Haitham al-Haddad heeft niets weerlegd en kan ook niets weerleggen

Door Carel Brendel, 6 februari 2014

Arnoud van Doorn (links) en Haitham al-Haddad

Arnoud van Doorn (links) en Haitham al-Haddad

Haitham al-Haddad komt voor de zoveelste keer langs in Nederland. Initiatieven van moskeekoepels tegen radicalisering zijn niet geloofwaardig, zolang moskee-organisaties figuren als Al-Haddad blijven uitnodigen.

De omstreden prediker Haitham al-Haddad steekt weer eens de Noordzee over. Komende zaterdag (8 februari) maakt de Brit zijn opwachting in De Middenweg, het Rotterdamse thuishonk van OntdekIslam — een beweging die zich bezighoudt met dawah (islamitische zending) en in het kader daarvan gratis korans distribueert. Morgenavond (7 februari) houdt Al-Haddad een lezing bij de Moslimjongeren Almere (MJA).

Voor de slagroom op de cake zorgt de Haagse Partij van de Eenheid van bekeerling en oud-PVV’er Arnoud van Doorn. Hij twitterde gisteravond: “De #PvdE is trots om a.s. maandag Sheikh Haitham al-Haddad een lunch te kunnen aanbieden in het Haagse stadhuis. Blij met zijn steun!” Voor wie het nog niet duidelijk was: De Partij van de Eenheid is een fundamentalistische partij, die in zee gaat met een tegenstander van de democratie, zoals blijkt uit een verslag in De Pers van het Nederlands Islamcongres in 2009. Met een figuur ook die voorstander is van de doodstraf op afvalligheid en overspel, die zijn toehoorders adviseerde om meisjes zo jong mogelijk uit te huwelijken en die instemmend citeerde uit de antisemitische Protocollen van de Wijzen van Zion – een door de Russische geheime dienst rond 1900 gefabriceerd verzinsel vol complottheorieën.

Gisteravond ging ik nog eens kijken wat de Almeerse moslimjongeren over zijn komst hadden te melden. Het was een verbijsterende ervaring, want achter een link trof ik een persbericht (pdf) vol leugens en onwaarachtigheden.

Het begint al goed: “Naar aanleiding van de door media gecreëerde ophef, gebaseerd op feitelijke onwaarheden, omtrent de komst van shaych Haitham al Haddad naar Nederland voelde MJA zich geroepen dit persbericht uit te brengen. Normaal gesproken wil MJA zich niet mengen in suggestieve berichtgevingen en onwaarheden die worden verspreid, maar gezien de grootte van de ophef acht MJA het van belang om een aantal zaken te verduidelijken.”

Om welke ‘feitelijke onwaarheden’ het zou gaan, lezen we verderop: “De valse aantijgingen die zijn verschenen in de media herkennen wij niet, sterker nog, deze staan lijnrecht tegenover zijn eigen verklaringen en verduidelijkingen. Tijdens zijn vorige bezoek aan Nederland nam de shaych deel aan een debat in De Balie, te Amsterdam (vrijdag 15 februari 2013) en heeft daar deze beschuldigingen (die destijds ook werden geuit) tegengesproken en verklaard niet achter de citaten te staan die in de media zijn gebruikt. Wij kunnen de aantijgingen, zoals beschuldiging van antisemitisme en vrouwonvriendelijkheid, die in sommige media verschenen zijn en door anderen schaapachtig zijn overgenomen zonder enige verificatie dan ook niet anders omschrijven dan laster.”

Dat Al-Haddad niet in 2013 maar in 2012 in De Balie discussieerde, zal ik maar beschouwen als jeugdige slordigheid. Haitham al-Haddad was destijds uitgenodigd door een studentenvereniging aan de Vrije Universiteit, kort nadat hij was geweerd aan de London School of Economics. De ophef ontstond na een blog, waarin ik de meest omstreden uitspraken van de Britse sjeik op een rij zette.

Direct kwamen er al suggesties dat ik Al-Haddad onjuist had geciteerd of zijn teksten uit zijn verband had gerukt. Blogger Maarten-Jan Hijmans twitterde bijvoorbeeld: “Ik kom alleen rechtse pro-Israël sites (tegen) met onbetrouwbare weergave van preken die elkaar allemaal napraten.”

