De Aboutaleb Hamas-conferentie Factcheck

Door Carel Brendel, 3 februari 2017

“Verzetsstrijder” Ismail Haniyeh (rechts) eert “verzetsstrijder” Amin Abou Rashed.

In verband met twee nieuwe bronnen kreeg dit blog op 11 februari een update. De burgemeester van Rotterdam, de hem adviserende diensten en de factcheckers van de Volkskrant kunnen er hun voordeel mee doen.

Uitspraak: “Uit geen enkele bron is gebleken dat de conferentie door Hamas wordt georganiseerd.”

Gedaan door Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, naar aanleiding van de 15de Palestinians in Europe Conference, gepland voor 15 april 2017 in De Doelen in Rotterdam.

Volgens een mededeling op Facebook (3 december 2016) wordt de Palestijnse conferentie georganiseerd door het Palestinian Return Centre (PRC) in Londen, in samenwerking met de Nederlandse organisaties Het Palestijnse Huis en de Palestijnse Gemeenschap Nederland.

PRC is eveneens de organisator van alle 14 voorgaande Palestinian in Europe conferenties. Op de PRC-website staat in een overzicht van activiteiten: “A key commitment of the PRC is organizing an annual conference in Europe which brings together thousands of Palestinians in remembrance of the Nakba and to tackle issues around their diasporas.”

Over de vijfde Palestinians in Europe Conference, op 5 mei 2007 in Rotterdam, zegt PRC op de eigen website: “The one-day event was organized by the Secretariat of the Palestinians in Europe, the Palestinian Return Centre, London, and the Palestinian Forum in the Netherlands.”

Wie “Palestinians in Europe Conference” googelt op de PRC-site stelt vast dat PRC alle voorgaande conferenties heeft georganiseerd. Volgens een verslag van de vorige conferentie in Malmö (gedateerd 8 mei 2016) is de Brit Majed al-Zeer voorzitter van de Palestinians in Europe Conference. Uit het Britse handelsregister blijkt dat Al-Zeer directeur is van PRC, dat is gevestigd in Crown House, North Circular Road in Londen. Uit alles blijkt dat PRC de drijvende kracht is achter de conferentie.

Op de Facebook-pagina van The Palestinians in Europe Conference worden Al-Zeer en de Nederlanders Amin Abou Rashed en de vrij onbekende Ahmad Skineh (voorzitter van de Vereniging van Palestijnse Jongeren) genoemd als sprekers op de eerste voorbereidende bijeenkomst voor de conferentie in Rotterdam. In het kader van de voorbereidingen inspecteerden Al-Zeer en Abou Rashed onlangs congrescentrum De Doelen, zo blijkt uit de Facebook pagina van Al-Zeer.

Inmiddels is er een website voor de conferentie. Het bestuur van de conferentie bestaat uit drie personen. Voorzitter is Majed al-Zeer, secretaris-generaal is Adel Abdallah, secretaris is Abou Rashed. De website vermeldt verder Abou Rashed als algemeen coördinator van de conferentie, en Skineh als voorzitter van het voorbereidende comité in Nederland.

De grote vraag is dus of PRC, Majed al-Zeer, Adel Abdallah en Amin Abou Rashed een onderdeel zijn van Hamas? Bestaan er bronnen die dit bevestigen? Ja zeker, die bronnen bestaan.

