Blauwe Moskee wordt hoofdpijndossier voor Lodewijk Asscher

Door Carel Brendel, 12 augustus 2013

Jacob van der Blom (links) en Yassin Elforkani (tweede van links) op een receptie van de ambassade van Koeweit.

CMO-bestuurders Van der Blom (links), Elforkani (tweede van links) en El Boujoufi (tweede van rechts) op een receptie van de ambassade van Koeweit.

Met aanvulling: Koeweiti’s ontkennen uitspraken tegen Het Parool

Nieuwe onthullingen over de Koeweitse invloed in de Blauwe Moskee van de Moslimbroeders. Met gelijk alweer nieuwe Kamervragen. Het wordt een hoofdpijndossier voor PvdA-minister Lodewijk Asscher. Bij de beantwoording van de vorige vragen stelde hij zich formeel en bangelijk op.

De media hebben alweer de hand gelegd op documenten van de Blauwe Moskee in Amsterdam-Slotervaart. Afgelopen zaterdag had het Parool een nieuwe scoop. De Amsterdamse krant beschikt over de aanstellingsbrieven van de moskeebestuurders Yassin Elforkani en Jacob van der Blom. Zij ontvangen, aldus de krant, 1000 euro per maand van het ministerie van liefdadigheid en islamitische zaken van Koeweit en moeten volgens hun taakopdracht daarbij ook de belangen van dit land bevorderen.

Volgens imam Elforkani, die tevens woordvoerder is van het Contactorgaan Moslims en Overheid, gaat het om een vervalsing. Zijn verweer: “Misschien is de brief aan iemand anders gericht en is mijn naam later ingevuld.” In het papieren Parool zegt hij verder dat hij alleen onkosten voor reizen naar Koeweit kreeg vergoed. “Voor dawah (uitnodiging tot de islam) hoef ik geen geld te krijgen, dat doe ik uit mezelf al.” Elforkani verweerde zich verder met een recent document, dat stelt dat Van der Blom en hij geen salaris uit Koeweit krijgen, maar op vrijwillige basis samenwerken met het ministerie van islamitische zaken.

Van der Blom, oprichter van website OntdekIslam en voorzitter van het Landelijk Platform Nieuwe Moslims (LPNM), gaf geen commentaar. De authenticiteit van de door het Parool onthulde aanstellingsbrieven wordt overigens bevestigd door Walid al-Ammar, directeur buitenlandse zaken van het ministerie in Koeweit.

De krant kreeg eerder al de notulen van het moskeebestuur toegespeeld. Daaruit zou blijken dat de Koeweitse hoge ambtenaar dr. Mutlaq Alqarawi in feite de dienst uitmaakt in de moskee in Slotervaart. Het Parool herhaalde zaterdag deze stelling met een quote van de betrokkene zelf: “Ik heb de leiding.” Alqarawi is underassistent secretary van het bovengenoemde ministerie van religieuze zaken. Hij heeft, zoals ik in een eerder blog schreef, nauwe banden met de Social Reform Society, de Moslimbroederschap van Koeweit. Hij woonde ook — achter de bestuurstafel — een shoura council bij van de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), de Europese organisatie van de Moslimbroederschap.

Dr. Mutlaq is nog steeds of opnieuw voorzitter van Europe Trust Nederland (ETN), eigenaar van de Blauwe Moskee en van een islamitisch centrum in Den Haag. Ook dat gebouw is vanuit Koeweit gefinancierd. Hier zetelt de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Nederland (SSCCN) onder leiding van Kamis Gacha, die — zoals het Parool zaterdag meldde – eveneens door het ministerie van religieuze zaken in Koeweit is aangesteld. Gacha was penningmeester van ETN. Hij is tevens organisator van het jaarlijkse zomerkamp van de Nederlandse Moslimbroeders — een evenement waaraan de laatste jaren ook Elforkani en Van der Blom deelnemen met hun Blauwe Moskee en de stichting OntdekIslam. Hun banden met de internationale Moslimbroederschap en de steun vanuit Koeweit heb ik de afgelopen jaren in diverse blogs aangetoond.

