Aftocht van Antoine Bodar uit Gazavloot is onvermijdelijk

Door Carel Brendel, 16 juni 2011


D66-ikoon Laurens Jan Brinkhorst, schoonvader van Prins Constantijn, is ongetwijfeld het opvallendste lid van het steuncomité voor de Nederlandse boot naar Gaza. De eerste steunbetuiger met media-aandacht was priester Antoine Bodar. Hij mocht gisteren bij Knevel & Van den Brink vertellen waarom hij achter de internationale ‘vredesvloot’ staat, die eind deze maand zal opstomen naar de kust van Gaza.

Bodar is de Palestijnse zaak toegedaan sinds hij in december 2010 met drie andere schrijvers een reis maakte door Israël en de Palestijnse gebieden. De priester/schrijver deed in het Nederlands Dagblad uitgebreid verslag van zijn bezoek aan het Heilig Land. Bodar is voor geweldloze actie. Hij vindt het vooral van belang dat de toestand op de Westbank en in de Gazastrook – “ik vind het een openluchtgevangenis” – in de aandacht van de media blijft. Bodar zou eventueel zelf mee willen varen. “Je kunt niet alle Palestijnen afdoen als terrorist. Er zitten daar heel veel onschuldige mensen.”

“De Palestijnse zaak is verziekt in Nederland door een bepaalde mevrouw die steeds in het nieuws komt”, zuchtte Bodar, doelend op Gretta Duisenberg van Stop de Bezetting, die overigens lid is van de zelfde steungroep. “Stel u voor dat u zou horen dat deze vloot wordt gesteund door mensen van Hamas en de Moslimbroederschap,” vroeg interviewer Andries Knevel, “zou u dan uw steun intrekken?” “Ik denk het wel,” antwoordde Bodar. “Vind u akelig om te horen dat bijna al is aangetoond dat Hamas en de Moslimbroeders betrokken zijn?” ging Knevel verder. Bodar: “Als het zover is, zullen we dat horen.”

Knevel had in dit verband het woord ‘bijna’ gerust kunnen weglaten. De Amerikaanse onderzoeker Steven Merley, expert op het gebied van de internationale Moslimbroederschap, schreef dit voorjaar een uitgebreid en gedocumenteerd rapport over de bemoeienis van deze beweging met de Freedom Flotillas. Daarin is veel aandacht voor de rol van de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), volgens toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst, de Europese organisatie van de Moslimbroederschap. Dit werd nog eens bevestigd door haar opvolger Piet Hein Donner in een overzicht van de activiteiten van de Nederlandse Moslimbroeders. De AIVD meldt hierin zwart op wit dat de FION, tot voor kort de Nederlandse afdeling van de FIOE, betrokken is bij de organisatie van de vredesvloot naar Gaza. De FION en de met de Moslimbroederschap gelieerde Stichting ISRAA staan trouwens op de lijst van deelnemers aan de Nederlandse Gaza-coalitie.

De Telegraaf legde onlangs de hand op de notulen van de Stichting Nederland-Gaza. Daaruit blijkt dat Amin Abou Rashed, die wordt gezien als een internationaal fondsenwerver voor Hamas (de Moslimbroederschap in Palestina), een hoofdrol speelt in de organisatie. Abou Rashed is oprichter van de European Campaign to End the Siege of Gaza, meldt ook de website van de Egyptische Moslimbroeders. Voor Bodar, die achter Israël zegt te staan, moet het ook slecht nieuws zijn dat Bulent Yildirim, voorzitter van de Turkse hulporganisatie IHH – de eigenaar van het flotielje-vlaggenschip Mavi Marmara – onlangs het zionisme als een virus betitelde, dat de mensheid heeft aangetast.

Bodar had natuurlijk kunnen zeggen, dat de Moslimbroeders in Nederland brave oppassende burgers zijn, die zich ver houden van geweld en alleen vanwege hun mogelijke belemmering van de integratie op de langere termijn door de AIVD worden gevolgd. Hij had kunnen zeggen – à la Bertus Hendriks – dat de Moslimbroederschap ook hervormingsgezinde stromingen telt; dat deze beweging in de toekomst wellicht de smaak van de democratie te pakken zal krijgen. Bodar deed het niet. Hij zegt dat hij zich terugtrekt als mensen van de Moslimbroederschap aantoonbaar aan de Gazavloot meedoen. Het wachten is nu op de brief waarin Bodar zich terugtrekt.