Imam Elforkani was woordvoerder namens congres van Nederlandse Moslimbroeders

Door Carel Brendel, 11 februari 2019

Yassin Elforkani (rechts) in mei 2010 op de FION-conferentie in Amsterdam. Links Salah Soltan. Tussen hen in FION-bestuurslid Jacob van der Blom.

Ondanks eerdere ontkenningen blijkt de bekende Nederlandse imam Yassin Elforkani actief te zijn geweest voor de Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland (FION), de Nederlandse afdeling van de Europese Moslimbroederschap. Een Arabischtalig verslag van een in mei 2010 in Amsterdam gehouden FION-conferentie omschrijft Elforkani als FION-lid. In de “wij”-vorm spreekt Elforkani in de reportage over plannen om in 2011 een tweede conferentie te houden.

Het verslag uit 2010 met de uitspraken van Elforkani is terug te vinden op de Tunesische nieuwssite Turess, dat het overnam van El Fajr News, een aan Ennahda (de Tunesische Moslimbroeders) verbonden website. De verslaggever was Abdeladi Ragad, destijds journalist bij Radio Nederland Wereldomroep.

In het verleden heeft Elforkani altijd zijn betrokkenheid bij de FION met grote stelligheid ontkend, onder meer in 2015, in een vraaggesprek met Vrij Nederland. Interviewer Greta Riemersma vroeg hem: “Bent u betrokken bij de FION, de Federatie Islamitische Organisaties Nederland, die de Nederlandse tak van de Moslimbroeders zou zijn?”

Elforkani antwoordde: “Nee, daar ben ik nooit bij betrokken geweest.”

Riemersma: “U was in 2010 wel op een congres van de FION.”

Elforkani: “Ja, daar was ik, Carel Brendel heeft erover geschreven. Hij hanteert de volgende redenering: een krokodil komt een aap tegen, ze praten met elkaar en dus zijn de krokodil en de aap hetzelfde. Ik was op dat congres om te horen wat daar gaande is. En als ik voor de Moslimbroeders zou zijn, zou ik dat zeggen. Waarom zou ik dat verbergen?”

Rond de FION-conferentie was vooraf de nodige deining in verband met de mogelijke komst van van een aantal internationale kopstukken van de Moslimbroederschap. Ook waren er vraagtekens over de samenwerking met de International Support Organisation die onder leiding stond van Yusuf al-Qaradawi, de geestelijk leider van de Moslimbroeders. Desondanks bleven de Nederlandse media weg bij de FION-conferentie over interreligieuze dialoog.

Het uitgebreide verslag van Ragad gaat in de allerlaatste alinea in op de ophef. De letterlijke tekst luidt: “Yassin Elforkani, lid van de Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland die de conferentie organiseerde, in samenwerking met de International Support Organisation waarvan al-Qaradawi president is: ‘Wij zijn uiteindelijk geslaagd in het organiseren van deze conferentie, ondanks de brede controverse er omheen en ondanks ook dat ze niet het niveau bereikte waarnaar wij streefden. Maar wij zullen volgend jaar streven naar succes wat betreft het niveau van samenwerking en opkomst.’ ”

Elforkani’s optreden viel destijds al op omdat hij een regelende rol speelde toen een van de gastsprekers, de omstreden Egyptische prediker Salah Soltan, door de evangelische anti-islam-activist Ben Kok werd geïnterviewd over antisemitische uitspraken op een tv-zender van Hamas.

Minister van Binnenlandse Zaken Donner meldde in 2011 op grond van AIVD-onderzoek dat de FION onderdeel is geweest van de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), de koepelorganisatie van de Europese Moslimbroeders. De AIVD noemde het FION-congres in Amsterdam expliciet als een activiteit van de Nederlandse Moslimbroeders.

Een tweede FION-conferentie is er nooit meer gekomen, mede als gevolg van onderlinge ruzies binnen de Nederlandse Moslimbroeders. Voorzitter Yahia Bouyafa trok in 2011 zijn organisatie terug uit de Europese moskeekoepel en verdween ook uit de door hem opgerichte vastgoedorganisatie Europe Trust Nederland (ETN). Elforkani gaf van 2010 tot 2013 leiding aan ETN, dat onder meer eigenaar is van de door Bouyafa opgerichte Blauwe Moskee in Amsterdam. Bij zijn vertrek als bestuurder van beide stichtingen verklaarde Elforkani (die op 1 januari 2010, bijna vijf maanden voor bovengenoemd congres, was aangetreden als ETN-voorzitter) tegen de Volkskrant, dat hij degene was die had “gestreden om de ideologie van de Moslimbroeders buiten de Blauwe Moskee-deur te houden”.

In een reactie op Twitter bestrijdt Elforkani de inhoud van Ragad’s verslag. “Ik ben nooit woordvoerder geweest en (heb) ook nooit bestuurlijke verantwoordelijkheid gehad bij de FION.” Het verslag van de Wereldomroep-journalist zegt overigens niet dat Elforkani FION-bestuurslid was, en zelf heb ik dat laatste evenmin ooit beweerd op mijn weblog. In een tweede tweet erkent Elforkani wel dat hij organisator was van het congres. “Mijn bureau (Yanda Groep, CB) voerde de opdracht uit.”

PS: De link naar het Arabischtalige verslag van de FION-conferentie staat op de website van de Franse ex-Moslimbroeder Mohamed Louizi in een recent blog over Naïma Ben Yaïch, een prominent lid van de Marokkaanse tak van de Moslimbroeders. Ben Yaïch was een van de sprekers op de FION-bijeenkomst. In januari 2018 bracht Ben Yaïch een nieuw bezoek aan Nederland, waarbij ze de Islamitische Universiteit Rotterdam, de Essalam Moskee in Rotterdam, de Vereniging Ettaouhid in Rotterdam en Stichting Dar el Huda van de Amsterdamse imam Abdelilah el Amrani bezocht.

PS 2: Naar aanleiding van Elforkani’s ontkenning schreef ik in 2015 een ingezonden brief naar Vrij Nederland.