ETN-bestuurder Van der Blom (rechts) in het islamitisch centrum in Rotterdam, met Amin Abou Rashed, organisator van de Gaza flotilla's van de Europese Moslimbroeders.

ETN-bestuurder Van der Blom (rechts) in het islamitisch centrum in Rotterdam, met Amin Abou Rashed, organisator van de Gaza flotilla’s van de Europese Moslimbroeders.

De PVV heeft naar aanleiding van de Parool-publicaties nieuwe Kamervragen gesteld over de Blauwe Moskee. Opvallend bij de beantwoording van eerdere vragen was de ontwijkende opstelling van minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid). “In hoeverre de heer Alqarawi gelieerd is of was aan het ministerie van Religieuze Zaken in Koeweit is bij de Rijksoverheid niet bekend,” antwoordde Asscher aan partijgenote Keklik Yücel op een vraag, die met vijf minuten googelen bevestigend valt te beantwoorden. De minister beweerde ook niet te weten dat ‘eigenaar’ van de Blauwe Moskee Alqarawi via Europe Trust Nederland is gelieerd aan de Moslimbroederschap. “De overheid houdt geen overzicht bij van welke individuen aan welke organisaties zijn gelieerd.” Alleen bij het vermoeden van illegale handelingen stelt de AIVD een onderzoek in, antwoordde hij aan de PVV’er Joram van Klaveren.

Zijn voorganger (voor integratie) Guusje ter Horst durfde nog wel antwoord te geven op dergelijke vragen. In antwoord op PVV-vragen schreef ze in januari 2008 dat Yahia Bouyafa, de toenmalige voorzitter van Europe Trust Nederland, verbonden was aan ‘islamitische organisaties, die sympathiseren met de Moslimbroederschap’. Ter Horst vond deze organisaties overigens ‘geen risico voor de nationale veiligheid’.

Asscher durft niet eens hardop te zeggen dat hij te maken heeft met de Moslimbroederschap. Hij stelt zich formeel en bangelijk op. Buitenlandse financiering van gebedshuizen is toegestaan, buitenlandse mogendheden mogen op vrijwillige basis contact onderhouden met (voormalige) onderdanen, zolang dit de integratie in de Nederlandse samenleving niet belemmert. Ondertussen vliegen predikers als Haitham al-Haddad regelmatig de Noordzee over en verkondigen hun anti-integratieboodschap, ook in de islamitische centra van de Nederlandse Broeders.

De doeleinden van de Moslimbroederschap gaan lijnrecht in tegen de waarden van de democratische en seculiere samenleving. In het Westen heeft ze het terrorisme afgezworen en probeert ze om haar doelen langs legale weg na te streven. In die zin had Ter Horst gelijk dat de nationale veiligheid niet direct in het geding is. Maar dat maakt de Moslimbroeders beslist niet gematigd. Ze maken deel uit van een internationale beweging, die de totalitaire ideologie van de politieke islam propageert, sympathiseert met zusterpartijen als de Palestijnse terreurbeweging Hamas en zich oriënteert op leiders als de antisemitische haatprediker Yusuf al-Qaradawi.

Hoe de politiek dit kan aanpakken zonder de vrijheid van meningsuiting te beperken, is een lastige kwestie. Maar er bestaat geen enkele belemmering om de zaken duidelijk te benoemen. Stap één kan vandaag al worden gezet door politiek en media: stop met het op een voetstuk zetten van zogenaamde ‘gematigden’ , die in werkelijkheid door Koeweit betaalde Moslimbroeders zijn.

UPDATE (14 augustus): In een persverklaring ontkent het Koeweitse ministerie van liefdadigheid en islamitische zaken de juistheid van de quotes van Walid al-Ammar en dr. Mutlaq Alqarawi. Volgens deze verklaring is wel sprake van een onkostenvergoeding voor ETN-bestuurders Elforkani en Van der Blom, maar is er geen aanstelling voor een vast inkomen. Het ministerie dringt bij het Parool aan op rectificatie. Er is nog geen reactie van het Parool op deze persverklaring. Op de website van de Blauwe Moskee staat tevens een reactie van Elforkani op de berichtgeving in de krant.