Justitie treedt op als verlengstuk van dictatoriale regimes

Door Carel Brendel, 19 januari 2010

De bekende advocaat mr. Gerard Spong schreef op 11 augustus 2007 in het AD over het voorstel van PVV-leider Geert Wilders om de koran te verbieden. Zelf citeerde ik eerder al uit deze column (titel: ’Wilders geeft moslims koekje van eigen deeg‘), maar een uitgebreidere tekst staat te lezen op de website van Parool-columnist Max Pam.

Spong bijna 2,5 jaar geleden:

Het is enigszins surrealistisch te constateren dat het hele land in rep en roer is door de nieuw geopenbaarde opvattingen van Geert Wilders, die graag de koran wil verbieden en op één lijn plaatst met Hitlers Mein Kampf. Moslims schijnen zich door zijn uitspraken beledigd te voelen en er is al aangifte wegens haat zaaien tegen Wilders gedaan.

Het surrealistische element zit hem hierin dat grote groepen moslims gedekt door de strafrechter zich het recht toe-eigenen zelf haat te zaaien tegen homo’s, met geweldpleging als gevolg. De homofobe haatzaaiende islampreken die tienduizenden Nederlandse homo’s in hart en ziel kwetsen hebben verder de zegen van de Nederlandse rechter gekregen.

Dat we met deze walgelijke discriminerende rechtspraak opgescheept zitten, is tot daar aan toe. Maar om nu bij de eerste de beste anti-koran-scheet van Wilders te roepen dat deze belediging aan het adres van moslims strafrechtelijk vergolden moet worden, wijst toch op zijn minst op het meten met twee maten. Wilders heeft hen gewoon een koekje van eigen deeg gepresenteerd. Reeds op grond hiervan heeft hij strafrechtelijk niets te vrezen.

Ondertussen moet wel kristalhelder zijn dat in ons recht geen enkel boek, haat zaaiend of niet, verboden zou mogen worden. Het is daarom de moeite waard de rechtsstrijd over Mein Kampf te heropenen. Overigens zou ik menen dat het meest haat zaaiende proza van de afgelopen tijd het regeringsakkoord is. Want iedereen die niet samen wil werken en naar het pijpen van het zeer christelijk georiënteerde kabinet wil dansen wordt een asociaal vijandbeeld opgedrongen.

Pams reactie op dit proza van Spong: “Het staat er allemaal echt. Wat een warhoofd!” Het was immers de ‘topadvocaat’ zelf, die plotseling zijn jasje keerde en het juridische voortouw nam van een coalitie van fundamentalisten, trotskisten en andere vijanden van de democratie.

Je kunt lacherig doen over de draaikont en ijdeltuit Spong. Maar het proces tegen Wilders, dat morgen (20 januari) begint, is zeker niet om te lachen. Het gaat hier om een justitiële aanval op alle vrijheidslievende mensen, ook buiten de PVV, met kritische denkbeelden over de islam. Dit politieke proces vormt een ernstige bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting in ons land, waarvan het recht om vrijuit en onbedreigd kritiek te kunnen leveren op een religie of ideologie (in dit geval vallen deze twee samen op belangrijke punten) een essentieel onderdeel is.

Er is al veel gezegd over de bedenkelijke motivering, waarmee het gerechtshof heeft bepaald dat de PVV-leider alsnog moest worden vervolgd.

“De ontoelaatbaar geoordeelde meningsuitingen van Wilders werpen een zodanige blokkade in het maatschappelijke debat op dat moslimgelovigen feitelijk van deelname aan dat debat worden uitgesloten alleen vanwege hun geloof. Daarin ligt het strafrechtelijk verwijt aan Wilders, die met zijn harde en algemene diskwalificaties handelt in strijd met de grondvoorwaarde van een stabiele democratie.“

Dat beweert het gerechtshof van een land met een ruime diversiteit aan moslims, die Kamerlid, burgemeester, stadsdeelvoorzitter, wethouder, raadslid zijn, of regelmatig aan het woord komen in talkshows en op opiniepagina’s.

De dagvaarding is minstens zo aanvechtbaar als het vonnis van het gerechtshof. Zelfs het instemmend citeren van paus Benedictus XVI of journaliste Oriani Fallaci maakt onderdeel uit van de aanklacht. Moeten haar boeken, of de memoires van de Britse staatsman Winston Churchill, uit de bibliotheken worden verwijderd indien Wilders wordt veroordeeld voor het vergelijken van de koran met Mein Kampf? In navolging van Spong zeg ik dat Wilders de moslims een koekje van eigen deeg heeft gegeven. Maar laat ik oppassen, want straks wordt het nog strafbaar om mr. Spong met instemming te citeren.

