Gerard Spong, de grote afwezige in het Wilders-proces

Door Carel Brendel, 19 oktober 2010

Gerard SpongIn januari 2008 haalde mr. Gerard Spong alle media door namens dertig Amsterdamse studenten een strafzaak aan te kondigen tegen PVV-leider Geert Wilders. De topadvocaat deed dit tijdens de Nova College Tour, waarin hij de hoofdgast was in een aan de Universiteit van Amsterdam opgenomen aflevering. Aan het eind van de uitzending ging Spong, daartoe aangezet door de participerende Nova-presentator Twan Huys, in op het verzoek van een student om zich in te zetten voor de vervolging van Wilders. Huys maakte het opzetje af door andere studenten op te roepen om zich aan te sluiten bij de aanklacht.

Spong bemoeide zich pro deo met de zaak omdat hij het openbaar ministerie (‘het zijn lafbekken’) te laks vond bij het vervolgen van de PVV-politicus. Spong de volgende dag tegen het Parool: “Wilders zegt dat de Koran een fascistisch boek is. Als je iets labelt als ‘fascistisch’, dan wordt dat door iedereen direct geassocieerd met wreed en inhumaan. Het roept bij iedereen afschuw op. En afschuw is het ingrediënt voor haat.”

Spong moet hebben gedacht dat de rest van Nederland zijn eerdere column in het Algemeen Dagblad van 11 augustus 2007 was vergeten. Daarin had de advocaat precies het tegenovergestelde verkondigd. Een aanklacht tegen Wilders was volgens hem kansloos, want het regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie was nóg haatzaaiender dan Mein Kampf, het boek waarmee Wilders de koran had vergeleken.

‘Wilders geeft moslims koekje van eigen deeg‘, luidde de kop boven deze AD-column. Spong: “Het is enigszins surrealistisch te constateren dat het hele land in rep en roer is door de nieuw geopenbaarde opvattingen van Geert Wilders, die graag de koran wil verbieden en op één lijn plaatst met Hitlers Mein Kampf. Moslims schijnen zich door zijn uitspraken beledigd te voelen en er is al aangifte wegens haat zaaien tegen Wilders gedaan. Het surrealistische element zit hem hierin dat grote groepen moslims gedekt door de strafrechter zich het recht toe-eigenen zelf haat te zaaien tegen homo’s, met geweldpleging als gevolg. De homofobe haatzaaiende islampreken die tienduizenden Nederlandse homo’s in hart en ziel kwetsen hebben verder de zegen van de Nederlandse rechter gekregen”.

Spong vervolgde: “Dat we met deze walgelijke discriminerende rechtspraak opgescheept zitten, is tot daar aan toe. Maar om nu bij de eerste de beste anti-koran-scheet van Wilders te roepen dat deze belediging aan het adres van moslims strafrechtelijk vergolden moet worden, wijst toch op zijn minst op het meten met twee maten. Wilders heeft hen gewoon een koekje van eigen deeg gepresenteerd. Reeds op grond hiervan heeft hij strafrechtelijk niets te vrezen. Ondertussen moet wel kristalhelder zijn dat in ons recht geen enkel boek, haat zaaiend of niet, verboden zou mogen worden. Het is daarom de moeite waard de rechtsstrijd over Mein Kampf te heropenen. Overigens zou ik menen dat het meest haat zaaiende proza van de afgelopen tijd het regeringsakkoord is. Want iedereen die niet samen wil werken en naar het pijpen van het zeer christelijk georiënteerde kabinet wil dansen wordt een asociaal vijandbeeld opgedrongen”.

Spong was die avond zijn column vergeten. Hij vergeleek Wilders met Goebbels en sleepte ook nog de massamoord in Rwanda erbij. Verder noemde hij de Koran en de Bijbel belangrijke boeken waarin fundamentele waarheden van gelovigen zijn verankerd. Juist de opmerkingen van Wilders over de Koran waren opeens voor Spong het bewijs dat de PVV-voorman aanzette tot haat.

Mede als gevolg van het klaagschrift van mr. Spong oordeelde het Amsterdamse gerechtshof op 21 januari 2009 dat Wilders alsnog vervolgd moest worden. Het hof verwierp daarmee een eerdere beslissing van het openbaar ministerie.

Na lange voorbereidingen is deze maand dan eindelijk het proces tegen Wilders begonnen. De officieren van justitie hebben vrijspraak gevraagd voor alle ten laste gelegde feiten. Gisteren (18 oktober) mochten de ‘benadeelden’ en hun advocaten het woord voeren. Ze demonstreerden nog eens wat voor heilloze onderneming het Wilders-proces is. Woordvoerders als Mohamed Rabbae en raadslieden als Ties Prakken, Michiel Pestman, Nico Steijnen en ‘relmoslim’ Faizel Enait berokkenen de zaak van de Nederlandse moslims waarschijnlijk meer schade dan de ergste uitspraken van Wilders.

De grote afwezige in het Wilders-proces is mr. Gerard Spong. In vele voorbeschouwingen werd hij nog genoemd als de belangrijkste vertegenwoordiger van de klagers en als de grote tegenspeler van mr. Bram Moszkowicz, de raadsman van Wilders. De afgelopen dagen had Spong andere dingen aan zijn hoofd. Vorige week donderdag verdedigde hij in Zwolle drie verdachten in een gewelddadige afpersingszaak, zo blijkt uit een kort bericht in de regionale krant de Stentor. Dat is het enige wat we de afgelopen weken op juridisch gebied van hem hebben vernomen.

Heeft Spong ingezien dat de vervolging van Wilders een ‘mission impossible’ is, waaraan verder geen eer meer valt te behalen? Is hij bang dat confrère Moszkowicz hem om de oren slaat met zijn AD-column uit 2007? Of wordt Spong liever niet gezien in het gezelschap van de juridische Catweazles en Stiefbenen, waarmee de klagers Rabbae en René Danen zich hebben omringd?

Van mr. Pestman en mr. Steijnen hebben we nu wel genoeg gezien. Ik wil antwoord op de vraag: Waar is mr. Gerard Spong?

Update 21 oktober 2010:

Gerard Spong meldt zich alsnog, op de opiniepagina van de Volkskrant

In de rechtszaal is mr. Gerard Spong nog niet gesignaleerd. Vanmorgen (21 oktober) bemoeide hij zich voor het eerst met het proces-Wilders via een opiniestuk in de Volkskrant. Speculaties over de vrijspraak van de PVV-voorman zijn voorbarig, meent Spong. Hij eindigt met een Harry-de-Wintertje door – met verwijzing naar enkele vonnissen – joden en moslims in te wisselen in de uitspraken van Wilders: “Als we nu de term moslims in de uitspraken van Wilders vervangen door joden, dan zou met deze uitspraak van beide rechterlijke instanties het aanstaande vonnis van de rechtbank Amsterdam niet zo heel moeilijk te voorspellen zijn. Vooropgesteld uiteraard dat moslims en joden in het recht gelijk behandeld worden.”

Net zo min als Harry de Winter vraagt Spong zich af of een dergelijke inwisseling ook maar enig verband zou hebben met de werkelijkheid. In de Volkskrant verder een artikel van Willem Mulder over de schertsvertoning van het proces-Wilders.

Lees ook getuige Hans Jansen bij Hoeiboei over de pogingen van mr. Tom Schalken, raadsheer bij het Amsterdamse gerechtshof, om met hem in gesprek te komen over het Wilders-proces.