Ook de Belgische Moslimbroeders hebben hun Koeweit-connectie

Door Carel Brendel, 27 februari 2016

Mutlaq Alqarawi (rechts) en Adel al-Falah (midden) ontvangen het Britse Hogerhuislid Lord Sheikh.

Mutlaq Alqarawi (rechts) en Adel al-Falah (midden) ontvangen het Britse Hogerhuislid Lord Sheikh.

Het mooie van Blendle is dat je in aanraking komt met onverwachte artikelen in media die je niet dagelijks te zien krijgt. Afgelopen week ontdekte ik in het weekblad Humo een artikel over de Moslimbroederschap (MB) in België. Daaruit blijkt dat deze beweging ook bij onze zuiderburen kan rekenen op steun uit Koeweit.

Toegegeven, de kop in chocolade had een wat alarmistische toonzetting: ‘DE MOSLIMBROEDERS WILLEN VIA BELGIË EUROPA OVERNEMEN’. Zelf maak ik me vooralsnog meer zorgen over de nabije doelen van de Broeders. Het herislamiseren van verwesterde moslims, het winnen van nieuwe bekeerlingen, het streven naar invloedrijke posities binnen moslimkoepels en de beïnvloeding van regeringen, gemeentes en Europese instellingen, die vaak zo naïef zijn om organisaties van de Moslimbroederschap als spreekbuis namens alle moslims te beschouwen.

Het Humo-artikel bevatte opvallend nieuws. Zo onthulde auteur Raf Saviller het bestaan van een organisatie in Antwerpen, waarin topfunctionarissen uit Koeweit samenwerken met de leiding van de Belgische MB. Het gaat om het European Center for Training and Education (ECTE), een “vereniging zonder winstoogmerk” (vzw) die is gevestigd in een achterafstraatje in de wijk Borgerhout.

Humo kreeg geen antwoord van de Koeweitse ambassade op vragen over de activiteiten van ECTE. Ook de Antwerpse burgemeester Bart De Wever gaf geen opheldering. ECTE heeft geen website en ontplooit zo te zien geen bezigheden op het gebied van training en educatie. Dat wekt het vermoeden dat de vzw vooral is opgericht om de bouw van moskeeën en andere MB-activiteiten te ondersteunen.

De samenstelling van het bestuur wijst in deze richting. Humo noemde slechts de namen van drie bestuurders. Uit een document in het Belgische Staatsblad blijkt dat zes Koeweiti’s en drie Belgen op 26 juli 2013 waren betrokken bij de oprichting van ECTE. Het negental benoemde Adel al-Falah, “undersecretary” op het ministerie van Awqaf (islamitische fondsen) en Islamitische Zaken tot voorzitter.

Vice-voorzitter is Khalif al-Ezainah, “assistant undersecretary” voor externe betrekkingen van hetzelfde Koeweitse ministerie van religieuze zaken. Penningmeester is Mutlaq Alqarawi, eveneens “assistant undersecretary”, maar sinds enkele jaren gepensioneerd. Alqarawi is hier bekend als voorzitter van Europe Trust Nederland (ETN), de vastgoedstichting van de Nederlandse Moslimbroeders. Met steun uit Koeweit bouwden ze de Blauwe Moskee in Amsterdam en kochten een pand in Den Haag voor de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Nederland (SSCCN). Zoals bekend (behalve bij de redactie van Nieuwsuur) is ETN tevens eigenaar van dawah centrum De Middenweg in Rotterdam.

Een vierde oprichter van ECTE was Waleed al-Ammar, hoofd buitenlandse zaken op het ministerie van religieuze zaken. Hij vertelde in 2013 aan Het Parool dat Koeweit vergoedingen betaalde aan drie bij ETN betrokken Nederlanders: aan Jacob van der Blom, voorman van Nederlandse organisaties voor bekeerlingen, oprichter van centrum De Middenweg en sinds 2014 adjunct-directeur van de Essalam Moskee in Rotterdam; aan imam Yassin Elforkani, van 2010 tot 2013 voorzitter van ETN; en aan Kamis Gacha, oud-penningmeester van ETN, leider van SSCCN, en organisator van Europese jongerenkampen, die net als de Nationale Bekeerlingendag door de jaren heen op Koeweitse steun konden rekenen.

Van Jafar al-Haddad en Khaled Al Omar, twee andere oprichters uit Koeweit, is verder niets bekend.