Een andere Benedictus, de 17de-eeuwse filosoof Baruch Spinoza, had evenmin een goed woord over de islam. In september 1675 schreef Spinoza een brief aan Albert Burgh, een oude vriend uit Amsterdam, die zich tijdens een reis door Italië tot het rooms-katholicisme had bekeerd. Op verzoek van Alberts vader, een Amsterdamse regent, probeerde Spinoza hem tot rede te brengen.

Alle religies zijn niets anders dan geïnstitutionaliseerd bijgeloof, schreef Spinoza. Dat is in het bijzonder het geval met de Rooms-Katholieke Kerk. “Ik zou niet geloven dat er ook maar één kerk meer geschikt is voor het bedriegen van de mensen en het controleren van de geest van mensen, behalve dan de Mohamedaanse Kerk, die haar hierin ver overtreft.” Kan ik nu ook een dagvaarding verwachten, omdat ik het helemaal eens ben met Spinoza?

Het proces-Wilders staat niet alleen. Overal zijn initiatieven om de vrijheid van meningsuiting over de islam drastisch in te perken. De motor van dit offensief tegen onze vrije seculiere samenleving is de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC), waarbij 57 landen zijn aangesloten die één overeenkomst hebben. Ze worden bijna allemaal dictatoriaal of autocratisch geregeerd.

In 1990 vervaardigde deze club van dictators en oliesjeiks in Cairo een Verklaring voor de Mensenrechten in de Islam. De sharia is het uitgangspunt van de islamitische mensenrechten, die een inbreuk vormen op serieuze mensenrechten als de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst.

Deze OIC strooit lustig rond met de kreet ‘islamofobie’ en voert campagnes om ‘blasfemie’ of ‘belediging van de islam’ te verbieden. Als ze hun zin krijgen bij de Verenigde Naties, zullen enge geestelijken in Teheran en Djeddah straks bepalen wat ik mag lezen, zien of zeggen. Die censuur gaat nog veel verder dan het verbieden van Fitna of het verwijderen van Deense cartoons.

In feite bepalen de ayatollahs en grootmoefti’s nu al wat hier wel of niet wordt gezegd, geschreven en vertoond. Kunstwerken verdwijnen uit musea. Submission zit achter slot en grendel sinds de moord op de maker. Gregorius Nekschot werd van zijn bed gelicht. Uitgevers, regisseurs en filmmakers doen aan zelfcensuur. Cabaretiers laten het wel uit hun hoofd om ‘kwetsende’ grappen over de islam te maken.

De fatwa tegen Salman Rushdie, de moord op Theo van Gogh, en de levensgevaarlijke bedreigingen aan het adres van Wilders, Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan, Kurt Westergaard, de Franse filosofieleraar Robert Redeker, en vele, vele anderen, zorgen nu al voor ‘blokkades op in het maatschappelijk debat’ – het juridische jargon waarmee Wilders in de strafbank wordt gezet.

Het gerechtshof en het openbaar ministerie, al dan niet aangestuurd door minister Ernst Hirsch Ballin (CDA), treden op als verlengstuk van de shariacensors in het buitenland. Helaas zijn het vooral ‘the usual suspects’, die zich duidelijk uitspreken tegen het politieke proces-Wilders. Afshin Ellian, Nahed Selim, Nausicaa Marbe, Amanda Kluveld, Theodor Holman, Joost Niemöller om er een paar te noemen. Over het algemeen zijn ze geen fan van de ‘kopvoddentax’, voelen ze niets voor een verbod van de koran, willen ze niet het leger afsturen op criminele straatjongeren in Gouda of politiemensen een knieschot laten toedienen aan relschoppers. In het parlement en de media bestaat echter ruim voldoende gelegenheid om de ideeën van Wilders, voor zover ze onverstandig of verwerpelijk zijn, te bestrijden.

Ondertussen verheugt een groot deel van Weldenkend Nederland zich op het proces tegen Wilders. Ooit vonden progressieven dat W.F. Hermans het volste recht had om het katholieke volksdeel te beledigen. Men maakte zich vrolijk over ‘gekwetste’ christenen, die te hoop liepen tegen satirische tv-programma’s of diep beledigd waren omdat God in een boek geslachtsgemeenschap had met een ezel.

Nu zich een godsdienst aandient met een politieke boodschap, die nog veel kwaadaardiger is dan die van het christendom (zeker sinds 1650, zoals Spinoza al besefte), houden deze weldenkende progressieven zich afzijdig.

Morgenochtend ben ik aanwezig aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid. Niet omdat ik de politiek van Geert Wilders steun. Wel omdat de vrijheid van meningsuiting in Nederland mij lief is. Zo is het toevallig ook nog eens een keer.