Gesubsidieerde clubs spelen belangrijke rol in Amsterdamse anti-FVD-betoging

Door Carel Brendel, 7 februari 2018

Betoging van Comité 21 Maart. Tweede van links (met megafoon en bord van Internationale Socialisten) staat So Roustayar, BIJ1-kandidate in Amsterdam.

Tien van de zestig leden van het Comité 21 Maart, dat in maart demonstreert tegen de mogelijke intocht van het Forum voor Democratie in de Amsterdamse gemeenteraad, ontvangen subsidies van de plaatselijke overheid. Een van de grotere ontvangers, Emcemo van activist Abdou Menebhi, speelt een centrale rol in de “anti-Annabel-demo”.

Krijgen die organisaties allemaal subsidie? Die vraag kreeg ik voorgelegd naar aanleiding van mijn twee blogs over de “antiracistische” demonstratie op 18 maart, waarvan het motto door het organiserende 21 Maart Comité aanvankelijk werd vastgesteld als “Geen racisten in de gemeenteraden”.

Zoals bekend ontstond er ophef over de demo, omdat hoofdstedelijke politieke partijen wakker schrokken en zich ijlings oneens verklaarden met een slogan die zich specifiek richt tegen het Forum voor Democratie, een directe concurrent bij de komende raadsverkiezingen. Daarnaast was er kritiek op de onheilige alliantie tussen gevestigde politieke partijen en activisten waaronder enkele groepen (AFA, No Border Network) die geweld en intimidatie gebruiken, terwijl anderen (Emcemo, KMAN, Internationale Socialisten) de antisemitische Hamas-leider Ahmed Yassin hebben herdacht.

Opvallend is ook de aanwezigheid van islamistische partijen als NIDA en DENK, die vorig jaar nog een pro-Hamas-conferentie in Rotterdam bezochten en/of solidair zijn met de religieuze dictator Erdogan, ontkenner van de massamoord op Armenen en dezer dagen druk in de weer met het bombarderen van de Koerden in de Syrische regio Afrin. Niet echt geschikte partners voor wat GroenLinks fractievoorzitter Rutger Groot Wassink omschrijft als actie voor verdraagzaamheid en tegen discriminatie en uitsluiting. Op de deelnemerslijst staan naast DENK Amsterdam enkele linkse Koerdische en Turkse groepen die juist oppositie voeren tegen Erdogan. Dat kan nog gezellig worden bij de demonstratie op 18 maart.

Inmiddels is het motto gewijzigd in “Geen racisme in de raden”. De Amsterdamse PvdA, SP en Partij voor de Dieren doen desondanks niet mee. GroenLinks gaat nog wel de straat op tegen racisme in het algemeen, maar zonder het manifest van het 21 Maart Comité te tekenen, dat op de website nog steeds de titel “Geen racisten in de gemeenteraden” draagt.

Het antwoord op eerder genoemde vraag luidt: Nee, ze krijgen niet allemaal subsidie. Een speurtocht in het Subsidieregister van de gemeente Amsterdam leert dat tien van de 60 deelnemers in 2016, 2017 of 2018 wel subsidie hebben ontvangen van de gemeente Amsterdam. Ik vind dit een behoorlijk hoog aantal, aangezien een flink aantal leden van het Comité 21 Maart politieke organisaties zijn, die geen enkel recht hebben op subsidie. Andere groepen hebben hun werkterrein buiten Amsterdam. Op de ledenlijst staan daarnaast anarchistische clubs, die zich tegen het systeem verzetten en principieel geen beroep doen op de subsidiekraan. Ongeveer de helft valt daarom automatisch af voor gemeentelijke ondersteuning. Een subsidiescore van 10 uit 30 bij de overige organisaties vind ik opvallend.

Drie deelnemers aan het protest springen er uit qua subsidiëring. Het gaat om het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), het Amsterdams Steunpunt Vluchtelingen (AKSV) en het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (Emcemo). Laten we beginnen met Emcemo want dat speelt een centrale rol in het comité dat Annabel Nanninga, Yernaz “Hitler was ook een socialist” Ramautarsing en de vermoedelijk onverkiesbare maar op social media jammerlijk ontspoorde Kristina Türkmen uit het stadhuis wil houden.

Abdou Menebhi zit in de leiding van het 21 Maart Comité. Als een van de oprichters van Nederland Bekent Kleur is hij vanaf 1992 betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse betoging tegen racisme. Menebhi heeft een lange staat van dienst als activist in seculier linkse migrantenorganisaties. Emcemo was in 2004 een van de herdenkers van Hamas-leider Ahmed Yassin. Aan het begin van de eeuw leidde Menebhi het Airstone-project, een totaal mislukt bouwproject in Larache (Marokko), waarbij de gemeente Amsterdam 1,6 miljoen aan subsidies verspeelde. In een normale stad zou dit alles einde oefening hebben betekend voor Emcemo. Maar in Amsterdam bleven de deuren van het stadhuis geopend voor Menebhi.

Nog steeds is hij voorzitter van Emcemo. Daarnaast is hij secretaris van het Inspraak Orgaan Marokkanen in Amsterdam, en coördinator van het Collectief tegen Islamofobie. Emcemo is onderdeel bij het Transnational Migranten Platform, waarbij ook de Turkse Arbeidersverening in Nederland (HTIB) is aangesloten. Andere TNP-leden zijn de Commission for Filipino Migrant Workers, Respect Netwerk in Nederland en Trusted Migrants. Samenvattend: alleen al de cluster van organisaties rond Menebhi levert acht deelnemers aan de antiracistische demonstratie.