Bron 1: Het Verfassungsschutzbericht van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken over 2011 (pdf), vergelijkbaar met de jaarverslagen van onze AIVD. In het hoofdstuk over islamistische bewegingen is ruime aandacht voor Hamas. Citaat: “Die HAMAS tritt in Europa nicht offen auf. Als Forum nutzt sie stattdessen u.a. das „Palestinian Return Centre“ (PRC) mit Sitz in London (Großbritannien). Das PRC fordert ein „Rückkehrrecht für palästinensische Flüchtlinge nach Israel“. Diese Forderung wird durch Veranstaltungen und Publikationen unterstützt. Seit 2003 organisiert das PRC jedes Jahr im Frühjahr eine internationale Großveranstaltung („Palestinians in Europe Conferences“/„Konferenz der Palästinenser in Europa“) mit mehreren Tausend Teilnehmern in unterschiedlichen Europäischen Städten. In Deutschland fand die Konferenz bislang dreimal statt (2004, 2010 und 2011). An der „9. Konferenz der Palästinenser in Europa“ am 7. Mai 2011 in Wuppertal (Nordrhein­ Westfalen) nahmen ca. 3.000 Personen teil. Generalsekretär der Veranstaltungsreihe der „Konferenz der Palästinenser in Europa“ ist der in Österreich lebende Adel Doghman, der öffentlich auch als „Adel Abdallah“ auftritt. Er leitete die „Palästinensische Vereinigung in Österreich“, die 2003 von den USA wegen Zugehörigkeit zum weltweiten HAMAS­ Finanzierungsnetzwerk in die Liste der Organisationen aufgenommen wurde, die den Terrorismus unterstützen.”

Bron 2: Het jaarverslag over 2010 van de Verfassungsschutz (de binnenlandse inlichtingendienst) in de Duitse deelstaat Berlijn. Onder de noemer regionaal (lees: niet in Duitsland, maar in Israël/Palestina) geweld plegende islamisten — Hamas staat: “Die wichtigste Aktivität von HAMAS-Anhängern in Berlin 2010 war die Durchführung der „8. Jahreskonferenz der Palästinenser in Europa“ am 8. Mai. Diese Konferenz findet seit 2002 jährlich in verschiedenen europäischen Großstädten statt. Organisiert wird sie durch das „Palestinian Return Center“ (PRC) sowie durch das sogenannte „Generalsekretariat der Konferenz der Palästinenser“ mit Sitz in Wien. Bei dem PRC handelt es sich um eine in London ansässige Organisation, die Verbindungen zur islamistischen HAMAS unterhält.” De Verfassungsschutz voegt er aan toe dat Hamas-activisten in Berlijn niet tot geweld opriepen, maar schrijft wel degelijk dat de conferentie een Hamas-aangelegenheid is.

Bron 3: Een overzicht van Hamas-activiteiten (pdf) in 2015, opgesteld door de Verfassungsschutz in deelstaat Nordrhein Westfalen. Aan de orde komt ook de 13de Palestinians in Europe Conference in Berlijn. Citaat: “Am 25. April 2015 fand in Berlin die 13. Europakonferenz des Hamas-nahen Palestinian Return Center (PCR) statt. An ihr nahmen bis zu 12.000 Personen teil. Das Motto der Veranstaltung war „Palästinenser Europas und das palästinensische Nationalprojekt“. Organisator der Konferenz war PCR in Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Gemeinschaft in Deutschland e.V. (PGD).”

Europese Hamas-leiders Majed al-Zeer (links) en Amin Abou Rashed inspecteerden onlangs De Doelen

Europese Hamas-leiders Majed al-Zeer (links) en Amin Abou Rashed inspecteerden onlangs De Doelen

Bron 4: De website van Het Palestijnse Huis, de Nederlandse organisatie van Amin Abou Rashed. Op 13 maart 2012 verscheen daar een fotoverslag van de huldiging in Gaza van de deelnemers aan het Europese konvooi “Loyalty to Palestine.” De huldiging stond onder leiding van “verzetsstrijder” Ismail Haniyeh (een van de topfiguren van Hamas). Op een van de foto’s houdt “verzetsstrijder” Adel Abdallah een toespraak namens de deelnemers. Volgens het bijschrift is hij “voorzitter van de Palestijnse Conferentie in Europa”. Aan het slot van de fotoreportage staan foto’s waarop “verzetsstrijder” Haniyeh respectievelijk “verzetsstrijder” Adel Abdallah en “verzetsstrijder” Amin Abou Rashed eert met een onderscheiding.

