Rotterdam, NIDA en de Moslimbroeders – de organisaties en dwarsverbanden

Door Carel Brendel, 11 maart 2018

Nourdin el Ouali (links), in januari 2016 met pro-Hamas activist Zaher Birawi (midden) en Ibrahim Akkari, voorman van de Moslimbroederschao in Nederland. Uitsnede uit een groepsfoto na de lobbying and advocacy training in Centrum De Middenweg.

Op 4 maart publiceerde het Nieuw Israelietisch Weekblad (NIW) op zijn website een artikel van mijn hand over Rotterdam, de islampartij NIDA en de politiek-religieuze beweging van de Moslimbroeders (MB). Het artikel op de website was onderdeel van een groter geheel in de papieren krant met uitleg over de betrokken Europese en Nederlandse organisaties en al hun ingewikkelde afkortingen. De reportage bevatte daarnaast een kader waarin ik benoemde bij welke islamistische organisaties NIDA-leden zijn betrokken. Hier onder volgen de twee kaders die het artikel Rotterdam moslimbroederstad verduidelijken.

Dwarsverbanden

Het is onmogelijk om NIDA gelijk te stellen met de Moslimbroederschap gezien de diverse aanhang van de Rotterdamse islampartij. Niettemin zijn er dwarsverbanden tussen vooraanstaande NIDA-leden en MB-organisaties, en die vallen extra op bij een partij die pleit voor het toestaan van hoofddoeken bij de politie en voor meer gebedsruimten in openbare gebouwen.

Partijleider Nourdin el Ouali (destijds nog GroenLinks) was in 2011 woordvoerder van de Nederlandse opvarenden van de Hamasvloot richting Gaza, die in ons land was georganiseerd door onder anderen Amin Abou Rashed, Ibrahim Akkari, FION, ISRAA, Ettaouhid en de Internationale Socialisten. In december 2012 sprak El Ouali op een benefiet van ISRAA. In januari 2016 gaf hij in De Middenweg een training voor Palestina-activisten met de Britse Hamas-activist Zaher Birawi als belangrijkste spreker. In april 2016 sprak El Ouali op een bijeenkomst van pro-Hamas-organisatie Middle East Monitor. In april 2017 was El Ouali spreker op de Palestinians in Europe Conference. In mei 2017 sprak El Ouali op een symposium van NIF Studenten.

Alia Azzouzi, nummer 3 op de NIDA-lijst, was politiek assistent van Tariq Ramadan en is secretaris van Ettaouhid.

Nummer 4 Bas van Noppen is vicevoorzitter van De Middenweg.

Nummer 7, Mustafa Dogan, is actief bij de jongerenorganisatie van NIF.

Nummer 9, Ahmet Yildirum, is of was bestuurslid van de AKP Nederland en sprak in januari bij een steunbetuiging voor de Turkse inval in Afrin.

Partijvoorzitter Nurullah Gerdan was bestuurslid bij NIF Studenten.

Jeroen Schilder, strategisch adviseur van NIDA, was vrijwilliger voor LPNM en zit daar nu in de Raad van Advies.

Wat Is Wat bij de Moslimbroeders

Jacob van der Blom en Yusuf Qaradawi, in 2010 op een congres van de International Union of Muslim Scholars in Istanbul.

Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). Europese koepelorganisatie van de Moslimbroederschap. Opgericht in 1989. De FIOE zetelt in Brussel en is er in geslaagd om een krachtige lobby te vormen bij de Europese Unie.

Europe Trust. Vanuit de Arabische Golfstaten ondersteunde Europese vastgoedorganisatie van de MB, die zich toelegt op de bouw van moskeeën. De hoofdzetel is in Engeland. Veel bestuurders van Europe Trust komen voort uit de FIOE.

Native European Muslim Assembly (NEMA). Bekeerlingenorganisatie van de FIOE. Jacob van der Blom was enkele jaren bestuurslid. Nederlandse bekeerlingen bezochten NEMA-conferenties in Koeweit, Egypte en Tunesië.

European Council for Fatwa and Research (ECFR). Door de FIOE in het leven geroepen organisatie, die religieuze adviezen en richtlijnen geeft aan Europese moslims. Voorzitter is de in Qatar wonende Yusuf al-Qaradawi, geestelijk leider van de MB. De raad bestaat uit islamgeleerden uit Europa en de Arabische wereld. Het ECFR-hoofdkwartier is in Dublin, bij een door de Maktoum Foundation gefinancierde moskee.

International Union of Muslim Scholars (IUMS). In Qatar gevestigde internationale organisatie van op de MB georiënteerde geestelijken. Voorzitter is Al-Qaradawi.

Maktoum Foundation. Stichting van een rijke familie uit Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), die onder meer de Essalam Moskee in Rotterdam en een moskee in Dublin financierde. Maktoum ondersteunde ook de FIOE en Europe Trust. Een van de bestuurders is de uit Irak afkomstige Nooh al-Kaddo, die in het bestuur van de Essalam Moskee zit.

Yusuf al-Qaradawi met rechts (in wit gewaad en met witte muts) Essalam-imam Azzedine Karrat, in 2014 tijdens een zitting van de European Council for Fatwa and Research.

