Verrassing: Yusuf al-Qaradawi predikt begrip voor Joden

Door Carel Brendel, 9 mei 2009

Ahmed Marcouch, PvdA-voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart, en Yahia Bouyafa, voorzitter van de FION, de Nederlandse onderbond van de Moslimbroederschap, zijn te voorbarig geweest met hun kritiek op moslimgeleerde Yusuf al-Qaradawi. In een reportage van De Telegraaf op Zondag (‘Wie betaalt de Marcouch moskee’) distantieerden ze zich op 15 februari 2009 van de antisemitische haatpreken, die de Egyptenaar kort daarvoor had gehouden op de tv-zender Al-Jazeera.

“Ik ben tegen geweld en terreur, in welke vorm dan ook”, verzekerde Bouyafa, die namens de FION en de aanverwante organisatie Europa Trust Nederland een moskee gaat bouwen in Slotervaart. Marcouch nam nog uitgebreider afstand van de man, die hij eerder als ‘een gerespecteerde autoriteit’ had geroemd. “Ik verafschuw antisemitisme, ik bestrijd het juist actief. En dat doe ik ook met vrouwendiscriminatie en homodiscriminatie. En ik verwerp zelfmoordacties. Ook als het gaat om Israël en Gaza en ook als het opvattingen zijn van Qaradawi, die ik de laatste jaren niet meer gevolgd heb.” Waarna Marcouch toch nog even het belang van al-Qaradawi (‘een paus voor moslims’) voor de integratie van moslims in Europa benadrukte.

Helaas hebben we ons allemaal vergist in Al-Qaradawi. Het was helemaal niet nodig om de antisemitische opvattingen van deze geleerde te verwerpen. Al-Qaradawi is namelijk geen antisemiet. Hij predikt juist begrip voor de Joden en is een groot voorstander van dialoog in plaats van geweld. Dat beweer ik niet zo maar. Ik ga af op het oordeel van Hassnae Bouazza, journaliste en medewerkster van de Nederlandse Islamitische Omroep.

In het weekblad Vrij Nederland heeft zij een maandelijkse column over de Arabische media. Op 21 april maakte zij ons duidelijk dat we ons op gezag van eenzijdig gerichte organisaties als het Middle Eeast Media Research Institute (MEMRI) een volkomen verkeerd beeld hebben gevormd van de eminente geleerde.

Bouazza: “Over de Egyptische geestelijke Yusuf al-Qaradawi bestaan veel teksten in het Engels waaruit moet blijken dat hij voor vrouwenbesnijdenis is, maar op zijn eigen site staan Arabische teksten van zijn hand waarin hij onomwonden de praktijk veroordeelt en wijst op de gevaren voor de vrouw, op haar recht op lichamelijke integriteit en seksueel genot. Hij schrijft artikelen over de behoefte aan moslims die de dialoog en verbale confrontatie aangaan in plaats van geweld gebruiken. Ook predikt hij begrip voor Joden en het onderscheiden van de Israëlische politiek en het zionisme en de Joden als volk. (Toegegeven, dat is zeer glad ijs, want ook in Nederland ben je al gauw antisemiet als je kritiek hebt op de enige democratie in het Midden-Oosten.)”

Het door Al-Qaradawi gepredikte begrip voor Joden konden de Arabische kijkers van Al-Jazeera waarnemen op 30 januari 2009. “Door de geschiedenis heen heeft Allah mensen boven de Joden gesteld die hen zouden straffen voor hun verdorvenheid. De laatste straf werd uitgevoerd door Hitler. Door middel van alle dingen die hij hen aandeed – hoewel ze deze zaak hebben overdreven – slaagde hij er in ze op hun plaats te zetten. Dit was een goddelijke straf voor hen. Als Allah het wil, zal de volgende straf van de hand van de gelovigen komen.”

De preek van 28 januari 2009 stond meer in het teken van de dialoog en de geweldloosheid. Al-Qaradawi, alweer op Al-Jazeera: “Om mijn toespraak af te sluiten wil ik zeggen, dat het enige wat ik hoop is dat als mijn levenseinde nadert, Allah mij de gelegenheid zal geven om naar het land van jihad en verzet te reizen, desnoods in een rolstoel. Ik zal de vijanden van Allah doodschieten, de Joden, en zij zullen een bom naar me gooien, en zo zal ik mijn leven bezegelen met het martelaarschap. Geprezen zij Allah, Heer van de Werelden. Moge Allah’s barmhartigheid en zegen met u zijn.”

Al-Qaradawi liep ook al over van begrip voor Joden op 9 januari, alweer op Al-Jazeera en inderdaad opnieuw in het vrije Westen bekend geworden dankzij het MEMRI. “Oh Allah, dood Uw vijanden, de vijanden van de islam,” aldus de man, die zo belangrijk is voor de integratie van de Europese moslims. “Oh Allah, dood de Joden, de bedrieglijke agressors. Oh Allah, dood deze losbandige, sluwe, arrogante troep mensen. Oh Allah, ze hebben veel tirannie en verderf in het land verspreid. Strooi uw toorn over hen uit, oh onze God. Loer op hen. Oh Allah, U vernietigde het volk van Thamoud door de hand van een tiran, en U vernietigde het volk van ‘Aad door een hevige, ijzige storm, en U vernietigde de Farao en zijn soldaten – oh Allah, dood deze onderdrukkende tirannieke troep mensen. Oh Allah, dood deze onderdrukkende, Joodse, zionistische troep mensen. Oh Allah, spaar niemand van hen. Oh Allah, tel hun aantal, en dood ze, tot op de allerlaatste.”