Bron 5: The Global Daily Muslim Brotherhood Watch (GDMBW), een onderzoekssite over de Moslimbroederschap. Auteur van de GDMBW is de Amerikaanse onderzoeker Steven Merley, die zijn artikelen met goede bronnen pleegt te onderbouwen. De site bevat een lemma over PRC. Er staat: “The PRC has many ties to the Global Muslim Brotherhood/Hamas and current and past PRC directors have also been directors of the Muslim Association of Britain (MAB), a part of the UK. Muslim Brotherhood. The PRC is also as an affiliate of the Muslim Council of Britain (MCB) which frequently acts in concert with U.K. Muslim Brotherhood groups and PRC activities are often promoted by the MAB, MCB, and other U.K. Brotherhood organizations. PRC director Ghassan Faour is also a Trustee of INTERPAL, a key member of the Union of Good, a coalition of charities headed by Global Muslim Brotherhood leader Youssef Qaradawi and which helps to raise funds for Hamas.”

Bron 6: Een artikel van Andrew Gilligan, destijds onderzoeksjournalist bij The Telegraph, naar aanleiding van een verwacht rapport, in opdracht van toenmalig premier David Cameron, naar het network van Hamas en de Moslimbroeders in Londen. Over Crown House, de PRC-zetel, schrijft Gilligan: “The organisations based at Crown House comprise broadly the Brotherhood’s UK outreach wing. They include the Palestinian Return Centre, the Brotherhood campaign group with the closest links to mainstream politics (…) The PRC has close links to the Brotherhood, sharing directors with the Muslim Association of Britain, the Brotherhood’s main declared British affiliate (…) It has regularly hosted Hamas leaders, including Mr Haniyeh, at its annual conferences.”

Bron 7: The Organization, Part 2, een videodocumentaire van de Egyptische journalist Youssef Alhosseiny die een rondgang maakt door Londen langs de gebouwen van de Moslim Broederschap. Tijdens zijn bezoek aan Crown House zegt hij: (47’57”) “Also in the building is the Palestinian Return Center which funds the activities of Hamas and covers everything they do.” Verderop (52’34”) zegt hij: “On the second floor of the Crown House building is the Palestinian Return Center, run by Palestinian Ghassan Faour, a leader of the Brotherhood’s International Organization in London. Faour is a member of the Board of Trustees of Interpal which is accused by some circles in the West of financing Hamas.”

Bron 8: Het rapport The Influence of the Muslim Brotherhood in the Netherlands (pdf) opgesteld door de Nederlands-Amerikaanse onderzoeker Ronald Sandee voor de inmiddels opgeheven NEFA Foundation. Daarin noemt Sandee de Al-Aqsa Stichting, waarvan de tegoeden door de Nederlandse regering werden bevroren wegens financiering van terrorisme. Sandee schrijft: “Another former member of the Foundation al-Aqsa recently surfaced in a court case in the United States. In the U.S. government’s prosecution of the Holy Land Foundation, a Texas-based charity charged with funding HAMAS, an exhibit provided a description of the HAMAS support network in Europe. The writer of the document was Amin Abou Ibrahim of the Foundation al-Aqsa in Rotterdam. Since the de facto closure of Foundation al-Aqsa, Amin Abou Ibrahim, whose real name is Amin Rashid, moved on to the Foundation Palestinian Platform for Human Rights and Solidarity (PPMS).”

Als Amin Abu Ibrahim verschijnt Abou Rashed met foto in het PRC-verslag van de vorige conferentie, in mei 2007 in Rotterdam. Als Amin Abu Ibrahim staat Abou Rashed ook op de website van Anja Meulenbelt, die op 22 mei 2006 verslag deed van een door het PPMS (Abou Rashed en Mohammed Cheppih) georganiseerde manifestatie in Amsterdam.