HTIB en Emcemo bewonen samen het Nelson Mandela Centrum in de Amsterdamse binnenstad. De brede vergaderingen van het 21 Maart-comité worden gehouden in het HTIB-kantoor terwijl medebewoner Emcemo als correspondentie-adres fungeert.

In 2016 ontving Emcemo 59.100 euro van de gemeente Amsterdam voor projecten voor burgerschap en tegen racisme en “islamofobie”. In 2017 ging er 52.000 euro naar Emcemo.

HTIB was de afgelopen twee jaar minder gelukkig met gemeentesubsidie. Diverse aanvragen werden in 2016 afgewezen. Uiteindelijk kreeg HTIB 10.000 euro, overwegend voor de aanpak van “islamofobie”. In 2017 ontving HTIB 6.000 voor een debattenreeks.

De grootste subsidie-ontvanger onder de 60 deelnemers is het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), dat in 2016, 2017 en 2018 jaarlijks 420.000 euro kreeg toegekend als bijdrage aan zijn werkzaamheden. Het MDRA speelt verder geen rol in de organisatie van de antiracismebetoging. In 2006, 2007 en 2008 deed het MDRA nog wel oproepen om deel te nemen aan de landelijke antiracismedag. Over de steun aan de komende demonstratie staat niets op de website die meldt dat MDRA discriminatie bestrijdt door middel van “klachtenbehandeling, voorlichting en advies en het uitvoeren van onderzoek”.

Ruime steun van gemeentewege krijgt ook het AKSV dat zich al 25 jaar sterk maakt voor de positie van uitgeprocedeerde en “ongedocumenteerde” vluchtelingen. Onderdeel van het werk is de begeleiding van door oorlogsgeweld getraumatiseerde vluchtelingen. Onder meer voor het uitvoeren van allerlei taken rond de opvang van vluchtelingen ontving AKSV in 2016 440.324 euro. Dit bedrag daalde in 2017 naar 327.854 euro. Voor 2018 zijn de subsidies vastgesteld op 323.100 euro. AKSV deed mee aan eerdere demonstraties van het Comité 21 Maart. Pikant detail is dat AKSV gaat demonstreren tegen een partij waarvan de lijsttrekker, Annabel Nanninga, een wegens zijn geaardheid uit een asielzoekerscentrum weggetreiterde vluchteling zes maanden lang in huis heeft genomen.

Stichting Aknarij, die zich inzet voor participatie en integratie van haar (Zuid-) Marokkaanse achterban, ontving 28.542 euro in 2016. Dat bedrag daalde naar 9.727 euro in 2017. In het lopende jaar is 14.727 euro toegekend.

Assadaaka (“Vriendschap”) Community is een multiculturele vereniging in Amsterdam-Oost. In 2016 verleende het stadsdeel 16.800 euro subsidie. Vorig jaar kon Assadaaka zich verheugen op een steunpakket van 50.550 euro. Dit jaar is een subsidie toegekend van 33.700 euro.

Alle Kleuren Oost, “een buurtinitiatief van individuele personen en actieve burgers in migranten organisaties, buurtcommunities, religieuze organisaties, homo/lesbo/bi/transgender gemeenschap, creativelingen, sociale- en wijkondernemers, verbinders, feestvierders, Moslim, Hindoe, Christen, Jood, niet religieuzen, etc.”, ontving 15.000 euro subsidies in de jaren 2017 en 2018.

De stichting New Urban Collective kreeg in 2017 een eenmalige subsidie van 12.000 euro voor een project “de verborgen verhalen van zwart Nederland”.

Stichting Maruf, een International platform for queer Muslims, kreeg in 2016 een eenmalige subsidie van 10.000 euro voor een “empowerment” programma.

De kleinste maar zeker niet de minste subsidie-ontvanger is Stichting Nederland Wordt Beter die in 2017 5.000 euro ontving voor de organisatie van de Dag voor de Empathie. Volgens een verslag in Het Parool was er sprake van een “zee van liefde” waarbij het ging over “tolerantie, begrip, dialoog, verbinding, liefde en solidariteit.” Organisator van dit alles was anti-Zwarte Piet-activist Jerry Afriyie, ook bekend van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet, die als gevolg van een recent dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) minder empathisch in het nieuws is.

Dit blog gaat niet in op de juistheid van de subsidies. De gemeenteraad van Amsterdam heeft ongetwijfeld haar redenen gehad om de betrokken organisaties te ondersteunen. Toekenning van subsidie betekent evenmin dat organisatoren niet op straat hun mening mogen uitdragen. Alle 60 deelnemers hebben hun eigen motieven om mee te doen. Maar juist omdat ze demonstreren tegen de komst van één bepaalde partij, laadt een aantal deelnemers de verdenking op zich dat hun “antiracisme” samenvalt met de angst dat hun subsidies in de gemeenteraad ter discussie komen te staan. Zeker organisator Menebhi zal niet blij zijn met Nanninga op het stadhuis gezien de bikkelharde wijze waarop zij hem en zijn “islamofobie”-projecten heeft aangepakt in de tijd dat ze nog voor GeenStijl werkte.