De hetzers tegen Pim Fortuyn zijn de vervolgers van Geert Wilders

Door Carel Brendel, 5 februari 2010


Met aanvulling: Internationale Socialisten beschuldigen onderzoeker Moors van smaad en laster
 
Op de website van het Verzetsmuseum staat de afbeelding van een poster, die in het voorjaar van 2002 in ruime mate werd verspreid door heel Nederland. Het is de oproep voor de demonstratie ‘Stop de Hollandse Haider’, die op 11 mei 2002 zou worden gehouden op het Stadhuisplein in Rotterdam. Geef racisme geen kans, was het tweede motto van de betoging, die gericht was tegen de opkomst van Pim Fortuyn en werd georganiseerd door o.a. Nederland Bekent Kleur (NBK). Onder die anderen waren in elk geval ook de Internationale Socialisten, want hun webadres staat onder aan de affiche.

De demonstratie was gepland op de laatste zaterdag vóór de Kamerverkiezingen. Ze was het sluitstuk van een intensieve samenwerking tussen de ‘antiracistische’ stichting Nederland Bekent Kleur en de Internationale Socialisten (IS), die de Nederlandse tak zijn van de trotskistische International Socialist Tendency (IST), waarvan de Britse Socialist Workers Party de belangrijkste groepering is.

De campagne tegen Fortuyn begon in december 2001 met een artikel in Socialist, het maandblad van de Internationale Socialisten. Het artikel was ondertekend door Saskia Boumans, Pepijn Brandon, René Danen en Bastiaan van Perlo. Boumans en Van Perlo waren op dat moment respectievelijk voorzitter en penningmeester van Nederland Bekent Kleur. Brandon was een kopstuk van de Internationale Socialisten. Danen was door de jaren heen de officieuze leider van NBK. Sinds 10 december 2007 is hij ook officieel weer voorzitter van de racismebestrijdingdienst.

Danen, destijds raadslid voor de linkse splinterpartij Amsterdam Anders (een samenwerking van De Groenen en de trotskistische SAP) waarschuwde in die maanden ook op spreekbeurten tegen Fortuyn. Zo sprak hij op 5 maart 2002 samen met Miriyam Aouragh (Internationale Socialisten) op een bijeenkomst met de titel ‘Hoe gevaarlijk is Pim Fortuyn?’

De betoging in Rotterdam kon helaas geen doorgang vinden. Op 6 mei 2002 was de Hollandse Haider namelijk uit de weg geruimd door de dierenactivist Volkert van der Graaf. Danen en Aouragh hoefden zich niet meer af te vragen hoe gevaarlijk Pim Fortuyn was. De stichting Nederland Bekent Kleur zette alle activiteiten op een zeer laag pitje. Zelfs de jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht werd van de agenda gehaald.

Pas in maart 2007 liet NBK weer voorzichtig van zich horen. De beweging organiseerde in samenwerking met Samen Tegen Racisme, een filiaal van de Internationale Socialisten, een debatavond tegen Geert Wilders. Op de sprekerslijst stonden IS-aanvoerder Peyman Jafari, GroenLinkser Mohamed Rabbae en Ed van Tijn (PvdA).

De oud-burgemeester was wegens ziekte verhinderd en liet zijn verklaring voorlezen door IS-activiste Aouragh, de leidster van Samen Tegen Racisme. Bij monde van Aouragh bracht Van Thijn Wilders in verband met ‘de hoogtijdagen van het antisemitisme‘. Het was bijzonder wrang dat juist Aouragh deze tekst mocht uitspreken. De trotskiste was in maart 2004 spreker op een herdenking van sjeik Achmed Yassin, de oprichter van de terreurbeweging Hamas, door wie het antisemitisme in onze tijd nieuwe hoogtijdagen beleeft.

In december 2007 besloot Danen zijn stichting nieuw leven in te blazen. In het kielzog van ex-vakbondsman Doekle Terpstra probeerde de activist een grote beweging tegen de ‘verwildering’ tot stand te brengen. Terpstra hield echter afstand en begon zijn eigen praatgroep Benoemen en Bouwen. NBK gaf de voorkeur aan een straatdemonstratie, waarvoor het opnieuw de samenwerking zocht met de geharde activisten van de IS.

IS en NBK organiseerden een anti-Wilders-demo op de Dam, waarbij de trotskisten zichzelf bestempelden als de initiatiefnemers. Dat de nauwe banden tussen beide organisaties geen verzinsels uit een ‘complottheorie’ zijn, blijkt bijvoorbeeld uit een artikel dat eerder genoemde Jafari schreef voor Socialist. Citaat: “Om het geluid tegen racisme en vóór solidariteit verder te versterken en verbreden, hebben de IS samen met anderen het initiatief genomen voor de Nederland Bekent Kleur-manifestatie op zaterdag 22 maart in Amsterdam.”

