Antiracistische vergadering in het clubhuis van de Hamas-vrienden

Door Carel Brendel, 7 september 2010

Nieuws over Nederland Bekent Kleur (NBK), het extremistische groepje dat onder het mom van antiracisme de vrijheid van meningsuiting in ons land de nek wil omdraaien. Voorzitter René Danen en zijn trotskistische vrienden hielden afgelopen vrijdag (3 september) een actievergadering tegen de gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV. Een verslag staat op de altijd informatieve multiculturele website Wereldjournalisten.

Het was een heugelijke dag voor de activisten, want kort voor het begin van de bijeenkomst trok Geert Wilders de stekker uit de formatie van een ‘bruin’ kabinet. Actie voeren tegen de PVV blijft nodig, was niettemin de conclusie van de aanwezigen. Op 11 september, tijdens de excursie van Wilders naar Ground Zero in New York, houden zijn tegenstanders een betoging in Den Haag.

Bijna geen dag ging er de afgelopen weken voorbij of een prominente politicus of opiniemaker stond op om te waarschuwen voor de ondergang van de rechtsstaat. Het facebook van NBK stond er vol mee. Desondanks schrijft Wereldjournalisten: “Wat de meesten heeft doen besluiten om naar Amsterdam te komen, is ‘de stilte van de politieke partijen’ over de samenwerking met een partij met ‘tegenrechtstatelijke’ standpunten in een regeringscoalitie. Dit ervaren zij als onbegrijpelijk.”

Anne FrankDe website illustreert het verslag met een foto van Anne Frank naar aanleiding van een uitspraak van ’een dame van de Anne Frank-generatie’ zoals ze zichzelf omschrijft. “Er heerst een sfeertje van het is nu eenmaal zo, maar eenzelfde soort sfeer hing ook in de periode voor de Tweede Wereldoorlog.”

Als gastheer van de actievergadering fungeerde de Marokkaanse arbeidersvereniging KMAN. Naast lokale leden van PvdA, SP en GroenLinks waren volgens het verslag ook de extreemlinkse Internationale Socialisten (IS) aanwezig. Met het KMAN en de Turkse Federatie DIDF waren minstens twee mantelorganisaties van de IS vertegenwoordigd.

De vrouw, die Anne Frank aanriep, wist waarschijnlijk niet dat de actievergadering van de antiracisten plaatsvond in het clubhuis van een groepje hardnekkige antisemieten. Het KMAN is namelijk betrokken geweest bij zo’n beetje alle straatacties in Amsterdam, die gepaard gingen met antisemitische ontsporingen.

Op 14 oktober 2000 organiseerde het KMAN samen met de Marokkaanse Moskee Unie een betoging ‘uit solidariteit met hun moslimbroeders in Palestina’. Eric Krebbers schreef er over in het zeer linkse blad De Fabel van de Illegaal: “Beginpunt was het Waterlooplein, voor de Tweede Wereldoorlog nog het hart van de joodse buurt. ‘Hamas, Hamas, alle joden aan het gas’ en ‘Hitler, Hitler, Hitler’ werd er door sommige demonstranten gescandeerd. Diezelfde avond belaagden 20 Marokkanen de secretaris van de joodse gemeente in Amsterdam, David Serphos. Hij werd bekogeld met fietsonderdelen. De dag erop werden bezoekers van de synagoge in de Lekstraat met stenen bekogeld. Van andere synagogen kwamen vergelijkbare verhalen.”

Het Palestina Komitee bood zijn excuses aan voor soortgelijke incidenten in Den Haag en slaagde er bij een volgende demonstratie op 24 oktober in om het antisemitisme buiten de deur te houden. Maar, vervolgt Krebbers: “Het KMAN heeft zich veel minder duidelijk gedistantieerd van het antisemitisme. Demonstratie-organisator Mejatti keurde weliswaar tijdens de demonstratie de antisemitische leuzen die geroepen werden af, maar het KMAN heeft er verder geen afstand van genomen. Mejatti zag in de negatieve berichtgeving erover in de kranten ‘een groot complot van de zionisten’. Het KMAN wilde ook niet ingaan op een uitnodiging van de Verenigde Joodse Jongeren Nederland om te komen praten over de problemen. Het van origine linkse KMAN was altijd al anti-zionistisch. De laatste jaren neemt binnen het Komitee bovendien de invloed van de islam sterk toe.”

