Nederlandse Politiebond verbindt zich op iftar met de dawah beweging

Door Carel Brendel, 26 juni 2017

Het Suikerfeest kwam en dat betekende het onverbiddelijke einde van de ramadanjournalistiek. De komende elf maanden hoeft u geen tenenkrommende stagiairestukjes meer te lezen over verbinding, diversiteit en gastvrijheid. Het is afgelopen met de lekkere hapjes na het invallen van de duisternis.

Voorop bij de verbinding ging de politie. Columnist Jan Dijkgraaf telde minstens acht politie-iftars — door de Nederlandse overheid georganiseerde religieuze bijeenkomsten. “Weldenkende” media zetten nauwelijks vraagtekens bij deze branchevervaging of bij de aantasting van de neutraliteit van de politie. Voor het tegengeluid moesten we dit jaar onder anderen bij GeenStijl zijn.

Opmerkelijk was ook dat de vraag “Met wie eigenlijk verbindt de politie zich?” zelden werd gesteld. Zelf meldde ik dat de Amsterdamse politie tijdens haar iftar, de oudste en grootste van het land, in zee ging met Abdelilah el Amrani. Deze imam spreekt op het Nederlandse deel van zijn website volop van verbinding, maar uit een Arabischtalig artikel op dezelfde website blijkt dat hij juist wil voorkomen dat moslimjongeren zich te veel met de Nederlandse samenleving verbinden. El Amrani, geruggesteund door El Khammar El Bakali, het Nederlandse lid van Qaradawi’s Europese fatwaraad ECFR, probeert 3 miljoen euro in te zamelen voor een nieuw islamitisch centrum. Hij maakt daarbij goede sier met zijn warme contacten met korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg.

De politievakbond sloot zich dit jaar aan bij de rage. De Nederlandse Politiebond (NPB) organiseerde vrijdag een landelijke iftar in een partycentrum in Utrecht: “De NPB is een bond van en voor iedereen. Om dat te vieren organiseert de commissie Diversiteit van de NPB-afdeling Midden-Nederland een landelijke iftar met inspirerende sprekers, een bijzondere sfeer en uiteraard lekker eten. Zorg dat je erbij bent op vrijdagavond 23 juni!”

Er was licht rumoer vooraf en ook een radiodebatje kort voor de aftrap van het islamitische samenzijn. De NPB communiceerde daarna niets meer over de “inspirerende sprekers”.

NPB-voorzitter Jan Struijs hield uiteraard een inspirerende toespraak, evenals de Utrechtse wijkagent Dwight van de Vijver. Andere sprekers waren luitenant-kolonel Mostafa Hilali en stand-up-comedian Tom Sligting.

Geen iftar zonder religie. Ook dat regelde de NPB. De koranrecitatie werd verzorgd Khalil Aitblal, bestuurslid en woordvoerder van de Blauwe Moskee in Amsterdam; de vaste lezers van dit blog weten dat dit vanuit Qatar en vooral vanuit Koeweit gefinancierde centrum verbonden is met de Moslimbroederschap.

Gastspreker was ook Hassan Barzizaoua, voorzitter van Moskee Takwa in Culemborg. Barzizazoua is daarnaast een populaire spreker in islamitische centra van de dawah beweging. Zelf omschreef ik ooit de dawah beweging, een los samenwerkingsverband van Moslimbroeders en salafisten light, als de stroming binnen de politieke islam die zich in het Westen toelegt op dawah, de verkondiging van de islam en het herislamiseren van verwesterde moslims. Met bovengenoemde El Bakali en andere Moslimbroeders zit Barzizaoua in het team van ‘t Kennishuys, uitgever van Nederlandstalige islamboeken.

Dat politiechefs en (nu ook) vakbondsleiders verbinding zoeken met de dawah beweging is niet verbazingwekkend. Politiemensen als Aalbersberg en Struijs hebben nog wel het besef dat ze zich niet moeten inlaten met de zeer salafistische El Tawheed moskee of met de omstreden salafistische prediker Suhayb Salam. In dat geval komen ze al snel uit bij voorstanders van de “gematigde middenweg”, bij El Amrani, Aitblal of Barzizazoua.

Hun dawah beweging beschouwt de ramadan als de periode bij uitstek om de achterban te islamiseren en op het (in hun ogen) rechte pad te brengen en houden. Iftars vormen een belangrijk onderdeel van de promotie van de politieke islam. Juist om die reden zijn politie-iftars een heel slecht idee. Voor het netwerken met maatschappelijke groeperingen en/of de bevordering van de diversiteit kan de politie beter een niet-religieuze omgeving zoeken.

Nog leuker wordt het als de politie zich toelegt op het vangen van boeven en het waken over onze veiligheid. Voor het verrichten van sociaal-cultureel werk bestaan in Nederland al genoeg andere organisaties.