Deze vraagtekens vormden aanleiding voor historicus Jan-Dirk Snel om alle door mij geciteerde Al-Haddad-quotes stuk voor stuk na te lopen. Zijn conclusie: “Ik zal het maar direct verklappen: volgens mij kloppen de citaten. En ik zeg er direct bij dat alle gegevens in de blog van Carel Brendel naar mijn bevindingen feitelijk juist zijn. Alle links heb ik nagetrokken.”

Waarna Snel uitvoerig inging op een preek uit 2001 (ten tijde van de Tweede Palestijnse Intifida), waarin Al-Haddad Joden omschreef als “de vijanden van God” en “de afstammelingen van apen en varkens”, en waarin hij de Protocollen van de Wijzen van Zion erbij sleepte als toelichting op zijn stelling dat “de duivels van de mensheid perfect worden vertegenwoordigd door deze Joden.”

Snel: “Het gaat om meer dan een felle positiekeuze in een concrete strijd, het gaat wel degelijk om een algemeen wereldbeeld waarin zeer generaliserend en in vijandige termen over joden wordt gesproken. En het lijkt me dat je hem daarop mag aanspreken. Dit is wat wij antisemitisme plegen te noemen.”

Tijdens zijn bezoek aan Nederland heeft Al-Haddad dan ook niets weerlegd. Zijn ‘vrouwvriendelijkheid’ demonstreerde hij door te eisen dat NTR-presentatrice Naeeda Aurangzeb van tafel moet verdwijnen. Zijn antisemitische uitspraken ontkende hij. Of hij beweerde dat ze uit hun context waren gehaald. Allebei onwaar, want Al-Haddad had zijn uitspraken wel degelijk gedaan, en ook in de context van het Israëlisch-Palestijnse conflict waren ze overduidelijk antisemitisch.

Ook tijdens het Baliedebat zelf weerlegde de sjeik niets. Hij bevestigde dat hij de doodstraf voor afvalligheid en overspel uitstekend vindt, mits uitgesproken door een islamitische rechtbank in een islamitisch land. Kronkelend en glibberend ontweek hij alle vragen over zijn omstreden uitspraken. De aanwezige studenten vonden het prachtig. Hij verklaarde volgens MJA, dat hij niet achter de citaten stond die in de media zijn gebruikt. Maar zoals Snel vaststelde, de media hadden de eigen uitspraken van Al-Haddad geciteerd, dus viel er niets te weerleggen. Het debat maakte hooguit duidelijk hoe zinloos het is om te debatteren met fundamentalisten als Al-Haddad.

Het meest verontrustend van het leugenachtige MJA-persbericht is de tweede alinea. “Allereerst, Shaych Haitham al Haddad geniet enorm veel respect en aanzien bij de jongeren van MJA en dit is tevens het geval bij een aanzienlijk deel van de moslimgemeenschap in Nederland, Groot-Brittannië en de rest van Europa. De Shaych heeft een positie van autoriteit en grote verantwoordelijkheid onder de Europese moslims, dit onderschrijven wij.”

Een duistere Middeleeuwse sjeik met antisemitische en anti-democratische denkbeelden geniet “respect en aanzien”, bij jongeren in Almere, bij hoog opgeleide studenten en bij de leiders van een opkomende moslimpartij. De brede populariteit van Al-Haddad geeft aan dat de radicalisering in Nederland veel dieper zit dan het extremisme van een kleine groep Syrië-strijders en hun lawaaiige jihadistische aanhang in Den Haag en omstreken.

Eerder deze week trokken moslimorganisaties aan de bel. Zij willen met minister Lodewijk Asscher overleggen over radicalisering binnen hun achterban. De initiatiefnemers zijn Milli Görüs (de Turkse variant van de Moslim Broederschap) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). In het CMO-bestuur zit ook OntdekIslam-oprichter en Blauwe Moskee-bestuurder Jacob van der Blom namens het Landelijk Platform Nieuwe Moslims. CMO-woordvoerder Yassin Elforkani was tot voor kort bestuurslid van de Blauwe Moskee, waar niet alleen Al-Haddad maar ook andere radicale predikers zoals Hamza Tzortzis, Jalal ibn Saeed en Khalid Yasin welkom waren. De CMO-woordvoerder sprak ook tijdens vanuit Koeweit en Saoedi-Arabië gesponsorde jongerenkampen van de Nederlandse Moslimbroederschap.

De stappen richting Asscher zijn niet erg geloofwaardig zolang clubs uit de CMO-achterban blijven doorgaan met het uitnodigen van radicale sprekers als Al-Haddad, Yasin, ibn Saeed, Tzortzis of (de op het laatste moment verhinderde) Abdurraheem Green.