Bron 9: Een rapport (12 juni 2011) van de Israel Defense Forces (IDF), als document te vinden via Wikileaks, over de achtergrond van de eerste Gaza-vloot in 2010, bekend doordat bij een confrontatie met de IDF negen doden vielen aan boord van de Mavi Marmara, het Turkse vlaggenschip. Het rapport stelt dat PRC deelnam aan de European Campaign to End the Siege of Gaza (ECESG). Als een van de belangrijkste ECESG-activisten noemt IDF: “Amin Abou Rashed (or Amin Abou Ibrahim), 43, born in Lebanon to parents of Palestinian-Arab origin, holds a Dutch passport and is ideologically aligned with the Muslim Brotherhood and its affiliates in Holland and throughout Europe. Previously, he was a member of the al-Aqsa Foundation in Holland, which belonged to a network of aid foundations in the Union of Good, which distributes financial aid to Hamas.”

Bron 10: Een verslag in Trouw over de uittocht van Nederlandse journalisten van de Nederlandse Gazaboot in 2011. Zij vertrokken omdat Abou Rashed betrokken was bij de organisatie, en er geen duidelijk antwoord kwam op vragen over zijn banden met Hamas. Desgevraagd zei Abou Rashed dat hij de aankoop van de boot had geregeld. Gevraagd naar de bemoeienis van Hamas, zei hij: “Natuurlijk. Je kunt niet zonder in Gaza.”

Bron 11: Een in december 2010 genomen besluit van het Israëlische ministerie van Defensie, dat PRC als een illegale organisatie bestempelt vanwege de banden met Hamas. Citaat: “Among other terror affiliated activities, the Center organizes many conferences in various European countries for Hamas and Muslim Brotherhood activists from all around the world, along with active members of the Center. The participants mostly include Hamas fundraising representatives in Europe, and even representatives of the Hamas organization from the Gaza Strip. The Center, founded in London in 1966, officially declares its sole mission as being a means of promoting the issue of Palestinian refugees. However in reality, the Center functions as Hamas’s organizational branch in Europe and its members are senior Hamas leaders who promote the movement’s agenda in Europe, and directly interact with various Hamas leaders, particularly from Damascus.”

Bron 12: Een rapport over PRC, (pdf) opgesteld door het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC), verbonden met de Israëlische militaire inlichtingendienst. ITIC schrijft: “The Palestinian Return Centre (PRC) is a Palestinian center for anti-Israeli propaganda, established in London in 1996. It is affiliated with Hamas and the Muslim Brotherhood and some of its senior figures are Hamas activists who found refuge in Britain.” ITIC, dat uitgebreid citeert uit van PRC afkomstig materiaal, noemt Al-Zeer als een leidende figuur. Ook Abou Rashed’s activiteiten voor de ECESG komen aan de orde. Het rapport behandelt ook de PRC-conferentie van 2007 in Rotterdam en plaatst daarbij een van de PRC-site afkomstige foto van Al-Zeer, Abou Rashed en oud-premier Dries van Agt.

Bron 13: Een besluit van het Israëlische ministerie van Defensie (gepubliceerd op 24 december 2013), waarin het “Europese hoofdkwartier van Hamas” tot een onwettige organisatie wordt verklaard. Het besluit noemt 15 organisaties en personen; onder anderen ECESG, Al-Zeer en Abou Rashed.

Samenvattend: Uit dertien bronnen blijkt dat de komende conferentie in Rotterdam door Hamas wordt georganiseerd, en dat de organisatoren nauwe banden hebben met Hamas. Vier van die bronnen zijn Israëlisch. Eén bron is de website van de Nederlandse organisator. Drie bronnen zijn het resultaat van onderzoek door respectievelijk Britse, Egyptische en Nederlandse journalisten. Twee bronnen (Sandee en Merley) zijn experts op het gebied van de Moslim Broederschap. Drie bronnen zijn afkomstig van de Verfassungsschutz, de Duitse tegenhanger van onze AIVD. Zeker deze drie inlichtingenbronnen kunnen niet zomaar worden genegeerd, en vormen op zichzelf al het bewijs dat de uitspraak van Aboutaleb, op gezag van Nederlandse veiligheidsdiensten, niet klopt.

Conclusie: Aboutaleb verkoopt onzin als hij zegt dat “uit geen enkele bron is gebleken dat de conferentie door Hamas wordt georganiseerd.”