Mohamed Rabbae voert landelijk beraad met alleen zichzelf

Door Carel Brendel, 24 oktober 2010

Landelijk Beraad MarokkanenTijdens en na het Wilders-proces kregen we veel te horen over het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM). Voorzitter Mohamed Rabbae woonde een groot deel van de rechtszaak bij, voerde het woord als benadeelde en liet zich bijstaan door de advocaten Ties Prakken en Michiel Pestman, die tevens namens de stichting Nederland Bekent Kleur (NBK) van René Danen het woord voerden.

LBM en NBK willen dat niet alleen de rechters maar ook de in hun ogen partijdige officieren van justitie in het proces worden vervangen. Ze zijn ‘geschokt’ door pogingen van VVD en PVV om de vrijheid van meningsuiting uit te breiden door het verbod op groepsbelediging in te perken. Beide organisaties doen mee aan een demonstratie tegen vreemdelingenhaat, komende zaterdag bij de Dokwerker in Amsterdam. Rabbae zal daar spreken als voorzitter van het LBM. De organisatoren roepen op tot ‘een kleurrijk en vreedzaam protest’ op grote afstand van het Museumplein, waar die zelfde middag een veldslag wordt gevreesd tussen aanhangers van de English Defence League (EDL) en agressieve ‘antifascisten’.

ANP en andere media nemen braaf de persberichten over die LBM-voorzitter Rabbae en woordvoerder Brahim Bourzik rondsturen. Maar wie of wat vertegenwoordigt de LBM? Daar valt moeilijk achter te komen, omdat het Landelijk Beraad Marokkanen geen website heeft waar we kunnen nagaan welke personen en organisaties bij dit beraad zijn aangesloten. Er zit weinig anders op dan het spoor terug te volgen.

Rabbae was tot 2002 een vooraanstaande leider van GroenLinks. Op zijn naam stond het mislukte duolijsttrekkerschap met Ina Brouwer. Daarnaast viel hij op door pleidooien om De Duivelsverzen van de door Iran met de dood bedreigde schrijver Salman Rushdie te verbieden. Het Rotterdamse GL-raadslid Bourzik organiseerde een groots afscheidsfeest voor de op een zijspoor gezette Rabbae. Bourzik maakte in Rotterdam naam als woordvoerder van de homovijandige imam Khalil el-Moumni en door een voorstel om de Maasstad te verfraaien met wegwijzers richting Mekka. Daarnaast ondernam hij samen met de radicale salafist Mohammed Cheppih en activiste Gretta Duisenberg een missie naar Libanon voor het Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit (PPMS).

Het Landelijk Beraad Marokkanen deed voor het eerst van zich spreken in januari 2008 tijdens de hype rond Fitna. Woordvoerder Brahim Bourzik meldde dat ‘225 vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap’ bijeen waren gekomen in verband met de koranfilm. Het eerste besluit was dat alle Marokkaanse moskeeën hun deuren voor iedereen wagenwijd zouden openzetten op de dag dat de Wilders-film zou uitkomen.

Enkele dagen later kondigde voorzitter Rabbae aan dat ’ruim tweehonderd Marokkaanse organisaties verenigd in het Landelijk Beraad Marokkanen’ via de rechter een vervolging van ‘islamracist’ Wilders wilden afdwingen. Deze actie liep bijna synchroon met die van advocaat mr. Gerard Spong, die – daartoe rechtstreeks aangespoord door de participerende Nova-presentator Twan Huys – namens dertig Amsterdamse studenten een klaagschrift voorbereidde. Ook het NBK voerde op dat moment actie voor de vervolging van Wilders.

Rabbae pleegde namens een delegatie van het LBM overleg met de Iraanse ambassadeur om een boycot van Nederlandse producten te voorkomen. Hij schreef een opiniestuk voor het Parool en voerde in maart 2008 het woord op een door Nederland Bekent Kleur en de Internationale Socialisten georganiseerde antiracismemanifestatie in Amsterdam. Rabbae en Danen zijn sindsdien bijna onafscheidelijk.

Na alle opwinding vooraf bleek Fitna zwaar mee of tegen te vallen. Woordvoerder Bourzik reageerde opgelucht op de Wilders-compilatie. Volgens hem had de PVV leider goed nagedacht en was hij ‘binnen de grenzen van de wet gebleven’, aldus Metro (28 maart 2008). Kennelijk was deze uitspraak niet goed gecoördineerd met Rabbae (of met NBK-voorzitter Danen), want de LBM-voorzitter hield dezelfde morgen een persconferentie in de Ouma-moskee in Amsterdam-Slotervaart. Daar noemde hij Wilders ‘de regisseur van het kwaad’ en kondigde juridische stappen aan, zo meldde het Parool. Op 31 maart deed Rabbae inderdaad aangifte wegens Fitna.

Deze persconferentie (zie foto) was – voor zover ik kan nagaan – de enige gelegenheid dat Rabbae zich door anderen dan Bourzik liet vergezellen. Het gezelschap had achteraf gezien een hoog gehalte aan politieke islam. Achter de tafel zaten behalve Rabbae, volgens een fotobijschrift in het Nederlands Dagblad van 29 maart 2008, de volgende personen:

* Jongerenimam Yassin Elforkani. Hij preekt regelmatig in de Poldermoskee in Slotervaart. Hij is woordvoerder van de Raad van Marokkaanse Moskeeen in Nederland (RMMN), een regionale koepelorganisatie die wordt voorgezeten door FION-leider Yahia Bouyafa. Elforkani was in mei 2010 een van de organisatoren van een wetenschappelijk congres van Bouyafa’s FION, die een onderdeel is van de Europese federatie FIOE, ofwel (zo is in 2009 bevestigd door toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst) de Moslimbroederschap in Europa.

