Ongelooflijk PvdA-argument: Allah weet het beter dan Thieme

Door Carel Brendel, 7 mei 2011

 In het voorjaar van 2008 besloot het Gelderse Statenlid Mehmet Kaplan met de PvdA te breken. Kaplan, voorman van de Alevieten, een vrijzinnige stroming binnen de islam, bedankte als lid omdat volgens hem ‘Talibanachtige’ figuren de partij in gijzeling hielden.

Kaplan ergerde zich onder anderen aan toenmalig stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch. De PvdA-leider uit Amsterdam-Slotervaart nam het destijds met steun van burgemeester Job Cohen op voor straatcoaches, die vanwege hun geloof weigerden om vrouwen de hand te schudden. Daarbij beweerde hij overigens nooit dat Allah het beter wist dan zijn politieke tegenstanders.

Trouw berichtte als een van de weinige media over Kaplans vertrek. “Hij ergert zich aan de neiging binnen de PvdA om moslims als stemmentrekkers welkom te heten binnen de partij en ook functies te geven, zonder zich ervan te vergewissen of ze met hun ideeën wel binnen die partij thuishoren.” Kaplan pleitte voor ‘een onderzoek naar mensen die binnen de partij functies bekleden maar er niets hebben te zoeken’. “Ik vind dat er bij elke functie, van raadslid tot staatssecretaris, onderzocht moet worden of de betrokken persoon het sociaal-democratische gedachtegoed onderschrijft. Als dat niet zo is dan moet hij zich maar aansluiten bij een moslimpartij of bij de SGP maar niet bij de PvdA.”

Kaplans klacht was nogal zwaar aangezet door zijn verwijzing naar de Taliban. Maar drie jaar later is hij weer actueel door de interne PvdA-discussie over een mogelijk verbod van de onverdoofde rituele slacht. Dat moslims in de achterban van de PvdA hierover verontrust zijn, is een begrijpelijke zaak. Sommige verontrusten dragen redelijke argumenten aan tegen een verbod. Ze stellen dat dit een inbreuk is op de vrijheid van godsdienst. Ze vragen zich af of de onverdoofde rituele slacht de allereerste kwestie is die moet worden aangepakt in de over de hele linie dieronvriendelijke vleeswerkende industrie.

In de discussie komen nu ook elementen die in mij ogen totaal niet passen in een seculiere politieke partij als de PvdA. Omroep Brabant berichtte deze week over de stellingname van de fractie in Eindhoven tegen een mogelijk slachtverbod. “Er is geen sprake van dierenleed,” zegt PvdA-raadslid Ertan Isik. “De Islam schrijft heel duidelijk voor hoe het dier behandeld moet worden bij de slacht. Het uitgangspunt is dat er zo min mogelijk lijden en pijn moet zijn. Het ritueel bestaat al 1400 jaar en wordt voorgeschreven door Allah. Hij weet beter dan mevrouw Thieme of dieren al niet lijden.”

Isik en zijn partijgenoot Hafid Bouteibi willen een manifest rondsturen, waaraan zes moskeeën in Eindhoven meeschrijven. Ook dat is opmerkelijk. Het lijkt warempel wel op een terugkeer naar de oude tijden van de KVP, toen de Nederlandse bisschoppen meeschreven aan het verkiezingsprogramma van de katholieke partij.

“Allah weet het beter dan mevrouw Thieme.” Wie dergelijk geschut in de strijd gooit, kan zich – zoals Kaplan destijds suggereerde – inderdaad beter aansluiten bij een moslimpartij.