Sjeik Fawaz op salafistische steunconferentie voor Syrische jihad

Door Carel Brendel, 6 september 2013

Sinds zijn ontslag bij As-Soennah horen we vrij weinig over Fawaz Jneid. Maar in het buitenland is hij niet vergeten. In juni was de Nederlandse sjeik een prominente gast in Cairo, waar salafistische geleerden hun solidariteit betuigden met de jihad in Syrië.

Fawaz Jneid, de grondlegger van As-Soennah, werd vorig jaar uit het bestuur gezet van deze salafistische moskeestichting. De radicale sjeik werd beschuldigd van ‘eigengereid optreden’ en het sluiten van illegale huwelijken. Bovenal zou hij weigeren om het gezag van het moskeebestuur te erkennen.

Na de nodige rechtszaken begon Fawaz afgelopen zomer voor zichzelf. Trouw meldde op 18 augustus 2012 dat de imam populair bleef onder Haagse jongeren. Hij organiseerde dagelijkse diensten in een feestzaal in het Transvaalkwartier, niet ver van de Haagse ‘shariadriehoek’. Het bezoekersaantal zou in de honderden lopen. Onder zijn gehoor bevonden zich volgens Trouw ook ‘straatpredikers’ met ‘radicale standpunten’.


Fawaz was in zijn ‘glorietijd’ zeer populair onder radicale jongeren, zo blijkt uit een recente reportage van Hassan Bahara in De Groene (19 juni 2013, achter betaalmuur). “Hoe komt het dat Den Haag zo’n leidende rol speelt in het radicaal islamistische milieu in Nederland?” vroeg Bahara zich af. “Het antwoord: de langdurige en diepgaande invloed van de salafistische As-Soennah-moskee en haar vroegere imam, de Syriër Fawaz Jneid.”

Volgens de door Bahara geciteerde Abdullah West heeft deze moskee zich laten muilkorven door de Nederlandse overheid. Dit proces was al begonnen in de tijd dat de Syrische sjeik nog de meest gezichtsbepalende figuur was. “Ook Fawaz Jneid verloor veel van zijn glans voor West en zijn vrienden. Predikte hij vroeger nog dat democratie een dwaalleer is en stemmen een zonde, een paar jaar later maakte hij een radicale draai en riep moslims op om massaal te gaan stemmen. Een zelfde omslag maakte de moskee door zich voortaan verre te houden van al te nadrukkelijke stellingname in het maatschappelijk debat. De breuk tussen de moskee, de imam en de jongeren als Abdullah West is het duidelijkst te merken op internet, waar filmpjes verschijnen die Fawaz Jneids hypocrisie aan de kaak stellen.”

Afgelopen voorjaar wilde Fawaz een ander pand in gebruik nemen aan de Beresteinlaan in de buitenwijk Escamp. De gemeente Den Haag trok echter de voorlopige huurovereenkomst in omdat het gebouw volgens het bestemmingsplan alleen voor onderwijs mag worden gebruikt. Dat is zo’n beetje het laatste nieuws rond Fawaz’ nieuwe moskeestichting Qanitoen.

Image361

De stilte in Nederland betekent niet dat sjeik Fawaz Jneid in het buitenland is vergeten. In december was hij gastspreker op een dawah-conferentie in de Tunesische stad Kasserine. In juni van dit jaar reisde Fawaz af naar Cairo naar een conferentie van de Association of Muslim Scholars, waarvan hij lid is geworden. Dit Verbond van Moslim Geleerden is een salafistische tegenhanger van de International Union of Muslim Scholars van Yusuf al-Qaradawi. (De geleerde Moslimbroeders waren rond dezelfde tijd bijeen in Cairo. Een delegatie met Qaradawi ging op bezoek bij de inmiddels door het leger afgezette president Mohamed Morsi. Het is niet bekend of er een verband bestaat tussen beide conferenties.)

De salafistische bijeenkomst was georganiseerd als hart onder de riem voor de strijders tegen het bloedige regime van Bashar al-Assad. Fawaz werd in Cairo geïnterviewd door een salafistische tv-zender. Een van zijn uitspraken: “Uit alle windstreken gaan mensen voor de jihad naar Syrië, ze kunnen de steun van geleerden wel gebruiken.”

De verdere uitleg laat ik graag over aan mensen die de Syrische variant van het Arabisch beheersen.