Essalam Moskee. De grootste moskee van Nederland, gesticht in Rotterdam-Zuid met hulp van de Maktoum Foundation. Volgens een AIVD-rapport uit 2007 zitten er Moslimbroeders in het bestuur, waarbij ongetwijfeld werd gedoeld op Al-Kaddo. De dagelijkse leiding is in handen van Jacob van der Blom. Hoofdimam is Azzedine Karrat, die in 2014 en 2016 in Istanbul de beraadslagingen van Qaradawi’s ECFR bijwoonde.

Vereniging Ettaouhid. Een kleinere moskee in Rotterdam die in 2014 bij benefietacties in de Essalam Moskee steun kreeg van binnenlandse en buitenlandse sprekers uit MB-kring, onder wie Karrat en ECFR-algemeen secretaris Hussein Halawa uit Dublin. Ettaouhid nam in 2011 deel aan de Nederlandse Gazaboot, onderdeel van een tweede Hamas-vloot richting Gaza.

Liga van de Islamitische Gemeenschap in Nederland (LIGN). Eerste koepelorganisatie van de Nederlandse MB (1996). Een van de oprichters was Ibrahim Akkari. Later trad ook Yahia Bouyafa toe tot het bestuur. De LIGN was aangesloten bij de FIOE.

Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland (FION). In 2005 opgericht door Yahia Bouyafa als voortzetting van de LIGN. De FION was betrokken bij de organisatie van bekeerlingendagen en nam in 2011 deel aan de Nederlandse Gazaboot. Na interne conflicten stapten Bouyafa en FION uit de FIOE. Inmiddels liggen alle activiteiten stil. Op papier bestaat het huidige bestuur uit Bouyafa en Van der Blom.

Europe Trust Nederland (ETN). Formeel onafhankelijk maar in feite de Nederlandse tak van Europe Trust. Eigenaar van de Blauwe Moskee in Amsterdam, het SSCCN-gebouw in Den Haag en De Middenweg in Rotterdam. Opgericht in 2006 door Bouyafa, die zich in 2011 terugtrok. Jongerenimam Yassin Elforkani was enkele jaren voorzitter. Hij werd opgevolgd door de Koeweitse hoge ambtenaar dr. Mutlaq Alqarawi. Akkari is vice-voorzitter, Van der Blom secretaris.

Stichting Sociaal en Cultureel Centrum Nederland (SSCCN). Gebruiker van de door ETN vanuit Koeweit gefinancierde moskee in Den Haag. Daarnaast heeft SSCCN een met Saoedisch geld gefinancierde moskee in Rotterdam. Leider is voormalig ETN-bestuurder Kamis Gacha.

Centrum De Middenweg. Door Van der Blom gesticht islamitisch centrum in Rotterdam, dat een belangrijke rol speelt in dawah activiteiten van de MB.

Landelijk Platform Nieuwe Moslims (LPNM). Organisatie van Nederlandse bekeerlingen, geleid door Van der Blom. Organisator van de bekeerlingendagen, die onder meer werden gehouden in de Blauwe Moskee en De Middenweg. LPNM en ETN staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven op het adres van De Middenweg.

Hamas-leider Ismail Haniyeh (rechts) eerde Amin Abou Rashed in 2012 ter gelegenheid van de komst van een Europees konvooi in Gaza.

Stichting Al-Aqsa. In 1993 op Palestina gerichte hulpstichting. In 2003 bevroor Nederland de tegoeden van Al-Aqsa in verband met mogelijke financiering van Hamas. Akkari fungeerde als directeur van Al-Aqsa. Abou Rashed tekende namens Al-Aqsa een document dat opdook bij een Amerikaans onderzoek naar Hamas-financiering.

Stichting ISRAA. Rotterdamse hulpstichting die geldt als de op humanitaire hulp gerichte voortzetting van Al-Aqsa. Namens ISRAA was Akkari betrokken bij de organisatie van de Nederlandse Gazaboot in de mislukte Gazavloot van 2011. De huidige voorzitter is Rob Groenhuijzen, die ook betrokken was bij de Nederlandse Gazaboot. Groenhuijzen werd in de jaren 70 tot drie jaar cel veroordeeld na een wapenvondst in verband met de stadsguerrillagroep Rode Jeugd.

Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit (PPMS). Politieke lobbygroep van Abou Rashed en de voormalige radicaal Mohammed Cheppih. Gretta Duisenberg van Stop De Bezetting kreeg veel kritiek omdat zij als een van de eerste Nederlandse Palestina-activisten ging samenwerken met het PPMS. De afgelopen jaren wordt weinig meer vernomen van het PPMS.

Palestijnse Gemeenschap in Nederland (PGNL). Een mede door Abou Rashed opgerichte koepel van Palestijnse groepen. Abou Rashed en zijn medestanders vormen het bestuur. PGNL was in april 2017 een van de organisatoren van de Palestinians in Europe Conference in Rotterdam, een groot congres van Hamas-gezinde Palestijnen.

Nederlandse Islamitische Federatie (NIF). Koepelorganisatie van Milli Görüs (MG) voor de zuidelijke helft van Nederland, waar Rotterdam onder valt. MG geldt als de Turkse variant van de Moslimbroederschap.