* Elbakali Elkhammar, voorzitter van de Vereniging van Imams. Hij is tevens het enige Nederlandse lid van de European Council for Fatwa and Research (ECFR), de door de islamgeleerde Yusuf al-Qaradawi voorgezeten adviesraad, die onderdeel is van de FIOE. Al-Qaradawi geldt als de belangrijkste geestelijk leider van de Moslimbroederschap in het Westen.

* Aissa Zanzen. Vice-voorzitter van de Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam en Omgeving (Ummao). In februari 2008 gaf Zanzen ‘namens FION’ toelichting op een brief, die FION-voorzitter Bouyafa stuurde naar Al-Qaradawi in verband met de Fitna-crisis. De FION wilde een koranwedstrijd organiseren om de negatieve beeldvorming rond de islam tegen te gaan, aldus Zanzen tegen Trouw (11 februari 2008). Zanzen was voorzitter van de in februari door een faillissement getroffen Nederlandse Moslimomroep (NMO), die in het leven is geroepen door de Nederlandse Moslim Raad van Bouyafa. Ummao-bestuurder Zanzen voegde zich op persoonlijke titel bij de benadeelden in het Wilders-proces.

* Yassmine el Ksaihi. Later voorzitter van de in september 2008 geopende Poldermoskee, die minder liberaal en vrijzinnig bleek te zijn dan lange tijd (en in veel gevallen nog steeds) door goedgelovige media werd aangenomen. De omstreden sharia-enthousiast Khalid Yasin kwam enkele keren op bezoek in haar moskee. Oprichter Cheppih trad overigens op als moderator tijdens bovengenoemd FION-congres.

* Mohamed Azahaf. Voormalig leider van jongerencentrum Argan, dat door koningin Beatrix werd bezocht na de moord op Theo van Gogh. Azahaf noemde ooit op zijn (inmiddels verdwenen) website de vernietiging van Amerika ‘een straf van Allah‘. Door PvdA-politica Fatima Elatik is hij naar Amsterdam-Oost gehaald om de radicalisering onder jongeren te bestrijden.

* Khalil Aitblal, opvolger van PvdA-politicus Ahmed Marcouch als woordvoerder van de moskeevereniging Ummao. De Pers omschreef Aitblal als ‘vroom en conservatief’. Marcouch en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zijn volgens verslaggever Kustaw Bessems ‘secularisten vergeleken bij de nieuwe generatie moslimleiders’.

Sinds deze persconferentie is de LBM weer een tweemanschap van Rabbae en Bourzik. De voorzitter haalde in de nasleep van Fitna alle media door de tijd rijp te verklaren voor een moslimpartij, een islamitische tegenhanger van het CDA. Deze proefballon is in onbekende richting weggewaaid.

Bij omstanders bestond in het voorjaar van 2008 de indruk dat het LBM een tijdelijke aangelegenheid was, die aan de kalmte rond de verschijning van Fitna had bijgedragen. Rabbae en Bourzik gingen echter door met hun organisatie. Ze hadden immers een ideaal platform gevonden voor media-aandacht. Het LBM nam, kort na de Gaza-oorlog, deel aan de jaarlijkse Auschwitz-herdenking. Bourzik leverde gepast commentaar op de benoeming van Aboutaleb in Rotterdam. Rabbae verzuimde in april 2010 niet om als LBM-voorzitter de bezoekers van het jaarlijkse Marxisme Festival van de Internationale Socialisten nog eens in te prenten dat Wilders ‘een kleine Hitler’ is.

Voor de Amsterdamse rechtbank mocht Rabbae afgelopen week optreden als benadeelde. Hij sprak namens het Landelijk Beraad Marokkanen. Ondertussen dringt zich steeds meer de vraag op: namens wie eigenlijk spreekt Rabbae? Waar en wie is zijn achterban? Los van de eenmalige persconferentie met de Moslimbroeders ter gelegenheid van Fitna manifesteerde het LBM zich alleen via voorzitter Rabbae en zijn vriend Bourzik. Van de andere deelnemers en organisaties is nooit meer iets vernomen.

De buitenwacht mag misschien denken dat Rabbae spreekt namens 225 personen en organisaties. De onontkoombare conclusie is echter dat hij alleen maar in beraad is met zichzelf.

(Voor dit artikel heb ik gebruikt gemaakt van de in totaal 100 artikelen, die in de landelijke dagbladen zijn verschenen over het Landelijk Beraad Marokkanen)

Aanvulling: Onderzoek bij de Kamer van Koophandel bevestigt mijn conclusie. Volgens dossier 24486050 van het Rotterdamse handelsregister is de Stichting Landelijk Beraad Marokkanen opgericht op 8 februari 2010 en ingeschreven op 11 februari 2010, dus kort na de eerste regiezitting in het proces tegen Wilders. Als voorzitter fungeert Mohamed Rabbae. Secretaris-penningmeester is Brahim Bourzik. Het LBM voert het zelfde adres als de Stichting Mega Productions van ex-raadslid Bourzik.