharia onvermijdelijk. Labour-premier Gordon Brown verdedigt Williams en noemt hem ‘een man van grote integriteit en toewijding aan de publieke dienst’. Het verraad van links blijft niet beperkt tot Nederland.

* Moslims willen dat de internetencyclopedie Wikipedia afbeeldingen van Mohammed verwijdert. De petitie is door 100.000 mensen getekend die ‘beledigd’ zijn door de illustraties en ‘respect’ eisen voor hun religie.

Over dergelijke nieuwsfeiten vernemen we nooit iets van het ijverige GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi. Hij eist wel een spoeddebat over de toenemende islamofobie, en vraagt zich kennelijk niet af waar de ‘irrationele angst’ voor, of zullen we maar zeggen gerechtvaardigde kritiek op de islam, vandaan komt. Winnie Sorgdrager draait ondertussen vanuit Straatsburg een grijsgedraaide plaat af. De autochtone Nederlanders vertonen onvoldoende ‘integratiebereidheid’. Dat moet door de regering worden aangepakt. Het oude liedje: de Nederlander moet zich aanpassen aan de nieuwkomers. Of bedoelt Sorgdrager assimilatie van de autochtonen aan de multiculturele samenleving? In dat geval klagen we haar aan bij het Europese hof in Straatsburg wegens misdaden tegen de menselijkheid.

Aanvulling: (14 maart 2008) Rapport over islamofobie deugt opeens niet

Een schokkend rapport. Dat was het vrijwel unanieme oordeel van de Nederlandse politici over het islamofobierapport, dat een commissie met oud-minister Sorgdrager in februari wereldkundig maakte. GroenLinkser Tofik Dibi wilde een spoeddebat. Minister van prachtwijken Ella Vogelaar wil een nationale conferentie over racisme organiseren, waarbij ook de bevindingen van de ECRI besproken zullen worden. Alleen VVD’er Henk Kamp distantieerde zich van de inhoud. Het waren de ‘usual suspects’ uit columnistenland – Elma Drayer, Afshin Ellian, Paul Lieben – die het rapport uit Straatsburg volledig onderuithaalden. Sorgdrager c.s. hebben namelijk geen harde feiten waarmee ze de veronderstelde toename van de ‘islamofobie’ kunnen onderbouwen. Een deugdelijke definitie van de term ‘islamofobie’ ontbreekt.

Het rapport baseert zich op dubieuze bronnen, zoals de politiek geïnspireerde antiracismebureaus. Dit alles gecombineerd met kletspraat die bijna letterlijk lijkt overgenomen uit Geert Maks pamflet Gedoemd tot kwetsbaarheid: “Daarna (na de moord op Theo van Gogh, CB) gingen de sluizen open. Alles moest opeens gezegd worden.” Het rapport was een mooie stok om niet alleen Geert Wilders, maar ook de vrijzinnige critici van de islam te slaan. Het is daarom breed uitgemeten in de Nederlandse media. Een beetje te breed? Op een conferentie in Senegal over ‘islamofobie’ van de Organisatie van de Islamitische Conferentie dook plotseling het ECRI-rapport op. In de ogen van deze moslimlanden – sommige deelnemers passen de sharia toe, stenigen overspelige vrouwen, hangen homo’s en afvallige moslims op en verbieden christenen om hun geloof uit te oefenen – is Nederland heel verwerpelijk.

Het islamofobierapport als wapen in de agitatie tegen Nederland? Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Het Multicultureel Instituut Forum heeft ijlings een ‘factsheet’ naar Senegal gestuurd met de werkelijke feiten over Nederland. Moslims mogen hier volgens artikel 6 van de Grondwet vrijelijk hun geloof uitoefenen. Er bestaan 453 moskeeën in ons land, aldus de factsheet. Vergelijk dat eens met de rechten van christenen en ongelovigen in Saoedi-Arabië of Iran. Over Nederland bestaat ‘scheve beeldvorming’, zegt Forum-directeur Sadik Harchoui. Hoog tijd dus om het ECRI-rapport in de prullenbak te gooien. Het is komisch en treurig tegelijk.