Imam gebruikt Amsterdamse politie om islamitisch centrum te promoten

Door Carel Brendel, 23 juni 2017

Abdelilah el Amrani als voorganger op de Amsterdamse politie-iftar.

Voor de vijftiende keer hield de Amsterdamse politie vorige week haar jaarlijkse iftar. Het is een ongekend fenomeen dat een Nederlandse overheidsinstelling tonnen uitgeeft om een religieus evenement te organiseren. In de publiciteit was tot dusver weinig aandacht voor de imam die voorging in het gebed tijdens de politiebijeenkomst. Abdelilah el Amrani is voorzitter van een stichting die 3 miljoen euro wil werven voor een nieuw islamitisch centrum in Amsterdam-Noord. Hij krijgt daarbij de steun van de politieke islam. Daarnaast gebruikt hij zijn goede contacten met de politie voor de promotie van zijn plannen.

Een verbijsterende video verscheen vorige week op website ThePostOnline. Het filmpje, oorspronkelijk geplaatst op het YouTube-kanaal van Rachid Khattach, vertoonde beelden van de vijftiende iftar van de Amsterdamse politie.

Hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg sprak van “deze heilige maand”, alsof de ramadan heilig zou zijn voor de hele stadsbevolking. Aalbersberg sprak daarnaast over “de stad waar meer dan de helft van de mensen geen Nederlandse achtergrond heeft”. De politiechef herhaalde daarmee de valse rekensom waarmee Amsterdammers met Duitse, Belgische, Britse, Franse, Indische, Surinaamse, Antilliaanse, Kaapverdische, Braziliaanse, Japanse, Poolse, Canadese en Amerikaanse ouders worden ingezet om het diversiteitsgedram rond de islam te rechtvaardigen.

Bij het aanstellingsbeleid sprak Aalbersberg opeens over “50 procent nieuwe agenten met een niet-westerse achtergrond”. Heel jammer voor de westerse allochtonen. 140.000 van de 833.000 Amsterdammers, een zesde van de bevolking, mogen meedoen bij de “diverse” rekensom van Aalbersberg. Maar voor een voorkeursbehandeling zijn Duitsers, Belgen, Polen, Portugezen en Oekraïners kennelijk niet divers genoeg.

Bijzonder was ook dat een imam voorging tijdens het gebed op een bijeenkomst van de Nederlandse overheid. Zijn naam was Abdelilah el Amrani. Ook hij kwam aan het woord in de video.

Op zijn Facebook-pagina plaatste El Amrani een eigen video over de politie-iftar. El Amrani zei volgens de ondertiteling: “Wij zijn blij en verheugd met deze gelegenheid. Zeker vanwege de onderscheiding die wij hebben ontvangen van de Amsterdamse politie. Wij zijn blij en vereerd met deze onderscheiding. Ook als ik deze onderscheiding niet zou hebben ontvangen, wil ik de bondgenoten van de politie bedanken voor al het werk dat zij verrichten en het vertrouwen dat zij in ons hebben. Vorige maand hebben wij ook een onderscheiding mogen ontvangen, uitgereikt door de politie van de wijk Slotervaart, voor alle inspanningen voor veiligheid en stabiliteit in deze wijk.”

El Amrani prijst Amsterdamse korpsleiding in video van Cultureel Centrum Avicenna.

El Amrani sprak in het bijzonder zijn waardering uit voor hoofdinspecteur Ben Nassir Bouayad (oprichter van het Marokkaans netwerk bij de Amsterdamse politie) en korpschef Aalbersberg.

Uit de video’s over de iftar blijkt dat El Amrani betrokken is bij drie organisaties: Jongeren met een Toekomst, Dar el Huda en Cultureel Centrum Avicenna. Volgens informatie van de Kamer van Koophandel zijn de drie stichtingen ingeschreven op hetzelfde adres in Slotervaart. In alle gevallen fungeert El Amrani als voorzitter.