Ja, deze Al-Qaradawi schetste heel duidelijk het verschil tussen Joden en zionisten. Hij bewees daarnaast hoe geschikt hij zou zijn geweest om bruggen te slaan naar de Amsterdamse bevolking – zoals Marcouch en Bouyafa in 2005 nog wilden toen zij als moskeebestuurders een subsidie van 150.000 euro aanvroegen bij het gemeentebestuur.

Goed, deze teksten komen uit de volgens Hassnae Bouazza eenzijdige MEMRI-selectie uit de Arabische media. Ze maken me razend benieuwd naar de preken, waarin Al-Qaradawi pleit voor begrip voor en dialoog met de Joden.

Voor Al-Qaradawi en de vrouwenbesnijdenis gaan we naar IslamOnline, de website van de door hem opgerichte European Council for Fatwa and Research (ECFR). Deze ECFR is net als de FION aangesloten bij de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), de Europese koepelorganisatie van de Moslimbroederschap.

Op 5 februari 2008 was er een chatsessie met de islamitische onderzoeker Wael Shihab. Hij krijgt een vraag van een ‘zuster’, die niet zwanger wil worden uit angst dat haar man een eventuele dochter zal laten besnijden. Shihab zegt het volgende: “Als het gaat om vrouwenbesnijdenis, de grote meerderheid van geleerden nemen het niet op in de VERPLICHTE rituelen van de islam omdat er geen absoluut bewijs is dat de bronnen van de islam dit voorschrijven. Sommige geleerden – onder hen sjeik Yusuf al-Qaradawi – steunen de opvatting dat vrouwenbesnijdenis niet verplicht is, en dat deze mag worden uitgevoerd in geval van een medische noodzaak of probleem dat het noodzakelijk maakt.”

Hoe komen de islambashers dan toch aan Engelse teksten waaruit moet blijken dat al-Qaradawi een voorstander is van vrouwenbesnijdenis? Deze tekst staat eveneens op IslamOnline. Op 1 juli 2002 beantwoordde de oprichter himself een vraag van Ameena uit Egypte. Al-Qaradawi is hier voor de ‘gematigde islamitische manier van vrouwenbesnijdenis’. Dit betekent niet het wegsnijden van de clitoris, maar slechts de voorhuid van de clitoris. De conclusie van onze gerespecteerde autoriteit: “Hoe dan ook, het is niet verplicht, wie het in het belang van zijn dochters vindt, moet het doen, en ik persoonlijk steun dit onder de huidige omstandigheden in de moderne wereld. Maar wie er voor kiest om het niet te doen wordt niet gezien als iemand die een zonde heeft begaan, want het is volgens de geleerden vooral bedoeld om vrouwen te vereren.”

Met ‘Allah Almighty knows best’ sluit al-Qaradawi de fatwasessie af. Maar misschien weet Hassnae Bouazza het nog beter.

Aanvulling: Hassnae Bouazza bekijkt clip van al-Qaradawi en stelt haar mening bij

De hieronder besproken column van Hassnae Bouazza heeft niet alleen in Vrij Nederland gestaan, maar ook op de site Frontaal Naakt. Deze site bezoek ik de afgelopen tijd nogal spaarzaam. Daardoor heb ik de hevige discussie naar aanleiding van deze column gemist.

Aan de orde kwamen onder meer de door het onderzoeksinstituut MEMRI gesignaleerde preken van Yusuf al-Qaradawi. Een van de reaguurders (‘Ozymandias’ ofwel ‘Oz’) maakte haar attent op de zeer antisemitische tirade die de geestelijk leider van de Moslimbroeders op 9 januari 2009 afstak op de tv-zender Al-Jazeera (zie de citaten verderop).

In een reactie liet Hassnae Bouazza weten dat ze na het zien van de bewuste clip haar mening over de islamgeleerde heeft herzien. Bouazza: “Oz, ik verdedig Qaradawi niet. Er is veel over hem gezegd, dus toen ben ik naar zijn site gegaan om te kijken wat hij zelf heeft geschreven. Daar las ik dus dat hij in tegenstelling tot wat anderen beweren tegen vrouwenbesnijdenis is, en ik las de andere artikelen van zijn hand die ik in het stuk heb genoemd.

Het filmpje vind ik verwerpelijk en niet te verdedigen, het strookt ook niet met wat ik op zijn site van hem heb gelezen en dat vind ik uiterst zorgelijk. Als ik iemands uitspraken nuanceer of noem, dan betekent dat niet dat ik hem verdedig of ‘onder de indruk ben’. Ik heb geen enkele illusie dat Qaradawi mijn leefstijl zou goedkeuren, maar ik heb daar geen boodschap aan. Ik kies mijn eigen weg.”

Overigens maakte een andere Frontaal Naakt-bezoeker (‘Pieter’) Hassnae Bouazza al eerder attent op de haatpreek van 9 januari. Dat was op 6 februari in een discussie over haar column ‘Koran voor beginners’. Bouazza reageerde als volgt: “(…) dat citaat van Qaradawi wil ik toch eerst zelf zien. Als ik dit zo lees gok ik er op dat het gaat over de Israëlische soldaten en niet over Joden in het algemeen. Waarop ik dit baseer? Qaradawi’s kritiek is politiek en niet op de mensen zelf, hij heeft heel vaak herhaald dat het van belang is Joden, Christenen en niet-gelovigen te respecteren. Hij was het ook die vond dat mensen Frankrijks beslissing de hoofddoek te bannen moesten respecteren. Maar ik ga zelf ook eens zoeken.”

Helaas ging Hassnae Bouazza pas zoeken na de publicatie van haar VN-column op 21 april.

Lees ook Hassnae Bouazza. Aanbevolen: de allereerste reactie van Ozymandias.

Daniel Teeboom: Lekker kwetsen