Sjeik Fawaz werpt zich op als religieuze ordedienst en schrikt van het rumoer

Door Carel Brendel, 28 december 2011


In mijn vorig jaar verschenen boek De Onzichtbare Ayatollah schets ik twee toekomstscenario voor de jaren tot 2030; gedachte-oefeningen, meer niet, over mogelijke ontwikkelingen. In de optimistische versie verliest de islam zijn scherpste kantjes, mede als gevolg van een verder gaande secularisering met als gevolg dat conservatieve stromingen naar de zijlijn verdwijnen. In het sombere perspectief ondervindt Nederland de groeiende druk van een steeds krachtiger wordende politieke islam. Volgens de rechtzinnigen in de rechtse kerk was dit pessimistische scenario nog lang niet duister genoeg. Maar goed, ik doe nu eenmaal niet aan eindtijdverwachtingen vol Eurabia, takiyya, demografische tijdbommen en stranden van Duinkerken.


Op één punt wordt mijn somberste scenario helaas nu al door de werkelijkheid ingehaald. In mijn boek voorzag ik dat een PvdA-kabinet omstreeks 2020 islamitische buurtwachten zou inschakelen bij de bestrijding van de straatcriminaliteit — buurtwachten die hun bevoegdheden zouden misbruiken voor het bewaken van religieuze voorschriften. De toekomst voorspellen is een hachelijke zaak. Islamitische ordediensten doen namelijk al veel vroeger hun intrede, namelijk bij de komende jaarwisseling in de Haagse Schilderwijk.

Al-Yaqeen, de website van de As-Soennah-moskee bericht er triomfantelijk over. Hopelijk is het triomfantalisme misplaatst, maar ik ben er niet gerust op, ook niet na deze ‘opheldering’ van de kant van de moskee, waarin de salafisten gas terugnemen.

Hier volgen de belangrijkste passages uit het eerste bericht: “Politie Haaglanden heeft ons gevraagd samen te werken om de veiligheid van de Schildersbuurt te garanderen. De veiligheid van onze omgeving is een belangrijke verantwoordelijkheid van onze Gemeenschap. Wij hebben de voorwaarde gesteld om dit onafhankelijk te organiseren, op onze eigen manier en met behoud van onze eigen identiteit. Politie Haaglanden is hiermee akkoord gegaan. Dit betekent dat wij dit jaar niet alleen de moskee de hele nacht openstellen, maar dat we met broeders door de wijk surveilleren. Op deze manier kunnen we niet alleen de veiligheid garanderen van onze buurt, onze huizen en onze gezinnen, we laten tegelijkertijd zien hoe sterk onze Gemeenschap is!”

“Door te laten zien dat wij als Gemeenschap onze wijk veilig kunnen houden laten we aan de Haagse politiek zien dat als ze iets voor mekaar willen krijgen dat ze met ons moeten samenwerken. Het huidige politieke klimaat in Nederland dicteert precies het tegenovergestelde. De meeste politici schuwen juist elke samenwerking met ons. In plaats van een oplossing, worden wij ervaren als een bedreiging. Deze actie van Oud & Nieuw geeft ons de kans om ons van een andere kant te laten zien.”

“Laat deze actie in Naam van Allah de Verhevene een groot succes zijn en laat onze Gemeenschap en onze positie hier in Nederland hierdoor sterker worden!”

“Met deze actie geven we een boodschap aan zowel de plaatselijke als de landelijke politiek: Als je iets wil bereiken in wijken als de Schildersbuurt, dan zal je moeten samenwerken met de Islamitische Gemeenschap en zijn vertegenwoordigers!”

De politie van Den Haag werkt dus samen met de ordedienst van een moskee van een stroming, die door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wordt gezien als een mogelijke toekomstige bedreiging van de democratische rechtsorde. “Democratie is haram,” leert de website van deze moskee. Twee jaar geleden stelde de AIVD vast dat de salafistische centra geen voedingsbodem meer vormden voor gewelddadig jihadisme. Maar onverminderd sterk bleef de ‘anti-integratieve en isolationistische boodschap’ van sjeik Fawaz en zijn geestverwanten en concurrenten op de radicale vleugel van de islam. De salafisten werpen zich op als alleenvertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap, ook al spreken ze slechts voor een deel van die ‘gemeenschap’. Wie garandeert dat hun ordedienst het niet laat bij het blussen van brandende auto’s, maar ook gaat optreden tegen overtreders van islamitische leefregels?

De Haagse politie haalt deze vijanden van de democratie in huis ter bestrijding van nieuwjaarsrellen die er ook al waren toen er nog lang geen moslims in de Schilderswijk woonden (Zie de foto uit 1971).

De PVV heeft Kamervragen gesteld. Hopelijk is dat voor de andere politieke partijen niet het signaal om deze belangrijke kwestie te negeren. Waar blijven de progressieve seculiere partijen nu het lokale bestuur een stukje macht lijkt af te staan aan een intolerante religieuze stroming? Als gevolg van de Kamervragen en de publiciteit lijken de pretenties van sjeik Fawaz teruggeschroefd, maar zijn ambities kunnen niet worden misverstaan.