Jongerenimam Yassin Elforkani leidt nieuwe moskee van Moslimbroeders

Door Carel Brendel, 20 december 2010

Yassin ElforkaniIn de Nederlandse media zijn diverse interviews en reportages verschenen over de ‘moderne’ en ‘progressieve’ jongerenimam Yassin Elforkani. Op 7 juli 2007 maakten de Nederlandse lezers voor het eerst kennis met de jonge geestelijke. NRC Handelsblad schilderde een enthousiast portret van de toen 25-jarige imam, afkomstig uit Heerhugowaard, student in Dubai en Egypte, en na zijn huwelijk met een meisje uit Slotervaart neergestreken in Amsterdam.

Sinds die tijd zijn er diverse verhalen in de kranten verschenen, vrijwel zonder uitzondering lovend. Lezers van Spits (30 oktober 2007), De Pers (27 mei 2008) en het Parool (30 oktober 2008) kregen veel achtergrond te lezen over de jonge imam. Het Parool berichtte bijvoorbeeld over zijn werk als jongerencoach in Slotervaart. Als zodanig was hij door de gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen in de probleemwijk gedetacheerd. De Pers meldde enthousiast dat Elforkani – ‘precies in het straatje van Ahmed Marcouch’ – de strijd aanbond met het radicalisme onder moslimjongeren. De jongerenimam toonde zich tevens verbaasd over de arrestatie van cartoonist Gregorius Nekschot.

In alle gevallen bleef één aspect van Elforkani onbelicht, zijn nauwe band met de Nederlandse onderafdeling van de Moslimbroederschap. Eerlijk gezegd verscheen de jongerenimam pas dit voorjaar als zodanig op mijn radar. Op 29 mei 2010 zat hij in de leiding van een door de Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland (FION) georganiseerd wetenschappelijk congres.

Deze FION is de Nederlandse tak van de Europese federatie FIOE, zo berichtte minister Guusje ter Horst in april 2009. Ze zei er gelijk bij dat de FION en haar voorzitter Yahia Bouyafa geen risico vormen voor de nationale veiligheid. De veiligheidsdienst AIVD ziet op termijn echter wel een mogelijk gevaar voor de democratische rechtsorde. De Moslimbroeders vormen een moderne richting van de politieke islam, meer bereid tot samenwerking en aanpassing en minder tegendraads dan de salafisten, maar toch gericht op ‘het creëren van een ultraorthodoxe islamitische zuil’, aldus de AIVD in 2007. Specialisten als de Amerikaan Lorenzo Vidino sluiten overigens niet uit, dat delen van de Moslimbroederschap in het Westen zich in democratische richting zullen ontwikkelen.

Tijdens het congres trad Elforkani op als begeleider van Salah Soltan. De conferentiegast is lid van de European Council for Fatwa and Research (ECFR) van islamleider Yusuf al-Qaradawi. Kort daarvoor was hij te zien op een tv-zender van Hamas, waar hij antisemitische sprookjes verkondigde over joden die matzes van mensenbloed fabriceerden. De evangelische stokebrand Ben Kok ging naar het congres om de confrontatie aan te gaan met Soltan. Op zijn filmpje valt te zien hoe Elforkani (met rode das) het gesprek opneemt. Aan het slot maakt hij gedecideerd een einde aan het twistgesprek.

Achteraf was het niet de eerste keer dat Elforkani optrok met de FION en haar voorzitter Bouyafa. De jongerenimam is woordvoerder van de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) die wordt voorgezeten door Bouyafa. Namens de Nederlandse Moslim Raad (NMR), ook al door Bouyafa geleid, zat Elforkani in het bestuur van de Stichting Verzorging Islamitische Zendtijd (SVIZ), strijdtoneel van onderlinge ruzies om de macht binnen de publieke moslimomroep. Daar trok hij één lijn met Bouyafa toen deze actie voerde tegen zijn tegenstander Mohamed Sini. Met onder anderen Bouyafa was Elforkani ook betrokken bij de Stichting Moslim Omroep (SMO). Deze stichting deed vorig jaar een vergeefse gooi naar de licentie voor de nieuwe moslimomroep, maar werd verslagen door de later uiteengevallen SMON van Mohammed Cheppih, oprichter van de inmiddels failliete Poldermoskee.

Een door Mohamed Rabbae vanwege Fitna belegde persconferentie in de Ouma-moskee in Slotervaart had achteraf gezien een hoog fundamentalistisch gehalte. Elforkani was er op 29 maart 2008. Aanwezig was ook de Haagse imam Elbakali Elkhammer, het Nederlandse lid van Al-Qaradawi’s Europese fatwaraad. Verder Aissa Zanzen, medestrijder van Bouyafa in de FION en tevens voorzitter van de destijds door Bouyafa beheerste Nederlandse Moslimomroep (NMO). Dit keer ging het niet om vrijheid van meningsuiting, maar om een aangekondigde aangifte tegen de Wilders-film.

Het zal na dit alles niemand verrassen dat Elforkani een fan is van islamgeleerde Al-Qaradawi. De jongerenimam betreurde tegenover De Pers het ‘Europese straatverbod’ voor de moslimleider. Hij prees hem als taboedoorbreker in de Arabische wereld. Arabist Jan Jaap de Ruiter maakte vorig jaar kennis met de jongerenislam tijdens een radiodebat, waarin deze volgens hem misleidende positieve informatie over de voorman van de Moslimbroeders verkondigde.

Allemaal ‘guilt by association’, zullen mijn tegenstanders opwerpen, hoewel de hoeveelheid association zich wel opstapelt. De laatste twijfels over de banden van Elforkani met de Nederlandse Moslimbroederschap worden echter weggenomen door een recent verslag in Nul 20, tijdschrift voor Amsterdams woonbeleid. Daar gaat het over de stadsvernieuwing rond het Staalmanplein in Slotervaart, waar door de FION een nieuwe moskee is gebouwd, gefinancierd met een schenking van 2 miljoen euro uit de Golfstaat Qatar. “Yassin El Forkani is bestuursvoorzitter”, meldt het woonblad over de nieuwe moskee, die een dezer dagen haar poorten opent.

Begrijp me niet verkeerd. Elforkani mag jongerenimam zijn. De FION mag een moskee bouwen. Elforkani mag het bestuur voorzitten. Het enige wat ik van de media verwacht is dat ze voortaan hun lezers volledig informeren over de achtergronden van de imam en de organisatie, waaraan hij is verbonden.

Elforkani volgt Yahia Bouyafa op als voorzitter Europe Trust Nederland

Jongerenimam Yassin Elforkani heeft FION-voorzitter Yahia Bouyafa per 1 januari 2010 opgevolgd als voorzitter van Europe Trust Nederland. Dat blijkt uit dossier nummer 34260834 van de Amsterdamse Kamer van Koophandel. Europe Trust Nederland en FION zijn de gezamenlijke opdrachtgevers van de binnenkort te openen FION moskee, zo maakte toenmalig voorzitter Yahia Bouyafa in mei 2008 bekend. Zoals aan het eind van bijgaand blog staat vermeld, heeft Elforkani in november 2010 tegen het woonblad Nul20 verteld dat hij de bestuursvoorzitter is van deze moskee.