Goed, dat was in 2000. Maar heeft de Marokkaanse arbeidersvereniging misschien haar leven gebeterd? Nee. Het roepen van de Hamas-gas-leus gaat door tot op de dag van vandaag, ondanks alle bezweringen van de organisatoren van dergelijke betogingen dat ze het antisemitisme veroordelen. Het KMAN nam bijvoorbeeld deel aan de veelbesproken Gaza-demonstratie op 3 januari 2009 op het Museumplein. Ook hier ging het weer van ‘Hamas, Hamas, alle joden aan het gas’. Ongetwijfeld werden deze leuzen aangeheven tegen de wens van de organisatoren, maar op de een of andere manier lukt het ze niet om deze ontsporingen te voorkomen. NBK-voorzitter René Danen liep rond en probeerde namens de organisatie wel te voorkomen dat het belagen van een tegendemonstrant werd gefilmd.

Het dieptepunt was op 27 maart 2004. Die dag nam het KMAN deel aan een door de Internationale Socialisten en de antisemitische Arabisch-Europese Liga (AEL) georganiseerde herdenking van de Palestijnse sjeik Ahmed Yassin, oprichter van de terreurbeweging Hamas, die een oproep tot het doden van alle joden in haar Handvest heeft opgenomen. De door de Israëli’s geliquideerde Yassin was een ‘religieuze fascist’ in de bewoordingen van Krebbers en Roel Nagel in alweer De Fabel van de illegaal.

Oorspronkelijk ging het om een manifestatie tegen de zogeheten ‘apartheidsmuur’ langs of over de grens van de Palestijnse gebieden in Israël. Het Palestina Komitee besloot echter af te haken toen de IS en het AEL plotseling besloten tot een herdenking van Yassin. Het KMAN was wel van de partij evenals Emcemo van de activist Abdou Menebhi, een van de oprichters van Nederland Bekent Kleur.

Deze herdenker van de Hamas-sjeik manifesteert zich opnieuw als vooraanstaand antiracist. Menebhi heeft vorige week een Nederlands-Marokkaans Netwerk gelanceerd, dat ageert tegen een VVD/CDA-kabinet met gedoogsteun van de PVV. Ook Menebhi maakte gebruik van het clubhuis van de KMAN, zo valt op te maken uit het verslag van Wereldjournalisten. “Twee weken eerder vergaderden in dezelfde ruimte vertegenwoordigers van 30 Marokkaanse organisaties eveneens over een stellingname tegen een regeringscoalitie met Wilders.”

De sympathie van de Internationale Socialisten voor Hamas en Hezbollah en hun flirt met de AEL stuitte ook in linkse kringen op afkeuring, zo blijkt uit een ander artikel van Krebbers. Op de website van de IS verschenen enthousiaste artikelen met koppen als ‘Abou Jahjah heeft gelijk’. “De opkomst van het strijdbare multiculturalisme van Abou Jahjah is een verademing”, schreef het IS-kopstuk Pepijn Brandon, tot verbijstering van de Leidse anarchisten.

In het Nederlands Sociaal Forum, de antiglobaliseringsbeweging van René Danen, speelden de IS een hoofdrol. Koen Vink van Milieudefensie maakte daartegen grote bezwaren, onder meer vanwege de trotskistische sympathieën voor de terroristische organisaties Hamas en Hezbollah. Vink noemde als voorbeeld de aanwezigheid van IS-leider Bart Griffioen op een conferentie van Hezbollah. Danen ontstak in woede. Van kritiek op zijn trotskistische vrienden wilde hij niets weten.

