Staatssecretaris Ben Knapen risicofactor in kabinet-Rutte

Door Carel Brendel, 9 oktober 2010

Ben KnapenBeoogd premier Mark Rutte moet niet alleen op veilig spelen, schreef Elsevier-commentator Eric Vrijsen gisteren op de website van het weekblad. “Hij dient ook risico’s te nemen. In zijn ministersploeg horen niet alleen mensen thuis die deskundigheid uitstralen, maar ook bewindslieden die voor politiek theater zorgen. Alleen dan gaat het kabinet-Rutte in de harten van de mensen leven.”

Tot dusver staan op het ministerslijstje alleen degelijke en vertrouwde namen, onder wie CDA-kopstuk Piet Hein Donner, onmisbare steunpilaar bij de informatiebesprekingen, maar ook de man van de ongelukkige uitspraken over de sharia, en de promotor van lang vergeten wetsartikelen tegen godslastering.

Met de voorgestelde benoeming van CDA’er Ben Knapen als staatssecretaris op Buitenlandse Zaken haalt Rutte zijn eerste risicofactor binnen. Knapen is lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarnaast zit hij in een evaluatiecommissie die de stand van zaken in het CDA moet onderzoeken na de desastreuze verkiezingsuitslag.

In de media geniet hij echter meer bekendheid als bekwaam hoofdredacteur van NRC Handelsblad, maar vooral als onbekwaam ex-topman van het krantenconcern PCM Uitgevers. De uitverkoop aan het Britse concern Apax leidde bijna tot de ondergang van deze krantengroep, zoals wordt beschreven in De Geldpers van Joost Ramaer. Dankzij de overname door de Belgische Persgroep kon een bankroet van PCM nog net worden voorkomen.

De Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof oordeelde in mei van dit jaar, dat bestuur en commissarissen van PCM Uitgevers in de periode van 2004 tot 2007 wanbeleid hebben gepleegd. “Bonussen die werden uitgedeeld aan onder anderen bestuurders Ben Knapen en Philip Alberdingk Thijm waren niet in overeenstemming met de code voor goed ondernemingsbestuur”, oordeelde de Ondernemingskamer.

Columnisten als Sylvain Ephimenco (‘collegiaal graaien’) en Max Pam (‘geef die poen terug!’) oordeelden vernietigend over de bestuurlijke capaciteiten van Knapen, die een bonus van anderhalf miljoen euro ontving voor de uitverkoop aan de Britse roofridders van Apax. Merkwaardig genoeg vind ik hierover weinig terug in de eerste berichtgeving over zijn aanstaande benoeming.

De Volkskrant meldt daarentegen wel Knapens bemoeienis met een kritisch WRR-rapport over ontwikkelingssamenwerking. “Het lijkt er sterk op dat Knapen als staatssecretaris de aanbevelingen van de raad in de praktijk mag gaan brengen.”

De naam Knapen staat ook in een lijstje van NRC-columnisten dat dreigt te worden ‘weggezuiverd’ door de nieuwe hoofdredacteur Peter Vandermeersch, omdat ze ‘te veel linkse columns met te veel dezelfde thema’s’ zouden schrijven. Linkse critici van het Wilders-kabinet stellen tevreden vast dat de aanstaande staatssecretaris in de NRC-kolommen hun wereldbeeld over islam en immigratie deelt.

Met Europa-aanhanger Knapen haalt Rutte een bewindsman binnen afkomstig uit wat René Cuperus (een onorthodoxe medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, de denktank van de PvdA) vandaag in de Volkskrant omschrijft als de ‘kosmopolitische lifestylegroepen’. Knapen gaat straks op Buitenlandse Zaken aan de slag op ‘linkse hobbyterreinen’ als ontwikkelingssamenwerking en Europa. Ik kan me voorstellen dat Geert Wilders en de PVV hem met argwaan zullen volgen.

Koningin Beatrix zal ook haar reserves hebben. Knapen is namelijk sinds 1996 lid van het Republikeins Genootschap. Ruud Lubbers en Herman Wijffels kunnen echter tevreden zijn. Toch nog een Worldconnector in de regeringsgelederen. Ondertussen bijt een andere Worldconnector en ex-hoofdredacteur met politieke ambities in het stof. Pieter Broertjes heeft voor de verkeerde partij gekozen.