De oudste organisatie is de welzijnsstichting Jongeren met een Toekomst (Stichting JET), die in juni 2007 het leven zag. Stichting JET meldt op de Facebook-pagina: “Stichting Jongeren en de Toekomst is opgericht in 2007 met als doel de leefbaarheid in Nederland voor alle inwoners te bevorderen door jongerenproblematiek zowel preventief als repressief aan te pakken en jongeren een alternatief te bieden voor het welbekende ‘hangen op straat’. Wij proberen en hopen van harte dat onze activiteiten een verschil zullen maken in het leven van de Nederlandse jongeren en zij, met onze hulp, uit kunnen groeien tot keurige burgers waar Nederland trots op kan zijn. Sinds onze oprichting hebben wij een breed scala aan activiteiten, workshops, en conferenties georganiseerd voor het bevorderen van sociale en economisch maatschappelijke problemen die spelen onder jongeren en buurtbewoners. Wij hebben door de jaren heen daardoor veel ervaring opgebouwd betreffende het organiseren van verschillende evenementen en het helpen in de ontwikkeling van (probleem) jongeren.”

Volgens de info concentreert Stichting JET zich op jongeren in Slotervaart. Op het programma staan onder meer “oriëntatiedagen voor jongeren, adviesspreekuren, Nederlandse taallessen, opvoedcursussen, sollicitatie- en gedragstrainingen. Het gaat te ver om de complete doelstellingen te citeren, maar nergens stelt de stichting dat zij zich richt op moslimjongeren of religieuze activiteiten organiseert. De Facebook-pagina van Stichting JET daarentegen bevat vooral berichten van zusterstichting Dar el Huda over gezamenlijke georganiseerde iftars.

Dar el Huda is de tweede, wel degelijk islamitische organisatie van El Amrani, opgericht in juli 2013. Op Facebook is de stichting aanwezig als Instituut Dar el Huda. De organisatie heeft daarnaast een website. Volgens info op Facebook is “Dar el Huda een instituut dat zich bezig houdt met educatieve-, sociale- en maatschappelijke activiteiten. Wij leven in een tijdperk waarin alleen kennis de eer van een natie hoog houd (sic), en haar volk tot voordeel strekt. Kennis ontdoet de mens van de mantel der onwetendheid, en wij moedigen daarom al onze leerlingen aan om kennis op te doen, want met behulp van kennis kan de mens zijn doelen bereiken. Naast onze educatieve activiteiten in o.a. het leren van Arabisch & Koran, organiseren wij ook verschillende sociale en maatschappelijke activiteiten om een mooi balans te creëren tussen educatie, gezelligheid, en maatschappelijke betrokkenheid.”

Verderop zegt Dar el Huda: “Onze voornaamste lessen zijn die in de Koran (Memorisatie & Recitatie), Tajweed, en Arabische taal (Lezen, Schrijven, Spreken). Daarnaast bieden wij ook andere lessen aan zoals Nederlands, Engels, Frans en meer. Gaandeweg komen er steeds meer lessen bij, en hopelijk kunnen wij in de nabije toekomst ook andere lessen aanbieden in Hadith, Tafseer, Seerah en meer!”

Dar el Huda en Stichting JET kwamen begin juni in het nieuws vanwege ramadanactiviteiten in een openbare school in Slotervaart. Tijdens de avonduren heeft het gebouw gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen. De hoofdstedelijke VVD heeft raadsvragen gesteld over de avond-apartheid in een publiek gebouw.

De derde club van El Amrani heet Stichting Cultureel Centrum Avicenna en bestaat sinds april 2016. De doelstellingen op Facebook zijn korter en duidelijker dan bij JET en Dar el Huda: “Avicenna is voor jeugd en gezin. Wij hebben meer dan 400 leerlingen en richten ons op onderwijs, opvoeding, Koran en islamitische wetenschap.”

Avicenna is pas sinds maart op Facebook en publiceerde daar vooral berichten over recente iftars. In dit geval staat de meer relevante informatie op de website: “Cultureel Centrum Avicenna te Amsterdam is opgericht in 2016 als ‘onderdak’ voor diverse activiteiten op sociaal, educatief, en cultureel gebied. Avicenna is een cultureel centrum met een Islamitische grondslag. Wij richten ons op het binden en verbinden van allerlei bevolkingsgroepen binnenin de Nederlandse samenleving, zonder onderscheid te maken in geloof, nationaliteit of cultuur. Onze stichting wordt geleid en vertegenwoordigd door een diverse groep jongeren die zich allen vrijwillig en onzelfzuchtig inzetten voor het welzijn van de maatschappij en realisatie van onze doelen. Wij zijn een breed centrum en ontplooien naast onze educatieve activiteiten ook andere activiteiten om ontwikkelingskansen te bieden voor verschillende groepen in de maatschappij. Zo brengen wij bijvoorbeeld onderwijs, zorg en welzijn bij elkaar door o.a. begeleiding van jongeren, diners voor daklozen, maatschappelijk werk, samenwerking met hulpdiensten, en activiteiten in het kader van samenhorigheid en cohesie.”