De opperantiracist blijft met de Internationale Socialisten samenwerken. Zelfs een rapport van de onderzoekers Hans Moors, Lenke Balogh, Jaap van Donselaar en Bob de Graaff voor het ministerie van Binnenlandse Zaken kan hem daar niet van afbrengen. In dit rapport (december 2009) komen de Internationale Socialisten ruimschoots aan bod.

Moors schrijft hier onder meer (blz. 105/106): “Op het ogenblik is de organisatie Internationale Socialisten (IS) waarschijnlijk de belangrijkste organisatie binnen ‘socialistisch extreemlinks’. Sinds 1988 is de IS internationaal, landelijk en lokaal actief tegen oorlog, sociale afbraak en neoliberale globalisering. De IS maakt deel uit van een internationale groep trotskistische activistische organisaties, organiseert demonstraties, scholingsbijeenkomsten (in de grote steden: www.socialist.mysites.nl), en neemt actief deel aan manifestaties tegen het vermeende neo-imperialisme van de Verenigde Staten en Israël, tegen het Nederlandse immigratiebeleid en, meer recent, tegen de acties van extreemrechts en de opkomst van de PVV. Tijdens en na de oorlog in Gaza heeft IS haar pro-Palestijnse standpunt in behoorlijk antisemitische termen verwoord. Tegenstanders uit (extreem)rechtse hoek wijzen op de toenadering tussen IS en islamitische groeperingen, zowel nationaal als internationaal. IS zelf geeft aan de onderdrukking van moslims, zowel in geopolitiek als in sociaal opzicht als een ‘strijdthema’ te beschouwen. In Nederland is IS, of zijn leden van IS, betrokken bij (gewelddadige of op geweld uitdraaiende) linkse acties en demonstraties. Doorgaans gebeurt dat overigens niet onder eigen naam, maar in gelegenheidsformaties.”

Deze passage is niet opgemerkt door de Nederlandse media, maar heeft wel de woede opgewekt van de Internationale Socialisten. Namens de IS stuurde Maina van der Zwan een protestbrief naar Moors, waarin zij met juridische stappen dreigde. De Tilburgse onderzoeker heeft naar mijn weten geen letter teruggenomen van zijn rapport. Als dat namelijk het geval was, dan zouden de IS dit ongetwijfeld hebben gemeld. Over de aangekondigde juridische stappen tegen Moors is sinds de brief van Van der Zwan niets meer vernomen bij De Socialist, de website van de IS. Moors vergist zich overigens dat de kritiek alleen uit de rechtse hoek komt. In dit artikel noemde ik al de anarchistische Fabel van de Illegaal en Koen Vink van Milieudefensie, terwijl ook de anarchistische website Ravage Digitaal zowel Danen als de IS regelmatig onder vuur heeft genomen.

Samen met de antisemieten van het KMAN en de IS bestrijdt René Danen dus het racisme en organiseert hij herdenkingen van de Kristallnacht. Deze samenwerking is geen complottheorie van ‘aluhoedje’ Carel Brendel, maar wordt toegegeven door de betrokkenen zelf. Alle in dit artikel genoemde feiten zijn te vinden op linkse websites. Miriyam Aouragh, Worldconnector naast Lubbers en spreekster bij de Yassin-herdenking, erkende het in een artikel voor het Allochtonenweblog. “Miriyam Aouragh is naast onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam en postdoc fellow op Oxford University, aangesloten bij Nederland Bekent Kleur en Internationale Socialisten.“ Aouragh letterlijk in een ander artikel: “…in tegenstelling tot sommigen ben ik wel trots op strijd tegen racisme en op mijn activisme bij Internationale Socialisten, Nederland Bekent Kleur en tal van andere sociale bewegingen.”

Aouragh mag daar trots op zijn. Anderen mogen zich afvragen waarom racismebestrijder Danen in zee gaat met figuren van bij antisemitisme betrokken organisaties als KMAN en de Internationale Socialisten. Waarom Nederland Bekent Kleur mensen in haar midden duldt die sympathiseren met Hamas en Hezbollah en dan ook nog de gore moed heeft om jaarlijks de Kristallnacht, het begin van de massamoord op miljoenen Joden, te herdenken.