De manifestatie tegen Wilders werd overigens gesteund door een comité van aanbeveling van meer dan 50 bekende Nederlanders, onder wie muzikant Ad Visser, acteur Jeroen Krabbé, voetbalcoach Foppe de Haan, de zangers Daniel Sahuleka en Huub van der Lubbe, de cabaretiers Dolf Jansen, Jörgen Raymann, Vincent Bijlo en Youp van ‘t Hek, actrice Gerda Havertong, tv-producent Harry de Winter, programmamaker Hanneke Groenteman, predikant-dichter Huub Oosterhuis, en de schrijvers Marion Bloem, Marjan Berk en Stine Jensen.

Het comité bevatte ook een keur van oud-politici: Van Thijn, Godelieve van Heteren, Hedy d’Ancona en Jan Pronk (PvdA), Hans Dijkstal en Ed Nijpels (VVD) en Rabbae (GroenLinks). Desondanks meent Peter R. de Vries dat prominente Nederlanders bang zijn om zich tegen de PVV uit te spreken – een onzinverhaal dat vandaag (5 februari) nog eens op de Vara-site Joop wordt nagepapegaaid door Danen zelf. Nota bene op zijn eigen website staat een lange lijst van promi’s, die niet door angst zijn verlamd. Daarnaast staat dit op de voorpagina: “Deskundigen, opiniemakers en (oud)-politici spreken zich steeds vaker duidelijk uit over de PVV. Nederland Bekent Kleur verzamelde tientallen citaten van bekende Nederlanders die kleur bekennen.” Hoezo angst voor Wilders?

Nederland Bekent Kleur doet op haar website geen mededeling over de samenstelling van het bestuur. Miriyam Aouragh is openhartiger. De activiste bevestigde op 11 november 2008, dat er ook personele overlappingen bestaan tussen de Internationale Socialisten en Nederland Bekent Kleur. In een bijdrage op het Allochtonenweblog verklaarde ze met trots dat ze voor beide organisaties actief is.

Nederland Bekent Kleur waarschuwt tegen racisme en antisemitisme door herdenkingen van de Kristallnacht te organiseren. Tegelijkertijd duldt ze een activiste in haar midden, die de antisemitische sjeik Yassin heeft herdacht. Bovendien werkt NBK nauw samen met een extremistische groepering, die solidair is met terreurbewegingen als Hamas en Hezbollah.

NBK is een van de drijvende krachten in het proces tegen Wilders. Veel klagers zijn lid van de Universitaire Activisten, een ander filiaal van de Internationale Socialisten. Zij bevinden zich in het bedenkelijke gezelschap van sjeik Fawaz Jneid, de salafistische haatprediker van de Haagse as-Soennahmoskee.

Deze onheilige alliantie van trotskisten en fundamentalisten vormt de politieke motor achter het proces-Wilders. De vrijheid om kritiek op de religieuze intolerantie van de islam te leveren wordt rechtstreeks aangevallen door twee groepen extremisten.

In zijn drang om tot een veroordeling van de PVV-leider te komen, grijpt Danen ondertussen alles aan. Zo was de antiracist heel tevreden, toen afgelopen najaar een concept-rapport over de PVV uitlekte. Volgens een Volkskrant-bericht stond in dat concept, dat de PVV extreemrechts en staatsgevaarlijk is, en systeemhaat mobiliseert.

Danen paradeerde rond in de actualiteitenrubrieken en onderschreef daar alle conclusies van het uitgelekte concept. Maar na enkele dagen werd duidelijk dat de Volkskrant veel te voorbarig was geweest. Onderzoeker Hans Moors meldde dat het rapport ook zou gaan over allerlei soorten links extremisme, zoals islamitische radicalisering, dierenactivisme en links extremisme. Op de linkse actiesite Ravage Digitaal verbaasde redacteur Alex van Veen zich daarom hoofdschuddend over het optreden van de NBK-voorzitter. “Dat René Danen voor deze wetenschappers een vreugdedansje maakt, geeft te denken. Blijkbaar ziet Danen de stigmatisering van het links activisme door de vingers zolang deze wetenschappers voeding geven aan zijn kruistocht tegen Wilders.”

