Hamas-aanhang grijpt de macht binnen organisatie Nederlandse Palestijnen

Door Carel Brendel, 19 september 2017

Ahmad Skineh (links) en Amin Abou Rashed tijdens de Turkse betoging in Rotterdam.

MET UPDATE: Kamer van Koophandel handhaaft PLO-aanhanger Amer Kaddoura als voorzitter

De verkiezingen voor een nieuw bestuur van de Palestijnse Gemeenschap.NL (PGNL), de koepelorganisatie van in Nederland wonende Palestijnen, hebben de verwachte uitkomst gekregen. Hamas heeft zijn greep op de hier wonende Palestijnen verstevigd. Afgelopen zondag kwamen de pas gekozen regionale vertegenwoordigers bijeen die uit hun midden een dagelijks bestuur kozen. De nieuwe voorzitter is Ahmad Skineh, een naaste medewerker van Hamas-activist Amin Abou Rashed, die zelf — samen met andere medestanders — is toegetreden als gewoon bestuurslid.

Skineh is de voorman van de Vereniging van Palestijnse Jongeren (VPJ), die in januari 2016 werd opgericht met steun van Abou Rashed en de Council for Palestinian European Relations (CEPR), een frontorganisatie van Hamas. Namens de CEPR was Mazen Kahel, een van de leiders van de politieke lobby van Hamas in Europa, aanwezig bij de lancering

Skineh steunde Abou Rashed bij de fondsenwerving voor de Palestijnse hulpstichting ISRAA. Het duo trok ook samen op in juli 2016 bij de betoging in Rotterdam tegen de mislukte coup en vóór president Erdogan. Skineh was in mei 2016 een van de oprichters van de PGNL. Kort daarna werd Skineh leider van het voorbereidend comité van de Palestinians in Europe Conference, beter bekend als de Hamas-conferentie.

Deze conferentie zorgde voor de nodige verdeeldheid in de Palestijnse gelederen. De eerste PGNL-voorzitter Amer Kaddoura, een zelfverklaard aanhanger van PLO-oprichter Yasser Arafat, werkte aanvankelijk enthousiast mee aan de voorbereiding van het evenement. In het voorjaar van 2017 ging hij opeens dwarsliggen. Vlak voor de conferentie kwam hij met een verklaring waarin hij “Abou Rashed en zijn meute” aanviel en beschuldigde van het organiseren van “conferenties van verdeeldheid en één kleur”. Wat burgemeester Ahmed Aboutaleb en minister Stef Blok glashard ontkenden, kwam onverwacht uit de mond van een direct betrokkene. De Palestijnse bijeenkomst in De Doelen was een Hamas-conferentie. Binnen een week werd Kaddoura door zijn medebestuurders ontslagen en werden nieuwe bestuursverkiezingen uitgeschreven. De achtergronden beschreef ik uitvoerig in een vorig blog.

De twee andere dagelijkse bestuurders zijn allebei ingenieur en in de afgelopen jaren vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Vice-voorzitter is Hussein Ali Rashdan, terwijl Ali Hamada als algemeen secretaris zal optreden.

Abou Rashed, de grote man bij talloze PGNL-activiteiten, neemt genoegen met een plaats in het algemeen bestuur. Daar zit hij samen met Ahmad Nourallah, eveneens een centrale figuur bij de voorbereiding van de Hamas-conferentie. Nourallah is volgens zijn Facebook-account executive director van de Al-Wafaa Campaign, de door Abou Rashed geleide Europese Hamas-campagne ter ondersteuning van Palestijnen in Syrië. Nourallah en Abou Rashed waren de Nederlandse bezoekers van de Palestinians Abroad Conference in Istanboel, een wereldwijde versie van de Hamas-conferentie.

Nourallah regelde in april het ontslag van Kaddoura, en werd daarin bijgestaan door Amjad Rahal en Saher Hasiba, die eveneens terugkeren als PGNL-bestuurder. Rahal was tevens lid van het mediacomité van de Palestinians in Europe Conference.

Een andere steunpilaar voor Abou Rashed in het vernieuwde bestuur is Adnan Abou Adass, voorman van de Palestijnse Werkers en tevens betrokken bij Het Palestijnse Huis en de organisatie van konvooien voor Gaza. In totaal telt het nieuwe PGNL-bestuur twaalf leden.

Met zo veel vrienden in het bestuur kan het eigenlijk niet meer misgaan voor Hamas-activist Abou Rashed. Tenzij de weggewerkte PLO-sympathisant Kaddoura met een beroep op de rechter de nieuwe verkiezingen alsnog ongeldig weet te verklaren.

ISRAA-delegatie in Libanon met (v.l.n.r.) Rob Groenhuijzen, Adnan Abou Adass, Amin Abou Rashed en een onbekende deelnemer.

UPDATE (6 oktober): Amin Abou Rashed en zijn pro-Hamas-vrienden mogen dan de uitgeschreven verkiezingen hebben gewonnen, volgens de Kamer van Koophandel is de ontslagen PLO-aanhanger Amer Kaddoura nog steeds voorzitter van Stichting Palestijnse Gemeenschap.NL. Collega-blogger Kees Broer nam een kijkje in het handelsregister en ontdekte dat Kaddoura sinds 17 augustus de enige PGNL-bestuurder is. Drie volgelingen van Abou Rashed – Ahmad Nourallah, Nabil Abbas en Eiad Atalla – werden uit het bestuur geschrapt.

Het is nog onduidelijk wat de praktische gevolgen van deze beslissing zijn. De twee Facebook-groepen van PGNL zijn nog steeds in handen van de pro-Hamas-groep. Terwijl Kaddoura thuis van zijn Pyrrhus-overwinning geniet, is Abou Rashed onderweg in Libanon voor een humanitaire missie van Stichting ISRAA, een andere Palestijnse stichting uit zijn netwerk. Voorzitter van ISRAA is tegenwoordig Rob Groenhuijzen, voormalig lid van stadsguerillagroep Rode Jeugd, die sinds enkele jaren is toegewijd aan de Palestijnse zaak in het algemeen en die van Hamas in het bijzonder.