Avicenna roept op tot donaties omdat “wij al een tijd bezig met de voorbereidingen voor het aanschaffen van een eigen gebouw, met ruimte voor minimaal 400 personen om dagelijks deel te nemen aan educatieve lessen en andere activiteiten. Een ruimte waarin het mogelijk is om aparte programma’s te bieden voor vrouwen, kinderen en mannen. Een levendige ruimte waar vele buurtbijeenkomsten georganiseerd kunnen worden.”

Op het Arabische deel van de website staan meer details. Avicenna noemt zichzelf “een gematigde centristische groepering die extremisme in de religie verwerpt.” Avicenna vindt het daarnaast belangrijk om jongeren af te houden van “ideologische en culturele assimilatie” – codetaal voor het tegengaan van afvalligheid en aanpassing aan de westerse samenleving.

Avicenna is bezig met de aankoop van een nieuw hoofdkwartier met een oppervlakte van 4000 vierkante meter in het Noordoosten van Amsterdam.” Lees: Nieuwendam. Voor de bouw van dit centrum is 3 miljoen euro nodig, aldus Avicanna.

In het bestuur van Avicenna zitten enkele medestanders van El Amrani uit de stichtingen JET en Dar el Huda. Maar het bestuur bevat ook twee zwaargewichten. De eerste is de Haagse imam El Khammar El Bakali, het enige Nederlandse lid van de European Council for Fatwa and Research (ECFR), de Europese fatwaraad van Moslimbroeder Yusuf el-Qaradawi. Een ander Avicenna-bestuurslid is Abdelouahab Bachri, beter bekend als sheikh Abdelwahab. Hij was docent aan de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR), het opleidingsinstituut van de politieke islam in Nederland.

El Amrani kent El Bakkali als voorzitter van de Vereniging van Imams, een organisatie van Marokkaanse geestelijken die ideologisch dicht bij de Moslimbroeders staan. In februari werd El Amrani gekozen tot lid van het zeven leden tellende bestuur. Andere bestuursleden zijn Abdelhamid Belkasmi (imam in Leiden), Charif Slimani (Roosendaal) en Azzedine Karrat (Essalam in Rotterdam).

Vorige week organiseerden Avicenna en Dar el Huda een familie-iftar annex benefiet met koranvoorlezers uit Marokko. Onder de sprekers was ook Mohamed Toujgani, sheik van de Al-Khalil moskee in de Brusselse wijk Molenbeek, die volgens auteur/onderzoeker Bilal Benyaich is opgericht door de Moslimbroeders.

Aalbersberg (tweede van links) en El Amrani (derde van links). De foto wordt gebruikt in een promotievideo voor een nieuw islamitisch centrum.

El Amrani maakte zijn video over de politie-iftar onder de vlag van Avicenna. Het is niet zijn eerste audiovisuele productie. In maart verspreidde Avicenna een promotievideo op YouTube, waarin Amsterdamse politiemensen regelmatig figuren. Aalsbersberg duikt op tegen het einde van de video, naast El Amrani.

Het Amsterdamse politiekorps heeft mogelijk goede redenen om El Amrani te prijzen voor zijn goede werken vóór veiligheid en tegen radicalisering. Uit de social media van de drie stichtingen rijst echter een beeld op van nauwe verstrengeling tussen jongerenwerk en islamitische activiteiten. Het is totaal onduidelijk waar het sociaal-culturele werk ophoudt en waar dawah en islamisering beginnen.

El Amrani wekt ondertussen de schijn dat hij zijn goede contacten met het politiekorps benut om de plannen van zijn nieuwste islamstichting te promoten. Aalsbersberg geeft hem alle gelegenheid om die schijn te wijken. Die politie-iftars zijn om meer redenen een slecht idee. Onder de vlag van diversiteit en verbroedering krijgt een imam ruimte van de Amsterdamse overheid om zijn achterban te islamiseren.