Haatprediker zal geen haat preken tijdens islamkamp in Cairo

Door Carel Brendel, 27 augustus 2011


Enkele tientallen Nederlandse bekeerlingen zullen in oktober in Cairo deelnemen aan een door de internationale Moslimbroederschap georganiseerd islamkamp. De Telegraaf berichtte gisteren als eerste krant over de conferentie, die de uit Europa afkomstige ‘nieuwe moslims’ bijna gratis kunnen bijwonen. Voor 30 euro
mogen ze een volledig verzorgde week (inclusief toeristische excursies) doorbrengen in een vijfsterrenhotel in de Egyptische hoofdstad.

‘Nieuwe moslims naar haatkamp’ kopte de Telegraaf – wellicht wat aangezet, maar zeker niet uit het niets bedacht. De antisemitische haatprediker en complotdenker Salah Sultan is namelijk een prominente spreker op dit congres. Hij beweerde vorig jaar dat Joden matzes maken van het bloed van vermoorde christenen, verkondigde dat de Joden achter de moord op president Kennedy zaten en riep een week geleden nog op tot het vermoorden van ‘zionisten’. Het is een onprettige gedachte dat Nederlandse moslims hun kennis van de islam bijspijkeren via workshops met deze griezel en met andere kopstukken van de Moslimbroederschap zoals Jamal Badawi en Fadel Soliman.

Het Telegraaf-artikel leidde direct tot Kamervragen van Geert Wilders en Joram van Klaveren. Zij willen weten of de AIVD de deelnemers in de gaten houdt ‘vanwege dreigend terroristisch gevaar’. Wat betreft de PVV zorgt minister Donner (Binnenlandse Zaken) ervoor dat de Nederlandse delegatie een enkele reis boekt naar Cairo. Het antwoord staat nu al vast. Nederland kan zijn staatsburgers niet verhinderen om buitenlandse conferenties te bezoeken, ook niet als daar zeer bedenkelijke sprekers optreden. Het is het bekende patroon: de PVV stelt met veel retoriek iets aan de orde, de andere politieke partijen laten het volledig afweten bij een serieuze kwestie.

Voorzitter Nourdeen Wildeman van het Landelijk Platform Nieuwe Moslims (LPNM) reageerde kort in de Telegraaf. De keuze van de sprekers op het islamkamp ligt volgens hem geheel bij de organiserende Native European Muslim Assembly (NEMA). Bovendien, stelde hij: “Nederlandse moslims zijn mondig en antisemitische uitspraken vallen bij ons dan ook slecht.”

In een verklaring op de eigen site ging Wildeman verder in op het Telegraaf-artikel. Hij ontkent dat de deelnemers vooral worden geconfronteerd met haatprediking en antisemitische geluiden. Het doel van het islamkamp is om ‘in gezelschap van andere bekeerlingen uit Europa workshops te houden met betrekking tot uitdagingen die specifiek voor bekeerlingen spelen’. Het LPNM zou niet meer zijn dan ‘single point of contact’ voor Nederlandse deelnemers. De organisatie ligt bij de NEMA. “Graag benadrukken wij nog het volgende: het LPNM is aangesloten bij geen enkele koepelorganisatie (of dergelijke) dan ook, zowel internationaal als nationaal (…) Het LPNM is in alle opzichten een volledig zelfstandige organisatie en maakt geen deel uit van enige andere organisatie op welke manier dan ook.”

De Moslimbroeders komen niet voor in de LPNM-reactie. Dat neemt niet weg dat de prominente sprekers in Cairo allen aan de Moslimbroederschap zijn verbonden. Hetzelfde geldt voor de NEMA, die blijkens een verslag van een eerder bekeerlingencongres onderdeel is van de Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE), de Europese organisatie van de Moslimbroeders. Op dat congres (april 2009) in Istanboel gaf ook Nourdeen Wildeman een lezing. Eveneens in 2009 volgde ‘een grote groep bekeerlingen’ van het LPNM een twee weken durende cursus in Koeweit, die ook al tot stand kwam in samenwerking met de NEMA. Bij deze gelegenheid werden ze onder meer toegesproken door eerder genoemde Soliman en door de prominente Koeweitse Moslimbroeder Tareq Suwaidan.

De NEMA was ook actief in Nederland. In december 2009 organiseerde het LPNM samen met de NEMA en website Ontdek Islam een mentorcursus, gericht op het begeleiden van nieuwe moslims. “Speciale gast was de Canadese, charismatische spreker Jamal Badawi.” Inderdaad, het kopstuk van de Noord-Amerikaanse Moslimbroederschap, dat in Cairo twee workshops zal verzorgen. En dan was er in juli 2010 een zomerkamp in Brabant, waar deelnemers aan eerdere NEMA-bijeenkomsten elkaar konden ontmoeten. In de aanloop van dit kamp was ook te lezen dat de FIOE als organisator optrad en dat Ontdek Islam nauwe banden had met de Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland (FION), toen nog de Nederlandse afdeling van de Moslimbroeders.

Tussen Ontdek Islam en het LPNM bestaat een innige samenwerking. Op haar oude website presenteert het platform zich zelfs als Convertgroup OntdekIslam. Beide organisaties verzorgden samen de nationale bekeerlingendagen, tot vorig jaar in samenwerking met de FION. Jacob van der Blom, de oprichter van Ontdek Islam, is volgens de Kamer van Koophandel lid van de raad van toezicht van het LPNM. Hij is een centrale figuur in de Nederlandse Moslimbroederschap: ex-secretaris van de FION, en bestuurslid van Europe Trust Nederland, de financiële stichting die ook de nieuwe moskee in Amsterdam-Slotertvaart in eigendom heeft. Jongerenimam Yassin Elforkani is voorzitter van Europe Trust Nederland. De AIVD laat zich dan ook niet voor de gek houden door ontkenningen zoals in de reactie van Wildeman. In een overzicht voor minister Donner werden de zomerkampen en bekeerlingendagen expliciet genoemd als activiteiten van de Nederlandse Moslimbroeders. In dat zelfde rapport staat dat de relatief kleine Nederlandse broederschap op korte termijn geen directe bedreiging vormt, maar in de afgelopen jaren wel haar invloed heeft uitgebreid.

Maar goed, Nederlandse moslims zijn mondig en laten zich niet inpalmen door antisemitische praatjes. Merkwaardig is wel dat Wildeman niet op de mondigheid van moslims vertrouwt als het gaat om het NTR-programma De Halve Maan. Wildeman vindt dit discussieprogramma maar niets, zo vertelde hij afgelopen maandag in het radioprogramma Dichtbij Nederland (derde uur). De grote steen des aanstoots is de deelname van de afvallige Damon Golriz. Tegen een congres met een antisemitische haatprediker bestaat geen bezwaar; aan een tv-programma met een ongelovige moet snel een einde komen.