‘Hamas, jihad, Hezbollah’ op de Dam

Door Carel Brendel, 5 oktober 2010

De vrienden van René Danen vervalsen hun eigen geschiedenis

Totalitaire stromingen vervalsen graag de eigen geschiedenis. Het bekendste slachtoffer hiervan was de Russische revolutionair Leon Trotski (1879-1940). Tijdens de Oktoberrevolutie was Trotski de rechterhand van Lenin. Hij was de meedogenloze politieke chef van het Rode Leger tijdens de Russische Burgeroorlog. De volkscommissaris onderdrukte daarna met grof geweld de opstand van de matrozen in Kroonstad.

Gatsjina, waar Trotski in 1919 een militaire overwinning op het Witte Leger behaalde, werd in 1923 omgedoopt tot Trotsk. Daarmee was Trotski de pionier van de persoonsverheerlijking. Nog vóór de andere bolsjewistische kopstukken (Lenin, 1924, Stalin 1925) kreeg hij zijn eigen stad.

Trotsk heeft maar zes jaar op de kaart van de Sovjet-Unie gestaan. Na de machtsgreep van Stalin viel Trotski in ongenade. Hij werd verbannen, eerst naar Alma Ata en later naar het buitenland. Ook daar liet Stalin hem niet met rust. De stalinistische infiltrant Ramón Mercader ruimde de voornaamste linkse criticus van het regime uit de weg in zijn schuilplaats in Mexico.

Ondertussen was Trotski zorgvuldig weggeschreven uit de Sovjet-geschiedenis. Het regime beschikte over vakkundige fotoshoppers, die de voormalige partijleider en zijn echte of veronderstelde aanhangers uit alle foto’s wegretoucheerden.

De Internationale Socialisten (IS), de Nederlandse erfgenamen van Trotski, hebben de kunst van de geschiedvervalsing goed afgekeken van hun bolsjewistische vijanden. Dankzij hun sympathisanten slagen ze er in Wikipedia vrij te houden van slechte publiciteit. Zo valt daar niets meer te vinden over een rapport dat vier wetenschappers eind 2009 hebben geschreven voor het ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Tijdens en na de oorlog in Gaza heeft IS haar pro-Palestijnse standpunt in behoorlijk antisemitische termen verwoord”, schreef onderzoeker Hans Moors (blz. 105). Hij vestigde tevens de aandacht op de gewelddadige kanten van deze groepering, ‘de belangrijkste organisatie binnen socialistisch extreemlinks’. Op het bewuste rapport valt wellicht het nodige af te dingen. Het hoofdstuk over de PVV (‘nieuw rechts radicaal’) was bijvoorbeeld zeer omstreden. De IS schreef een protestbrief en dreigde zelfs met juridische stappen. Toch is het vreemd dat er met geen woord hierover wordt gerept, ook niet met de vermelding dat de conclusies worden aangevochten door de IS. Moors ziet namelijk geen reden om de gewraakte passage te wijzigen. Het rapport voor minister Ter Horst staat nog steeds op de website van het onderzoeksinstituut IVA.

Na overleg op Wikipedia is ook de samenwerking met de politieke islam verwijderd uit het lemma Internationale Socialisten. Bezoeken van IS-leiders aan de Cairo-conferentie van de fundamentalistische Moslimbroederschap worden als ‘niet relevant’ beoordeeld door de moderatoren van de internet-encyclopedie.

Verwijderd zijn ook verwijzingen naar de herdenking op 27 maart 2004 van sjeik Achmed Yassin, de oprichter van de Palestijnse terreurbeweging Hamas. In dit geval was het IS-voorman Peyman Jafari himself die dit onderdeel liet schrappen. De activiteit zou ook al niet relevant zijn. Bovendien zou het niet om een herdenking gaan. Bij het lemma over Miriyam Aouragh lukte het echter niet om deze herdenking te verdonkeremanen ondanks hardnekkige pogingen om ook deze episode te herschrijven.

In 2007 leverde Koen Vink van Milieudefensie stevige kritiek op de Hamas-sympathieën van de IS, met name ook op de herdenking van Yassin. Jafari verdedigde zich door te stellen dat het niet om een herdenking ging van de terreursjeik, maar om een protest tegen diens liquidatie door het Israëlische leger.

In dit geval gaat het om geschiedschrijving achteraf. In 2004 was er namelijk wel degelijk sprake van een herdenking van sjeik Yassin, die werd georganiseerd door de IS, de Arabisch-Europese Liga (AEL), het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) en Emcemo van Abdou Menebhi, voormalig bestuurslid en activist van Nederland Bekent Kleur (NBK). Om die reden trok het Nederlands Palestina Komitee (NPK) zich een dag van te voren terug, zo blijkt uit een persbericht op Indymedia. “Het NPK stond een bepaalde vorm van de actie op 27 maart voor ogen, maar in de loop van donderdag zijn grote twijfels gerezen of deze vorm in samenwerking met IS, AEL, KMAN en EMCEMO nog wel gehandhaafd zou kunnen worden. Er blijkt sprake te zijn van een totale verandering van thema, nl een herdenking van de moord op sheikh Ahmad Yassin in plaats van een herdenking van de Dag van het Land, waarbij de bouw van de Apartheidsmuur centraal zou staan. Uiteindelijk heeft dit het NPK doen besluiten om zich uit de activiteit terug te trekken.”

Ook kort na afloop was er sprake van een herdenking van Yassin. De AEL plaatste op 30 maart een bericht op Indymedia onder de kop ‘Sheikh Ahmed Yassine herdacht op de DAM’. “Zaterdag 27 maart 2004 kwamen enkele honderden mensen bijeen om oprichter en leider van Hamas, Sheikh Ahmed Yassine, te herdenken. Ook was de demonstratie georganiseerd om onze steun te betuigen aan het verzet in Palestina. De demonstatie was in samenwerking georganiseerd met de Internationale Socialisten.”

