Organisatoren Gaza demonstraties diskwalificeren zichzelf met Appa

Door Carel Brendel, 25 augustus 2014

Image413

De Amsterdamse rapper Rachid el Ghazoui (artiestennaam Appa) was op 12 juli een van de hoofdsprekers op een grote Gaza-demonstratie in Den Haag. Deze Gaza-demo kwam vooral in het nieuws doordat enkele demonstranten borden met hakenkruisen omhoog hielden. Anderen zwaaiden met zwarte vlaggen met in witte letters de Islamitische geloofsbelijdenis; deze vlag is vooral populair onder jihadisten en wordt daarom terecht als “jihadvlag” betiteld.

Deze uitingen konden met veel goede wil nog als randverschijnsel worden betiteld, hoewel “idioten die de demonstratie verpesten” al vele jaren vaste prik zijn bij Palestina-protesten. Beslist geen randverschijnsel echter was de toespraak van Appa. Hij was immers uitgenodigd door de organisatie zelf, die bestond uit het Nederlands Palestina Komitee en Youth for Palestine.

Appa betitelde de Palestijnen als “helden”. “Ze vechten tegen een vijand die alle internationale conventies breekt om een moderne holocaust te schrijven in de geschiedenisboeken. Een vijand die het Jodendom heeft afgepakt van de gelovige joden die geloven in het heilige boek en die geloven dat Palestina voor de Palestijnen is. (…) Ze vechten tegen een vijand die wereldwijd zo veel macht heeft op het allerhoogste niveaus, dat de grootste politieke figuren zich niet durven uit te spreken tegen deze onmenselijke behandeling van het Palestijnse volk. Sterker nog, het is een vijand die zo machtig is dat deze wereldleiders zelfs hun steun betuigen als er een armzalig gemaakt raketje over een muur van bezetting en onmenselijkheid vliegt. Deze vijand heeft een naam: Zionisme. (…) Deze vijand beheerst media en politici. Zelfs onze eigen regering en met name onze minister Timmermans van Buitenlandse Schijnheiligheid.”

Appa heeft geleerd dat hij “Zionisten” moet zeggen als hij “Joden” bedoelt. Verder was zijn toespraak een cocktail van klassieke antisemitische uitingen. Allereerst de bewering dat ‘De Joden’ (pardon: ‘De Zionisten’) hun eigen heilige boek hebben verworpen. Daarmee sluit Appa aan bij het christelijke antisemitisme, dat er vele eeuwen lang van uitging dat de Joden niet deugden en tot het ongeluk waren gedoemd omdat ze Jezus niet wilden erkennen als hun Verlosser.

Rechtstreeks uit het moderne Westen stammen Appa’s theorieën over Joden die wereldwijd aan de touwtjes trekken, de media in handen hebben en in staat zijn om de internationale politiek te beheersen. Dit gedachtengoed over de ‘joodse wereldheerschappij’ staat bijvoorbeeld in de “Protocollen van de Wijzen van Zion”, een verzinsel uit 1905, vervaardigd door de Ochrana, de geheime dienst van de Russische tsaar.

In artikel 2 van het Handvest staat dat de Palestijnse terreurbeweging “een van de afdelingen van de Moslim Broederschap in Palestina” is. Artikel 32 van dit Handvest beweert dat alle plannen van de Zionisten zijn vastgelegd in de Protocollen.

In artikel 22 van dit Handvest staat (over “De Joden”, Hamas is minder behoedzaam dan Appa): “Met hun geld kregen ze de controle over de wereldmedia, persbureaus, uitgeverijen, tv stations enz. Met hun geld stookten ze revoluties op in deze delen van de wereld met het doel om hun belangen te vestigen en de vruchten te plukken. Ze zaten achter de Franse Revolutie, de Communistische revolutie en de meeste revoluties waarover we hoorden en horen, hier en daar. Met hun geld vormden ze geheime genootschappen, zoals de Vrijmetselarij, Rotary Clubs, de Lions en andere in verschillende delen van de wereld met het doel om samenlevingen te ondermijnen en Zionistische belangen te vestigen. Met hun geld waren ze in staat om imperialistische landen te controleren en ze aan te zetten om vele landen te koloniseren en ze in staat te stellen hun hulpbronnen te exploiteren en daar verderf te zaaien.”

Artikel 22 van het nog altijd niet ingetrokken Handvest meldt verder nog dat ‘ze’ (De Joden) achter de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zaten. Appa heeft zijn geschreeuw over “wereldwijde macht op de allerhoogste niveaus” beslist niet zelf verzonnen. Het is een vast onderdeel van de ideologie van de politieke islam, een van de totalitaire ideologieën uit de 20ste eeuw. (Zie: “Islamism and Islam” van Bassam Tibi, die ruim aandacht schenkt aan de rol van uit het Westen geïmporteerd antisemitisme in het islamistische gedachtengoed).

