Vertrouweling van Abou Rashed nieuwe leider van Palestijnen in Nederland

Door Carel Brendel, 11 oktober 2017

Ahmad Nourallah (links) in juli tijdens een Palestijnse demonstratie in Rotterdam. Achter de microfoon activist Bob Scholte, beleidsmedewerker van de Haagse Stadspartij.

Vorige maand berichtte ik over de verkiezing van Ahmad Skineh, de leider van de Vereniging van Palestijnse Jongeren (VPJ), tot voorzitter van de stichting Palestijnse Gemeenschap.NL (PGNL). Deze koepelorganisatie van in Nederland wonende Palestijnen zit toch iets ingewikkelder in elkaar dan ik dacht. Skineh blijkt namelijk alleen maar voorzitter van het algemeen secretariaat, een soort ledenparlement van de PGNL.

Afgelopen zondag kwam de PGNL-leiding opnieuw bij elkaar en koos uit haar midden de definitieve voorzitter: Ahmad Nourallah. Net als Skineh is Nourallah een vertrouweling van pro-Hamas-topactivist Amin Abou Rashed. Het drietal was afgelopen april in Rotterdamse verantwoordelijk voor de organisatie van de Palestinians in Europe Conferentie, de jaarlijkse bijeenkomst van Europese Hamas-aanhangers.

Nourallah was de afgelopen maanden nadrukkelijk aanwezig bij allerlei Palestijnse acties. Hij leidde in april ook een bestuursvergadering waarin de vorige PGNL-voorzitter Amer Kaddoura — een zelfverklaard aanhanger van de PLO — werd afgezet. Enkele dagen voor de Palestijnse bijeenkomst had Kaddoura namelijk openlijk verklaard dat het in de Rotterdamse Doelen om een politiek eenzijdige (lees: Hamas) aangelegenheid ging.

Nourallah is bovenal “executive director” van de Europese Al-Wafaa Campaign, een door Abou Rashed opgezette campagne voor Palestijnen in Syrië. Vrijwel alle deelnemende organisaties, waaronder Stichting ISRAA in Rotterdam, zijn onderdeel van het netwerk van Hamas-gezinde humanitaire organisaties in Europa. Abou Rashed zelf maakt eveneens deel uit van het nieuwe PGNL-bestuur. Hij krijgt de portefeuille voor politieke betrekkingen en media.

De afgezette Kaddoura betwist overigens de geldigheid van zijn ontslag. De Kamer van Koophandel gaf hem onlangs gelijk, handhaafde hem als voorzitter en schrapte drie andere bestuursleden, onder wie Nourallah. Deze administratieve overwinning kan echter niet voorkomen dat in de dagelijkse praktijk Hamas-topactivist Abou Rashed aan de touwtjes trekt, mede dankzij de instroom van Palestijnen uit Syrië.