Daaronder zetten de IS zelf een bericht met de kop ‘Palestina manifestatie Dam inspirerend en strijdbaar’. Het verslag maakt melding van toespraken van onder anderen Menebhi en Aouragh. Jafari zou drie jaar later beweren dat de term ‘herdenking’ door de AEL werd gebruikt, maar nergens blijkt dat de IS daar in 2004 bezwaar tegen maakte.

Alle ‘burgerlijke media’ hadden het over een herdenking. Zo meldde het ANP op 25 maart om 23.40 uur de herdenking door de AEL met steun van de IS en het KMAN, plus de terugtrekking van het NPK. Het Algemeen Dagblad stuurde de ervaren verslaggever Orkun Akinci naar de Dam. “De herdenking van sjeik Ahmed Yassin”, schreef hij, “is zaterdag enigszins ontsierd door een paar akkefietjes. Enkele tientallen jongeren hadden zo hun eigen ideeën over de manifestatie en uitten zich onder meer door het verbranden van een Israëlische vlag. Enkele sprekers, die opriepen terug te slaan naar ‘de zionistische slachters’, spoorden hen daarbij aan.”

Volgens dit verslag (AD, 29 maart 2004) probeerde Moustafa Turky van de Palestijnse Gemeenschap Nederland de jongeren te kalmeren. “Het leed was echter al geschied na de toespraak van leider Marmouch van de Arabisch Europese Liga en Miriyam Aouragh van de Internationale Socialisten. Zij stonden amper stil bij de moord op Yassin, maar gebruikten hun spreektijd vooral voor hatelijkheden aan het adres van Israël, de Verenigde Staten en, in het geval van Aouragh, ook Nederland.”

Akinci schrijft verderop: “Aouragh riep dat ‘Israël zijn eigen graf heeft gedolven’. ‘Iedereen zal nu aanslagen gaan plegen in de hele wereld.’ Haar woorden werden door een deel van de aanwezigen beantwoord met ‘Hamas, jihad, Hezbollah’.”

IS-leider Aouragh is, zo schreef ze zelf op het Allochtonenweblog, actief bij Nederland Bekent Kleur, organisator van de jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht, het begin van de Jodenvervolging in Duitsland. Voorman René Danen van Nederland Bekent Kleur duldt dus iemand in de gelederen, die jongeren opzweepte om Hamas, Hezbollah en de jihad toe te juichen. NBK werkt daarnaast samen met Abdou Menebhi, een tweede spreker op deze beruchte manifestatie.

Waarom maakt de joodse gemeenschap geen einde aan dit schandaal en neemt ze deze herdenking niet in eigen handen? Waarschijnlijk is dit het gevolg van onwetendheid over de banden tussen de Internationale Socialisten en Nederland Bekent Kleur. De Nederlandse trotskisten hebben hun eigen geschiedenis met succes vervalst.

UPDATE: INTERNATIONALE SOCIALISTEN VANGEN BOT BIJ TILBURGSE ONDERZOEKER

Zoals ik al vermoedde, zijn de Internationale Socialisten (IS) er niet in geslaagd een voor hen pijnlijke passage te laten verwijderen uit een rapport dat vier wetenschappers maakten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrienden van opperantiracist René Danen hadden de Tilburgse onderzoeker Hans Moors gedreigd met juridische stappen. Er volgde een gesprek tussen Moors en een delegatie van de IS plus een uitgebreide correspondentie. De uitkomst is gisteren (4 oktober) bekend gemaakt op de website van de trotskisten. Moors ziet geen aanleiding om zijn conclusies over de ‘behoorlijk antisemitische termen’ van hun Gaza-protest in te trekken. (Zie het weblog hierboven)

In hun reactie maken de IS de bronnen van Moors verdacht. De Fabel van de Illegaal, die diverse zeer kritische stukken over de IS publiceerde, is een ‘minuscule anarchistische groepering’. Alsof de waarheid afhangt van de omvang van een groep. Moors heeft daarnaast dertien keer verwezen naar ‘complotdenker Brendel’. “Dankzij het internet kunnen dergelijke figuren al hun hersenspinsels vrijuit verspreiden, waar zij vroeger hun theorieën uiteen moesten zetten in gestencilde blaadjes of de brievenpagina van de Telegraaf.” Wat er niet klopt aan mijn weblogs staat er natuurlijk niet bij, net zo min als het feit dat ze zijn gebaseerd op linkse bronnen: Socialist (hun eigen blad), actiesites als Indymedia en Ravage Digitaal, het blad van Milieudefensie, het Allochtonenweblog en genoemde Fabel van de Illegaal.

Danen en de Internationale Socialisten vinden het niet leuk dat hun sympathieën voor terreurgroepen als Hamas en Hezbollah in de schijnwerper komen op een moment dat zij de drijvende krachten vormen achter het politieke proces tegen Geert Wilders. Danen himself beklaagde zich op zijn agitpropstek bij Joop over het gure klimaat rond dit proces. Het is uiteraard ontoelaatbaar dat Danen door heethoofden wordt bedreigd. Hol zijn daarentegen Danens klaagzangen over ‘gerenommeerde media’ die op de man zouden spelen. De voorzitter van Nederland Bekent Kleur doelt op een groot verhaal in de papieren Elsevier van afgelopen week, waarin zijn nauwe banden met de Internationale Socialisten werden blootgelegd. De naam van het blad noemt Danen niet. Stel je voor dat de lezers van Joop het weekblad raadplegen en ontdekken dat het bewuste artikel met feiten is onderbouwd.

Geplaatst op 29 september 2010

Update op 5 oktober 2010