Het verraad gaat verder

Door Carel Brendel, 29 september 2007

Het manuscript voor mijn boek heb ik in mei ingeleverd. Het verraad van links rolde in augustus van de persen. We zijn nu een maand verder, maar ik moet helaas vaststellen dat mijn boek actueler is dan ooit. De uitverkoop van vrijzinnige en seculiere waarden door de linkse partijen gaat onverminderd verder. Hier volgen vijf recente voorbeelden.

  1. De steunverklaring voor het comité van ex-moslims is niet getekend door de fractievoorzitters van de vier progressieve partijen in de Tweede Kamer. Een in hun ogen verkeerde zinsnede was voor de politici belangrijker dan de solidariteit met afvallige moslims, die ook in ons land worden bedreigd en mishandeld. Han Noten, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, liet zich het meest in de kaart kijken bij zijn motieven om niet te tekenen. De mensen achter de steunverklaring – lees: de PvdA-kritische hoogleraren Afshin Ellian en Paul Cliteur – bevielen hem niet. http://www.nrc.nl/binnenland/article763462.ece/Waarom_ik_de_steunverklaring_ex-moslims_niet_teken
  2. Linkse prominenten als Mohammed Rabbae (ex-GroenLinks) en Anja Meulenbelt (SP-senator) verleenden legitimiteit aan een door de Internationale Socialisten (IS) opgezet tegencomité van ex-moslims. Dit comité was opgezet door IS-bestuurder Peyman Jafari en ex-SP-raadslid Behnam Taebi, die zich presenteerden als politicoloog en docent techniekfilosofie. De meeste kranten hielden hun lezers onkundig van de connectie met de IS, die bekend staan als gewelddadig en antisemitisch en solidair zijn met terreurbewegingen als Hamas en Hezbollah. (Zie de artikelen op deze site van Marcel van Dijk en Pamela Hemelrijk). NRC-opiniechef Marc Leijendekker, die een artikel van het tweetal plaatste, zei tegen HP/De Tijd dat hij de politieke achtergrond van de twee auteurs niet relevant vond. Daar denken de Internationale Socialisten zelf heel anders over, zo blijkt uit hun website. http://www.internationalesocialisten.org/nieuws/index.html#nieuws_1
  3. Onder verantwoordelijkheid van Pauline Meurs, inmiddels senator van de PvdA, bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onlangs het politiek omstreden rapport ‘Identificatie met Nederland’ uit. Volgens een vooraanstaande criticus als de VU-hoogleraar prof. Ruud Koopmans schetst het rapport een karikatuur van de Nederlandse omgang met culturele verschillen en afwijkende identiteiten. Het rapport van de WRR leunt volgens hem op slecht onderbouwde beweringen en daarmee brengt deze wetenschappelijke raad haar eigen legitimiteit in gevaar. http://www.nrc.nl/binnenland/article775529.ece/Cultuur_maakt_wel_verschil,_beste_WRR
  4. Een aantal bezoekers van een door de gemeente Oss georganiseerde ramadanmaaltijd liep na afloop gezondheidsklachten op. Het door de SP beheerste stadsbestuur trok vorig jaar 5000 euro en dit jaar 7500 euro uit voor dit evenement. Ook in andere gemeenten worden ramadanvieringen gesponsord en gesubsidieerd door de overheid. Zo treden Wij Amsterdammers (gemeente Amsterdam), de gemeenten Almere, Amersfoort en Dordrecht, en de ministeries van Buitenlandse Zaken en VROM op als partners van het hoofdstedelijke Ramadan Festival. Een opmerkelijke sponsor is de gratis krant Metro. Helaas zullen we nooit weten wat voormalig columnist Theo van Gogh hiervan zou hebben gevonden. Ik vraag me bij deze overheidssubsidies af in hoeverre de scheiding van kerk en staat wordt doorbroken, vooral omdat vertegenwoordigers van de overheid zwijgen over de talloze moslims die helemaal niet aan ramadan doen en in deze maand onder zware druk staan van hun orthodoxe geloofsgenoten. In haar openingstoespraak repte minister Vogelaar met geen woord over deze groep seculiere en liberale moslims. “Als Nederlandse moslims steekt u een hand uit naar de hele samenleving”, aldus de bewindsvrouw, die eraan voorbij ging dat orthodoxe moslims weigeren vrouwen de hand te schudden. http://www.vrom.nl/pagina.html?id=33332
  5. Minister Bos (PvdA, financiën) onderzoekt of de invoering van de halalhypotheek in Nederland mogelijk is. Afgelopen week werd hij daartoe nog eens extra aangespoord door het college van B. en W. van Amsterdam, dat invoering van deze islamitische hypotheek een interessant idee vindt. In haar toelichting vergelijkt PvdA-raadslid Hetti Willemse de halalhypotheek met ‘een landelijk fonds voor gemoedsbezwaarden die zich vanuit hun gereformeerde geloof niet mogen verzekeren’. De hoofdstedelijke PvdA beroept zich dus op de ultra-orthodoxe minderheid in de SGP om haar concessies aan de orthodoxe islam te rechtvaardigen. Willemse heeft kennelijk de oproep van Wouter Bos gemist om zich meer op de liberale islam te oriënteren. Bij deze kwestie moet ik denken aan de strijdvaardige woorden over de islam van Anton Constandse (1983). “Het is onzin, over te lopen van eerbied voor zulke vormen van ‘cultuur’, waar we zelf na eeuwen strijd mee hebben afgerekend, enkele onderontwikkelde gebieden uitgezonderd, die ons zwarte zeden en beklagenswaardige gehandicapten leveren, zoals slachtoffers van polio.” Deze plompe retoriek van de oude anarchist en vrijdenker is waarschijnlijk niet besteed aan Hetti Willemse, Ella Vogelaar, Pauline Meurs, Anja Meulenbelt en Han Noten. http://www.pvdaamsterdam.nl/nieuwsbericht/4680