De meest vergaande conclusies stonden inderdaad niet in het rapport, dat met enige vertraging wereldkundig werd gemaakt door minister Guusje ter Horst (PvdA) van Binnenlandse Zaken. In plaats van ‘extreem rechts’ is de PVV nu ‘nieuw rechts radicaal’, een ander etiket voor het zelfde.

Moors heeft inderdaad ook gerapporteerd over islamitische radicalisering en links extremisme. De mensen, die zo gretig op de vervolging van Wilders aandringen, komen ruim aan bod in het rapport Polarisatie en radicalisering in Nederland. De salafisten van Wilders-aanklager Fawaz verzetten zich nog steeds fel tegen integratie en oefenen een sterke druk uit op jongeren, vooral jonge vrouwen, om zich te houden aan de salafistische gedragsregels.

Opvallend is de passage over de Internationale Socialisten. Moors noemt hen ‘de belangrijkste organisatie binnen socialistisch extreemlinks’. “Tijdens en na de oorlog in Gaza heeft IS haar pro-Palestijnse standpunt in behoorlijk antisemitische termen verwoord.” Verderop schrijft Moors: “In Nederland is IS, of zijn leden van IS, betrokken bij (gewelddadige of op geweld uitdraaiende) linkse acties en demonstraties.”

Danen is heel tevreden over het rapport en onderschrijft kennelijk de conclusies. Dat betekent dus dat zijn stichting nauw samenwerkt met een groep, waarvan wetenschappelijk is aangetoond (althans volgens de wetenschappelijke normen van René Danen) dat ze behoorlijk antisemitisch en gewelddadig is.

Merkwaardig genoeg hebben de media geen woord bericht over het links extremistische hoofdstuk in het rapport van Moors en zijn Leidse collega’s Bob de Graaff en Jaap van Donselaar. Alle kranten hebben in hun berichtgeving gefocust op de PVV, hoewel het toch heel saillant is dat de aanjagers van het proces tegen Wilders zich afgeven met gewelddadige en antisemitische extremisten. Twee extreemrechtse kenmerken die Jaap van Donselaar niet kon vinden bij de PVV, ontdekte Moors immers bij de Internationale Socialisten, die actief zijn binnen NBK.

Zou het tekortschieten van de media een gevolg zijn van angst? Is het onkunde? Onwil? Luiheid? Die vragen kwamen boven toen ik vandaag weer eens de affiche ‘Stop de Hollandse Haider’ opzocht.

Op de poster staan twee organisaties. De ene probeert onze vrijheid van meningsuiting drastisch in te perken. De tweede uit zich behoorlijk antisemitisch en is solidair met organisaties, die de vernietiging van alle Joden in hun handvast hebben vastgelegd. Merkwaardig eigenlijk dat hun gezamenlijke affiche een plek heeft gekregen in het Verzetsmuseum.

Aanvulling (13 februari 2010): De Internationale Socialisten zijn behoorlijk in hun wiek geschoten door de passage in het rapport van onderzoeker Moors, waarin hij schrijft dat ze hun protest tegen de Gaza-oorlog ‘in behoorlijk anti-semitische termen’ hebben verwoord. Ze dreigen nu met aangifte. Ze beschuldigen Moors van ‘smaad en laster’, terwijl hun goede vriend René Danen juist zo blij was met de uitkomsten van het onderzoek, althans het hoofdstuk over Geert Wilders. De Internationale Socialisten organiseerden ooit een herdenking van Hamas-oprichter sjeik Achmed Yassin, die het uitroeien van alle Joden in het handvest van zijn terreurbeweging heeft opgenomen. Desondanks verkopen ze hun krantjes bij de door Nederland Bekent Kleur georganiseerde herdenking van de Kristallnacht.

Danen komt graag in actie als zijn trotskistische vrienden worden aangevallen. Zo was hij heel boos, toen Koen Vink zich in het magazine van Milieudefensie (juni 2007) zeer kritisch uitliet over de Internationale Socialisten. Vink verbaasde zich toen over het feit, dat organisaties als Oxfam Novib en Milieudefensie via het Nederlands Sociaal Forum (geleid door Danen) nauw samenwerken met de Internationale Socialisten.

Wat Vink in juni 2007 schreef, staat bijna drie jaar later nog recht overeind. Vink verweerde zich in de discussie krachtig tegen het antwoord van de Internationale Socialisten, die hem tot zwijgen probeerden te brengen door hem in strijd met de waarheid als Bush-adept en Fortuynist af te schilderen. De argumenten van Vink en alle door hem geleverde links zijn zeer de moeite waard.

Geplaatst op 5 februari 2010

Aanvulling op 13 februari 2010