De oprichtingsvergadering benoemde twee Belgen tot bestuurslid. Het gaat om Karim Chemlal, op wiens toenmalige huisadres ECTE werd ingeschreven, en Karim Azzouzi. Volgens de website van de Liga van Moslims in België (LMB), de Belgische afdeling van de Moslimbroeders, fungeert Azzouzi als voorzitter. Chemlal is vice-voorzitter en woordvoerder.

Chemlal en Azzouzi komen uitgebreid voor in een rapport (pdf) dat expert Steven Merley in 2008 over de Belgische tak van de Moslimbroeders maakte. Uit het Belgische Staatsblad blijkt ook dat Chemlal in 2008 was betrokken bij de verhuizing van de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), de Europese Moslimbroeders, naar Brussel. Daar trad hij op als de wettelijke vertegenwoordiger.

De negende aanwezige, Franck Hensch uit Verviers, was de enige die geen zitting nam in het bestuur. Ook Hensch maakt volgens Merley deel uit van het Belgische MB-netwerk. In 2005 werd hij de Belgische secretaris van Al-Aqsa, een organisatie waarvan de tegoeden in Nederland en Duitsland zijn bevroren wegens veronderstelde steun van Hamas-jihadisten, maar die in België ongehinderd kon doorgaan.

Het Humo-artikel ging uitgebreid in op de activiteiten van Al-Aqsa. Aandacht was er ook voor de rol van MB-voorman Bassam Hatahet, die een stichting heeft opgericht ter ondersteuning van de Syrische extremist Haitham Maleh. Humo suggereert verder dat Moslimbroeders de hand hebben in de mislukking van een Brussels deradicaliseringsproject waaraan de verlichte islamdenker Rachid Benzine en islamexpert Michael Privot zouden meedoen. De twee haakten af wegens bedreigingen, die eerder volgens Belgische media afkomstig waren uit zowel extreem-rechtse als uit moslimhoek. Privot zelf, aldus Humo, denkt niet dat de Moslimbroeders achter de bedreigingen zitten, maar eerder “de man in de straat, de conservatieve moslims die hun godsdienst bedreigd zien en als reactie geweld propageren.”

Privot is een van de weinigen die ooit zijn MB-lidmaatschap openlijk heeft toegegeven. In 2015 vertelde hij de Franstalige televisie dat hij zich inmiddels heeft losgemaakt van de beweging. Erg gerust over de huidige gang van zaken is Privot niet, zo blijkt uit een citaat in Humo: “Tja, er zit nu eenmaal van alles bij de Moslimbroeders: een minderheid van liberale denkers, heel veel strenge conservatieven en inderdaad ook mensen die zeer extreem zijn en het jihadisme aanhangen. Maar als het klopt dat meneer Hatahet in België samenwerkt met Haitham Maleh, dan vind ik dat zeer problematisch en ben ik blij dat ik niet meer bij de Moslimbroeders zit.”

Terug naar de Koeweit-connectie. De steun aan MB-organisaties in Europa is niet nieuw. In 2010 en 2011 al waren er in Koeweit Stad twee conferenties voor Europese bekeerlingen. Het verslag van 2010 is te vinden op de vernieuwde website van de Native European Muslim Assembly, de bekeerlingenorganisatie van de Europese MB.

Sprekers op deze conferentie waren onder meer de Egyptenaar Fadel Soliman, die als dawah-specialist een hoog aanzien geniet onder Nederlandse bekeerlingen en onlangs nog een lezing gaf in de Essalam Moskee, en Tareq Suwaidan, een kopstuk van de Koeweitse MB. Suwaidan mocht in 2014 niet spreken op de jaarlijkse Moslimbeurs van de Belgische MB om de regering hem beschouwde als “een reëel gevaar voor de openbare veiligheid”.

Een hoofdrol bij het Koeweitse bekeerlingencongres speelde Jamal al-Shatti van het International Presentation Committee, een dawah organisatie van de MB die onder meer de Nederlandse bekeerlingendagen ondersteunde.

Volgens dit verslag kwam Mutlaq Alqarawi langs om zijn steun te betuigen aan de conferentie. Adel al-Falah woonde de slotceremonie bij. Zes jaar later vinden we het hooggeplaatste duo terug aan het hoofd van MB-organisaties in Nederland en België.