Qaradawivloot vaart uit zonder Grettaboot

Door Carel Brendel, 27 april 2011

De Grettaboot vaart niet uit. Dat brekende nieuws stond gisteravond verpakt in een kort nieuwsbericht op de Telegraaf-website. Een woordvoerder van de Stichting Nederland-Gaza, de coalitie van Nederlandse deelnemers aan het Freedom Flotilla 2, meldde daar de geplande samenwerking met Italiaanse organisaties. Samen zullen zij de boot gaan kopen, waarmee ‘vredesactivisten’ half mei hun hulpgoederen naar Gaza zullen brengen.

Op de website van Nederland-Gaza was tot dusver sprake van een Nederlands schip, bemand door Nederlandse activisten, eventueel aangevuld met deelnemers uit andere landen. De opbrengst van een Palestina Festival in Rotterdam (10.000 euro) was nadrukkelijk bestemd voor de Nederlandse boot naar Gaza. Informatie over het aan te kopen schip bleef echter achterwege. Schimmig is het vooralsnog ook rond de Nederlandse opvarenden.

Als eerste meldde zich de Nederlands-Palestijnse activist Amin Abou Rashed, internationaal fondsenwerver van Hamas en oprichter van de European Campaign to End the Siege of Gaza (ECESG). Samen met de Turkse hulporganisatie IHH was ECESG een van de drijvende krachten achter de eerste Gazavloot. Zoals bekend werd de Mavi Marmara, het ‘vlaggenschip’ van dit flotilla, vorig jaar geënterd door de Israëlische strijdkrachten. Bij een gevecht aan boord werden vervolgens negen opvarenden gedood door de Israëli‘s.

 ‘Abou Eenarm’ wordt vergezeld door Benji de Levie van Stichting Palestina in Rotterdam en Bert Middel van de christelijke hulporganisatie Vrienden van Sabeel. Over de andere activisten is tot dusver niets bekend. Wel staat vast dat organisatrice Gretta Duisenberg en bekende parlementariërs als Harry van Bommel (SP) en Arjan el Fassed (GroenLinks) niet meevaren. De Levie verklaarde gisteravond dat onder meer politici, oud-politici en enkele journalisten van de partij zullen zijn.

 

Onder druk van minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) houden ook de grote ontwikkelingsorganisaties als ICCO en Oxfam Novib zich afzijdig. De minister vindt dat de Gazavloot geen bijdrage levert aan de oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. Hulpgoederen kunnen volgens hem het beste via reguliere grensovergangen naar Gaza worden vervoerd. De situatie in dit gebied is onbetwistbaar nijpend voor veel bewoners. Foto’s van een ‘luxueus’ winkelcentrum met ruim gevulde kraampjes overtuigen mij niet. Ook in het straatarme Roemenië van Ceaucescu bestonden er luxe winkels voor een kleine elite. Anders dan de activisten denk ik echter dat niet Israël alleen verantwoordelijk is voor deze ellende, maar dat deze sterk is bevorderd door het Hamas-regime.

 

De Nederlandse media besteden vooral aandacht aan de steunverlening door linkse actiegroepen als Stop de Bezetting (van Gretta Duisenberg), Een Ander Joods Geluid en het Nederlands Palestina Komitee. Minder bekend is dat de Nederlandse Moslimbroederschap volop bij het initiatief is betrokken, door haar zeer actieve voorman Abou Rashed, maar ook door de steun van de moskeefederatie FION en de stichting ISRAA. De bemoeienis van de polderbroeders met de Gazavloot werd onlangs bevestigd door minister Donner (Binnenlandse Zaken) in een overzicht voor de Tweede Kamer.

Nauw verbonden met de Moslimbroederschap is ook de Turkse stichting IHH. Huseyin Oruç, kopstuk van IHH, woonde in Amsterdam een persconferentie over de ‘Grettaboot’ bij. Voorzitter Bulent Yildirim trok ondertussen internationale aandacht door het zionisme aan te duiden als ‘een virus dat de hele mensheid heeft besmet’.

Alle inspanningen ten spijt lijkt er onvoldoende draagvlak te zijn voor een eigen Nederlandse boot. Onduidelijk is hoe de Italiaans-Nederlandse samenwerking in de praktijk zal werken. Een boot hoeft er niet meer te worden gekocht, want de Italianen beschikken al over de naar een linkse journalist vernoemde Stefano Chiarini. Onder de opvarenden is de moeder van de in Gaza door salafistische terroristen vermoorde activist Vittorio Arrigoni. Zij wordt vergezeld door een groep activisten en beroemdheden. Hierbij vergeleken steekt het Nederlandse namenlijstje tot dusver mager af. Over een eventuele tweede Italiaanse boot kan ik niets vinden. Zonder tegenbericht moeten we er van uitgaan, dat de Nederlandse delegatie een bijrol in de Italiaanse show zal spelen.

Een constante factor blijft de leidende rol van de Moslimbroeders. De Italiaanse tegenhanger van Abou Eenarm heet Mohammad Hannoun, voorzitter van de hulporganisatie ABSPP. Hij is een van de grote organisatoren van het Italiaanse hulpkonvooi. Zijn banden met de Moslimbroederschap, zijn bezoek aan Hamas-leider Khaled Mashal en zijn activiteiten voor de Union of Good, het voor Hamas werkende liefdadigheidsnetwerk van geestelijk leider Yusuf al-Qaradawi, worden uitgebreid gedocumenteerd in dit artikel van het Amerikaanse onderzoeksinstituut IPT.

Voor de volgelingen van Gretta is er dus hooguit een plaatsje in het vooronder. Maar ook zonder Grettaboot zal de Qaradawivloot opstomen naar de wateren rond Gaza.