Appa’s antisemitische tirade in Den Haag was kennelijk geen beletsel om de rapper uit te nodigen als spreker bij een grote demonstratie in Rotterdam op 27 juli. Daar kreeg Appa massaal applaus toen hij te keer ging tegen “Zionistische honden” en “moderne Hitlers”. Alleen organisator Nourdin el Ouali, raadslid van de lokale islamitische partij NIDA Rotterdam, had het allemaal niet gehoord, vertelde hij bij Radio Rijnmond. Auteur Chris Aalberts, die enkele Gaza-demonstraties op de voet volgde, kreeg geen antwoord van de organisatoren (o.a. NIDA Rotterdam, SP, AbvaKabo en Een Ander Joods Geluid) toen hij vroeg of ze achter de toespraak van Appa stonden.

Image412

Op 30 juli waarschuwde Appa op Facebook tegen de terreurbeweging ISIS, die hij omschreef als “honden van de hel”. “Ze ronselen onze jongeren, vullen hun hoofd met leugens en indoctrineren ze zodanig dat ze geloven dat de strijd die zij voeren een legitieme Jihad is.”

Sympathiek deze afwijzing van ISIS? Nou nee, want de rapper vervolgde: “Dit zijn slaven van de zionisten! Mensen wordt wakker en laat je niet misleiden door deze beesten!”

Inderdaad, Appa lanceerde een nieuwe (kort daarna ook door NCTV-projectleider Yasmina Haifi gebruikte) variant op de “Protocollen van de Wijzen van Zion” en artikel 22 van het Hamas Handvest: De Joden, pardon Zionisten zitten ook al achter de bloedige terreur van ISIS. Mogen we even blij zijn dat Appa een gewone rapper is, en geen hoge ambtenaar in een vertrouwensfunctie bij een instelling die waakt over onze nationale veiligheid.

Even was er gemor en rumoer omdat Appa niet werd uitgenodigd op een nieuwe Gaza-demo in Amsterdam. Maar afgelopen zaterdag was de rapper er weer bij in Amsterdam, dit keer in gezelschap van Zwarte Piet-bestrijders, de Belgische activist Dyab Abou Jahjah, het landelijke eenmansberaad Mohamed Rabbae en Abulkasim al-Jaberi, een dreigjournalist die waarschuwde dat Nederland in “een ruïne” zal veranderen. Deze sprekers waren bij elkaar gebracht door de organisatie Back to Palestine.

Appa had weer nieuwe teksten paraat, die voortborduurden op het thema van de geldzuchtige en bloeddorstige Joden: “Zionistische honden, die uit zijn op ons geld en bloed”, “het moet afgelopen zijn met deze ratten, […] deze collaborateurs” en “fuck de talmoed”.

De Socialistische Partij Amsterdam voelde de bui al hangen en was zo verstandig om niet deel te nemen aan een haatfeestje met Appa en Abou Jahjah. Voorzitter Chris Schaeffer: “Dyab Abou Jahjah heeft Saddam Hoessein in het verleden een martelaar genoemd en Rachid Appa El Gazaoui heeft Israël vergeleken met nazi-Duitsland. Dan ben je wat ons betreft een beetje de weg kwijt.”

Enkele vragen blijven: Wordt Appa weggezet als antisemitisch omdat hij kritiek op Israël levert? Antwoord: “Nee. Tijdens deze Gaza-oorlog leveren talloze mensen kritiek op de Israëlische politiek, over het fenomeen van de Joodse nederzettingen, op de bombardementen die ook Gazaanse woonwijken treffen met vrouwen en kinderen. Het merendeel van de critici is zakelijk, en sleept er geen antisemitische complottheorieën bij.”

Vraag: Mag Appa het zeggen? Antwoord: “Ja, hij mag het zeggen zolang hij niet oproept tot geweld. En zolang ik ook mag zeggen dat Appa een ordinaire antisemitische haatzaaier en schreeuwlelijk is.”

Vraag: Moeten organisatoren van Gaza-demonstraties Appa dan maar niet meer uitnodigen? Antwoord: “Dat moeten ze zelf weten. Wie Appa uitnodigt diskwalificeert vooral zichzelf, draagt er toe bij dat mensen afhaken, en zorgt ervoor dat pro-Palestijnse demonstraties een slechte naam krijgen. Om in de complotdenktrant van Haifi en Appa te blijven: Je zou bijna gaan denken dat Appa een zionistisch complot is om Gaza-betogingen in een kwaad daglicht te stellen.”

In diverse verslagen las ik overigens dat de Gaza-betoging rustig is verlopen. De NOS plaatst deze kop zelfs boven een filmpje waarin Appa ‘fuck de talmoed’ roept. Wat ben ik blij dat ik niet meer alleen afhankelijk ben van mainstream media, maar dat bloggers en twitteraars als Chris Aalberts, Frank Verhoef, “Keesjemaduraatje” en Annabel Nanninga direct verslag uitbrengen van deze betogingen.

De ontsporingen bij de Gaza-demonstraties worden niet meer onder het tapijt geveegd, maar staan dankzij de straatreporters in het volle licht van de schijnwerpers.